Šperos.lt > Ekonomika > Tarptautinė ekonomika > Tarptautinės ekonomikos namų darbai
Tarptautinės ekonomikos namų darbai

(34 darbai)

China's economy in 2002-2006Darbas anglų kalba. Kinijos ekonomika 2002-2006 metais. Description of the economic development in China 2002-2006. The gross domestic product (GDP). Inflation. Predictions for the future. Comment on the consumer price index. Consumer price index. The gross domestic product (GDP) development in quantities. Skaityti daugiau
Globalisation (3)Darbas anglų kalba. Globalizacijos pagrindai. Pliusai ir minusai. Skaityti daugiau
Globalizacija (10)Globalizacijos samprata, sritys, stiprėjimo priežastys, etapai. Globalizacijos samprata. Globalizacijos etapai. Globalizacijos sritys. Globalizacijos stiprėjimo priežastys. Skaityti daugiau
Globalizacija (4)Įvadas. Kam naudinga globalizacija? Pagrindiniai globalizavimo bruožai. Pagrindiniai globalizavimo bruožai išsivysčiusiose šalyse. Pagrindiniai globalizavimo bruožai besivystančiose šalyse. Pagrindiniai globalizavimo bruožai pereinamosios ekonomikos šalyse. Modernios globalizacijos bruožai. Pažanga ar kolonizacija? Skaityti daugiau
Honkongo ekonomikaHonkongas. Honkongo teritorija. Prekyba tarp Honkongo ir Kinijos. Honkongo Bendrasis Nacionalinis Produktas. Tekstilės ir drabužių pramonė. Neigiami pokyčiai ekonomikoje. Skaityti daugiau
Konkurencinę aplinką sąlygojantys veiksniai tarptautiniame versleĮvadas. Darbo tikslas: apibūdinti konkurencinę aplinką sąlygojančius veiksnius tarptautiniame versle. Konkurencingumo samprata. Konkurencingumo veiksniai. Tarptautinio verslo valstybinis reguliavimas. Tarifiniai metodai Netarifiniai metodai. Kiekybiniai netarifiniai metodai. Paslėptieji netarifiniai metodai. Netarifiniai finansiniai apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES) (2)Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Bendroji rinka. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominės integracijos nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos eksporto ir importo prognozavimasTarptautinės prekybos aspektai. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Importo prognozavimas. Priedai (1). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) tarpusavio prekyba ir tiesioginės investicijos į LietuvąĮvadas. Europos Sąjungos (ES) apžvalga. Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekyba. Europos Sąjungos (ES) tarptautinės prekybos rodiklių apžvalga. Keturios Europos Sąjungos (ES) laisvės – tai laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas. Europos Sąjungos (ES) plėtra ir dabartinė jos padėtis. Lietuvos prekyba iki 2004 metų ir prekyba tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Užsienio investicijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvosĮvadas. Tikslas – pristatyti ir išanalizuoti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekybą ir jos perspektyvas. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai ir sutartys. Valstybių ekonominė apžvalga. Lietuvos ekonominė apžvalga. Lenkijos ekonominė apžvalga. Lietuvos prekyba su Lenkija dešimtmečio laikotarpyje. 2000 metų importo ir eksporto srautai. 2002 metų Lenkijos ir Lietuvos prekių mainai. 2003 metų valstybių prekių mainai. 