Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: tendencijų, įtakos šalies ekonomikai ir investavimo formų analizė

  Straipsnis. Straipsnio tikslas – ištirti TUI svarbą šalies ūkio plėtrai. Tyrimo metodai: loginė ir sisteminė literatūros ir informacinių šaltinių analizė, lyginamoji ir statistinė analizė. Įvadas. Investicijų apimtys ir dinamika Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI). Lietuvoje raidos apžvalga ir jos rodiklių analizė. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal metinius investavimo pokyčius. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal užsienio investicijų dalį. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal apskritis. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal ekonominės veiklos rūšis 2000-2008 m. Tiesioginių investicijų užsienyje formų bei investavimo būdų lyginamoji analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-04-26
 • Trečiojo pasaulio šalys (2)

  Įvadas. Kas yra "trečiojo pasaulio šalys" Trečiojo pasaulio šalių politinės sistemos. Bevaisė parama trečiajam pasauliui. Padėtis Birmoje. Visų atsakomybė už visus. Pasaulinio skurdo problema enciklikos "Sollicitudo rei socialis" žvilgsniu. "Turėjimo" kulto pasekmės. Trečiojo pasaulio atsilikimo bruožai. Turtingųjų šalių parama lieka svarbi. Tikrąją pažangą garantuoja solidarumo kelias. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-06-28
 • Tunisas (2)

  Bendros žinios. Istorija. Administracinis susiskirstymas. Kalbos. Religija. Politika. Ekonomika. Švietimas. Lietuvos ryšiai su Tunisu. Kultūra. Turizmas ir pramogos. Įdomu.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-04
 • Turtinė nelygybė pasaulyje ir šalyse

  Įvadas. Skurdas pasaulyje. Trečiasis pasaulis. Turtinė nelygybė ir skurdas Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-03
 • United States of America (USA) mortgage crisis: course of events, reasons and consequences

  Darbas anglų kalba. Pagrindinės Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) antrinių paskolų krizės priežastys, pasekmės ir pamokos. USA mortgage crisis: course of events, reasons and consequences. Introduction. What have happened? How did the crisis evolve? What are the reasons? The role of Federal Reserves. Recession in the USA? Global impact. The winners. Conclusions.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-20
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Užsienio investicijos Lietuvoje ir kitose besivystančiose rinkose. Aukštesnės pelno normos. Besivystančių rinkų kapitalo prieaugis. Pelningumo ir rizikos kiekybinis subendramatinimas investiciniuose sprendimuose. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-27
 • Užsienio prekybos kontraktai

  Įvadas. Prekybinio kontrakto samprata. Kontraktų rūšys. Kontrakto šalys. Parengiamasis kontrakto sudarymo etapas. Kontaktai pirkėjo iniciatyva. Kontaktai per paklausimą. Kontaktai per užsakymą. Kontraktai pro forma. Kontaktai užmegzti tarptautiniuose renginiuose. Konkursai. Kontaktai pardavėjo iniciatyva. Kontrakto sudarymas. Kontrakto struktūra ir turinys. Pirkimo pardavimo kontrakto reguliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-04-18
 • Užsienio prekybos Lietuvoje dinamika ir struktūra

  Įvadas. Pagrindiniai užsienio prekybos rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksportas. Importo komponentai pagal prekių paskirtį. Pagrindiniai užsienio prekybos partneriai. Partneriai iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi 2004 metų užsienio prekybos partneriai. Pagrindinių prekių grupių užsienio prekybos rodikliai. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-02-24
 • Užsienio prekybos ribojimas tarifinėmis ir netarifinėmis priemonėmis

  Įvadas. Tarptautinės prekybos formos. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarifinės priemones. Netarifinės priemonės. Paslėptieji netarifiniai apribojimai. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-01-12
 • Užsienio šalių mokesčiai

  Įvadas. Bendra užsienio valstybių mokesčių apžvalga. Kai kurių užsienio šalių mokestinių išteklių struktūra ir mokesčių našta 1992 metais. Mokesčiai kai kuriose išsivysčiusiose šalyse. Mokesčių sistema Japonijoje. Mokesčių sistema Vokietijoje. Mokesčių sistema Ispanijoje. Mokesčių sistema Anglijoje. Mokesčių sistema Italijoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-10-19
 • Valiutų sistemų raida ir jų reikšmė

  Įvadas. Valiuta ir jos sistema. Aukso standartas. Aukso devizų standartas. Breton Vudso sistema. Europos pinigų sąjunga ir euras. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-02-27
 • Valstybės kandidatės į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos sąjungos plėtros aspektai. Valstybės kandidatės į Europos Sąjungą. Bulgarija ir Rumunija prie Europos Sąjungos durų. Kroatijos narystė Europos sąjungoje. Turkijos kandidatūra. Politinių kriterijų įvertinimas. Saugumo klausimai. Europos sąjungos (ES) šalių požiūris į Turkiją. Lietuvos gyventojų požiūris į Europos Sąjungos plėtrą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Vengrijos integracijos į Europos Sąjungą (ES) raida

  Įvadas. Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Vengrija. Bendri rodikliai. Vengrijos integracijos į Europos sąjungą raida. Viešojo administravimo sritis. Institucijų stiprinimo sritis. Makroekonominė padėtis. Vidaus rinkos sritis. Įmonių teisės ir konkurencijos politikos sritys. Mokesčių sritis. Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio sritys. Telekomunikacijų ir teisingumo, vidaus reikalų sritys. Bendros užsienio ir saugumo politikos sritis. Finansinės kontrolės sritis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-20
 • Verslo įmonių steigimas, valdymas, komercinės ūkinės veiklos ypatumai Vokietijoje

  Įvadas. Verslo teisinės formos. Individuali įmonė. Civilinės teisės bendrovė. Atviroji prekybos bendrovė. Komanditinė bendrija. Ribotos atsakomybės bendrovė. Ribotos atsakomybės bendrovė ir komanditinė bendrovė, mišri forma. Akcinė bendrovė. Tylioji bendrovė. Partnerystė. Įmonių filialai ir skyriai. Bendrosios įmonės steigimo nuostatos. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-03
 • Verslo plėtros Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė ir perspektyvos

  Darbo tikslas: paanalizuoti verslo raidą Europos Sąjungoje (toliau ES) ir Lietuvoje. Taip pat aptarti verslo perspektyvas, remiantis paramos programomis, fondais. Narystės Europos Sąjungoje poveikis verslui. Europos Sąjungos bei Lietuvos vidaus rinkos raida bei pasiekimai. Nauda bei poveikis verslui. Verslo raidos skatinimas Europos Sąjungoje. Verslo raidos skatinimas Lietuvoje. Išvados. Santrauka.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-01-05
 • Verslo steigimas Europos Sąjungos (ES) šalyse: Graikija

  Verslo steigimas Europos Sąjungoje (ES) – Graikija. Įvadas. Europos Sąjungos (ES) įmonių politika. Konkurencijos politika. Socialinė politika. Aplinkos apsaugos politika. Verslo steigimo Europos Sąjungoje reguliavimas. Verslo kūrimas Graikijoje. Įmonės steigimo tvarka. Lengvatos ir paskatos verslui. Aplinkosaugos reikalavimai ir su jų diegimu susijusios lengvatos. Vietinių bei užsienio darbuotojų įdarbinimas, darbo vizų išdavimas. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Vietiniai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Bankai ir finansinės paslaugos. Kai kurie verslo kaštai. Vidaus prekyba. Konkurencijos reguliavimas. Užsienio prekybos reguliavimas. Verslo etika.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-02-05
 • Verslo steigimas Europos Sąjungos šalyse: Airija

  Įvadas. Airijos ekonominė situacija. 3 Teisinis verslo reguliavimas. Pagrindiniai reikalavimai įmonėms Airijoje. Uždaroji ribotos atsakomybės bendrovė. Vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovė. Neribotos atsakomybės bendrovė. Individualus prekiautojas. Įmonės steigimo tvarka. Bendrovės steigimas. Užsienio įmonės filialo steigimas. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Vokietijos ekonomikos analizė

  Įvadas. Vokietijos geografinė bei demografinė padėtis. Pagrindiniai Vokietijos ekonominiai rodikliai. Nedarbo lygis ir užimtumas. Infliacija. Bendras vidaus produktas (BVP): jo pokyčiai. Vokietijos valiutos sfera. Ekonominės bei kitos sąjungos, kuriose dalyvauja Vokietija. Vokietijos tarptautinė prekyba ir jos pagrindiniai prekybos partneriai. Vokietijos užsienio prekyba ir jos tendencijos. Vokietijos prekybos partneriai. Tiesioginės užsienio investicijos bei jų kitimas. Vokietijos santykiai su Lietuva. Išvados ir prognozės. Darbas iliustruotas grafikais.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-01-14
 • Vokietijos ekonomikos analizė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti Vokietijos ekonomine, socialine, kultūrine, politine, teisine, bei gamtine aplinkas. Vokietijos ekonominės aplinkos analizė. Nedarbo lygis ir užimtumas. Infliacija. Bendras vidaus produktas (BVP) jo pokyčiai. Vokietijos valiutos sfera. Vokietijos užsienio prekyba ir jos tendencijos. Vokietijos socialinė aplinka. Šeima. Jaunimas. Pagyvenę žmonės. Imigracija ir integracija. Darbas ir laisvalaikis. Vokietijos kultūrinis gyvenimas. Kalba. Religija. Darbo kultūra. Politinė aplinka. Vokietijos valstybinė santvarka: Federacinė Respublika. Vokietijos vykdomoji valdžia. Vokietijos valstybinio valdymo organai. Politinės partijos. Vokietijos užsienio ekonominių ryšių politika. Vokietijos teisinė aplinka. Vokietija – mokslas ir technologija. Gamtinė aplinka. Aplinkosaugos fondas. SWOT analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2009-10-09
 • Vokietijos ekonominė situacija

  Įvadas. Vokietijos geografinė padėtis. Ekonominės bei kitos sąjungos, kuriose dalyvauja Vokietija. Bendra Vokietijos ekonominė situacija. Pagrindiniai Vokietijos ekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas. Nedarbas. Infliacija. Gamtiniai ištekliai. Gyventojų skaičiaus kaita ir gyventojų pagal amžiaus grupes sudėtis, migracijos, religijos. Pagrindiniai Vokietijos ūkio sektoriai. Pramonės sektorius. Paslaugų sektorius. Vokietijos importo ir eksporto struktūra. Vokietijos prekybos partneriai. Tiesioginės užsienio investicijos bei jų kitimas. Ekonominiai Vokietijos santykiai su Lietuva. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-11-27
Puslapyje rodyti po