Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos įsiskolinimų užsieniui analizė

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti valstybės skolą užsieniui, pateikiant apibendrintus rodiklius. Valstybinio kredito samprata. valstybės skolinimosi politika. valstybės skolinimosi rizika. Valstybės skolos valdymo aspektai. Lietuvos įsiskolinimų užsieniui analizė. Valstybės skolos užsieniui raida. Kredito reitingų samprata. Kredito reitingų nustatymo kriterijai. Lietuvos kredito reitingų raida. Valstybės užsienio skolos dinamika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2009-11-16
 • Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES)

  Baltijos valstybių statuso kaita. Kokybiniai sąlygų pokyčiai: Europos Komisijos pažangos pranešimų apie Lietuvą analizė. Lietuvos atsakas: pasirengimo narystei sistema ir instrumentai Apibendrinimas: plėtros metodologija, Lietuvos statuso kaita ir derybų vieta visame plėtros procese.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-19
 • Lietuvos Respublikos (LR) eksportas 2004-2007 metais

  Įvadas. Darbe nagrinėsime 2004 – 2007 metų. Lietuvos Respublikos eksportą. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-10-13
 • Lietuvos respublikos įstojimo į NATO reikšmė

  NATO istorija. Lietuvos pasirengimas stojimui į NATO. Lietuvos veikla tapus NATO nare. Dalyvavimas NATO operacijose. Oro erdvės saugumas. NATO svarba šiandien. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-23
 • Lietuvos tarptautinė prekyba

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Ekstrastatas ir intrastatas. Eksportas – importas. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio–birželio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio-spalio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai. Tarptautinės prekybos apribojimai. Romos sutartis. Lietuvos užsienio prekybos politika ir jos raida. Lietuvos užsienio prekybos politikos vertinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(31 puslapis)
  2006-03-28
 • Lietuvos tarptautinė prekyba (2)

  Įvadas. Dėstymas. Lietuvos tarptautinė prekyba. Eksportas ir importas. Tarptautinės prekybos kliūtys ir priežastys. Apibendrinimas.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-04
 • Lietuvos tarptautinė prekyba (3)

  Įvadas. Prekyba. Eksportas ir importas. Lietuvos prekyba 2008-2009 metais. Eksporto ir importo struktūra pagal KN skyrius. Eksporto ir importo struktūra pagal KN skyrius. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2012-02-03
 • Lietuvos tarptautinės prekybos politikos raida

  Įvadas. Darbo tikslas: analizuoti Lietuvos užsienio prekybos politikos raidą Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Užsienio prekybos raidos bruožai. Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Užsienio prekybos bendrosios tendencijos. Eksporto ir importo krypčių kaita. Lietuvos stojimas į Pasaulinė prekybos organizaciją (PPO). Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-11-19
 • Lietuvos užsienio prekyba

  Lietuvos Respublikos užsienio prekyba. Prekybos apyvarta. Prekių eksportas. Prekių importas. Teisinės bazės tobulinimas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-13
 • Lietuvos užsienio prekyba (12)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-04
 • Lietuvos užsienio prekyba (14)

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos pradžia. Lietuvos užsienio prekybos raida. Lietuva – Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos Užsienio prekybos svarbiausios tendencijos ir problemos 1993-2003 metais. Lietuvos užsienio prekyba įstojus į Europos Sąjungą (ES). Pagrindinės Lietuvos eksporto ir importo partnerės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-11-06
 • Lietuvos užsienio prekyba (15)

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti, ir paanalizuoti užsienio prekybos ypatumus. Taip pat išnagrinėti, kokiais būdais Lietuvos įmonė gali patekti į užsienio rinkas ir su kokias sunkumais ji gali susidurti. Tarptautinės prekybos samprata. Įmonės užsienio ekonominės veiklos valstybinės reguliavimo priemonės. Užsienio prekybos operacijų charakteristika. Lietuvos užsienio prekyba ir jos plėtros problemos. Įmonės skverbimasis į užsienio rinkas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-11-19
 • Lietuvos užsienio prekyba (16)

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos raida. Užsienio prekybos teritorinė sklaida. Užsienio prekybos politikos raida. Europos Sąjungos įtaka Lietuvos užsienio prekybai. Stojimas į Pasaulinę prekybos organizaciją. Intrastatas ir ekstrastatas. Tarifinis ir netarifinis užsienio prekybos reguliavimas. Lietuvos ekonominės politikos poveikis eksportui. Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai 2007 metais. Eksporto ir importo struktūra pagal KN skyrius. Išvados. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-03-25
 • Lietuvos užsienio prekyba (3)

  Įžanga. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Pasaulio prekybos organizacija (PPO) – kas tai? Lietuvos narystė joje. Europos Sąjungos užsienio prekyba. Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES). 2003 – 2004 metų Lietuvos užsienio prekybos analizė. Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-11-27
 • Lietuvos užsienio prekyba (4)

  Lietuvos užsienio prekyba. Prekybos apyvarta. Prekių eksportas. Prekių importas. Teisinės bazės tobulinimas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-11-30
 • Lietuvos užsienio prekyba (5)

  Įvadas. Užsienio prekybos esmė. Lietuvos užsienio prekybos raida. Lietuvos užsienio prekybos užuomazgos. Lietuvos užsienio prekyba 1919m-1940m. Lietuvos užsienio prekyba buvusios Sovietų Sąjungos sudėtyje. Lietuvos užsienio politika 1991 – 2002 metais. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-12
 • Lietuvos užsienio prekyba (8)

  Įžanga. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Pagal Lietuvos regioninių tyrimų institutą. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-04
 • Lietuvos užsienio prekyba (9)

  Įžanga. Užsienio prekybos politika. Užsienio prekybos svarba ir įgyvendinimas. Lietuvos bendradarbiavimas su tarptautinėmis ekonomikos organizacijomis. Bendradarbiavimas su pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pasaulio prekybos organizacija. Lietuvos narystė PPO. Pasaulio prekybos organizacijos viešųjų pirkimų sutartis. Europos ekonominės erdvės plėtra. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Lietuvos užsienio prekyba ir integracija į Europos sąjungą. Lietuvos užsienio prekybos politika, derinant su PPO ir Europos Sąjunga (ES). Lietuvos užsienio prekyba ir narystė Europos Sąjungoje (ES). Europos sąjunga - Lietuvos prekybos partnerė. Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai, dėl integracijos į Europos Sąjungą (ES). Užsienio prekybos apžvalga. Lietuvos užsienio prekyba 1993-2000m. Lietuvos užsienio prekyba 2002 metais. 2003 metų Lietuvos užsienio prekyba. Bendri duomenys. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Lietuvos užsienio prekyba 2004 metais. Bendri duomenys. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Lietuvos užsienio prekybos eksporto ir importo sudėtis pagal šalis, produktų grupes

  Įvadas. Tarptautinės prekybos aspektai. Importo prognozės. Lietuvos importo ir eksporto rodikliai. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Svarbiausi importo ir eksporto partneriai. Lietuvos eksporto analizė. Lietuvos importo analizė. Ekonominės prognozės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2009-04-29
 • Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijų analizė 2001-2006 metai

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijų analizę. Tarptautinė prekyba. Eksporto samprata. Eksporto būtinumas importas. Importo motyvai. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijų analizė. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos užsienio prekyba pagal prekių paskirtį. Lietuvos užsienio prekyba pagal prekių grupes. Pagrindiniai Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-01-20
Puslapyje rodyti po