Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos pristatymai

Tarptautinės ekonomikos pristatymai (70 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1997-1998 metų Azijos finansinė krizė

  PowerPoint pristatymas. Rytų Azijos finansai ir ekonomika. Azijos krizės kilimas ir priežastys. Investicijų perteklius. Užsienio valiutos apsaugos nebuvimas. Silpna teritorinė finansų rinkos struktūra. Poveikis ekonomikai. Krizės įtaka kitoms pasaulio šalims.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-03-30
 • Australijos ekonomikos apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Bendrosios žinios apie Australija. Australijos gyventojų kilmė. Australijos ekonomika. Australijos svarbiausi ekonominiai rodikliai. Australijos svarbiausių naudingųjų iškasenų gavyba. Australijos vieta pasaulyje pagal naudingųjų iškasenų gavybą. Australijos pramonės svarbiausia produkcija. Avininkystė – Australijos šalies ūkio pagrindas. Turizmas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-07-26
 • Baltarusija (3)

  PowerPoint pristatymas. Bendros Baltarusijos žinios. Baltarusijos istorija. Administracinis suskirstymas. Kalbos. Baltarusių, gudų kalba. Rusų kalba. Religija ir jos įtaka. Politika. Prezidentas. Savivalda. Politinės partijos. Ekonomika. Žemės ūkis. Ekonomikos geografija. Energetika. Transportas. Gavybinė pramonė. Išorinė rinka. Piniginė sistema ir bankai. Ekonominiai ryšiai su Lietuva. Konfliktas su Rusija 2007 metais. Švietimas. Universitetai. Konfliktas su Rusija 2007 metais. Lietuvių bendruomenė Baltarusijoje. Kultūra. Turizmas ir pramogos. Gomelio auksinis žiedas. Baltarusijos pilys. Nacionaliniai parkai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(33 skaidrės)
  2007-04-11
 • Belgija (4)

  PowerPoint pristatymas. Projektas: Europos šalių ekonomika. Trumpai apie šalį. Šalies geografinė padėtis. Briuselis – faktinė ES sostinė, nes jame sukoncentruota dauguma ES institucijų. Kitos sąjungos. Politinė situacija. Religinė situacija. Šalies ekonomika. Belgijos ekonomikai turi įtakos. Naudingosios iškasenos. Eksportas ir importas. Pagrindinės eksporto šalys. Pagrindinės importo šalys. Prekyba su šalimis. Lietuvos prekyba su Belgijos karalyste. Makroekonominiai rodikliai: ekonominis augimas. Ekonominio augimo tempas. BVP vienam gyventojui. Nedarbo lygis. Infliacija. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Belgijos mokesčių sistema. Gyventojai ir socialiniai rodikliai. Gimstamumo rodiklis. Gyventojų augimo tempas. Mirtingumo rodiklis. Gimstamumo rodiklis. Vidutinė gyvenimo trukmė. Švietimas. Raštingumas. Teisėtvarka. Sveikata. Kiti socialiniai rodikliai: vidutinis darbo užmokestis. Žemės ūkis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(34 skaidrės)
  2009-09-22
 • Besivystančių šalių tarptautinė ekonominė politika: Kinijos atvejis (2)

  PowerPoint pristatymas. Besivystančios šalys. Kliūtys besivystančioms šalims. Sąlygos verslui Kinijoje. Specialiosios ekonominės zonos ekonominės charakteristikos. "Keturių modernizacijų" atsiradimas. Kinija ir Lietuva. Kinija ir Europos Sąjunga (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(13 puslapių)
  2008-01-10
 • Central American Bank of Economic Integration (CABEI)

  PowerPoint pristatymas. Central American Bank of Economic Integration. Įkūrimas, veiklos kryptys, finansiniai ištekliai ir finansavimas. Skurdas pasaulyje. CABEI - BCIE. Atsiradimas ir šalys narės. Pagrindiniai valdymo organai. Kova su skurdu. Globalizacija. Integracija. Finansai. CABEI finansavimo mechanizmas. Finansiniai ištekliai. Pabaiga.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-01-26
 • Danijos ekonomikos pokyčiai

