Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos ir Lenkijos valstybės tarptautiniai ekonominiai santykiai ir galimybė plėtoti verslą

  Lietuvos tarptautinės patirties pristatymas. Lietuvos ekonominiai ryšiai su Lenkija. Lenkijos pristatymas. Lenkijos gyventojai. Lenkijos pramonės, gavybos, žemės ūkio, amatų apžvalga. Lenkijos prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. Lenkijos transporto sektoriaus ypatumai. Lenkijos finansai, bankai, investicijos, valiuta. Lenkijos makroekonominis lygis ir konkurencingumas. Lenkijos tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis ir sąryšis su Lietuva. Galimybės plėtoti savo verslą Lenkijoje. Galimybės Lenkijos verslui skverbtis į Lietuvą. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG-SWOT) analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-09-19
 • Lietuvos ir Nyderlandų tarpusavio prekyba

  Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su Lietuvos ir Nyderlandų (Olandijos) tarptautiniais ekonominiais bei politiniais santykiais, pristatyti individualius šalių užsienio prekybos pagrindinius bruožus, papasakoti esmines tarpusavio užsienio prekybos tendencijas iki 2003 m. bei po 2003 m. Lietuvos užsienio prekybos pristatymas. Nyderlandų užsienio prekybos pristatymas. Lietuvos ir Olandijos tarptautinių politinių santykių pristatymas. Lietuvos ir Olandijos užsienio prekyba iki 2003 m. Lietuvos ir Olandijos tarptautiniai ekonominiai santykiai po 2003 m. Olandijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos Olandijoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-08
 • Lietuvos ir Norvegijos ekonominis bendradarbiavimas

  Įvadas. Norvegijos Karalystė. Lietuvos Respublika. Lietuvos ir Norvegijos ekonominiai ryšiai. Lietuvos eksportas į Norvegiją. Lietuvos importas iš Norvegijos. Verslo partneriai. Norvegijos investicijos Lietuvoje. Investicinės perspektyvos Lietuvoje. Lietuvos investicijos ir jų perspektyvos. Norvegijoje. Lietuviai Norvegijoje. Turizmas. Vertinimas.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-22
 • Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

  Įvadas. Problemos. Analizė. Kaliningrado srities apibūdinimas. Keletas faktų apie Kaliningrado sritį. Lietuvos apibūdinimas. Lietuvos ir Kaliningrado srities santykiai. Statistiniai duomenys. Kaliningrado srities grėsmės. Europos sąjungos požiūris į Kaliningrado sritį. Perspektyvos. Vizų režimas ir pasienis. Ekonominis vystymasis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2010-03-29
 • Lietuvos ir Rusijos prekyba

  Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Lietuvos ir Rusijos prekybos pokyčių analizė (2004-2006 metais). Lietuvos ir Rusijos prekybos apyvarta (2006 metais). Lietuvos prekių eksportas į Rusiją (2006 metais). Rusijos prekių importas į Lietuvą (2006 metais). Lietuvos ir Rusijos prekybos reguliavimo instrumentai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-01-28
 • Lietuvos ir Rusijos prekyba bei jos vystymasis ir tendencijos

  Įvadas. Rusija iš arčiau. Lietuvos prekybos politikos raida. Lietuvos ir Rusijos prekyba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-13
 • Lietuvos ir Rusijos prekybiniai santykiai

  Įvadas. Tikslas. Pristatyti Rusiją ir aptarti Lietuvos ir Rusijos prekybinius santykius. Rusija. Lietuvos ir Rusijos prekybiniai santykiai. eksportas į Rusiją. importas iš Rusijos. prekybinis balansas. Svarbiausios importuojamos ir eksportuojamos prekių grupės. Bendrasis vidaus produktas. Lietuvos ir Rusijos BVP. BVP tenkantis vienam gyventojui. Tarptautinės užsienio investicijos. Išvados ir siūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-10
 • Lietuvos įsiskolinimų užsieniui analizė

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti valstybės skolą užsieniui, pateikiant apibendrintus rodiklius. Valstybinio kredito samprata. valstybės skolinimosi politika. valstybės skolinimosi rizika. Valstybės skolos valdymo aspektai. Lietuvos įsiskolinimų užsieniui analizė. Valstybės skolos užsieniui raida. Kredito reitingų samprata. Kredito reitingų nustatymo kriterijai. Lietuvos kredito reitingų raida. Valstybės užsienio skolos dinamika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2009-11-16
 • Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES)

  Baltijos valstybių statuso kaita. Kokybiniai sąlygų pokyčiai: Europos Komisijos pažangos pranešimų apie Lietuvą analizė. Lietuvos atsakas: pasirengimo narystei sistema ir instrumentai Apibendrinimas: plėtros metodologija, Lietuvos statuso kaita ir derybų vieta visame plėtros procese.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-19
 • Lietuvos muitų politika

