Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasaulinė ekonominė krizė ir Japonijos atgaivinimo planas

  Tarptautinės ekonomikos ir vadybos individualus namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasaulinę ekonominę krizę ir Japonijos atgaivinimo planą 2006 – 2009 metų laikotarpyje. Japonija. Japonijos istorija. Japonijos krizė. Japonijos biudžetas. Pagrindiniai socialiniai – ekonomikos rodikliai. Išorinių ir vidinių sąlygų pokyčiai. Eksportas ir importas. Infliacija. BVP ir defliatorius. Ekonominės krizės pasireiškimo sritys pasirinktoje šalyje. Japonijos ekonomika. Prekyba su užsieniu. Atgaivinimo planas. Japonijos stimuliavimo planas. Strategijos mažinant krizę. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2010-12-06
 • Pasaulinė ekonominė krizė ir šalies (Vokietijos) atgaivinimo planas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasaulinę krizę Vokietijoje ir šios šalies atgaivinimo planą. Krizės samprata. Vokietijos pristatymas. Pagrindiniai rodikliai. Ekonominės krizės priežastys vokietijoje. Vokietijos atgaivinimo planas. Strategijos pasiteisinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2010-10-11
 • Pasaulinė išteklių taupymo patirtis

  Įvadas. Gamtos išteklių įvairovė. Gamtos ištekliai ir jų samprata. Išteklių taupymas ir racionalus jų panaudojimas. Gaminių kokybės gerinimas ir žaliavų sąnaudų mažinimas. Substitucijos efektas prekių gamybos ir vartojimo sferose. Naujų žaliavų šaltinių ieškojimas. Perėjimas prie gamybos be atliekų. Energijos taupymas ir efektyvesnis jos naudojimas. Labiausiai paplitę pasaulyje energijos ištekliai. Akmens anglis - seniausia pramonės žaliava. Nafta - svarbiausia žaliava. Gamtinių dujų vartojimas ir taupymas. Hidroenergetika. Ateities energetika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-01-31
 • Pasaulinė paslaugų rinka

  Įvadas. Darbo tikslas - apibendrinus pateiktas pagrindines paslaugos sąvokas, įvardinti jos apibrėžimą. Paslaugų esmė, savybės ir klasifikacija. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas ir klasifikavimo kriterijai. Paslaugų rinkos sudėtis, struktūra ir ypatybės. Pasaulinė paslaugų rinka. Pasaulinės paslaugų rinkos formavimosi prielaidos, sąlygos bei rodikliai. Paslaugų sektorius tarptautinėje rinkoje. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai. Vyriausybių įtaka pasaulinei paslaugų rinkos plėtrai. Lietuva pasaulinėje paslaugų rinkoje. Lietuvos partneriai tarptautinėje paslaugų rinkoje. Lietuvos konkurencingumas tarptautinėje paslaugų rinkoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-02-08
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO)

  Įvadas. Pasaulinė prekybos organizacija. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Dohos daugiašalių derybų raundas. Pagrindiniai pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) funkcijos ir kita veikla. Pasienio prekyba, muitų sąjungos ir laisvosios prekybos zonos. Lietuvos įstojimas į PPO. Derybos dėl Rusijos narystės PPO. Derybos dėl Rusijos narystės pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai. Lietuvos teisės ir parama eksportuotojams. Apsauga vietos gamintojams. Lietuvos verslo aplinkos derinimas prie pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) reikalavimų. Tikslas – liberalizuoti pasaulio prekybą. Lietuvos atstovavimas pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO) po 2004 m. gegužės 1d. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(30 puslapių)
  2006-02-21
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO) (3)

  Įvadas. Darbo tikslas - aptarti, kas yra Pasaulinė Prekybos Organizacija ir jos įtaką Lietuvai. Pasaulinė Prekybos Organizacija. Pasaulinės Prekybos Organizacijos istorija. Pasaulinės Prekybos Organizacijos struktūra ir veikla. Pasaulinės Prekybos Organizacijos pagrindiniai principai. Pasaulinės Prekybos Organizacijos funkcijos. Šalių įstojimas į Pasaulinę Prekybos Organizaciją. Lietuva Pasaulinėje Prekybos Organizacijoje. Lietuvos įstojimas į Pasaulinę Prekybos Organizaciją. Lietuvos narystės Pasaulinėje Prekybos Organizacijoje privalumai. Lietuvos narystės Pasaulinėje Prekybos Organizacijoje trūkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-26
 • Pasaulinė prekybos organizacija WTO

  Įvadas. WTO ir GATT skirtumai. Pagrindinė WTO institucija. WTO principai ir funkcijos. WTO funkcijos. Lietuvos tapimas WTO nare. WTO privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-12-14
 • Pasaulinio kapitalizmo krizė

  Pranešimas pagal Soros knygą. Pasaulinė kapitalizmo sistema. Asimetrija, nestabilumas ir vieningumas. Rinkos fundamentalizmas. Kapitalizmo triumfas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2010-05-28
 • Pasaulinis informacinių komunikacijų tinklas (Europoje ir kt.) ir jo ekonominė charakteristika

  Paslaugų politika. Konkurencinės galimybės. Rinkos struktūra ir reguliavimas. Perspektyvos. Telekomunikacijų įtaka. Europos informacinių ir telekomunikacijos technologijų rinkos apžvalga. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-14
 • Pasaulio bankas (2)

