Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė prekyba. Intelektualaus potencialo ugdymo perspektyvos ir prioritetai Lietuvoje

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Europos Sąjungos (ES) ir pasaulinė prekyba. Europos Sąjunga bendrame pasaulinės prekybos kontekste. ICC – pasaulio verslo Organizacija. Lietuvos užsienio prekyba. Intelektualaus potencialo ugdymo perspektyvos ir prioritetai Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-10-31
 • Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos apžvalga

  Tarptautinė prekyba. Tarptautinė prekyba šalies viduje. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Lietuvos užsienio prekybos apžvalga. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-09
 • Tarptautinė problema: Darbo jėgos migracijos pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Migraciją lemiantys veiksniai. "Stūmimo – traukimo" modelis. Migrantų ekonominė nauda priimančioms šalims. Emigracija iš Lietuvos. Imigracija. Migracijos pasekmės. Migracijos įtaka šalies ūkio raidai. Emigracijos paskatų mažinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-14
 • Tarptautinės ekonomikos pagrindai

  Įvadas. Tarptautinė prekyba – kas tai? Mokėjimų balansas, muitų sistema. Protekcionizmas ar laisvoji prekyba? Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-08-06
 • Tarptautinės ekonomikos prekinė struktūra

  Įvadas. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos prekinė struktūra. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-09-17
 • Tarptautinės ekonominės organizacijos

  Įvadas. Organizacijos. Pasaulio bankas. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimo būdai. Ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECD). OECD rekomendacijos daugiašalėms įmonėms. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Tarptautinės finansų institucijos. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). Europos investicijų bankas (EIB). Europos tarybos vystymo bankas (CEB). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-03
 • Tarptautinės konkurencijos strategija: United Colors of Benetton

  Įvadas. Darbo objektas – tarptautinės įmonės, kurios kuria tarptautines strategijas. Darbo tikslas – išnagrinėti tarptautinės konkurencijos strategijų ypatumus bei išanalizuoti konkurencinę strategiją United Colors of Benetton įmonėje. Teorinė dalis. Tarptautinė konkurencijos strategija. Ekonominiai, politiniai ir kultūriniai aspektai. Praktinė dalis. United Colors of Benetton. Sėkmingo verslo pradžia. Benetton konkurencinis pranašumas. Serija - per pusdienį. Maksimali subranga. Logistikos centras. Agentų galios. Mažmeninė prekyba. Modelio imitacijos. Toscani indėlis. Pasaulinis atsakas į Toscani'o žinutes. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2009-12-23
 • Tarptautinės organizacijos

  Tarptautinės organizacijos. Tarptautinių organizacijų priešistorė. Pirmųjų tarptautinių organizacijų susikūrimas. Tarptautinių organizacijų teorija. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarpvalstybinės arba tarpvyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinės organizacijos. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) kūrimasis. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) struktūra. Narystė. Chartijos pataisos. Oficialios kalbos. Pagrindinės institucijos. Biudžetas. Papildoma informacija apie Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-01-20
 • Tarptautinės organizacijos ir jų vaidmuo: Pasaulio bankas ir Lietuva

  Įvadas. Pasaulio bankas. Pasaulio bankas siūlo paramą vykdant reformas Lietuvoje. Pasaulio banko projektai Lietuvoje. Uostas tapo patogesnis, švaresnis ir saugesnis. Kova su korupcija. Žinių ekonomikos plėtra. Projektas, skirtas žemės ūkiui ir aplinkosaugai gerinti. Pasaulio banko paskolos Lietuvai. Reformos Lietuvoje ir Pasaulio banko prognozės ateičiai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-04
 • Tarptautinės organizacijos ir jų veikla

