Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos konspektai

Tarptautinės ekonomikos konspektai (41 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė ekonomika (12)

  Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos (TE) sfera. Tarptautinės ekonomikos (TE) subjektai. Tarptautinė ekonomika (TE) ir konkurencija. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros determinantės. Tarptautinė ekonominė politika. Tarptautinė ekonominės politikos (TEP) esmė ir samprata. Veiksniai, formuojantys užsienio EK politiką. Tarptautinės ekonominės politikos (TEP) priemonės. Tarptautinės prekybinės politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Absoliutus ir santykinis (lyginamasis) pranašumas tarptautinėje prekyboje. Hecksler-Ohlin’o tarptautinės prekybos teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šiuolaikinė tarptautinė prekyba. Tarptautinis darbo pasidalinimas (TDP) ir tarptautinė prekyba (TP). Pagrindiniai tarptautinės prekybos (TP) struktūrinių pakitimų veiksmai šiuolaikiniame pasaulyje. Tarptautinės prekybos (TP) vystymosi tendencijos. Tarptautinė prekyba paslaugomis. Paslaugų klausimas Urugvajaus raunde. Užsienio investicijos (UI) ir transnacionalinės korporacijos. Pagrindiniai kapitalo eksportuotojai ir importuotojai. Barjerų tiesioginėms užsienio investicijoms likvidavimas. Sutartis apie investicinių priemonių prekybinius aspektus. Tarptautiniai valiutiniai ir finansiniai santykiai. Tarptautinės valiutų ir finansų rinkos. Valiutų rinka. Finansų rinkos ir globalizacijos procesai. Konvertuojama valiuta ir ūkio subjektų tarptautiniai atsiskaitymai. Mokėjimų balansas (MB). Šiuolaikinio pasaulio globalinės problemos. Globalinių problemų (GP) samprata. Demografinės problemos ir darbo jėgos migracija. Žaliavų resursai ir aplinkos apsauga. Maisto deficito problema ir tarpt. Įsiskolinimai. Naujos globalinės problemos. Nauja tarptautinė ekonominė tvarka paskutiniojo XX amžiaus dešimtmečio aspektu. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje: esmė, metodai, mechanizmas. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis (NAFTA). Centrinės Europos laisvosios prekybos sutartis (CEFTA). Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN).
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2007-01-23
 • Tarptautinė ekonomika (14)

  Tarptautinės prekybos modeliai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir instrumentai. Mokėjimų balansas. Tarptautinis darbo judėjimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-21
 • Tarptautinė ekonomika (16)

  Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Tarptautinės prekybos teorijos. Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Staffan Linder'io sutampančių paklausų hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Argumentai už muitų tarifų naudojimą. Netarifinės užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Šiuolaikinė tarptautinė prekybos politika. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Tarifai ir kiekybiniai apribojimai. Dempingas ir antidempinginiai muitai. Subsidijos ir kompensaciniai muitai. Specialios rinkos apsaugos priemonės. Žemės ūkis. Tekstilė. Paslaugos. Susitarimas dėl techniniu prekybos barjerų. Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių sutartis. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybes teisių prekyboje (TRIPS).
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2008-04-16
 • Tarptautinė ekonomika (3)

  Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos sfera ir subjektai. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros determinantės. Tarptautinė ekonominė politika: esmė ir samprata, ją formuojantys veiksniai, priemonės. Tarptautinės prekybinės politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Absoliutus ir santykinis (lyginamasis) pranašumas tarptautinėje prekyboje. Hecksler-Ohlin’o tarptautinės prekybos teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija (Pgct). Tarptautinis darbo pasidalinimas (TDP) ir tarptautinė prekyba (TP). Pagrindiniai TP struktūrinių pakitimų veiksmai šiuolaikiniame pasaulyje. Tarptautinės prekybos vystymosi tendencijos. Tarptautinė prekyba paslaugomis. Pagrindiniai kapitalo eksportuotojai ir importuotojai. Barjerų tiesioginėms užsienio investicijoms likvidavimas. Sutartis apie investicinių priemonių prekybinius aspektus. Tarptautinė valiutos sistema. Tarptautinės valiutų ir finansų rinkos. Konvertuojama valiuta ir ūkio subjektų tarptautiniai atsiskaitymai. Mokėjimų balansas. Globalinių problemų samprata. Demografinės problemos ir darbo jėgos migracija. Žaliavų resursai ir aplinkos apsauga. Maisto deficito problema ir tarptautiniai įsiskolinimai. Naujos globalinės problemos. Nauja tarptautinė ekonominė tvarka paskutiniojo XX amžiaus dešimtmečio aspektu. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje: esmė, metodai, mechanizmas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2005-05-24
 • Tarptautinė ekonomika (4)

  Įžanga. Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Gamybos galimybių ribos. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams. arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Staffan Linder'io hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Faktinis (tikrasis) apsaugos laipsnis. Argumentai už muitų tarifų naudojimą. Netarifines užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Pasaulinė prekybos organizacija. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(34 puslapiai)
  2006-05-07
 • Tarptautinė ekonomika (5)

  Mokėjimų balansas. Vidaus makroekonominės proporcijos ir prekybos balansas. Absorbavimo (įsisavinimo) koncepcija. Ekonominis augimas. Ekonominis augimas paremtas apsirūpinimu gamybos veiksniais. Ekonominis augimas paremtas technine pažanga. Gamybos veiksnių judėjimas. Darbo jėgos mobilumas. Migracijos poveikis darbo rinkai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Kapitalo mobilumas ir tiesioginės užsienio investicijos. Kapitalo mobilumo poveikis. Valiutos kursas. Istorinė valiutų raida. Aukso standartas. Aukso-valiutos standartas. Bretton Woods sistema. Post Bretton Woods sistema. Šiuolaikinės valiutos kursų rūšys. Plaukiojantis ar fiksuotas valiutos kursas. Valiutos kurso veiksniai. Europos pinigų sąjunga. Valiutų rinka. Šiuolaikinė valiutų kursų politika. Mokėjimų balanso deficito finansavimas panaudojant rezervinius aktyvus. Laikinas deficito finansavimas. Deficitas be pasekmių. Valiutos mainų kontrolė. Pastoviai fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis valiutos kursas. Kompromisinis valiutos kursas. Valiutų valdyba Lietuvoje. Pagrindiniai VVM ir centrinio banko skirtumai. Lietuvos banko veikla įvedus valiutų valdybos modelį. Valiutų valdybos modelio panaikinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(42 puslapiai)
  2006-05-07
 • Tarptautinės ekonomikos esmė ir objektai

  Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos sfera. Tarptautinės ekonomikos subjektai. Nacionalinės įmonės. Transnacionalinės ir tarptautinės korporacijos. Nacionaliniai ūkiai. Integracinės grupuotės. Tarptautinės ekonominės organizacijos.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-22
 • Tarptautinės prekybos organizavimas

  Užsienio prekybos operacijų organizavimas. Atsakomoji (priešpriešinė) prekyba. Prekių mainai. Tarptautinių atsakomųjų sandėrių pagrindinės formos. Prekybinių kontaktų užmezgimas su užsienio partneriais. Tarptautinės prekybos pirkimo-pardavimo sutartys (kontraktai).Tarptautinės tiekimo sąlygos (Incoterms). Investicinių projektų efektyvumo vertinimas. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Lietuvos užsienio prekyba. Pasaulinė užsienio prekyba. Žymių žmonių samprotavimai. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekyba su Europos sąjunga (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(40 puslapių)
  2006-04-04
 • Tarptautinės prekybos sandoriai

  Tarptautinės prekybos sandorių esmė. Pagrindinės sandorio savybės. Sutarčių teisės principai. Pirkimo - pardavimo sutarties struktūra. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos dokumentai. Prekybos dokumentai. Tarptautinės prekybos dokumentų funkcijos. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimo prasmė. Tarptautinės prekybos apribojimo priemonės. Tarptautinės prekybos operacijos. Prekių ir paslaugų importas ir eksportas. Tarptautinės prekybos operacijos per tarpininkus. Tarptautinės prekybos per tarpininkus privalumai eksportuotojui. Perpardavimo formos. Tarpininko pagal sutartį funkcijos. Komisinės operacijos. Konsignacija. Agentų operacijos. Brokerių operacijos. Tarptautinės prekybos tarpininkavimo įmonės. Prekybos įmonės. Įmonės atstovas. Tarptautinės prekybos operacijos biržose. Biržų sandoriai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies rizika. Ekonominė rizika. Valiutos kurso rizika. Rizikos valdymo strategijos.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-21
 • Tarptautinės veiklos reguliavimas

  Kodėl valstybei reikia reguliuoti ir plėtoti tarptautinę veiklą. Tarptautinės prekybos teorijos ir jų reikšmė. Merkantilizmas. Specializacija šalims leis padidinti darbo našumą, kadangi. Lyginamojo pranašumo principas taikomas. Šalies dydžio teorija. Didelėms valstybėms, palyginti su mažomis, yra būdingi šie skirtumai. Gamybos veiksnių santykio teorija. "Leontjevo paradoksas". Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalių panašumo teorija.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-15
 • Tarptautiniai ekonominiai ryšiai