  PowerPoint pristatymas. Apie Danijos įstojimą į ES. Žemės ūkis Danijoje. Transportas Danijoje. Danija siūlo. Eismo apimtis. Prekių transportas . Importas ir eksportas. Vėjo elektrinės. Įdomūs faktai, kuo Danija išsiskiria iš kitų ES šalių. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (14 skaidrių).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(36 skaidrės)
  2010-11-10
 • Eilės pasienyje: 2006 metų pabaigoje

  PowerPoint pristatymas. Priežastis. Nuostatų pažeidimas. Asociacijos "Linava" ekspertų išvada.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-01-12
 • Ekonominės integracijos įtaka užsienio prekybai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominė integracija. Užsienio prekyba. Ekonominės integracijos lygiai. Nacionalinė autonomija. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominio bendradarbiavimo suvaržymai (3). Laisvo judėjimo kliūtys. Ekonominės integracijos esmė. Keturios laisvės. Pastaraisiais dešimtmečiais daugelis besivystančių šalių aktyviai vykdo išorės ekonomikos liberalizavimo programas. Įtaką integracijos procesams darančios tarptautinės organizacijos (3). Ekonominės integracijos pasekmės (2).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2009-01-20
 • Eksportas ir importas: pagrindiniai aspektai

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės eksporto priežastys. Problemos, su kuriomis susiduria Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) eksportuotojai. Užsienio rinkų paieška. Mokėjimo ir finansavimo procesas. Eksporto apmokėjimo terminai. Eksporto finansavimas. Gabenimo dokumentai. Eksporto procedūros. Atsiėmimo dokumentai. Krovinių eksportavimas. Eksporto oru pranašumai, lyginant su jūriniu krovinio gabenimu. Importo šaltinių identifikavimas. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos eksportuotojams paramą teikia. Eksporto plėtros ir skatinimo strategija.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-13
 • Euro įvedimo perspektyvos Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Narystė Europos Sąjungoje (ES) yra besąlygiškas įsipareigojimas įsivesti eurą. Pagrindiniai Mastrichto kriterijai. Konvergencijos rodiklių 2007 metų rugsėjo mėn. duomenys. Teisės derinimas. Euro įvedimo teikiama nauda Lietuvai. Pasekmės įsivedus eurą. Institucijos atsakingos už euro įvedimą Lietuvoje.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-02-06
 • Europos bendrijos steigiamųjų ir jas papildžiusių sutarčių tikslai bei įtaka integraciniams procesams

  PowerPoint pristatymas. Europos integracijos prielaidos. Šumano deklaracija. Paryžiaus sutartis (EAPB). Romos sutartys (EEB; EURATOM). Sujungimo sutartis (Merger’io). Suvestinis Europos aktas (SEA). Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Sutartis dėl Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos. Apibendrinimas.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-04-17
 • Europos Sąjunga (ES) pasaulio arenoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – apžvelgti, kokią poziciją Europos Sąjunga (ES) užima pasaulyje dabar ir užimtų ateityje. Europos Sąjunga (ES) ir jos kaimynės. Europos Sąjungos (ES) vaidmuo pasaulyje. Europos Sąjungos tikslai. Europos Sąjungos (ES) išorės santykiai. Prekybos politika. Bendra užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos (ES) taikomos paramos priemonės (I). Parama žmogaus teisėms. Humanitarinė pagalba. Kova su skurdu. Europos Sąjungos (ES) teikiama vystymosi pagalba, eurų nuo kiekvieno piliečio. Europos Sąjungos (ES) išorės santykiai (I). Afrika, Karibų baseino jūros, Ramiojo vandenyno šalys. Afrika, Karibų baseino jūros, Ramiojo vandenyno šalys. Lotynų Amerika. Vakarų Balkanų šalys. Rusijos federacija. Kinija. ES ir pasaulis. Prekybos apimtys (1). Prekybos apimtys (3). Prekybos partneriai. Ateities perspektyvos. Demografiniai rodikliai. Demografinė sudėtis. Bendrasis vidaus produktas. Numatomas BVP augimas. Perkamoji galia. Saugumo lygis. Religijų pasiskirstymas. Gamtiniai ištekliai. Energetiniai poreikiai. Aplinkosauga. Vandens ištekliai. Regionų ateitis. Išvados (I).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(51 skaidrė)
  2009-09-18
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (10)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos parlamentas. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Teisingumo teismas. Perspektyvos. Audito rūmai. Europos ombudsmenas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos Investicijų Bankas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Ką ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (ESRK) veikia? Regionų komitetas. Europos Bendrijų oficialių leidinių biuras. Europos Bendrijų personalo atrankos tarnyba.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-01-12
 • Europos Sąjungos (ES) ištakos