  Santrauka. Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Istorija. Organizacinė struktūra. Europos komisija. Europos taryba. Europos parlamentas. Europos teisingumo teismas. Europos vadovų taryba. Paramos Programos. Phare. Ispa. Sapard. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos (ES) veikla. NATO. Istorija. Plėtra. Juneo. NATO civilinė ir karinė struktūra. Šiaurės Atlanto Taryba. Gynybos planavimo komitetas. Tarptautinis sekretoriatas. Karinis komitetas. NATO Veikla. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Istorija. Jungtinių Tautų Organizacijos Chartija. Pagrindiniai organai. Generalinė Asamblėja. Saugumo taryba. Ekonominė ir socialinė taryba. Globos taryba. Tarptautinis Teismas. Sekretoriatas. Lietuva ir Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) veikla. Išvados. Priedai (4).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-04-20
 • Tarptautinės prekybos apribojimo teorija

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Neigiami muitų padariniai. Netarifiniai barjerai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvotos. Licenzijavimas. "Savanoriški" eksporto apribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Subsidijos. Eksporto kreditai. Dempingas. Neekonominiai reguliavimo metodai. Prekybiniai susitarimai. Teisiniai rėžimai. Preferencijų sistema. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-02-15
 • Tarptautinės prekybos apribojimo teorija (2)

  Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Neigiami muitų padariniai. Netarifiniai barjerai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvotos. Licenzijavimas. "Savanoriški" eksporto apribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Subsidijos. Eksporto kreditai. Dempingas. Neekonominiai reguliavimo metodai. Prekybiniai susitarimai. Teisiniai rėžimai. Preferencijų sistema.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-04-26
 • Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos teorija. Santykinio pranašumo teorija. Empirinis tarptautinių prekybos teorijų pagrindimas. Heckcheio-Ohlino teorija. Palyginamųjų kaštų teorija. Maiklo porterio teorija. Tarptautinės investavimo teorijos. Tarptautinio investavimo produkto gyvavimo ciklo teorija. Rinkos ne pilnumo (trūkumo) arba monopolistinių pranašumų. Johno Dunningo elektrinės tarptautinės gamybos teorija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-04-17
 • Tarptautinės prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai

  Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos; Tarptautinės prekybos nauda (Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė, Masto ekonomija, Lyginamasis ir absoliutus pranašumai); Užsienio prekybos nauda; Tarptautinės prekybos politikos priemonės; Lietuvos užsienio prekyba (Teisinės bazės tobulinimas; Prekybos apyvarta; Prekių eksportas; Prekių importas). Išvados. Paveikslai (6). Lentelės (5).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-05-10
 • Tarptautinės prekybos liberalizavimas: privalumai ir trūkumai

  Prekybos istorija. Konkurencija. Prekių asortimento įvairovė ir gausa. Palyginamasis pranašumas. Masto ekonomija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-05
 • Tarptautinės prekybos nauda

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata ir raida. Tarptautinio verslo sąvokos kitimas. Regioniniai prekybos blokai. Tarptautinės organizacijos. Palyginamojo pranašumo dėsnio esmė. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Technologinė aplinka. Tarptautinė prekyba Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-06-05
 • Tarptautinės prekybos nauda ir žala

  Įvadas. Tarptautinės prekybos sąlygos ir prielaidos. Tarptautinės prekybos protekcinės priemonės. Tarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. Netarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos žala. Grėsmių laukas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-12-21
 • Tarptautinės prekybos nauda ir žala (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti tarptautinės prekybos pagrindinius aspektus, teikiamą naudą bei žalą, kurią gauna jos dalyviai; išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos prekybą su užsienio valstybėmis. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos nauda. Absoliutūs ir lyginamieji tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarpvalstybiniai susitarimai dėl bendrų rinkų. Tarptautinės prekybos politika, jos nauda ir žala. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos užsienio prekybos raida. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Užsienio prekybos reikšmė žemės ūkiui. Lietuvos užsienio prekyba 2010 metų sausio – liepos mėnesį. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje, privalumai ir trūkumai. Išvados. Priedai (6).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(36 puslapiai)
  2011-02-08
 • Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos priemonės ir formos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos pranašumai ir trūkumai. Protekcionistinės užsienio prekybos politikos priemonės. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos teorija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-26
 • Tarptautinės prekybos politika

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Palyginamasis panašumas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Muitai. Kitos tarptautinės prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-02-26
Puslapyje rodyti po