Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rusijos šalies ekonomika

  Rusija. Rusijos ekonomikos rodikliai. Ekonominė politika (2004m.). Politinės partijos. Dėmesio centre politika. Ekonomikos pažanga. Ištekliai. Demografija. Norint pagerinti Rusijos šalies ekonomiką.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-06
 • Rusijos tarptautiniai santykiai su Lietuva

  Įvadas. Tiklsas – atskleisti Lietuvos ir Rusijos verslo ekonominės aplinkos ir ekonominių santykių ypatumus. Rusija. Gyventojai. Gyvenimo lygis. Tradicijos. Pramonės, gavybos, žemės ūkio, amatų apžvakga. Prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. Transporto sektoriaus ypatumai. Finansai, bankai, investicijos, valiuta. Makroekonominis lygis ir konkurencingumas. Rusijos tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis. Rusijos ekonominiai santykiai su Lietuva. Lietuvos verslo aplinkos pristatymas ir palyginimas. Stiprybių. silpnybių, grėsmių ir galimybių apibendrinanti analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2009-11-09
 • Sala – valstybė: Madagaskaras

  PowerPoint pristatymas. Madagaskaras. Apie salą. Istorija. Geografija. Ekonomika. Amžinė gyventojų struktūra. Populiacijos kitimas. AIDS/ŽIV Madagaskare. Suaugusių žmonių, sergančių ŽIV/AIDS skaičius Afrikoje. Madagaskaro žmogaus raidos indeksas 2004 metais. HPI-1 indeksas Madagaskare. Lyčių nelygybės vertinimas.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-26
 • Silpniausiai išsivysčiusios Azijos regiono šalys

  PowerPoint pristatymas. Mažosios Azijos šalys (iki 20 mln. gyventojų). Duomenys apie gyventojus. Ekonomika. Didžiosios Azijos šalys (virš 20 mln. gyventojų). Duomenys apie gyventojus. Ekonomika.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-01-26
 • Silpniausiai išsivysčiusios pasaulio šalys

  PowerPoint pristatymas. Silpniausiai išsivysčiusios pasaulio šalys. Kokios šalys priklauso SIŠ. SIŠ ekonominės plėtros tendencijos. SIŠ socialinės plėtros tendencijos. ŽIV paplitimas.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-25
 • Skurdas Etiopijoje

  PowerPoint pristatymas. Etiopijos geografinė padėtis. Etiopija – viena skurdžiausių šalių pasaulyje. ŽSRI. Ekonomika. HPI-1. Skurdas. Skurdo priežastys. Pasipriešinimas skurdui. Ką galima padaryt...
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-26
 • Smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizacijos procesai

  Įvadas. Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) samprata, reikšmė ir ypatumai. SVĮ samprata. SVĮ reikšmė. SVĮ ypatumai. Privalumai. Trūkumai. Įmonių veiklos internacionalizacija. Veiklos internacionalizacijos motyvai. Veiklos internacionalizacijos kliūtys. Veiklos internacionalizacijos teorijos. Veiklos internacionalizacijos stadijos. Skverbimosi į užsienio rinkas būdai veiklos internacionalizacijos procese ir juos lemiantys veiksniai. Skverbimosi būdai. Skverbimosi būdų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-06-18
 • Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijų Lietuvoje ir Europos sąjungoje palyginimas

  Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijų Lietuvoje ir Europos sąjungoje palyginimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-06
 • Spartus tarptautinio verslo sąvokos kitimas

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinis verslas. Globalizacija. Globalizacijos "penkios varomosios jėgos". Argumentai palaikantys globalizaciją. Argumentai prieš globalizaciją. Aplinka. Išvados. Galima išskirti tris pagrindinius globalizacijos veiksnius. Penkios jėgos, kurios verčia įmones keistis, globalizuoti savo veiksmus.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-04
 • Strateginiai aljansai tarptautiniame versle. Strateginių aljansų tipai ir pagrindiniai bruožai

  Strateginiai aljansai tarptautiniame versle. Jų tipai ir pagrindiniai bruožai. Licencijavimas. Licencijavimo privalumai. Licencijavimo trūkumai. Frančizė. Frančizės trūkumai ir privalumai. Valdymo kontraktai. Gamybos kontraktai ar tarptautiniai subkontraktingai. Kontraktai "Po užraktu" (Turnkey operations). Komplementarus (papildomas) marketingas. Kiti kontraktiniai susitarimai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-12-01
 • Struktūriniai fondai, jų panaudojimo galimybės

