Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė finansinė sistema: aukso standartas, jo privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas. Tarptautinė finansų sistema. Finansinės sistemos susiformavimas. Valiutos kursas ir jo režimai. Aukso standarto sistemos atsiradimo prielaidos. Klasikinio aukso standarto laikotarpis, sistemos pobūdis ir veikimo principai. Aukso standarto sistemos privalumai ir trūkumai, jos panaikinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-26
 • Tarptautinė migracija Lietuvoje 2004-2007 metais

  Įvadas. Darbo tikslas: Atlikti išsamią tarptautinės migracijos Lietuvoje 2004-2007 metais statistinę analizę ir pateikti išvadas bei 2008 metų prognozę. Dinamika. Grupavimas. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Reiškinio prognozavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Išvados. Priedai (6).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2010-12-16
 • Tarptautinė prekyba

  Įvadas. Mokestinių prievolių raiškos Lietuvoje ypatumai. Mokesčiai ir jų objektai. Kas kuriuos mokesčius moka. Pagrindinių mokesčių apibūdinimas. Bendra mokesčių charakteristika. Fizinių asmenų mokestis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-09-30
 • Tarptautinė prekyba (14)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Pagrindinės organizacijos, susijusios su tarptautine prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Valstybinė užsienio prekybos politika. Pokyčiai tarptautinėje prekyboje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-02
 • Tarptautinė prekyba (15)

  Vernon'o produkto ciklo teorija. Europos sąjungos teisės aktų viršenybės principas. Acquis communautaire. Reglamentas. Viešieji pirkimai. Laisvosios prekybos sutarčių denonsavimas Lietuvai tapus Europos sąjungos nare. N įmonės eksporto - importo analizė.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-12-14
 • Tarptautinė prekyba (16)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos istorija. Tarptautinė prekyba – už ar prieš. Kliūtys tarptautinei prekybai. Tarptautinės organizacijos. Lietuvos tarptautinė prekyba. Valstybės vaidmuo. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Laisva prekyba ir protekcionizmas. Muitų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Finansiniai tarptautinės prekybos instrumentai. Subsidijos. Eksporto kreditavimas. Dempingas. Kiti tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-24
 • Tarptautinė prekyba (17)

  Įvadas. Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos sąjunga. Eksporto reguliavimo priemonės. Importo muitų ir eksporto subsidijų skirtumai. Eksporto kreditai. Savanoriški eksporto apribojimai. Pardavimo sąlygos: INCOTERMS.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-06-11
 • Tarptautinė prekyba (18)

  Įvadas. Darbo tikslas - paanalizuoti tarptautinę prekybą ir tarptautines investicijas. Teorinė dalis. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Praktinė dalis. Kiekybiniai veiksniai. Kokybiniai veiksniai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-05-30
 • Tarptautinė prekyba (2)

  Tarptautinė prekyba. Narystės pasaulio prekybos organizacijoje reikšmė Lietuvai. Tarptautinės prekybos politinės formos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-11-09
 • Tarptautinė prekyba (3)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Pagrindinės organizacijos, susijusios su tarptautine prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Valstybinė užsienio prekybos politika. Pokyčiai tarptautinėje prekyboje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-03
 • Tarptautinė prekyba (5)

  Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutus ir santykinis pranašumas. Ekonominė nauda. Tarptautinės prekybos pranašumai ir prieštaravimai. Lietuvos užsienio prekyba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-10
 • Tarptautinė prekyba ir atsiskaitymai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos principai. Tarptautinės prekybos barjerai. Lietuva- Pasaulio Prekybos organizacijos narė (PPO). Globalizacijos reikšmė. Tarptautiniai atsiskaitymai. Pagrindiniai tarptautinės prekybos dokumentai. Tarptautinių atsiskaitymų būdai. Išvada.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-10-31
 • Tarptautinė prekyba ir globalizavimas

  Tarptautinė (globalinė) prekyba. Prekybos globalizacijos istorija. Verslo globalizavimas. Globalizacijos parametrai. Prekyba ir globalizacija. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Tarptautinės investicijos. Lietuvos integracija į ekonominę globalizaciją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2005-12-16
 • Tarptautinė prekyba ir jos formos

