Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkos raida ir perspektyvos integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas Lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. Projektai ir paraiškos - Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Išvados. Literatūra (9).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-01-16
 • Rywalizacja gospodarcza między Rosją a Japonią

  Rusijos-Japonijos santykiai, konkurencija. Darbas lenkų kalba. Wstęp. Wzajemna percepcja. Japonia – polityka zagraniczna. Koniec ery pacyfizmu. Zbrojenia. Zależność naftowa. Broń nuklearna. Rosja – polityka zagraniczna. Geopolityka a geoekonomia. Nowe miejsce Rosji. Stosunki japońsko – rosyjskie. Współpraca gospodarcza. Zadania na przyszłość. Dialog polityczny. Współpraca w ramach bezpieczeństwa.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-25
 • Rizikos tarptautinėje prekyboje ir būdai jas įveikti

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai. Šalių tarpusavio priklausomybė. Tarptautinės prakybos trūkumai. Rizikos tarptautinėje prekyboje ir būdai jas įveikti. Rizika susijusi su vietinių gamintojų prekių išstūmimo iš rinkos. Muitiniai barjerai. Nemuitiniai barjerai. Rizika susijusi su valiutų kursais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-22
 • Romos klubas

  Romos klubas, jo struktūra, tikslai, prezidentai, veikla.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-02-01
 • Romos klubas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – Romos klubo veikla. Romos klubo pradžia. Organizacijos svarstomos problemos. Organizacijos nariai. Romos klubo veikla. Organizacijos projektai. Romos klubo pranešimai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-10-27
 • Rusijos ekonominė analizė (2)

  Įvadas. Rusijos geografinė padėtis. Rusijos demografinė padėtis. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. BVP ir infliacija. Užimtumas ir nedarbo lygis. Rusijos valiutos sfera. Ekonominės bei kitos sąjungos, kuriuose dalyvauja Rusija. Tarptautinė prekyba ir jos tendencijos. Pagrindiniai Rusijos prekybos partneriai. Tiesioginės užsienio investicijos bei jų kitimas. Rusijos santykiai su Lietuva. Lietuvos - Rusijos santykių ir bendradarbiavimo apžvalga. Ekonominis bendradarbiavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-11-14
 • Rusijos ekonominė raida po 1945 metų

  Įvadas. SSRS ekonomikos vystymasis 1945-1953 metais. Sovietų ekonomika nuo 1953 iki 1991 metų. Rusijos ekonomikos raida mūsų dienomis. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-08
 • Rusijos šalies ekonomika

  Rusija. Rusijos ekonomikos rodikliai. Ekonominė politika (2004m.). Politinės partijos. Dėmesio centre politika. Ekonomikos pažanga. Ištekliai. Demografija. Norint pagerinti Rusijos šalies ekonomiką.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-06
 • Rusijos tarptautiniai santykiai su Lietuva

  Įvadas. Tiklsas – atskleisti Lietuvos ir Rusijos verslo ekonominės aplinkos ir ekonominių santykių ypatumus. Rusija. Gyventojai. Gyvenimo lygis. Tradicijos. Pramonės, gavybos, žemės ūkio, amatų apžvakga. Prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. Transporto sektoriaus ypatumai. Finansai, bankai, investicijos, valiuta. Makroekonominis lygis ir konkurencingumas. Rusijos tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis. Rusijos ekonominiai santykiai su Lietuva. Lietuvos verslo aplinkos pristatymas ir palyginimas. Stiprybių. silpnybių, grėsmių ir galimybių apibendrinanti analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2009-11-09
 • Smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizacijos procesai

  Įvadas. Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) samprata, reikšmė ir ypatumai. SVĮ samprata. SVĮ reikšmė. SVĮ ypatumai. Privalumai. Trūkumai. Įmonių veiklos internacionalizacija. Veiklos internacionalizacijos motyvai. Veiklos internacionalizacijos kliūtys. Veiklos internacionalizacijos teorijos. Veiklos internacionalizacijos stadijos. Skverbimosi į užsienio rinkas būdai veiklos internacionalizacijos procese ir juos lemiantys veiksniai. Skverbimosi būdai. Skverbimosi būdų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-06-18
 • Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijų Lietuvoje ir Europos sąjungoje palyginimas

  Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijų Lietuvoje ir Europos sąjungoje palyginimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-06
 • Šalių ekonominė analizė: Brazilija, Rusija, Indija, Kinija