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES). Parama Europos valstybėms. Europos Taryba (3). Europos anglies ir plieno bendrija. Šumano planas (4). Robertas Šumanas ir Žanas Monė. Europos Sąjungos (ES) bendrosios užsienio ir saugumo politikos ištakos. Briuselio sutarties organizacija. Europos gynybos bendrija. Vakarų Europos Sąjunga. Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EURATOMAS) (2).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-12-02
 • Feminizmo įtaka tarptautinei ekonomikai

  Įvadas. Feminizmas. Feminizmo samprata. Feministinių teorijų įvairovė. Liberalusis feminizmas. Marksistinis feminizmas. Radikalusis feminizmas. Socialistinis feminizmas. Moterys ekonomikoje. Moterys Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Moterų užimtumas ir skaičius valstybės valdyme. Moterų nedarbas ir darbo užmokestis. Moters vaidmuo priimant sprendimus ekonominėje veikloje. Išvados. PowerPoint pristatymas (18 skaidrių). Feminizmo reikšmė tarptautinei ekonomikai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(11 puslapių)
  2009-05-20
 • Globalizacija ir tarptautinė prekyba

  PowerPoint pristatymas. Globalizacija. Globalizacijos parametrai. Tarptautinė (globalinė) prekyba. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Šalies tarptautiniai prekybos santykiai apima šias sritis. Integracinio pobūdžio prekybinės operacijos šiuo metu vystosi dviem pagrindinėm kryptim. Šalys prekiauja, nes. Tarptautinė prekyba susideda iš dviejų prekinių srautų. Tarptautinę prekybą skatina tokie veiksniai. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Pagrindinės tarptautinės prekybos politikos vykdomos formos. Laisvosios prekybos teikiama papildoma nauda dėl šių priežasčių. Protekcionizmo privalumai ir trūkumai. Dempingas. Embargas taikomas dėl šių priežasčių. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Muitai pateisinami šiais argumentais. Muitų rūšys. Importo kvota. Eksporto kvota. Eksporto subsidijos. Eksporto subsidijų rūšys. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Stiprus įsitraukimas į globalizaciją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-06-28
 • Graikijos ekonomikos apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Geografija. Plotas. Klimatas. Sostinė. Politinė sistema. Gyventojai. Klaba. Pinigai. Pramonė. Transportas. Religija.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-07-26
 • Įėjimas ir plėtra

  PowerPoint pristatymas. Įėjimas ir plėtra. Eksportas. Motyvacijos. Iniciatyvios motyvacijos. Pasyvios motyvacijos. Įėjimo ir vystymosi strategijos. Eksporto vadybos kompanijos. Prekybos kompanijos. Privataus ir viešojo sektoriaus pagalbininkai. Licenzijos. Frančizė. Bendradarbiavimo tarp įmonių tipai. Neoficiali korporacija. Kontraktinis susitarimas. Ne pelno siekiantys konsorciumai. Bendra įmonė. Valdymo svarba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-08
 • International trade

  PowerPoint pristatymas apie tarptautinę prekybą (anglų kalba). What is international trade? Goverment can control international trade in different ways. Lithuania: Export/Import Control Overview. The Lithuanian government approved the two-part program on 16 March 1994. Import and export.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2005-11-23
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po