Šperos.lt > Ekonomika > Tarptautinė ekonomika > Tarptautinės ekonomikos konspektai
Tarptautinės ekonomikos konspektai

(41 darbai)

AKR šalių ir Europos Sąjungos (ES) partnerystėAKR šalių ir Europos Sąjungos (ES) partnerystė. Afrika. Pietų Afrika. Žmogaus teisės. Gynyba ir saugumas: siekiant palaikyti taiką. Greitas reagavimas, siekiant užkirsti kelią konfliktams. Skaityti daugiau
Čekija. EkonomikaGeografija. Švietimas. Ikimokyklinis ugdymas. Vidurinės mokyklos. Universitetai. Leidimas gyventi. Ekonomika. Darbo rinka. Gyvenimo ir darbo sąlygos. Darbo paieška. Sezoninis darbas. Darbo užmokestis. Mokesčiai. Pajamos ir pragyvenimo minimumas. Apsigyvenimas. Skaityti daugiau
Eksporto planavimasEksporto galimybių įvertinimas. Valdymo tikslai. Patirtis. Valdymas ir personalas. Gamybiniai pajėgumai. Finansiniai pajėgumai. Rekomendacijos pradedančiam eksportuotojui. Eksporto rinkos pasirinkimas. Rinkų sąrašo sudarymas. Atrinktų rinkų palyginimas. Eksporto marketingo plano struktūra. Kaip pasirinkti užsienio prekybos partnerį. Klientai ir pardavimų apimtys. Realizuojama produkcija. Pajėgumai ir įranga. Pardavimų skatinimas. Komercinė dokumentacija. Transportavimo ir sandėliavimo dokumentai. Draudimo dokumentai. Sąskaitos. Kiti dokumentai. Transporto rūšies pasirinkimas. Transporto rūšių efektyvumo lyginamoji analizė. Atsiskaitymų rūšys. Eksporto rizikos minimizavimas. Apyvartinių lėšų papildymas banko paskolomis. CE ženklinimas. Skaityti daugiau
Europos anglies ir plieno bendrijaEuropos anglies ir plieno bendrija (EAPB). Šiaurės Amerika. Rusija ir nepriklausomybę atgavusios valstybės. Pietryčių Europa. Artimieji Rytai. Europos ir Viduržemio jūros regionų partnerystė. Regionų šalių grupės. Daugiašaliai santykiai. Aplinkos apsauga. Humanitarinė pagalba. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (5)Įžanga. XX amžiaus žemės ūkis: maisto perteklius ir badas. Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios Žemės ūkio politikos raida. Kaimo plėtros politika. Organinis ir tausojantis ūkininkavimas. Grūdų rinka. Mėsos rinka. Kiaušinių ir paukštienos rinka. Pieno rinka. Vaisių ir daržovių rinka. Cukraus rinka. Plėtra ir parama naujoms valstybėms-narėms. Javai. Bulvių krakmolas. Sausi pašarai. Cukrus. Augalinis pluoštas. Pieno sektorius. Galvijai. Aviena ir ožkiena. SAPARD tikslai ir finansavimas. Europos sąjungos Žemės ūkio administravimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) ekonomikaEuropos Sąjungos (ES) pinigų integracija. Europos Sąjunga: struktūriniai fondai ir regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Europos Sąjungos (ES) technologijų plėtros ir inovacijų politika. Europos Sąjungos (ES) konkurencinė politika. Europos sąjungos socialinė ir švietimo politika Socialinė politika. Užimtumo politikos veiksmų koordinavimas. Europos socialinio modelio modernizavimas. Švietimo politika. Kultūros politika. Struktūrinė ir regionų politika. Skaityti daugiau
Jungtinė Karalystė: ekonomikaJungtinės Karalystės (JK) ekonominė situacija. Verslo teisės formos. Individuali įmonė. Atviroji ribotos atsakomybės bendrovė. Uždaroji ribotos atsakomybės bendrovė. Neribotos atsakomybės bendrovė. Partnerystė. Užsienio įmonės atstovybės ir filialai. Įmonės steigimo tvarka. Ribotos atsakomybės bendrovės steigimas. Užsienio įmonės atstovybės ir filialo steigimas. Vidaus prekyba. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Vietiniai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Dvigubo apmokestinimo išvengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (5)Integracija į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai 2007-2013 metais. Pasiruošimas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų valdymui Lietuvoje. Lietuva pasirengusi išnaudoti visą iš Sanglaudos fondo skirtą paramą. Kodėl atsirado struktūriniai fondai? Ko siekia struktūrinė politika? Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Pamąstimai apie profsąjungas. Skaityti daugiau