  PowerPoint pristatymas. Struktūriniai fondai. Bendrojo programavimo dokumentas (BPD). Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (SF) parama pagal BPD prioritetus. BPD prioritetų finansavimo šaltiniai 2004-2006 metais. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (SF) finansavimo taisyklės. ES struktūrinės paramos panaudojimas 2007–2013 metais. Bendra informacija apie projektą. Projekto tikslas. Projekto dalyviai ir laukiamos projekto pasekmės. Pasiekti rezultatai. Projektų pavyzdžiai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-05
 • Suomijos socialinės ekonominės raidos ypatumai

  Įvadas. Trumpa informacija. BVP dinamika. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Infliacija. Tarptautinė prekyba. Socialinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-02
 • Svarbiausios eurointegracijos problemos ir sprendimo būdai

  Įvadas. Integracijos tikslai ir uždaviniai dabartinėmis sąlygomis. Svarbiausios integracinės politikos įgyvendinimo problemos. Lietuvos integracijos ekonominė politika. BŽŪP įtaka eurointegracijai ir problemos atsirandančios dėl to. Ekonominės integracijos į ES problemų sprendimo kryptys ir perspektyvos. Europos sąjungos agrarinės politikos Lietuvos žemės ūkiui. Lietuvoje žemės ūkio integracijos perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-29
 • Sweden and Norway Telecommunication Companies

  Telenor. Paging. Satellite services. Telenordia.
  Tarptautinė ekonomika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-04-10
 • Šalių ekonominė analizė: Brazilija, Rusija, Indija, Kinija

  Įvadas. BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) valstybių makroekonomikos apžvalga. Besivystančios rinkos ir toliau išlieka patrauklios. BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) šalių įmonių akcijų kainų indeksas. BRIK (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) valdys pasaulį. Brazilija. Gamybos organizavimas. Nacionalinis produktas. Kalnakasybos pramonė. Perdirbamoji pramonė. Žemės ūkis. Miško pramonė. Užsienio prekyba. Verslo ypatumai Brazilijoje. Rusija. Pramonė. Žemės ūkis. Galėtų augti dar sparčiau. Iki 2014 metų Rusija taps viena patraukliausių šalių. Indija. Vaikų darbas ir mokslas. Indija šiandien. Kinija. Pagrindiniai ekonomikos rodikliai. Žemės ūkis. Pramonė. Užsienio prekyba. Tiesioginės užsienio investicijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-04-23
 • Šengeno zona. Jos plėtra ir galimybės

  Įvadas. Šengeno zona. Istorija. Šengeno priemonė. Valstybės. Šengeno sutartis. Šengeno konvencija. Šengeno acquis. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno bendradarbiavimas ir Lietuva. Nacionalinis Šengeno acquis priėmimo veiksmų planas. Lietuvos tikslai, norint pasirengti Šengeno zonai. Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Institucijos, atsakingos už Šengeno priemonės įgyvendinimą Lietuvoje. CPVA pagrindinės funkcijos įgyvendinant Šengeno priemonę. Baltijos šalys, tame tarpe ir Lietuva, į Šengeną įstos vėliau. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-12
 • Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas

  Įvadas. Ekonomikos mokslo problemos ir jų sprendimas. Globalinės ekonomikos aspekte. Šiuolaikinės globalizacijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas. Globalizacija prekybos sferoje. Globalizacija finansų sferoje. Globalizacija darbo rinkoje. Globalizacijos įtaka nusikalstamumo didėjimui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-03-22
 • Švedija. Ekonomika

  Bendra ūkio apžvalga. Darbo resursai. Darbo rinka. Gamtiniai ir mineraliniai resursai. Pramonė. Žemės ūkis. Ryšiai su pasauliu. Užsienio politika. Ryšiai tarp Švedijos ir Pabaltijo. Užsienio prekyba. Paskutinio dešimtmečio pokyčiai Švedijos ekonomikoje. Ekonominiai geografiniai rajonai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-04-25
 • Švedijos ekonomika

  Bendra ūkio apžvalga. Gamtiniai ir mineraliniai resursai. Pramonė. Žemės ūkis.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-27
 • Švedijos integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Bendra informacija apie Švediją. Švedija iki stojimo į Europos Sąjungą. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Švedija šiandien. Pramonė ir ekonomika. Krona prieš euro. Užsienio politika ir krašto apsauga. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-01-18
Puslapyje rodyti po