  Tarptautinių ekonominių santykių raida. Technologijų ir darbo jėgos tarptautinė migracija. Internacionalizacija (verslo). Internacionalinės vertės susidarymas. Pasaulinė kaina, jos formavimosi būdai. Veiksniai, nulemiantys nacionalinių ūkių tarptautinius ryšius. Veiksniai, formuojantys žaliavų, žemės ūkio produkcijos bei pramoninių prekių pasiūlą, paklausą bei kainas pasaulinėje rinkoje. Pasaulinio ūkio raidos etapai ir bruožai. Tarptautinių ekonominių santykių struktūra. Tarptautinių ekonominių santykių ideologija. Tarptautinis darbo pasidalijimas. Absoliutus ir lyginamasis pranašumai. Investicijos: migracijos priežastys, pasekmės, formos, teorijos. Ekonominė integracija: tipai, formos. Tarptautinė prekyba: būtinumas, formos, priemonės, kliūtys. Laisvosios prekybos formos ir reguliavimas. Mokėjimo balansas: struktūra, subalansavimo metodai, priemonės deficitui dengti. Muitų teorija: įtaka vartotojams, gamintojams. Optimalus muitas. Naudos ir netekties priklausomybė įvedus muitą. Argumentai, pateisinantys muitų naudojimą. Netarifiniai prekybos ribojimo būdai. Importo kvotos. Importo kvotų palyginimas su importo muitais, esant laisvai ir monopolinei konkurencijai. Sąlygos, prie kurių kvota tampa pavojingesnė už muitą. Importo licenzijos ir jų paskirstymo būdai. Muitų sąjungos teorija. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Socialinis ir valiutinis dempingas. Dempingo finansavimo būdai. Antidempinginiai muitai, jų taikymas, įtaka šalies gerbūviui. Valiutų rinka, jos teikiamos paslaugos, kursai, išankstinis kursas. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Valiutos arbitražas, palūkanų arbitražas, perkamosios galios lygybės hipotezė. Valiutinė intervencija. Monetarinė sistema.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-01-18
 • Tarptautiniai ekonominiai ryšiai (2)

  Tarptautinių ekonominių santykių raida. Technologijų ir darbo jėgos tarptautinė migracija. Internacionalizacija (verslo). Internacionalinės vertės susidarymas. Pasaulinė kaina, jos formavimosi būdai. Veiksniai, nulemiantys nacionalinių ūkių tarptautinius ryšius. Veiksniai, formuojantys žaliavų, žemės ūkio produkcijos bei pramoninių prekių pasiūlą, paklausą bei kainas pasaulinėje rinkoje. Pasaulinio ūkio raidos etapai ir bruožai. Tarptautinių ekonominių santykių struktūra. Tarptautinių ekonominių santykių ideologija. Tarptautinis darbo pasidalijimas. Absoliutus ir lyginamasis pranašumai. Investicijos: migracijos priežastys, pasekmės, formos, teorijos. Ekonominė integracija: tipai, formos. Tarptautinė prekyba: būtinumas, formos, priemonės, kliūtys. Laisvosios prekybos formos ir reguliavimas. Mokėjimo balansas: struktūra, subalansavimo metodai, priemonės deficitui dengti. Muitų teorija: įtaka vartotojams, gamintojams. Faktinis muitas. "Vartojamo efekto" ir "Gamybinio efekto" ekonominė prasmė. Optimalus muitas. Naudos ir netekties priklausomybė įvedus muitą. Argumentai, pateisinantys muitų naudojimą. Netarifiniai prekybos ribojimo būdai. Importo kvotos. Importo kvotų palyginimas su importo muitais, esant laisvai ir monopolinei konkurencijai. Sąlygos, prie kurių kvota tampa pavojingesnė už muitą. Importo licenzijos ir jų paskirstymo būdai. Muitų sąjungos teorija. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Socialinis ir valiutinis dempingas. Dempingo finansavimo būdai. Antidempinginiai muitai, jų taikymas, įtaka šalies gerovei. Valiutų rinka, jos teikiamos paslaugos, kursai, išankstinis kursas. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutos kursai. Valiutos arbitražas, palūkanų arbitražas, perkamosios galios lygybės hipotezė. Valiutinė intervencija. Monetarinė sistema.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2006-02-01
 • Tarptautiniai ekonominiai santykiai