  Įvadas. BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) valstybių makroekonomikos apžvalga. Besivystančios rinkos ir toliau išlieka patrauklios. BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) šalių įmonių akcijų kainų indeksas. BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) valdys pasaulį. Brazilija. Gamybos organizavimas. Nacionalinis produktas. Kalnakasybos pramonė. Perdirbamoji pramonė. Žemės ūkis. Miško pramonė. Užsienio prekyba. Verslo ypatumai Brazilijoje. Rusija. Pramonė. Žemės ūkis. Galėtų augti dar sparčiau. Iki 2014 metų Rusija taps viena patraukliausių šalių. Indija. Vaikų darbas ir mokslas. Indija šiandien. Kinija. Pagrindiniai ekonomikos rodikliai. Žemės ūkis. Pramonė. Užsienio prekyba. Tiesioginės užsienio investicijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-04-23
 • Šengeno zona. Jos plėtra ir galimybės

  Įvadas. Šengeno zona. Istorija. Šengeno priemonė. Valstybės. Šengeno sutartis. Šengeno konvencija. Šengeno acquis. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno bendradarbiavimas ir Lietuva. Nacionalinis Šengeno acquis priėmimo veiksmų planas. Lietuvos tikslai, norint pasirengti Šengeno zonai. Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Institucijos, atsakingos už Šengeno priemonės įgyvendinimą Lietuvoje. CPVA pagrindinės funkcijos įgyvendinant Šengeno priemonę. Baltijos šalys, tame tarpe ir Lietuva, į Šengeną įstos vėliau. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-12
 • Švedija. Ekonomika

  Bendra ūkio apžvalga. Darbo resursai. Darbo rinka. Gamtiniai ir mineraliniai resursai. Pramonė. Žemės ūkis. Ryšiai su pasauliu. Užsienio politika. Ryšiai tarp Švedijos ir Pabaltijo. Užsienio prekyba. Paskutinio dešimtmečio pokyčiai Švedijos ekonomikoje. Ekonominiai geografiniai rajonai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-04-25
 • Švedijos ekonomika

  Bendra ūkio apžvalga. Gamtiniai ir mineraliniai resursai. Pramonė. Žemės ūkis.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-27
 • Švedijos integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Bendra informacija apie Švediją. Švedija iki stojimo į Europos Sąjungą. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Švedija šiandien. Pramonė ir ekonomika. Krona prieš euro. Užsienio politika ir krašto apsauga. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Tarifiniai ir netarifiniai prekybos apribojimai

  Įvadas. Kiekybiniai apribojimai. Kvotų apibūdinimas ir jų naudojimo priežastys. Importo kvotų rūšys. Importo licencijavimas: licencijų rūšys ir jų paskirstymo būdai. Savanoriški eksporto apribojimai. Paslėptieji netarifiniai apribojimai. Paslėptųjų netarifinių apribojimų rūšys. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-11-17
 • Tarptautinė darbo jėgos migracija (2)

  Įvadas. Tarptautinio darbo samprata ir jėgos judėjimo modelis. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Makrolygio veiksniai. Mikrolygio veiksniai. Išoriniai veiksniai. Migracijos įtaka šalies ūkio raidai. Šalies teigiami imigracijos poveikiai. Šalies neigiami imigracijos poveikiai. Apibendrinimas. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo padariniai. Išvykimo priežastys ir padariniai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pasekmės Lietuvai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-07-04
 • Tarptautinė ekonomika (15)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Protekcionizmas. Muitai. Muitų esmė ir rūšys. Muitai Lietuvoje. Muitų naudojimo atskirose šalyse ypatybės. Muitų naudojimo ekonominė prasmė ir pasekmės. Muitų įtaka atskirų šalių ekonomikai. Muitus pateisinantys argumentai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-23
 • Tarptautinė ekonominė integracija Europos Sąjungos (ES) sistemoje

  Integracijos ir tarptautinės ekonominės integracijos sąvokos. Ekonominės integracijos formos. Europos Sąjungos valstybių narių ekonominė integracija. Ekonominės integracijos Europos Sąjungos (ES) sistemoje etapai. Laimėjimai ir tikslai. Nebaigti įgyvendinti uždaviniai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Bendro tarptautinio ekonominio liberalizavimo dalis. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungos (ES) vieningą rinką gairės 2004–2010 metams. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po