2006 ir 2007 metų Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekyba. Prekybos perspektyvos energetikos srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities tarpusavio prekybos raida ir perspektyvosĮvadas. Problemos. Analizė. Kaliningrado srities apibūdinimas. Keletas faktų apie Kaliningrado sritį. Lietuvos apibūdinimas. Lietuvos ir Kaliningrado srities santykiai. Statistiniai duomenys. Kaliningrado srities grėsmės. Europos sąjungos požiūris į Kaliningrado sritį. Perspektyvos. Vizų režimas ir pasienis. Ekonominis vystymasis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Rusijos prekybaĮvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Lietuvos ir Rusijos prekybos pokyčių analizė (2004-2006 metais). Lietuvos ir Rusijos prekybos apyvarta (2006 metais). Lietuvos prekių eksportas į Rusiją (2006 metais). Rusijos prekių importas į Lietuvą (2006 metais). Lietuvos ir Rusijos prekybos reguliavimo instrumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Rusijos prekybiniai santykiaiĮvadas. Tikslas. Pristatyti Rusiją ir aptarti Lietuvos ir Rusijos prekybinius santykius. Rusija. Lietuvos ir Rusijos prekybiniai santykiai. eksportas į Rusiją. importas iš Rusijos. prekybinis balansas. Svarbiausios importuojamos ir eksportuojamos prekių grupės. Bendrasis vidaus produktas. Lietuvos ir Rusijos BVP. BVP tenkantis vienam gyventojui. Tarptautinės užsienio investicijos. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos muitų sistemos pertvarkymas šaliai įstojus į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Lietuvos Respublikos muitinė. Aplinka ir ištekliai. Muitinės kaip mokesčių rinkėjo vaidmens pasikeitimas. Europos Sąjungos (ES) muitų sąjungos strateginis tikslų įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos prekybos su Rusija analizėĮvadas. Lietuvos prekybos su Rusija analizė 2002-2006 m. Prekybos su Rusija vystymosi galimybės. Uždavinys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos prekių grupių eksportasLietuvos prekių grupių eksportas 2000-2006 metais. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos prekių grupių eksportą, jo struktūrą, apribojimus, prekių grupių kitimo tendencijas ir priežastis. Lietuvos eksporto tendencijos 2000 – 2006 metais. Pagrindinės Lietuvos eksporto partnerės. Prekių grupių analizė. Metalai ir jų dirbiniai. Transporto priemonės ir jų dalys. Daiktai ir jų dalys. Gyvi gyvūnai. Maisto produktai. Grūdinės bei su jomis susijusios kultūros. Iškasenos ir statybinės medžiagos. Chemija ir farmacija. Apranga ir aksesuarai. Prekių grupių dalis procentais 2000 – 2006 metais. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos užsienio prekyba (2)Žymių žmonių samprotavimai. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje. Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos, Latvijos, Estijos užimtumo ir nedarbo rodiklių palyginamoji analizėDarbo jėgos paklausa. Mažėja terminuoto darbo paklausa. Vidutiniškai per mėnesį šiemet registruojama po 9 tūkst. darbo vietų. Didžiausia darbo vietų pasiūla – kvalifikuotiems darbininkams (7,8 tūkst.). 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje ir toliau gerės. Darbo jėgos pasiūla. 2004 m. I ketvirčio darbo rinkos tendencijos. Palyginamosios Lietuvos, Latvijos, Estijos nedarbo lygio lentelės. Skaityti daugiau
Oil pricesDarbas anglų kalba. Naftos kainos. Oil industry. What factors caused the increase in oil prices and why? Why have prices come down? Skaityti daugiau
Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) (3)Įvadas. Darbo tikslas - aptarti, kas yra Pasaulinė Prekybos Organizacija ir jos įtaką Lietuvai. Pasaulinė Prekybos Organizacija. Pasaulinės Prekybos Organizacijos istorija. Pasaulinės Prekybos Organizacijos struktūra ir veikla. Pasaulinės Prekybos Organizacijos pagrindiniai principai. Pasaulinės Prekybos Organizacijos funkcijos. Šalių įstojimas į Pasaulinę Prekybos Organizaciją. Lietuva Pasaulinėje Prekybos Organizacijoje. Lietuvos įstojimas į Pasaulinę Prekybos Organizaciją. Lietuvos narystės Pasaulinėje Prekybos Organizacijoje privalumai. Lietuvos narystės Pasaulinėje Prekybos Organizacijoje trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau