Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos eksporto į Daniją raida nuo 2000 metų

  Įvadas. Lietuvos eksporto raida į Daniją nuo 2000m. Geografinė padėtis. Plotas. Gamtiniai ištekliai. Ekonomikos rodikliai. Užsienio prekyba. Lietuvos eksportuotojų į Daniją trūkumai. Kaip pagerinti eksportą į Daniją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-19
 • Lietuvos eksporto į Europos Sąjungą (ES) plėtros problemos

  Įvadas. Lietuvos eksportą į Europos Sąjungą (ES) reguliuojantys norminiai aktai ir jų svarba eksporto plėtrai. Vidaus ir išorės veiksniai lemiantys Lietuvos eksportą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-25
 • Lietuvos eksporto kitimo tendencijos 1999-2007 metais

  Įvadas. Teorinė dalis. Užsienio prekybos esmė. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Užsienio prekybos statistika. Analitinė dalis. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Eksporto pokyčiai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Eksporto prognozės. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Užsienio prekybos prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-03-20
 • Lietuvos eksporto kitimo tendencijos prieš ir po įstojimo į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Tikslas. Lietuvos eksporto kitimo tendencijos prieš įstojimą į ES ir po įstojimo. Eksportas. Eksporto politika. Eksportas Lietuvoje prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos eksporto analizė. Lietuvos eksporto struktūra prieš Europos Sąjungą (ES). Lietuviškos kilmės prekių eksportas ir reeksportas. Eksporto ir BVP santykis prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES). Eksportas Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Lietuvos eksporto problemos tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Eksporto subsidijos. Lietuvos eksporto statistinių duomenų analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-12-02
 • Lietuvos importo ir eksporto prekyba

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos importo ir eksporto prekybą, remiantis literatūra ir statistiniais duomenimis. Lietuvos importo ir eksporto ekonominis įvertinimas. Lietuvos prekybos vystymosi raida. Lietuvos ūkis XIX – XX amžių sandūroje. Lietuvos ūkis 1918–1940 metais. Lietuvos prekybos vystymasis atkūrus nepriklausomybę. Marketingas. Svarbiausi eksporto partneriai. Svarbiausi importo partneriai. Lietuvos ekonominis įvertinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-11-10
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Trumpai apie Europos Sąjungą. Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga (ES) šiandien. Kiti Europos Sąjungos (ES) tikslai. Istorijos pradžia. Valstybės narės ir kandidatės. Institucijos. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje kryptys.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-04
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES): pasiekimai ir problemos

  Integracijos į Europos Sąjungą įtaka pramonės restruktūrizavimui Lietuvoje. Sąjunga. Transformacija ir integracija. Integracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Integracija ir ekonominė politika Lietuvoje. Kam naudinga ir kam nuostolinga integracija į Europos Sąjungą: Baltijos šalių atvejis. Krovinių vežimo kelių transportu politika Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Energetika. Išvada.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-23
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) nauda

  Europos Sąjungos ekonominė integracija Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Bendroji rinka. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Išvados. Struktūriniai fondai ir Europos Sąjungos (ES) programos. Įvadas. Struktūriniai fondai. Poveikis Lietuvai. Apie PHARE, ISPA ir SAPARD programas. Kitos programos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) nauda (2)

  Įvadas. Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikis. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) pasekmių poveikis Lietuvos ūkiui remiantis susistemintų tyrimų rezultatais. Sektorių analizė. Transporto sektorius. Energetikos sektorius. Žemės ūkio sektorius. Aplinkosaugos sektorius. Europos Komisijos bendrojo finansinio pasiūlymo 2004-2006 metams pasekmių įvertinimas. Struktūrinė parama. Pinigų srautų tarp Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos įvertinimas. Parama žemės ūkiui. Parama vidaus politikos vystymui. Parama prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES) (ISPA, PHARE, SAPARD). Struktūriniai ir Sanglaudos fondai. Struktūrinės paramos įtaka Lietuvos ūkiui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-22
 • Lietuvos ir Airijos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Lietuvos ir Airijos lyginamąją analizę. Lietuvos ir Airijos geografinis ir administracinis palyginimas. Lietuvos respublika. Airija. Lietuvos ir Airijos subalansuotos plėtros rodikliai. Nedarbo lygis. Infliacija. Bendrasis vidaus produktas. Lietuvos ir Airijos regionų konkurencingumas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2009-05-20
 • Lietuvos ir Bulgarijos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir apibūdinti rodiklius, lemiančius Bulgarijos konkurencingumą ir įvertinti ūkio struktūros įtaką regionų mastui. Bendra informacija apie Bulgariją. Švietimas. Demografinė ir socialinė padėtis Bulgarijoje. Ekonomika Bulgarijoje. Ekonominė situacija. Pramonė. Transportas ir susisiekimas. Užsienio prekyba. Lietuvos prekyba su Bulgarija. Turizmas. Bulgarijos regionų problemos ir sprendimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-05-20
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekyba

  Įvadas. Darbe nagrinėjama Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekybą 2005 metais, lyginama su 2004 metų duomenimis. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekybos pradžia. Prekybos su Europos Sąjungos (ES) šalimis svarba Lietuvai. Prekių judėjimas Europos Sąjungos (ES) rinkoje ir privalomieji reikalavimai importuojamoms prekėms. Bendri duomenys apie Lietuvos prekybą su ES šalimis. Prekių eksportas. Lietuvos eksportas pagal valstybių grupes. Lietuvos eksportas pagal prekių skyrius. Prekių importas. Lietuvos importas pagal valstybių grupes. Lietuvos importas pagal prekių skyrius. Bendri nuostatai apie 2005m. Lietuvos importą ir eksportą. Lietuvos prekybos tendensijos ateinantiems metams. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-04-20
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos prekyba

  Įvadas. Užsienio prekybos balansas 1995–2005 m. Užsienio prekybos duomenys. Importas. Eksportas. Svarbiausi eksporto partneriai. Prekių importas pagal šalių grupes. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-25
 • Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautiniai ekonominiai santykiai

  Lietuvos tarptautinės padėties pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) gyventojai, gyvenimo lygis, tradicijos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomikos apžvalga. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis ir sąryšis su Lietuva. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautinių ekonominių santykių privalumai, trūkumai, galimybės, pavojai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-10
 • Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas

  Įvadas. Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas į Kaliningrado sritį. Lietuvos įmonių investicijos Kaliningrado srityje. Importas iš Kaliningrado. Ekonominio bendradarbiavimo perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-08-25
 • Lietuvos ir Lenkijos prekybiniai santykiai

  Įvadas. Lenkijos ekonomika. Lietuvos ekonomika. Lietuvos ir Lenkijos prekybiniai santykiai. Lenkijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos ir Lenkijos projektai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-20
 • Lietuvos ir Lenkijos valstybės tarptautiniai ekonominiai santykiai ir galimybė plėtoti verslą

  Lietuvos tarptautinės patirties pristatymas. Lietuvos ekonominiai ryšiai su Lenkija. Lenkijos pristatymas. Lenkijos gyventojai. Lenkijos pramonės, gavybos, žemės ūkio, amatų apžvalga. Lenkijos prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. Lenkijos transporto sektoriaus ypatumai. Lenkijos finansai, bankai, investicijos, valiuta. Lenkijos makroekonominis lygis ir konkurencingumas. Lenkijos tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis ir sąryšis su Lietuva. Galimybės plėtoti savo verslą Lenkijoje. Galimybės Lenkijos verslui skverbtis į Lietuvą. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG-SWOT) analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-09-19
 • Lietuvos ir Nyderlandų tarpusavio prekyba

  Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su Lietuvos ir Nyderlandų (Olandijos) tarptautiniais ekonominiais bei politiniais santykiais, pristatyti individualius šalių užsienio prekybos pagrindinius bruožus, papasakoti esmines tarpusavio užsienio prekybos tendencijas iki 2003 m. bei po 2003 m. Lietuvos užsienio prekybos pristatymas. Nyderlandų užsienio prekybos pristatymas. Lietuvos ir Olandijos tarptautinių politinių santykių pristatymas. Lietuvos ir Olandijos užsienio prekyba iki 2003 m. Lietuvos ir Olandijos tarptautiniai ekonominiai santykiai po 2003 m. Olandijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos Olandijoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-08
 • Lietuvos ir Norvegijos ekonominis bendradarbiavimas

  Įvadas. Norvegijos Karalystė. Lietuvos Respublika. Lietuvos ir Norvegijos ekonominiai ryšiai. Lietuvos eksportas į Norvegiją. Lietuvos importas iš Norvegijos. Verslo partneriai. Norvegijos investicijos Lietuvoje. Investicinės perspektyvos Lietuvoje. Lietuvos investicijos ir jų perspektyvos. Norvegijoje. Lietuviai Norvegijoje. Turizmas. Vertinimas.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-22
 • Lietuvos ir Rusijos prekyba bei jos vystymasis ir tendencijos

  Įvadas. Rusija iš arčiau. Lietuvos prekybos politikos raida. Lietuvos ir Rusijos prekyba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-13
Puslapyje rodyti po