  Tarptautinių ekonominių santykių elementai. Santykių užuomazga. Vidaus ir užsienio prekyba. Valstybių skirtumai pagal kriterijus. Kodėl tarptautiniai santykiai yra būtini? Ūkinės veiklos industrializacija. Pasaulio ūkio gamybos internacionalizacija. Pasaulinė kaina ir kainų mechanizmas. Pasaulinė prekių kaina priklauso nuo... Rinkos mechanizmą įtakoja muitų politika. Ryšys tarp ŽU ir pasiūla. Žaliavos ir kuras. Jų pateikimas rinkai. Pasaulinis ūkis. PŪ formavimosi etapai. Investicijos. Priežastys skatinančios kapitalo judėjimą. Kapitalo migravimas spartina... Kapitalo pervedimo formos. Investicijų teorijos. Rizikų kvalifikacijos. Kapitalo investicijų formos. Naujos kapitalo investicijų formos. Lizingas. Eksporto lizingas. Importo lizingas. Sublizingas. Faktoringas. Įmonės kreditorius. Fortfeitingas. Tarptautinė prekyba. Palyginimo pranašumo dėsnis. Tarptautinės prekybos santykiai. Ričardo teorija. Hekšeris Oblinas. Leontjevo paradoksas. Šių laikų prekių mainų specifiniai bruožai. Po II karo. Protekcionistinė prekyba. Neoprotekcionizmas. Protekcionizmas reikalingas...
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-10
 • Tarptautiniai prekybiniai susitarimai

  Preferenciniai prekybiniai susitarimai. Laisvos prekybos susitarimas tarp Jungtinių Amerikos valstijų (JAV), Kanados ir Meksikos (NAFTA). Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN). Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA). Bendroji prekybos politika ir Muitų sąjunga. Pagrindiniai punktai. Išorės ryšiai: pasaulinis įsipareigojimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Išorės paramos programos.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Tarptautinio marketingo samprata (2)

  Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Verslo papročiai ir praktika tarptautiniame marketinge, etika ir tarptautinė verslo moralė. Įmonės veiklos užsienio rinkose tikslingumo įvertinimas. Veiklos užsienio rinkoje būdai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Prekė. Kainų politikos užsienio rinkose formavimas. Paskirstymas tarptautinėse rinkose. Rėmimo strategijos užsienio rinkose formavimas. Tarptautinio marketingo tyrimai. Tarptautinio marketingo valdymas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2009-04-24
 • Tarptautinio verslo ekonominė aplinka (2)

  Kaip valiutos kursas įtakoja verslą. Vienos kainos taisyklė. Big Mac‘o Indeksas/ Big Mac‘o valiuta. Valstybių klasifikavimas pagal pajamas. Mažai išsivysčiusios šalys. Naujos industrinės šalys. Industrinės šalys. Regioninės ekonominės integracijos. Ekonominės integracijos lygiai. Ekonominės integracijos argumentai. Prekybos kūrimas ir prekybos nukrypimai. Sumažėja importo kaina. Padidėjusi konkurencija ir masto ekonomija. Aukštesni produktyvumo veiksniai. Pagalba pasaulinei integracijai. Suvereniteto praradimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-12-03
 • Tarptautinis verslas

  Tarptautinės organizacijos valdymo struktūros dinamika (TOVS). Hierarchinė ir horizontali koordinacija. Tarptautinio verslo esmė. Tarptautinio verslo vystymosi periodai. Veiklos efektyvumo valdymas. Tarptautinis ir lyginamasis valdymas. Tarptautinės firmos tikslinė orientacija. Tarptautinio valdymo uždaviniai. Tradicijų vertinimas. Pokyčių valdymas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Tarptautinis verslas (3)

  Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Regioniniai prekybos blokai. Regioninis ekonominis grupavimas. Ekonominio grupavimo tipai. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos. Demografinė aplinka. Tarptautinės darbo jėgos rinka. Konkurencinė aplinka. Ekonominės aplinkos svarba. Ekologinė aplinka. Aplinkos apsaugos priemonės. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Patentai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Užsienio investicijos

  Užsienio kapitalo investavimo esmė ir etapai. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Veiksniai, sąlygojantys užsienio kapitalo investicijas. Pagrindiniai investavimo metodai. Investavimo rizika. Užsienio kapitalo investavimo etapai. Užsienio kapitalo investavimo būdai. Bendrų įmonių steigimas. Užsienio kapitalo įmonių steigimas. Užsienio investicijų skatinimas ir apsauga.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2005-12-04
 • Užsienio prekybos reguliavimo priemonės

  Muitai. Ekonominis muitų vaidmuo. Muitų įvedimo įtaka. Muitus pateisinantys argumentai. Muitų neigiamos pasekmės. Išlaidos. Sandorio vertės metodas. Prekės vertės elementai, kurie turi būti pridėti prie sandorio kainos. Talpyklos ir pakuotė. Pirkėjo tiekiamų prekių ir paslaugų, susijusių su importuojamų prekių gamyba, vertė. Mokesčiai už patentus ir licencijas, susiję su prekėmis, kurių nustatoma muitinė vertė. Importuojamų prekių transportavimo, krovos ir draudimo išlaidos. Išlaidos, atskaitomos iš prekių sandorio kainos. Asmenys laikomi tarpusavyje susiję tik tuomet, jei. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Panašios prekės. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu metodu. Iš prekių vieneto kainos išskaičiuojama. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Savikontrolės klausimai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-15
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po