Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Laisvas darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje: ar tikrai jis toks šiandien?

  Įvadas. Laisvas darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje: ar tikrai jis toks šiandien? Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-10
 • Laisvas prekių judėjimas: EBS 23-31 straipsniai

  Prekės pagal EBS 23 str. 2 d. Prekės kaip materialaus pavidalo daiktai. Prekės, turinčios valstybių narių kilmę. Trečiųjų šalių prekės. Europos bendrija kaip muitų sąjunga: 23, 25 str. Pagrindiniai muitų sąjungos elementai. Muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų draudimas: EBS 25 str. Lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai. Diskriminacinio vidinio apmokestinimo draudimas: EBS 90 str. Kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės: EBS 28 str. Valstybių priemonės. Kiekybiniai importo apribojimai poveikio priemonės. Pateisinami prekybos ribojimo pagrindai. Kliūtys prekių judėjimui: "Cassis de dijon formulė". Eksporto kiekybiniai apribojimai: EBS 29 str. Komercinio pobūdžio valstybės monopolijų pertvarkymas: EBS 31 str.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-27
 • Laisvas prekių, kapitalo, darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ekonominė integracija. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvė teikti paslaugas. Laisvas kapitalo judėjimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-06-27
 • Laisvo paslaugų judėjimo užtikrinimas Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkoje

  PowerPoint pristatymas. Paslaugos ir laisvas jų judėjimas. Kas tai. Paslaugas sudaro. Remiantis Romos sutartimi galima išskirti laikinai ir nuolatos teikiamas paslaugas. Paslaugos atskyrimas nuo prekės. Paslaugų liberalizavimo pažanga. Specifinės paslaugų teikimo problemos. Laisvės teikti paslaugas pagrindinės kliūtys. Laisvo paslaugų judėjimo išimtys. Laisvas paslaugų judėjimas ir Lietuva. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-09-25
 • Laisvo prekių judėjimo išimtys: EBS 30 straipsnis

  PowerPoint pristatymas. Pateisinami prekybos ribojimų pagrindai. Cassis de Dijon formulė. EBS 296 str. Nemokestinės kliūtys (28,29, 30 straipsniiai). Importo apribojimai. Eksporto apribojimai. Derogacija. Derogacija. EBS 30 str. (2 TT apribojimai). Leidžiančios nukrypti nuostatos . Visuomenės dorovė. Viešoji tvarka. Visuomenės saugumas. Žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos ir gyvybės apsauga. Pramoninės ir komercinės nuosavybės apsauga. Leidžiančios nukrypti nuostatos. Bylos. Henn and Darby. Conegate. Vokiškas alus. Bluhme. Valoniškos atliekos. Kalakutų" byla. Apibendrinimas.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(26 skaidrės)
  2009-09-18
 • Laisvos darbo jėgos judėjimo pasekmės

  Įvadas. Laisvas asmenų judėjimas. Nedarbo apžvalga. Lietuva pagal emigracijos mastus – pirmoji Europos Sąjungoje. Pasekmės ir poveikis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-03-16
 • Lenkijos socialinės apsaugos sistema

  Įvadas. Lenkijos socialinės apsaugos sistema. Socialinė aplinka Lenkijoje. Lenkijos socialinės apsaugos administravimas. Socialinės apsaugos finansavimas Lenkijoje. Socialinės pagalbos formos Lenkijoje. Pagrindinės Lenkijos socialinio draudimo pensijų rūšys. Socialinės išmokos ir pašalpos. Lenkijos socialinės politikos reformos bei Europos Sąjungos (ES) įtaka. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-12
 • Lietuva Europos Sąjungos (ES) narė

  Įvadas. Lietuva Europos Sąjungos (ES) narė. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir tikslai. Ekonominė Europos Sąjungos (ES) integracija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-05
 • Lietuvių investicijos užsienyje

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti Lietuvos įmonių investicijas užsienyje. Lietuvių investicijos. Investicijos Latvijoje. Lietuvių investicijos NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) šalyse. Investicijos Kaliningrado srityje. Investicijos Ukrainoje. Perspektyvos Kazachstane. Investicijos kitose šalyse. Investavimo sunkumai. AB "Alita" sunkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-14
 • Lietuvoje pagamintos produkcijos eksportas