  PowerPoint pristatymas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko akcininkai. PB prezidentas Paul Wolfowitz. Kuo PB skiriasi nuo įprasto komercinio banko? PB pajamų šaltiniai. Kas gali gauti PB paskolą? Pasaulio skirstymas pagal regionus. PB ir Lietuva. Lietuvai suteiktos paskolos. PB suteikiamų paskolų sąlygos. Šiaulių aplinkosaugos projektas (ŠAP). ŠAP finansavimo šaltiniai. ŠAP nauda. Kova su korupcija. PB uždaro atstovybę Lietuvoje. Lietuva PB banko ataskaitose. PB finansuojami projektai pagal sektorius. PB veikla prieš skurdą. PB kritika. Ar žinote, kad...?
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-02-15
 • Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

  Pasaulio bankas. Pasaulio banko įkūrimas, struktūra ir jo veikla. Pasaulio Banko susikūrimo prielaidos ir jo įsteigimas. Pasaulio Banko organizacija ir struktūra. Pagrindinės Pasaulio Banko veiklos gairės ir ateities kryptys. Pasaulio banko finansinė parama Lietuvai ir Lietuvos skola pasaulio bankui. Pasaulio Banko finansuojami projektai Lietuvoje ir jų aprašymai. Pasaulio Banko Lietuvai 1992 – 2003 metais suteikta finansinė parama. Lietuvos įsipareigojimai ir skola Pasaulio Bankui. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulinės aplinkybės, lėmusios TVF įkūrimą. Tarptautinis valiutos fondas ir Lietuva. Lietuvos ir TVF bendradarbiavimo istorija. Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB). Bendradarbiavimas su užsienio šalių centriniais bankais. Kritika Pasaulio Bankui ir Tarptautiniam Valiutos Fondui. Bendra kritika Pasaulio Bankui. Bendra kritika Tarptautiniam Valiutos Fondui. Dažniausiai kritikuojami Pasaulio Banko ir Tarptautinio Valiutos Fondo veiklos aspektai. Pasaulio Banko struktūrinis reguliavimas. Pasauli banko politikos įtaka moterų vaidmeniui visuomenėje. Pasaulio Banko įtaka trečiojo pasaulio šalių valstybinėms skoloms.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2009-03-09
 • Pasaulio ekonomikos internacionalizavimo procesai

  PowerPoint pristatymas. Planas. Rinkos išplėtimo efektas. Tarptautiniai ekonominiai integraciniai procesai. Europos Sąjungos tikslai. Konvergencijos rodikliai. Europos Sąjungos institucijos. integracijos formos. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Esminiai reikalavimai Europos bendrajai rinkai. Keturios laisvės. Fizinės kliūtys. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) nauda. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) bendra ekonominė nauda. Dėl ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) neigiamą poveikį patyrė. Ekonominių santykių tarpvalstybinis reguliavimas. Tarptautinio valiutos fondo organizacinė struktūra. Tarptautinio valiutos fondo veikla Lietuvoje. Lietuvos santykių su TVF vidutinio laikotarpio strategija.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-10-26
 • Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO) (2)

  Įvadas. Pasaulinė prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO principai. PPO funkcijos ir kita veikla. Lietuvos įstojimas į PPO. Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos atstovavimas PPO po 2004 m. gegužės 1d. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-24
 • Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (3)

  Pasaulio prekybos organizacija. Japonija. Azija. Lotynų Amerika ir Meksika. Plėtros skatinimas ir kova su skurdu. Daugiau dėmesio pasaulio skurdiesiems.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-03
 • Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (4)

  Įvadas. Pasaulio prekybos organizacija. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įkūrimas ir nariai. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) struktūra. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) veikla: tikslai ir funkcijos. Pagrindiniai prekybos principai pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos narystė pasaulio prekybos organizacijoje. Lietuvos narystės pasaulio prekybos organizacija (PPO) privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai Pasaulio prekybos organizacijai (PPO). Lietuvos atstovavimas pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) po šalies prisijungimo prie Europos Sąjungos (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-28
 • Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (5)

  Įvadas. Pasaulio prekybos organizacija. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įkūrimo istorija. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) organizacinė struktūra. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) funkcijos. Pagrindiniai Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) šalių derybų raundai. Lietuva pasaulio prekybos organizacijoje. Išvados. Priedai (1).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-03-24
 • Pasaulio prekybos organizacijos ir Lietuvos santykiai (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Pasaulio prekybos organizacija. Lietuvos stojimas į PPO. Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai PPO. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-21
 • Pasaulio prekybos organizacijos poveikis Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Ekonominės integracijos svarba šaliai. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO). PPO atsiradimas. Bendra teisinė PPO charakteristika. Pagrindiniai tarptautinės prekybos sistemos principai. Lietuva ir PPO. Lietuvos stojimas į PPO. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė PPO. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Užsienio prekyba. Užsienio investicijos. Išvados. Priedai (6).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-06-18
 • Paslaugų ekonomika (10)

  Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata, paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas, paslaugų paketas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesas. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš paslaugų teikėjų pozicijos. Tyrimo aprašymas. Išvados ir siūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-06
 • Pastatų ūkio valdymas ir investicijos: Latvija

  Pdf byla. Įvadas. darbo tikslai: Aprašyti ir išanalizuoti Latvijos ekonominius rodiklius, Išanalizuoti gyventojų aprūpinimą būstu šalyje. Aprašyti pastatų ūkio valdymo sektorių. Pateikti pastatų ūkio valdymo sektoriaus vertinimą. Pagrindinių Latvijos ekonominių rodiklių analizė. Latvijos ekonomika. Užsienio prekyba. Gyventojų aprūpinimo būstu analizė. Pastatų ūkio valdymo sektorius Latvijoje. Pastatų ūkio valdymo sektoriaus Latvijoje vertinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2010-05-19
Puslapyje rodyti po