  Įvadas. Muitas. Muitų rūšys. Muitų tarifų nustatymas. Muitų normos atsižvelgiant į valstybę, iš kurios yra kilusios prekės. Muitų politika. Lietuvos muitinė. Muitinės misija ir strateginiai tikslai. Pagrindiniai Lietuvos muitinės uždaviniai ir atliekamos funkcijos. Muitinės administruojami muitai bei mokesčiai. Muitinės sandėliai. Europos Sąjungos (ES) įtaka muitinės veiklai. Užsienio prekyba. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) sutartis dėl prekybos visomis prekėmis. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Dabartinė Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politika. Romos sutartis – teisinės Europos Sąjungos (ES) bendrosios prekybos pagrindas. Skirtingi importo režimai. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Lietuva dalyvaus bendrojoje prekybos politikoje. Po plėtros Europos Sąjungos (ES) prekyba su trečiosiomis šalimis ir toliau laisvės. Užsienio prekybos pasikeitimas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungos (ES). Prekybos su Ukraina režimo pasikeitimas. Prekybos su Rusijos Federacija režimo pasikeitimas. Trišalis Baltijos šalių ekonominis bendradarbiavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-04-21
 • Lietuvos muitų sistemos pertvarkymas šaliai įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos muitinė. Aplinka ir ištekliai. Muitinės kaip mokesčių rinkėjo vaidmens pasikeitimas. Europos Sąjungos (ES) muitų sąjungos strateginis tikslų įgyvendinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(19 puslapių)
  2007-03-20
 • Lietuvos prekybos su Rusija analizė

  Įvadas. Lietuvos prekybos su Rusija analizė 2002-2006 m. Prekybos su Rusija vystymosi galimybės. Uždavinys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-02
 • Lietuvos prekių eksporto dinamikos ir pagrindinių problemų analizė

  Įvadas. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos užsienio prekybos pradžia. Svarbiausi eksporto partneriai 1996 – 2003 metais. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Lietuvos eksporto 1996 – 2003 m. analizė. Eksportas pagal KPN prekių skyrius. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Lietuvos eksporto dabartis. Eksportas pagal KPN prekių skyrius. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Svarbiausi eksporto partneriai. Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2003-2006 metams. Ekonominės plėtros perspektyvos 2003-2006 metais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-29
 • Lietuvos prekių grupių eksportas

  Lietuvos prekių grupių eksportas 2000-2006 metais. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos prekių grupių eksportą, jo struktūrą, apribojimus, prekių grupių kitimo tendencijas ir priežastis. Lietuvos eksporto tendencijos 2000 – 2006 metais. Pagrindinės Lietuvos eksporto partnerės. Prekių grupių analizė. Metalai ir jų dirbiniai. Transporto priemonės ir jų dalys. Daiktai ir jų dalys. Gyvi gyvūnai. Maisto produktai. Grūdinės bei su jomis susijusios kultūros. Iškasenos ir statybinės medžiagos. Chemija ir farmacija. Apranga ir aksesuarai. Prekių grupių dalis procentais 2000 – 2006 metais. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-18
 • Lietuvos Respublikos (LR) eksportas 2004-2007 metais

  Įvadas. Darbe nagrinėsime 2004 – 2007 metų. Lietuvos Respublikos eksportą. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-10-13
 • Lietuvos respublikos įstojimo į NATO reikšmė

  NATO istorija. Lietuvos pasirengimas stojimui į NATO. Lietuvos veikla tapus NATO nare. Dalyvavimas NATO operacijose. Oro erdvės saugumas. NATO svarba šiandien. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-23
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Vyriausybės sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo komentaras ir aktualumas verslo subjektams

  Įvadas. Asmenys, kuriems taikoma sutartis. Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis. Pajamos iš nekilnojamo turto. Komercinės – ūkinės veiklos pelnas. Jūrų laivininkystė ir oro transportas. Dividendai. Palūkanos. Atlyginimai už nuosavybės teisių perleidimą. Individuali savarankiška veikla. Veikla susijusi su darbo santykiais. Direktorių atlyginimas. Artistai ir sportininkai. Pensijos, socialinis draudimas, rentos, alimentai ir pašalpos vaikams. Valstybės tarnyba. Studentai, praktikantai ir tyrinėtojai. Kitos pajamos. Dvigubo apmokestinimo panaikinimas. Prekyba su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-04-24
 • Lietuvos tarptautinė prekyba

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Ekstrastatas ir intrastatas. Eksportas – importas. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio–birželio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio-spalio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai. Tarptautinės prekybos apribojimai. Romos sutartis. Lietuvos užsienio prekybos politika ir jos raida. Lietuvos užsienio prekybos politikos vertinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(31 puslapis)
  2006-03-28
 • Lietuvos tarptautinė prekyba (2)

  Įvadas. Dėstymas. Lietuvos tarptautinė prekyba. Eksportas ir importas. Tarptautinės prekybos kliūtys ir priežastys. Apibendrinimas.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-04
 • Lietuvos tarptautinė prekyba (3)

  Įvadas. Prekyba. Eksportas ir importas. Lietuvos prekyba 2008-2009 metais. Eksporto ir importo struktūra pagal KN skyrius. Eksporto ir importo struktūra pagal KN skyrius. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2012-02-03
Puslapyje rodyti po