Lyginamoji ekonomikaCentrinė Europa - Lenkija, Čekija, Vengrija. Nuo 1985m. prasidėjusi pertvarka. 1997 metais Čekijoje prasidėjo rimta valiutinė – finansinė krizė. 1997 metais buvo priimtos ekonomikos stabilizavimo priemonės. Vengrijoje veikia nemažas kiekis laisvų nuo muitų teritorijų. Rytų Europa - Rusijos Federacija. Privačiame sektoriuje. Socialinė sfera. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Rusija yra viena iš stambiausių ginklų eksportuotojų pasaulyje. Azija - Kinija. Ekonominė reforma. Užsienio investuotojai gauna šias lengvatas. Reformų eigoje Kinijos Liaudies Respublikoje (KLR) buvo panaikintos žemės ūkio komunos. Socialinės ir ekonominės problemos. Užsienio ekonominė politika. Užsienio prekyba. Pagrindinės kryptys. Užsienio prekybos struktūra. Japonija. Japonijos industrializacija, reindustrializacija. Japonija aplenkė Ameriką puslaidininkių gamyboje. Žemės reforma. Gyvulininkystė. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Užsienio investicijos. Dauguma užsienio kompanijų Japonijoje veikia labai sėkmingai, ko negalima pasakyti apie kai kurias vietines kompanijas. Šiaurės Amerika - Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomikos ypatumai XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje ir XXI amžiaus pradžioje. Pramonės gamybos nuosmukis 1990–1992 metais. Išlieka užsienio prekybos balanso deficitas. Mokesčių sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) remiasi JAV federalizmo principais. Pajamų mokestis. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Stambiausios Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vertybinių popierių savininkės. Amerikos importas. Nacionalinė eksporto strategija. Koordinacinis komitetas ėmėsi priemonių, kad sumažintų ta neigiamą įtaką, kurią darė Azijos krizė Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) eksportui. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) prekybos ir plėtros agentūra. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) valstybinių žinybų pagalba. Amerikos prekinių kreditų korporacija. Transatlantinis ekonominis bendradarbiavimas. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) eksporto kontrolės sistema. Kanada. Kanados federacija. Kanada turi aukštai mechanizuotą žemės ūkį, kuriame užimta apie 4% ekonomiškai aktyvių žmonių. Bendradarbiavimas su užsieniu. Importo struktūra. Bedarbystės lygis 1996–2002 metais Lotynų Amerika. BVP mažėjimas vidutiniškai 10% kasmet. Tarptautinė praktika. Svarbiausios šios programos priemonės. Makroekonominė finansinė stabilizacija. Argentina. Brazilija. Jų pagrindinis komponentas – demokratizacija. Bedarbystė. Skaityti daugiau
MuitaiTarptautinės prekybos politika: tarptautinės prekybos reguliavimas tarifų metodu. Ekonominis muitų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Muitų įtaka mažos šalies ekonomikai. Muitų įtaka didelės valstybės ekonomikai. Importo apmokestinimas muitų tarifais. Vartotojų gerovė. Importo tarifai ir vartotojų interesai. Muitų tarifai – Valstybės pajamos. Grynasis muitų tarifų efektas. Optimalus tarifas. Eksporto tarifas. Muitų sąjunga. Muitų taikymo vertinimas. Teigiamos pasekmės. Neigiamos pasekmės. Skaityti daugiau
Netarifiniai užsienio prekybos reguliavimo metodai, jų taikymas, priemonėsKam reikalingas licencijavimas? Kam skirta licencija? Licencijavimo taisyklių turinys. Licencijos objektas. Licencijavimo tvarkos labirintai. Licencijavimo tikslai. Tariama licencijų nauda. Neigiami licencijavimo padariniai. Licencijavimo reforma (apibendrinti pasiūlymai). Alternatyva licencijavimui. Teisės aktai, reglamentuojantys veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimą. Skaityti daugiau
Pasaulinio kapitalizmo krizėPranešimas pagal Soros knygą. Pasaulinė kapitalizmo sistema. Asimetrija, nestabilumas ir vieningumas. Rinkos fundamentalizmas. Kapitalizmo triumfas. Skaityti daugiau
Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (3)Pasaulio prekybos organizacija. Japonija. Azija. Lotynų Amerika ir Meksika. Plėtros skatinimas ir kova su skurdu. Daugiau dėmesio pasaulio skurdiesiems. Skaityti daugiau
Prancūzijos energetikos sektoriusĮvadas. Prancūzijos energetika. Prancūzijos energijos produkcija, pagrindinis produktas, 2005m. Išvados. Skaityti daugiau
Priežastys trukdančios įeiti į užsienio rinkąPriežastys trukdančios įeiti į užsienio rinką. Techninis reglamentas. Standartas. Departamentas. Atitikties įvertinimo procedūros. Atitikties įvertinimo objektai. Neprivalomojo įvertinimo sritis. Techninių prekybos kliūčių komitetas. Standartų rengimo, priėmimo ir taikymo Geros praktikos kodeksas. Tarptautinio darbo pasidalijimo procesas. Skaityti daugiau
Regionų ekonomikaRegionų problemos Europos Sąjungoje. Regioninė politika Europos Sąjungoje. Egzistuojanti Europos Sąjungos politika. Išvada. Skaityti daugiau