  Tarptautinė prekyba. Lietuvos tarptautinė prekyba. Tarptautinė prekyba ir jos privalumai. Užsienio prekybos lyginamojo pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-15
 • Tarptautinė prekyba ir muitų politika

  Įvadas. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos sąjunga. Tarptautinės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Muitų rūšys. Muitų rūšys šiandieninėje Lietuvoje. Muitų įtaka atskirų šalių ekonomikai. uitus pateisinantys argumentai. Importuojamų prekių muitinės vertės metodai. Kvotos ir importo licencijavimas. Kvotų apibūdinimas ir jų naudojimo priežastys. Importo kvotų rūšys. Importo licencijavimas: licencijų rūšys ir jų paskirstymo būdai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-05
 • Tarptautinė prekyba ir prekybos politika (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Palyginamasis pranašumas. Palyginamojo pranašumo dėsnio esmė. Palyginamojo pranašumo pasekmės. Palyginamasis pranašumas dėl skirtingo santykio tarp gamybos veiksnių. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politika, jos formos ir priemonės. Išvados. Užduotys.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Tarptautinė prekyba ir valiutų kursai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominė specifika. Specializavimo privalumai. Lyginamųjų kaštų teorija. Konkurencija tarptautinėje prekyboje. Prekybos sąlygos. Mokėjimų balansas. Muitai. Protekcionizmas arba laisvoji prekyba. Gimstančių šakų argumentas. Europos bendroji rinka. Integracija. Investicijos. Emigracija. Užsienio valiutų kursai. Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisyklės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-16
 • Tarptautinė prekyba ir vežimai

  Įvadas. Tarptautinės konvencijos. Tarptautinės konvencijos, reglamentuojančios tarptautinių vežimų organizavimą. Konvencijų esmė, taikymo sritis. Laikinojo vežimo konvencija (Stambulo konvencija). Lietuvos muitinės strategijos uždaviniai ir užduotys. Muitinės charakteristika. Lietuvos muitinės struktūros schema. Lietuvos muitinės struktūra, jos elementų funkcijos. Muitinės departamento funkcijos. Finansų ministerijos funkcijos. Muitinės kriminalinės tarnybos funkcijos. Muitinės informacinių sistemų centro funkcijos. Muitinės mokymo centro funkcijos. Muitinės laboratorijos funkcijos. Vilniaus teritorinės muitinės uždaviniai ir funkcijos. Kauno teritorinės muitinės funkcijos. Klaipėdos teritorinės muitinės funkcijos. Šiaulių teritorinės muitinės funkcijos. Panevėžio teritorinės muitinės funkcijos. Europos Sąjungos (ES) muitinės kodeksas. Europos Sąjungos (ES) muitinės kodekso reguliavimo sritis. Prekių muitinio įvertinimo esmė ir prekių muitinio įvertinimo apskaičiavimo metodai. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu metodu. Sandorio vertės metodo taikymas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-12-11
 • Tarptautinė prekyba ir žemės ūkio politika

  Įžanga. Tarptautinės prekybos samprata. Alternatyvieji kaštai. Tarptautinės prekybos reikšmė. Tarptautinės prekybos pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės prekybos ribojimas. Tarptautinės prekybos ribojimo priežastys. Muitai. Muitų teigiamos ir neigiamos savybės. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai ir uždaviniai. Kritika. Bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Rinkos reguliavimas žemės ūkyje. Žemės ūkio politika Lietuvoje. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-02-01
 • Tarptautinė prekyba. Ar Kinija – tikrai Europos ir Amerikos ekonominis baubas?

  Įvadas. Trumpa Kinijos istorinė apžvalga. Dabartinė Kinijos ekonominė situacija. Kinijos žemės ūkis. Kinijos pramonė. Kinijos užsienio prekyba. Kinijos įsipareigojimai. Svarbiausi Kinijos ekonomikos bruožai. Papildoma svarbi informacija apie Kiniją. Apie Kinijos importo kvotas. Investicijų į užsienį didėjimo priežastys. Išvada.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-04
Puslapyje rodyti po