Šperos.lt > Ekonomika > Tarptautinė ekonomika > Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai
Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai

(119 darbai)

Airijos socialinė-verslo aplinkaĮvadas. Santrauka. Valstybės socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Alaus eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvosĮvadas. Gėrimų sektoriaus būklė Lietuvoje. Alaus eksporto iš Lietuvos būklė. Alaus eksporto iš Lietuvos problemos. Alaus eksporto iš Lietuvos prognozės ir perspektyvos. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Besivystančių šalių tarptautinė ekonominė politika: Kinijos atvejisĮvadas. Besivystančios šalys - kas tai? Besivystančių šalių vystymosi ypatumai. Gamtinių išteklių trūkumas. Darbo jėga. Kapitalo kaupimas. Technikos pažanga. Socialinės ir kultūrinės kliūtys. Institucinės kliūtys. Kinija. Sąlygos verslui. Specialiosios ekonominės žinios. Ekonominė Kinijos modernizacija. "Keturios modernizacijos". Auganti ekonomika: miestas ir kaimas. Profesionalumo reforma. Uždaros ekonomikos pabaiga. Ekonomikos augimo problemos. Papildoma informacija apie Kiniją. Kinija ir Lietuva. Kinija ir Europos Sąjunga (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Besivystančių šalių tarptautinė ekonominė politika: Pietų Korėjos atvejisĮvadas. Ekonominė politika. Sąvoka. Pietų Korėjos ekonomika. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Pasaulio ir Pietų Korėjos santykiai. Santykiai su Europos Sąjunga (ES). Santykiai su Lietuva. Gamyba. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo jėgos migracijaĮvadas. Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos migracijos samprata ir pagrindinės priežastys. Šiuolaikinė globali ir regioninė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos migracijos srautų pasiskirstymas. Globalizacija ir nauji tarptautinės migracijos bruožai. Ekonominė globalizacija. Transnacionalizacija. Demografinė situacija. Nelegali darbo jėgos migracija. Darbo jėgos migracija Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Teoriniai darbo jėgos migracijos aspektai. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES). Tarptautinės darbo jėgos migracijos Europos Sąjungoje (ES) prognozės. Darbo jėgos migracija Lietuvoje. Darbo jėgos migracijos Lietuvoje stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizė. Lietuvos tikslai ir uždaviniai darbo jėgos migracijos srityje. Protų nutekėjimas. Tarptautinės darbo jėgos migracijos pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Demografinės aplinkos įtaka tarptautiniam ir nacionaliniam versluiĮvadas. Darbuotojų mobilumas. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas. Rezultatų pateikimas bei interpretacija. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Didžiausios Europos Sąjungos (ES) kompanijosĮvadas. Tarptautinės kompanijos. Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis. Tarptautinių kompanijų plėtra į užsienio valstybes. Pasaulinė gamybos sistema. Pasaulinės gamybos sistemos pokyčiai ir perspektyvos. Pasaulinės gamybos sistemos aplinkos poveikis kompanijai. Konkurencija tarptautinėse kompanijose. Konkurencijos veiksniai ir strategijos. Konkurencinga gamybos sistema. Technologijos įtaka konkurencingumui. Technologijos įtaka kompanijos strategijai. Technologijos įtaka kompanijos veiklai. Gamybos technologijos įtaka konkurencingumui. Produkcijos kokybės įtaka konkurencingumui. Didžiausios Europos Sąjungos (ES) kompanijos. 20 didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų. Didžiausia Europos Sąjungos (ES) kompanija. Didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų nacionalinė priklausomybė. Didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų pasiskirstymas ūkio šakose. Didžiausios Europos Sąjungos (ES) bankininkystės sektoriaus kompanijos. Išvados. Priedai (1) Skaityti daugiau
Ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Ekonominės integracijos samprata ir teorijos. Ekonominės integracijos formos. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė integracija, globalizacija, regioninė integracija – pasekmės versluiGlobalizacija. Globalizacijos parametrai. Kai kurie globalizacijos aspektai. Globalizacija ir uždarumas. Ekonominė integracija. Globalizacijos pasekmės. Regioninė integracija. Preferencinių prekybos sutarčių (regioninių prekybinių blokų) teorija. Globalinis regioninės integracijos kontekstas. Penkios laisvės. Lietuvos integracija į ekonominę globalizaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominio saugumo įtaka tarptautinės prekybos vystymuisiĮvadas. Tarptautinės prekybos nauda. Ekonominis atvirumas. Tarptautinės prekybos rizika. Ekonominis saugumas. Embargas. Įvairūs diskriminaciniai metodai. Protekcionizmas. Kiti apribojimai. Ekonominis saugumas ir jo įtaka tarptautinės prekybos vystymuisi. Valstybės vaidmuo užtikrinant ekonominį saugumą. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto ir importo problema mažose ir didelėse įmonėseĮvadas. Smulkiojo verslo pranašumai tarptautinėje rinkoje. Didelių įmonių problemos. Smulkiojo verslo rėmimas Lietuvoje. Užsienio politika. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Valstybinis tarptautinės prekybos reguliavimas. Tarptautinės prekybos politikos instrumentų klasifikavimas. Tarifiniai užsienio prekybos instrumentai. Muitų mokesčiai. Muito mokesčio funkcijos. Muitų klasifikavimas. Tarifų kvotos. Netarifiniai užsienio prekybos instrumentai. Kiekybiniai užsienio politikos metodo instrumentai. Kvota. Licenzija. Laisvasis arba savanoriškasis apribojimas. Užmaskuoti užsienio prekybos politikos metodo instrumentai. Techniniai apribojimai. Vidaus mokesčiai ir rinkliavos. Vyriausybinių pirkimų politika. Reikalavimas gamyboje naudoti vietinės gamybos komponentus. Finansiniai tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Subsidija. Kreditavimas. Dempingas. Lietuvoje taikomi muitai. Rizika tarptautiniame versle. Ekonominė rizika. Ekonominė rizika eksporte. Ekonominė rizika importe. Politinė rizika šalyje, į kurią eksportuojama. INCOTERMS 2000. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją analizė: būklė, problemos, perspektyvosEksporto iš Lietuvos į Baltarusiją būklė. Bendra informacija apie Baltarusiją. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. Prekybos balansas. Lietuvos eksporto į Baltarusiją dinamika ir struktūra. Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją problemos. Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją perspektyvos. Išvados. Priedai (3). Grafikai (10). Skaityti daugiau
Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą analizė: būklė, problemos, perspektyvosĮvadas. Eksporto į Ukrainą būklės analizė. Duomenys 1999-2003 metų. Lietuvos ir Ukrainos prekybos balansas. Lietuvos eksporto į Ukrainą dinamika ir struktūra. Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą problemos. Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą perspektyvos ir prognozė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Eksporto plėtra: "Utenos trikotažas"Eksportas. Eksporto rūšys. Eksporto motyvai. Kontaktų užmezgimas su užsienio partneriais. Eksportinių prekių kainų nustatymas. Užsienio prekybos kainų balansas. Pasaulinė prekybos organizacija. Laisvas prekių judėjimas. Įmonės eksporto plėtra. AB "Utenos trikotažas". Įmonės veiklos pradžia. "Utenos trikotažo" eksporto veikla. Skaityti daugiau
Elektros energijos eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvosĮvadas. Lietuvos elektros energijos eksporto būklės analizė. Elektros energetikos situacija Lietuvoje. Lietuvos elektros energijos eksporto dinamika. Svarbiausi eksporto partneriai. Lietuvos eksporto struktūra. Lietuvos ekonominės politikos poveikio eksportui įvertinimas. Elektros energijos eksporto problemos. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas, perspektyvų įvertinimas bei prognozės ateičiai. Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pasekmės Lietuvos ekonomikai. Lietuvos galimybės ateityje dalyvauti tarptautinėje elektros energijos prekybos rinkoje. Lietuvos galimybės ateityje išlikti "branduoline valstybe". Prognozės ateičiai. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Euro įvedimo problemos Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Euro įvedimo situacija ir galimybės Baltijos valstybėseĮvadas. Euro įvedimo problemos Europos Sąjungos (ES) šalyse. Problemos, susijusios su euro įvedimu Vokietijoje. Problemos, susijusios su euro įvedimu Prancūzijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Baltijos šalyse. Euro įvedimo situacija ir galimybės Latvijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Estijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos ekonominė ir valiutinė sąjungaSantrauka. Įvadas. Tikslas yra aptarti Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos esmę bei išanalizuoti kai kurių dar neįstojusių į šią sąjungą valstybių ir eurą įsivedusių šalių ekonominius ir konvergencijos rodiklius. Europos ekonominė ir valiutinė sąjunga. Ekonominės pinigų sąjungos samprata ir raida. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos įgyvendinimas. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos teigiama ir neigiama įtaka šalių ekonomikai. Konvergencijos kriterijai. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos esamų ir būsimų valstybių narių ekonomikos analizė. Valdžios sektoriaus skola ir deficitas arba perteklius. Infliacija. Ilgalaikių palūkanų norma. Eurą įsivedusių šalių ir planuojančių įsivesti valstybių ekonominių rodiklių analizė. Realaus BVP augimas. Nedarbo lygis. Investicijos. Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Slovakijos ekonominių rodiklių prognozės 2008 – 2009 metams. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos ekonominė politikaĮvadas. Istorinė Europos Sąjungos (ES) raida. Europos Sąjungos (ES) bendrosios rinkos raida. Europos Sąjungos (ES) keturios laisvės. Europos Sąjungos (ES) bendroji politika. Europos centrinis bankas. Vieninga pinigų politika. Lietuva ir Europos sąjunga. Europos Sąjungos (ES) ekonomika. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Europos Sąjungos (ES) importas ir eksportas. Priedas (1). Išnašos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) bendra prekybos politika su trečiosiomis šalimisĮvadas. Europos Sąjungos (ES) samprata. Europos Sąjungos (ES) - tai unikali valstybių sąjunga. Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Baltoji knyga. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Ekonominė integracija ir jos formos. Ekonominė integracija pasaulyje. Laisvosios prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Bendra prekybos politika. Europos Sąjungos (ES) prekybiniai santykiai su kitais regionais. Prekybiniai Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Prekybiniai Japonijos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Prekybiniai Kinijos ir Indijos santykiai su Europos Sąjungos (ES). Prekybiniai Lotynų Amerikos ir Meksikos santykiai su Europos Sąjungos (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) institucijos (14)Įvadas. Europos Parlamentas (EP)(European Parliament). Teisingumo teismas (Court of Justice). Audito Rūmai (Court of Auditors). Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (European Economic and Social Committee). Regionų komitetas (Committee of the Regions). Europos investicijų bankas (European Investment Bank). Europos centrinis bankas (European Central Bank). Europos ombudsmenas (European Ombudsman). Sprendimų priėmimo procedūros (decision-making procedures). Išvados. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
...