Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Globalizacija (10)

  Globalizacijos samprata, sritys, stiprėjimo priežastys, etapai. Globalizacijos samprata. Globalizacijos etapai. Globalizacijos sritys. Globalizacijos stiprėjimo priežastys.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-06-06
 • Globalizacija (2)

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos veiksniai. Globalizacijos veiksnių įtaka konkurencingumui. Tarptautinio verslo formos. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-23
 • Globalizacija (4)

  Įvadas. Kam naudinga globalizacija? Pagrindiniai globalizavimo bruožai. Pagrindiniai globalizavimo bruožai išsivysčiusiose šalyse. Pagrindiniai globalizavimo bruožai besivystančiose šalyse. Pagrindiniai globalizavimo bruožai pereinamosios ekonomikos šalyse. Modernios globalizacijos bruožai. Pažanga ar kolonizacija?
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-15
 • Globalizacija (5)

  Globalizacijos samprata. Ekonominis globalizacijos aspektas. Gėrybėse galima išskirti naudingumo bei sąnaudų puses. Neekonominės gėrybės (laisvosios gėrybės). Privačios gėrybės. Globalinio pobūdžio grėsmės. Individualistinė ekonominė paradigma. Holistinė paradigma. Šešėlinė ekonomika ir antiekonomika bei jų globalizacija. Šešėlinė neformali ekonomika. Viešųjų blogybių specifika. "Pilkoji ekonomika". Antiekonomika. Tarptautinės "šešėlinės" ekonomikos klasifikacijos. Globaliniai režimai. Globalinis saugumas ir jo dimensijos. Socialumas ir socializacija: nuo individo iki pasaulio.
  Tarptautinė ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-11-19
 • Globalizacija (7)

  Globalizacijos samprata. Ekonominis globalizacijos aspektas. Šešėlinė ekonomika ir antiekonomika bei jų globalizacija. Globaliniai režimai. Globalinis saugumas ir jo dimensijos. Socialumas ir socializacija: nuo individo iki pasaulio. Gamtonauda ir gamtosauga: globalinės tendencijos. Valstybė, tarpvalstybinės (tarpvyriausybinės) organizacijos ir globalizacija. Nevyriausybinės organizacijos ir jėgos pasauliniuose procesuose. Pasaulio civilizacijos ir konfliktai tarp jų. Globali prekyba. Pasaulio valiutų sistema.
  Tarptautinė ekonomika, špera(12 puslapių)
  2007-01-04
 • Globalizacija ir tarptautinė prekyba

  PowerPoint pristatymas. Globalizacija. Globalizacijos parametrai. Tarptautinė (globalinė) prekyba. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Šalies tarptautiniai prekybos santykiai apima šias sritis. Integracinio pobūdžio prekybinės operacijos šiuo metu vystosi dviem pagrindinėm kryptim. Šalys prekiauja, nes. Tarptautinė prekyba susideda iš dviejų prekinių srautų. Tarptautinę prekybą skatina tokie veiksniai. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Pagrindinės tarptautinės prekybos politikos vykdomos formos. Laisvosios prekybos teikiama papildoma nauda dėl šių priežasčių. Protekcionizmo privalumai ir trūkumai. Dempingas. Embargas taikomas dėl šių priežasčių. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Muitai pateisinami šiais argumentais. Muitų rūšys. Importo kvota. Eksporto kvota. Eksporto subsidijos. Eksporto subsidijų rūšys. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Stiprus įsitraukimas į globalizaciją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(32 skaidrės)
  2007-06-28
 • Globalizacija: Globalizacijos samprata. Konkurencingumas. Tarptautinio verslo rizikos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Globalizacija. Globalizacijos formos. Globalizacija ir konkurencingumas. Tarptautinis verslas. Tarptautinio verslo rizikos. Rizikos rūšys ir jų analizė. Tarptautinio verslo rizikos sprendimo būdai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-04
 • Globalizacijos pasekmės skurdui

  Globalizacijos veiksniai. Globalizacijos aspektai. Integravimosi procesai. Globalizacija ir skurdas. Globalizacija ir nelygybė. Globalizacija ir saugumas. Globalizacijos neigiamų pasekmių eliminavimo prielaidos. Valstybių valdymas globalizacijos sąlygomis. Skurdo mažinimo prielaidos ir priemonės. Kova su smurtu nacionaliniame lygmenyje. Kova su skurdu globaliu mastu.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-05-17
 • Globalizacijos procesų sampratos

  Įvadas. Globalizacijos ir jos procesų samprata – skirtingi požiūriai. Globalizacijos samprata. Globalizacijos veiksniai. Globalizacijos įtaka. Globalizacija ir integracija. Globalizacija ir konvergencija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-01-27
 • Globalizacijos samprata ir veiksniai

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Hiperglobalistai. Skeptikai. Transformacionalistai. Globalizacijos įtaka ir ją sąlygojantys veiksniai. Politikos globalizacija. Komunikacijos globalizacija ir informacija. Ekonominė globalizacija ir integracija. Globalizacija ir organizacija. Globalizacija ir migracija. Kultūros globalizacija.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-02-28
 • Globalizacijos sąvoka. Baltijos šalių problemos susidūrus su globalizacija

  Globalizacijos sąvoka. Senovės tautose ir civilizacijose vykę reiškiniai. Kosmopolitizmo idėja XVIII amžiuje. Konfliktų priežastys XX amžiuje. Baltijos šalių problemos susidūrus su globalizacija. Tautinė valstybė. Informacinės visuomenės padariniai. Lokalizacijos sąvoka. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-24
 • Globalizavimas – esmė, rodikliai ir pagrindinės problemos

  Įvadas. Atskirų autorių pozicijos dėl globalizavimo proceso. Globalizavimas – kas tai? Globalizavimo turinys. Pirmoji ir antroji globalizavimo banga. Globalizavimas ir netolygus pasaulio ekonomikos vystymasis. Globalizacijos pasekmės kultūrai. Globalizacijos pasekmė gamtosaugai. Globalinė prekyba. Globalinės prekybos rodikliai. Prekybos politikos istorinė apžvalga. Globalinės prekybos istorinė raida. Prekybos tendencijos po Antrojo pasaulinio karo. Pasaulio prekybos centrai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-08-27
 • Graikijos ekonomikos apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Geografija. Plotas. Klimatas. Sostinė. Politinė sistema. Gyventojai. Klaba. Pinigai. Pramonė. Transportas. Religija.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-07-26
 • Graikijos ekonominių rodiklių analizė

  Įvadas. Prologas. Ekonomika. BVP augimo tempai. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Infliacija. Tarptautinė prekyba. Socialinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Graikijos ryšiai su Lietuva. Epilogas. Išvados. PowerPoint pristatymas (14 psl.).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-09-18
 • Grūdinės kultūros importas ir eksportas

  Įvadas. Grūdinė kultūra Lietuvoje. Grūdinės kultūros importas. Grūdinės kultūros eksportas. Grūdų ir rapsų supirkimo kainos didėja. Europos Sąjungos (ES) grūdų importo tarifai. Grūdų importo, eksporto reguliavimas. Importo ir eksporto reikalavimai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-08
 • Grūdų eksporto skatinimas

  Įvadas. Grūdų eksporto skatinimo politikos esmė, reikšmė ir pagrindinės nuostatos. Grūdų eksporto skatinimo priemonės bei jų vykdymo sąlygos, eiga ir dava. Grūdų eksporto skatinimo priemonių vertinimas. Išvados. Priedas (1).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-12-20
 • Gruzijos ekonomikos atstatymo planas

  Įvadas. Darbo tikslas - Gruzijos ekonomikos atstatymas. Gruzijos šalies pristatymas. Pagrindiniai Gruzijos socialiniai - ekonominiai rodikliai. Lietuvos ir Gruzijos užsienio prekyba. Gruzijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos Gruzijoje. Ekonominė krizė, jos pasireiškimo sritys Gruzijoje. Gruzijos krizės pradžia, pasekmės. Gruzijos atgaivinimo planas. Dujotiekio "Nabucco" projektas: Kaspijos regionas - Europa. Naftos gavybos išplėtimas. Yerevano - Batumio autostrada. Bendradarbiavimas su JAV. Poti uostas. Mini miestas Tbilisio priemiestyje. Pirmojo ligoninių tinklo Gruzijoje įkūrimas. Mūsų nuomonė ar šalis pasirinko teisingą strategiją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-08
 • Honkongo ekonomika

  Honkongas. Honkongo teritorija. Prekyba tarp Honkongo ir Kinijos. Honkongo Bendrasis Nacionalinis Produktas. Tekstilės ir drabužių pramonė. Neigiami pokyčiai ekonomikoje.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-10-19
 • Įėjimas ir plėtra

  PowerPoint pristatymas. Įėjimas ir plėtra. Eksportas. Motyvacijos. Iniciatyvios motyvacijos. Pasyvios motyvacijos. Įėjimo ir vystymosi strategijos. Eksporto vadybos kompanijos. Prekybos kompanijos. Privataus ir viešojo sektoriaus pagalbininkai. Licenzijos. Frančizė. Bendradarbiavimo tarp įmonių tipai. Neoficiali korporacija. Kontraktinis susitarimas. Ne pelno siekiantys konsorciumai. Bendra įmonė. Valdymo svarba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-08
 • Įėjimo į užsienio rinkas būdai. Eksportas

  Įvadas. Ryšių su užsieniu formos. Įmonės įėjimas į užsienio rinkas. Eksportas. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-13
Puslapyje rodyti po