Reklamos priemonės ir priemonių efektyvumasReklamos priemonių parinkimas ir platinimas. Reklamos priemonių naudojimo planas. Kriterijų parinkimas. Informacijos priemonių grupės. Klasikinės informacijos priemonės. Tiesioginio marketingo informacijos priemonės. Klasikinės informacijos priemonės. Tiesioginio marketingo informacijos priemonės. "Naujos informacijos priemonės". Reklamos priemonių pasirinkimas. Reklaminių priemonių pasirinkimas. Apsisprendimas dėl pranešimo apimties, pasirodymo dažnumo bei poveikio. Pagrindinių reklamos priemonių atrinkimas. Konkrečios reklaminės priemonės išrinkimas ir kainos apskaičiavimas. Reklamos kainos rodiklis 1000 žmonių. Reklamos efektyvumo vertinimas. Skaityti daugiau
Strateginiai aljansai tarptautiniame versle. Strateginių aljansų tipai ir pagrindiniai bruožaiStrateginiai aljansai tarptautiniame versle. Jų tipai ir pagrindiniai bruožai. Licencijavimas. Licencijavimo privalumai. Licencijavimo trūkumai. Frančizė. Frančizės trūkumai ir privalumai. Valdymo kontraktai. Gamybos kontraktai ar tarptautiniai subkontraktingai. Kontraktai "Po užraktu" (Turnkey operations). Komplementarus (papildomas) marketingas. Kiti kontraktiniai susitarimai. Skaityti daugiau
Tarptautinė ekonomikaSantykinio pranašumo teorija. Paprastasis santykinio pranašumo teorijos modelis. Gamybos galimybių ribos. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Švedų ekonomisto Staffan Linder'io hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Tarifo pasekmės šalies gerovei: Vartotojų nuostoliai. Tarifo pasekmės šalies gerovei: Gamintojų perviršis. Faktinis (tikrasis) apsaugos laipsnis. Argumentai už muitų tarifų panaudojimą. Netarifinės užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Pasekmės. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Pasaulinė prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO principai. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Tarifai. Žemės ūkis. Tekstilė. Paslaugos. Susitarimas dėl techniniu prekybos barjerų. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybes teisių prekyboje (TRIPS). GATT 94. Dempingas ir antidempinginiai muitai. Subsidijos ir kompensaciniai muitai. Apsaugos priemonės. Ekonominis augimas ir gamybos veiksnių mobilumas. Ekonominis augimas paremtas apsirūpinimu gamybos veiksniais. Subalansuoto augimo efektas. Pagerėjusio apsirūpinimo kapitalu pasekmės. Skurdinantis augimas. Ekonominis augimas paremtas technine pažanga. Techninės pažangos rūšys. Techninė pažanga ir GGR. Gamybos veiksnių mobilumas. Darbo jėgos mobilumas. Kapitalo mobilumas. Kapitalo mobilumo poveikis. Mokėjimų balansas. Einamoji sąskaita. Kapitalo sąskaita. Oficialios tarptautinės atsargos. Vidaus makroekonominės proporcijos ir prekybos balansas. Absorbavimo (įsisavinimo) koncepcija. Taupymas ir investicijos. Taupymas ir prekybos balansas. Ryšys tarp kapitalo investicijų šalyje ir užsienyje. Ar prekybos deficitas blogas dalykas. Darbo jėgos migracija. Migracijos poveikis darbo rinkai. "Vidutinių pajamų" migracijos paradoksai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "išleidžiančios" šalies viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "priimančios" šalies viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Išvados. Valiutos kursas. Valiutų rinka. Valiutų rinkos ir jos operacijos. Šiuolaikinė valiutų kursų politika. Mokėjimo balanso deficito finansavimas, panaudojant rezervinius aktyvus. Laikinas finansavimas. Deficitas be pasekmių. Valiutos mainų kontrolė. Pastoviai fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis valiutos kursas. Kompromisinis valiutos kursas. Koreguotas susiejimas. Valdomas plaukiojimas. Valiutų valdyba Lietuvoje. Valiutų valdybos modelio esmė. Pagrindiniai VVM ir centrinio banko skirtumai. Lietuvos banko veikla įvedus valiutų valdybos modelį. Valiutų valdybos modelio panaikinimas. Skaityti daugiau
Tarptautinė ekonomika (10)Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos teorija - paklausos aspektas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. AIternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Muitai. Netarifines užsienio prekybos kliūtys. Pasaulinė prekybos organizacija. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Mokėjimų balansas. Ekonominis augimas ir gamybos veiksnių mobilumas. Valiutos kursas. Valiutų rinka. Skaityti daugiau