Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Globalizacijos pasekmės skurdui

  Globalizacijos veiksniai. Globalizacijos aspektai. Integravimosi procesai. Globalizacija ir skurdas. Globalizacija ir nelygybė. Globalizacija ir saugumas. Globalizacijos neigiamų pasekmių eliminavimo prielaidos. Valstybių valdymas globalizacijos sąlygomis. Skurdo mažinimo prielaidos ir priemonės. Kova su smurtu nacionaliniame lygmenyje. Kova su skurdu globaliu mastu.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-05-17
 • Globalizacijos procesų sampratos

  Įvadas. Globalizacijos ir jos procesų samprata – skirtingi požiūriai. Globalizacijos samprata. Globalizacijos veiksniai. Globalizacijos įtaka. Globalizacija ir integracija. Globalizacija ir konvergencija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-01-27
 • Globalizacijos samprata ir veiksniai

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Hiperglobalistai. Skeptikai. Transformacionalistai. Globalizacijos įtaka ir ją sąlygojantys veiksniai. Politikos globalizacija. Komunikacijos globalizacija ir informacija. Ekonominė globalizacija ir integracija. Globalizacija ir organizacija. Globalizacija ir migracija. Kultūros globalizacija.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-02-28
 • Globalizacijos sąvoka. Baltijos šalių problemos susidūrus su globalizacija

  Globalizacijos sąvoka. Senovės tautose ir civilizacijose vykę reiškiniai. Kosmopolitizmo idėja XVIII amžiuje. Konfliktų priežastys XX amžiuje. Baltijos šalių problemos susidūrus su globalizacija. Tautinė valstybė. Informacinės visuomenės padariniai. Lokalizacijos sąvoka. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-24
 • Globalizavimas – esmė, rodikliai ir pagrindinės problemos

  Įvadas. Atskirų autorių pozicijos dėl globalizavimo proceso. Globalizavimas – kas tai? Globalizavimo turinys. Pirmoji ir antroji globalizavimo banga. Globalizavimas ir netolygus pasaulio ekonomikos vystymasis. Globalizacijos pasekmės kultūrai. Globalizacijos pasekmė gamtosaugai. Globalinė prekyba. Globalinės prekybos rodikliai. Prekybos politikos istorinė apžvalga. Globalinės prekybos istorinė raida. Prekybos tendencijos po Antrojo pasaulinio karo. Pasaulio prekybos centrai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-08-27
 • Graikijos ekonominių rodiklių analizė

  Įvadas. Prologas. Ekonomika. BVP augimo tempai. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Infliacija. Tarptautinė prekyba. Socialinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Graikijos ryšiai su Lietuva. Epilogas. Išvados. PowerPoint pristatymas (14 psl.).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-09-18
 • Grūdinės kultūros importas ir eksportas

  Įvadas. Grūdinė kultūra Lietuvoje. Grūdinės kultūros importas. Grūdinės kultūros eksportas. Grūdų ir rapsų supirkimo kainos didėja. Europos Sąjungos (ES) grūdų importo tarifai. Grūdų importo, eksporto reguliavimas. Importo ir eksporto reikalavimai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-08
 • Grūdų eksporto skatinimas

  Įvadas. Grūdų eksporto skatinimo politikos esmė, reikšmė ir pagrindinės nuostatos. Grūdų eksporto skatinimo priemonės bei jų vykdymo sąlygos, eiga ir dava. Grūdų eksporto skatinimo priemonių vertinimas. Išvados. Priedas (1).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-12-20
 • Gruzijos ekonomikos atstatymo planas

  Įvadas. Darbo tikslas - Gruzijos ekonomikos atstatymas. Gruzijos šalies pristatymas. Pagrindiniai Gruzijos socialiniai - ekonominiai rodikliai. Lietuvos ir Gruzijos užsienio prekyba. Gruzijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos Gruzijoje. Ekonominė krizė, jos pasireiškimo sritys Gruzijoje. Gruzijos krizės pradžia, pasekmės. Gruzijos atgaivinimo planas. Dujotiekio "Nabucco" projektas: Kaspijos regionas - Europa. Naftos gavybos išplėtimas. Yerevano - Batumio autostrada. Bendradarbiavimas su JAV. Poti uostas. Mini miestas Tbilisio priemiestyje. Pirmojo ligoninių tinklo Gruzijoje įkūrimas. Mūsų nuomonė ar šalis pasirinko teisingą strategiją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-08
 • Įėjimo į užsienio rinkas būdai. Eksportas

