Šperos.lt > Ekonomika > Tarptautinė ekonomika > Tarptautinės ekonomikos šperos
Tarptautinės ekonomikos šperos

(8 darbai)

Globalizacija (5)Globalizacijos samprata. Ekonominis globalizacijos aspektas. Gėrybėse galima išskirti naudingumo bei sąnaudų puses. Neekonominės gėrybės (laisvosios gėrybės). Privačios gėrybės. Globalinio pobūdžio grėsmės. Individualistinė ekonominė paradigma. Holistinė paradigma. Šešėlinė ekonomika ir antiekonomika bei jų globalizacija. Šešėlinė neformali ekonomika. Viešųjų blogybių specifika. "Pilkoji ekonomika". Antiekonomika. Tarptautinės "šešėlinės" ekonomikos klasifikacijos. Globaliniai režimai. Globalinis saugumas ir jo dimensijos. Socialumas ir socializacija: nuo individo iki pasaulio. Skaityti daugiau
Globalizacija (7)Globalizacijos samprata. Ekonominis globalizacijos aspektas. Šešėlinė ekonomika ir antiekonomika bei jų globalizacija. Globaliniai režimai. Globalinis saugumas ir jo dimensijos. Socialumas ir socializacija: nuo individo iki pasaulio. Gamtonauda ir gamtosauga: globalinės tendencijos. Valstybė, tarpvalstybinės (tarpvyriausybinės) organizacijos ir globalizacija. Nevyriausybinės organizacijos ir jėgos pasauliniuose procesuose. Pasaulio civilizacijos ir konfliktai tarp jų. Globali prekyba. Pasaulio valiutų sistema. Skaityti daugiau
Tarptautinė ekonomika (11)Valiutos kurso sąvoka ir ekonominiai veiksniai, lemiantys jo pokyčius. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame valiutos fonde. Lietuva ir pasaulio bankas. Lietuvos respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos apžvalga. Muitų rūšys ir jų taikymas Lietuvos respublikos muitų teritorijoje. Netarifiniai prekybos barjerai Lietuvos užsienio prekyboje. Lietuvos narystės Pasaulio prekybos organizacijoje įtaka Lietuvos užsienio prekybai. Skaityti daugiau
Tarptautinė firmų internacionalizacijaTarptautinis verslas. Verslo plėtrą veikia 3 motyvacijos tikslai. Tarptautiniam verslui yra būdinga. Investicijos. Nagrinėjami investavimo būdai. Tarptautinio verslo gamybos veiksnių klasifikacija. Tarptautinis darbo pasidalijimas. Pasaulinis prekybos tinklas. Pasaulinės ekonomikos atsiradimas. Šiandieninėje globalizacijoje šiuolaikinei pasaulinei ekonomikai būdingi 4 bruožai. Verslo vedimo filosofija. Tarptautinė ekonomika ir jos struktūra. Internacionali ekonomika. Pasaulio arba internacionali ekonomika. Tarptautinė ekonomika. Tarptautinės ekonomikos finansiniai ryšiai. Nacionalinės ekonomikos sektoriai. Nacionalinių sąskaitų sistema (NSS). NSS kriterijai. NSS požiūriu visi instituciniai vienetai skirstomi į 5 grupes. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba (19)Dempingas, taikymo atvejai, kainų riba, pelnas, dempingo rūšys, pelno maksimizavimo atvejai, dempingo naudojimo ekonominės pasekmės, antidempingas, antidempingo ekonominės pasekmės, dempingas trumpalaikiame ir ilgalaikiame periode. Embargas. Muitas, rūšys, klasifikacija, muitų įtaka: vartotojams, gamybininkams, kainai, valstybei, šaliai, muitų įvedimo netiesioginės pasekmės, metodai leidžiantys nustatyti šalies nuostolius įvedus muitus, muitų įtaka šalies ekonomikai. Muitų klasifikacija. Muito įtaka vartotojams, kainai ir gamintojams. Šalies bendri nuostoliai patiriami dėl muito ir jų ekonominė prasmė. Argumentai už ir prieš muitus. Vartojimo efektas. Tiesioginė įtaka. Netiesioginė įtaka. Muitų apsaugos veiksmingumo koeficientas, jo apskaičiavimas, situacijos, kai APK > nominalus apsaugos koeficientas ir atvirkščiai APK < NAK. Muitų apsaugos veiksmingumo koeficientas. Muitus pateisinantys argumentai (iš neto). Prekių muitinės vertės apskaičiavimas (iš neto). Optimalus muitas. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai, importo kvotos, rūšys, kvotų tikslai, naudojimas, kvotų naudojimas esant laisvai konkurencijai, kvotų veikimo mechanizmas, kvotų palyginimas su importo muitais, kvotų pavojingumo atvejai, importo licenzijų paskirstymo būdai, importo reguliavimas administracinėmis priemonėmis. Eksporto reguliavimo priemonės: eksporto muitai, muitų ekonominės pasekmės. Eksporto muito ėmimo atvejis ir įvedimo pasekmės, eksporto muitų politika. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai, jų ekonominės pasekmės, savanoriškas eksporto apribojimas, jų ekonominės pasekmės, palyginimas su importo kvotomis ir laisvąja prekyba, eksporto kvotavimas. Eksporto subsidijų ekonominės pasekmės. Preferenciniai prekybiniai susivienijimai. Muitų sąjungos sukūrimo ekonominės pasekmės. Ekonominė integracija, pakopos, tipai. Prekybos sukūrimas ir iškraipymas, prie kokių sąlygų muitų sąjunga neiškraipys prekybos. Strateginė prekybos politika. PPO (Pasaulinė prekybos organizacija). Preferenciniai prekybos susitarimai ir jų ekonominės pasekmės. Mokėjimo balansas, struktūra (einamoji sąskaita, kapitalo ir finansinė sąskaita, veiksniai turintys įtakos mokėjimo balansui, subalansavimo metodai ir priemonės. Valiutų kursai, valiutų rinka, valiutų pasiūla ir paklausa, veiksniai nulemiantys valiutų pasiūlą, paklausą, kapitalo srautai ir valiutos kursas, valiutos kursų režimas. Valiutos kursų rūšys ir jų naudojimas: išankstiniai sandoriai ir jų kursas, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai (svopai), pasirinkimo sandoriai (opcionai), nominalusis ir realusis valiutos kursas. Valiutos kurso kitimas. Stiprios ir silpnos valiutos veiksniai. Perkamosios galios paritetas. Tarptautinė valiutų sistema, aukso standartas, Bretton Woods, OVE, Mastrichtas. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas, jo motyvai, pasekmės, modeliai, priežastys, stūmimo ir traukos veiksniai, migracijos vertė ir jos apskaičiavimas, judėjimo įtaka šalių ekonomikom, pasekmės, darbo išteklių jungimosi įtaka darbo išteklių kainai, migracijos ir darbo užmokesčio pasiskirstymas, šalies darbo išteklių jungimosi efektas, tarptautinės migracijos teorijos (neoklasikinė, naujoji ir t.t.). Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tarptautinė bankininkystė. Tarptautinės kapitalo rinkos. Globalizacija. Tarptautinė prekyba. Užsienio prekybos politika. Tarptautinės prekybos absoliutinis pranašumas. Tarptautinės prekybos nauda ir lėšų pasiskirstymas. Tarptautinės prekybos naudos pasiskirstymas. Tarptautinės prekybos sąlygos. Pagrindinės paradigmos, kuriomis grindžiama tarptautinė prekyba. Skaityti daugiau
Tarptautinis verslas (4)Absoliutaus pranašumo teorija. Santykinis pranašumas. Hekšerio-Olino modelis. Produkto gyvavimo ciklas. Paklausos ir pasiūlos modelis. Valstybinis tarptautinių ekonominių santykių reguliavimas. Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos imigracijos ir emigracijos politikos vykdymo ypatumai. Europos Sąjungos ir jos rinkų ypatumai. Bendros rinkos kūrimo priežastys. Pagrindiniai bendros rinkos principai. Tarptautinė technologijų rinka. Technologijos gyvavimo ciklo pagrindiniai etapai. Tarptautinės valiutos sistema. Raida (etapai). Sistemos funkcijos. Tarptautinis kreditavimas. 4 pagrindinės tarptautinio kreditavimo funkcijos. 4 tarptautinio kreditavimo rinkos. Tarptautinė kredito rinka. 5 pagrindiniai tarptautinio kreditavimo principai. Skaityti daugiau
Tarptautinis verslo organizavimasPalyginamojo pranašumo dėsnis. Rikardo modelis. Hekserio-Olino modelis. Leontjevo paradoksas. Masto ekonomija ir tarptautinė prekyba. Masto ekonomija-masinis gamybos efektas. Tarptautinės prekybos politikos kryptys ir formos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai: Muitai. Tarptautinės prekybos instrumentai: netarifiniai apribojimai. Mokėjimo balansas ir jo struktūra. Mokėjimo balansą veikiantys veiksniai. Lietuvos mokėjimo balanso ypatumui. Valiutos kursas ir jo režimai. Aukso standartas. Bretton Wood sistema. Dolerio standartas. Lanksčiojo valiutos kurso režimas. Fiksuotųjų valiutos kursų zonų nauda ir kaštai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo modelis. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pagrindai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pasekmės Lietuvai. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos: užsienio investicijų teorijos. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos: tiesioginių užsienio investicijų formos. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tarptautinė bankininkystė. Tarptautinės kapitalo rinkos. Tarptautiniai ekonominiai susitarimai ir organizacijos. Tarptautinė ekonominė politika išsivysčiusiose šalyse: Europos sąjunga. Tarptautinė ekonominė politika išsivysčiusiose šalyse: Japonija. Tarptautine ekonomine politika besivystančiose šalyse. Lietuvos makroekonominė politika: pinigų politika ir kapitalo judėjimas. Lietuvos pajamų politika, ūkio konkurencingumo didinimas ir užimtumo politika. Lietuvos makroekonominė politika: tarptautinių ekonominių santykių politika. Skaityti daugiau
Užsienio ekonomikaPaklausos analizė. Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Penkių jėgų modelis. Skaityti daugiau