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Eksporto kvotų naudojimo priežastys. Eksporto struktūra pagal KPN skyrius. Eksportas pagal makroekonominių kategorijų klasifikaciją. Eksportas pagal makroekonominių kategorijų klasifikaciją. Lietuvos eksportas pagal apskritis. Eksportas į Europos Sąjungos (ES) šalis. Eksportas į Nepriklausomų valstybių sandraugą (NVS) šalis. Eksportas į Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalis. Lietuvos eksporto į Europos Sąjungos (ES), Nepriklausomų valstybių sąjungos (NVS) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) palyginimas. Lietuvos balansas 1995–2003 metais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-02-27
 • Lietuvos — Prancūzijos prekybiniai santykiai

  Lietuvos — Prancūzijos prekybiniai santykiai. (2007-2008 metų ir 2009 metų prognozė). Įvadas. Prancūzijos ekonominė ir politinė situacija. Tarptautinė prekyba. Lietuvos eksportas į Prancūziją. Importas iš Prancūzijos. Prancūzijos investicijos Lietuvoje. Dvišalės sutartis su Prancūzija. Išvados ir siūlymai. PowerPoint pristatymas (10 skaidrių).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-07-10
 • Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Ekonominė integracija. Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES). Integracijos pasekmių analizės būdai. Verslo apklausos. Reguliuojančio teisės akto poveikio vertinimas. Sektoriniai vertinimai. Fiskalinių kaštų ir naudos vertinimai. Makroekonominiai vertinimai. Integracijos pasekmių vertinimų ribos. Lietuvos išoriniai ekonominiai santykiai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-24
 • Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES) (2)

  Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Bendroji rinka. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominės integracijos nauda. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-10
 • Lietuvos ekonominiai ryšiai su užsieniu

  Įvadas. Tarptautinių ekonominių santykių reikšmė. Lietuvos tarptautinių ekonominių santykių politika. Lietuvos Respublikos taikomi užsienio prekybos režimai. Laisvosios prekybos režimas. Didžiausio palankumo prekyboje statusas. Didžiausios rinkos apsaugos priemonė. Tiesioginės užsienio investicijos. Lietuvos bendradarbiavimas su tarptautinėmis ekonominėmis organizacijomis. Lietuvos užsienio prekybos apžvalga. Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija bei jų perspektyvos. Lietuvos ekonominiai santykiai su Vokietija. Lietuvos ekonominiai ryšiai su Lenkija. Dvišaliai ekonominiai santykiai su Didžiąja Britanija. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-02-17
 • Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija: evoliucija ir raidos tendencijos

  Įvadas. Lietuvos prekybos politikos evoliucija – Rusijos vaidmuo. 1998 m. Rusijos krizės įtaka Lietuvos ir Rusijos ekonominiams santykiams. Narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvos prekybai su Rusija. Tolesnės Lietuvos ir Rusijos ekonominių santykių raidos kryptys. Išvados 17
  Tarptautinė ekonomika, analizė(16 puslapių)
  2007-09-21
 • Lietuvos ekonominis bendradarbiavimas su Tanzanija

  Bendri duomenys apie valstybę. Tanzanijos ekonomika. Ekonominė charakteristika. Pramonė. Žemės ūkis. Komunikacinis ryšys. Prekyba. Turizmas. Valstybinis biudžetas. Didžiausias ekonomikos griovėjas AIDS. Ekonominės plėtros perspektyvos. Lietuvos perspektyvos, bendradarbiaujant su Tanzanija. Išvados, pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-06-09
 • Lietuvos eksporto į Daniją raida nuo 2000 metų

  Įvadas. Lietuvos eksporto raida į Daniją nuo 2000m. Geografinė padėtis. Plotas. Gamtiniai ištekliai. Ekonomikos rodikliai. Užsienio prekyba. Lietuvos eksportuotojų į Daniją trūkumai. Kaip pagerinti eksportą į Daniją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-19
 • Lietuvos eksporto į Europos Sąjungą (ES) plėtros problemos

  Įvadas. Lietuvos eksportą į Europos Sąjungą (ES) reguliuojantys norminiai aktai ir jų svarba eksporto plėtrai. Vidaus ir išorės veiksniai lemiantys Lietuvos eksportą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-25
 • Lietuvos eksporto ir importo prognozavimas

  Tarptautinės prekybos aspektai. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Importo prognozavimas. Priedai (1). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-23
 • Lietuvos eksporto kitimo tendencijos 1999-2007 metais

  Įvadas. Teorinė dalis. Užsienio prekybos esmė. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Užsienio prekybos statistika. Analitinė dalis. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Eksporto pokyčiai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Eksporto prognozės. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Užsienio prekybos prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-03-20
Puslapyje rodyti po