  Įvadas. Ryšių su užsieniu formos. Įmonės įėjimas į užsienio rinkas. Eksportas. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-13
 • Įmonės vaidmuo tarptautinėje rinkoje

  Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos deficitas. Tarptautinės prekybos apžvalga. Tarptautinės prekybos pagrindas. Išlaidų sąlygos. Lyginamojo pranašumo pagrindas. Hekšerio – Olino (Hechsher – Ohlin) modelis. Paklausos sąlygos ir prekyba. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Įmonės įėjimas į užsienio rinkas. Struktūrinė dinamiško tinklo schema. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-10-05
 • Importas ir eksportas

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos raida. Užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida. Lietuviškos kilmės prekių eksportas ir reeksportas. Prekių eksporto paskirstymas pagal regionus. Eksporto ir BVP sąveikos analizė. Narystės Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ir Europos sąjungoje (ES) reikšmė Lietuvos užsienio prekybai. Metodologiniai pokyčiai (po įstojimo į Europos sąjungą (ES)). Išvados. Priedai (2)
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-05-22
 • Importas ir eksportas Rusijoje

  Įžanga. Rusijos ekonominiai ryšiai su užsieniu. Rusijos užsienio prekybos statistika. Lietuvos ir Rusijos prekybiniai-ekonominiai ryšiai ir jų būklė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-07
 • Importas iš NVS šalių nuo 2000 metų. Lietuvos importo iš NVS šalių kitimas 2000 – 2003 metais

  Lietuvos prekyba su užsieniu. Lietuvos importo iš NVS šalių kitimas 2000 – 2003 metais. 2000 metų Lietuvos importo struktūra iš NVS šalių. 2001 metų Lietuvos importo struktūra iš NVS šalių. 2002 metų Lietuvos importo struktūra iš NVS šalių. 2003 metų Lietuvos importo struktūra iš NVS šalių. Išvados ir pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-13
 • Indijos tarptautinė ekonomikos politika

  Įvadas. Besivystančių šalių samprata ir vystymosi ypatumai. Besivystančių šalių samprata. Bevystančių šalių vystymosi ypatumai. Indija kaip besivystanti šalis. Indijos tarptautinė ekonomikos politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-11
 • Infliacija Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Bendrai apie infliaciją. Priežastys. Matavimo būdai. Pasekmės. Mažinimo būdai. Infliacija ir "virtualus" euras. Europos sąjungos infliacija 2001 metais. Europos sąjungos infliacija 2002 ir 2003 metais. Infliacija 2004–aisiais. Europos sąjungos infliacija 2005 metais. Išvados. Priedas (1).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-10-18
 • Infliacija Europos Sąjungoje (ES) (2)

  Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos nustatymo būdai. Infliacijos priežastys. Infliacijos padariniai. Infliacijos samprata Europos Sąjungoje (ES). Infliacija Europos Sąjungoje 2004 metais. Infliacija Europos Sąjungos šalyse 2005 metais. Infliacija Europos Sąjungoje 2006 metais. Infliacija Europos Sąjungoje 2007 metais. Ekonomikos specialistų prognozė 2007–2009 metams. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2008-01-08
 • Infliacija ir jos reguliavimas Europoje

  Įvadas. Įvadas. Kainų stabilumas. Infliacijos teorija. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys. Paklausos infliacija. Pasiūlos infliacija. Infliacijos ir nedarbo ryšys. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Infliacijos matavimas. Stagfliacija. Vartotojų kainų indekso (VKI) ir suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) skirtumai. Europos infliacijos reguliavimo pradmenys. Infliacijos samprata Europos Sąjungoje (ES).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2008-11-11
 • Internacionaliniai strateginiai aljansai: licencijos

  Licencijos pasirinkimo priežastys. Ekonominiai motyvai. Strateginiai motyvai. Politiniai ir teisiniai motyvai. Licencijavimo problemos ir priežiūra. Kontrolė ir konkurencija. Slaptumas. Mokėjimai ir pardavimai dukterinėms įmonėms. Nematerialaus turto apsauga. Patentai ir prekės ženklai. Autorinė teisė ir piratavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-06-17
 • Investiciniai sprendimai ir jų pasirinkimo nauda

  Įvadas. Investiciniai sprendimai. Sprendimų pasirinkimo nauda. Užsienio investicijos Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-21
Puslapyje rodyti po