Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Islandijos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos

  Įvadas. Islandijos socialinės ir ekonominės raidos tendencijos ir jos palyginimas su Lietuvos situacija. Bendro vidaus produkto dinamika. Šalies investicinis patrauklumas ir pagrindiniai jo veiksniai. Šalies ekonomikos padėtis verslo ciklo teorijos požiūriu. Šalies fiskalinė politika. Monetarinė politika. Užimtumo ir nedarbo situacija. Tarptautinės prekybos apimtys. Islandijos vyriausybės socialinė ir ekonominė politika pasaulinės krizės laikotarpiu. Islandijos finansinės krizės atsiradimo priežastys. Vyriausybės veiksmai. Finansinio ir socialinio gyvenimo pokyčiai. Tarptautinis valiutų fondas (TVF) ir kitų Europos Sąjungos (ES) šalių parama. Islandijos krizės įtaka Lietuvos verslui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2009-05-18
 • Japonijos socialinės ir ekonominės raidos ypatumų analizė

  Įvadas. Ekonomika. BVP (Bendro vidaus produkto) dinamikos apžvalga. Infliacija. Tarptautinė prekyba. Eksportas. Importas. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Švietimo sistema. Išvados. PowerPoint pristatymas (18 skaidrių)
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-08-31
 • Japonijos valstybės skola ir jos valdymas

  Įvadas. Bendri Japonijos valstybės skolos susidarymo bruožai. Japonijos nacionalinės skolos valdymo elementai. Išpirkimo sistema. Pervedimų iš iždo rūšys. 60 metų išpirkimo taisyklė .Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai. Nepasibaigusio laikotarpio vertybinių popierių išpirkimas. Likvidumo didinimo aukcionai. Bendravimas su rinkos dalyviais. Japonijos skolos dinamika. Skolos ir BVP santykis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2011-04-18
 • Jungtiniai Arabų Emyratai (2)

  Įvadas. Bendros žinios apie šalį. Dubajaus vystymasis. Amžinų statybų miestas - Dubajus. Dykumos ekonomika. Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) nekilnojamo turto įstatymas. Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) valiuta. Pranašumai ir trūkumai. Investicijos Jungtiniuose arabų emyratuose (JAE). Kodėl verta investuoti į nekilnojamą turtą dabar?. Nekilnojamasis turtas. Perspektyva. Išvados. Kodėl krizė nebaisi Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE)?
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-12-02
 • Jungtiniai Arabų Emyratai: Dubajaus ekonominė plėtra

  Įvadas. Bendros žinios apie šalį. Dubajaus vystymasis. Plėtra ir ekonomika. Nekilnojamasis turtas. Pranašumai ir trūkumai. Perspektyva.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-09-17
 • Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija

  Įvadas. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos charakteristika ir veikla. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos poveikis verslo organizacijoms. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos ryšys su Lietuvos organizacijomis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-02-25
 • Kinija (8)

  Kinijos geografinė padėtis. Kitos žinios apie šalį. Socialinė struktūra. Administracinis suskirstymas. Gyvenimas miestuose. Gyvenimas kaime. Gamta ir kultūra. Rytų Kinijos gamta. Vakarų Kinijos gamta. Didžioji kinų siena. Kinijos ekonomika. Bendras šalies ekonomikos vystymasis. Dabartinė ekonominė situacija. Investicijos į Kinijos transportą. Užsienio prekybos reikšmė ekonomikai. Lietuvos ir Kinijos ekonominiai ryšiai. Lietuva – vienas iš perspektyviausių regionų Kinijos prekių tranzitui. Ekonominio bendradarbiavimo su Kinija perspektyvos. Lietuvos ir Kinijos ekonominiai santykiai. Lietuvos respublikos politiniai ryšiai su Kinijos Liaudies respublika. Diplomatinių santykių raida ir atstovavimas. Lietuvos ir Kinijos liaudies respublikos teisinė bendradarbiavimo bazė. Oficialūs ryšiai. Bendradarbiavimas tarptautinėse organizacijose. Parlamentinis bendradarbiavimas. Europos sąjungos ir Kinijos ekonominiai ryšiai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-04
 • Konkurencingumas ir jo ypatybės

  Konkurencijos samprata. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurenciniai įmonės pranašumai. Pagrindiniai rinkos struktūrų tipai. Lisabonos strategija ir konkurencingumas. Konkurencingumo indeksas. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-12
 • Laisvas asmenų judėjimas: samprata ir įgyvendinimas

  Įvadas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvo asmenų judėjimo grupės. Bendra migracijos apžvalga Europos Sąjungoje (ES). Ekonominė migracija. Laisvas asmenų judėjimas kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis. Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje. "Protų nutekėjimas". Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2009-02-20
 • Laisvas darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje: ar tikrai jis toks šiandien?

  Įvadas. Laisvas darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje: ar tikrai jis toks šiandien? Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-10
 • Laisvas prekių judėjimas: EBS 23-31 straipsniai

  Prekės pagal EBS 23 str. 2 d. Prekės kaip materialaus pavidalo daiktai. Prekės, turinčios valstybių narių kilmę. Trečiųjų šalių prekės. Europos bendrija kaip muitų sąjunga: 23, 25 str. Pagrindiniai muitų sąjungos elementai. Muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų draudimas: EBS 25 str. Lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai. Diskriminacinio vidinio apmokestinimo draudimas: EBS 90 str. Kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės: EBS 28 str. Valstybių priemonės. Kiekybiniai importo apribojimai poveikio priemonės. Pateisinami prekybos ribojimo pagrindai. Kliūtys prekių judėjimui: "Cassis de dijon formulė". Eksporto kiekybiniai apribojimai: EBS 29 str. Komercinio pobūdžio valstybės monopolijų pertvarkymas: EBS 31 str.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-27
 • Laisvas prekių, kapitalo, darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ekonominė integracija. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvė teikti paslaugas. Laisvas kapitalo judėjimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-06-27
 • Laisvos darbo jėgos judėjimo pasekmės

  Įvadas. Laisvas asmenų judėjimas. Nedarbo apžvalga. Lietuva pagal emigracijos mastus – pirmoji Europos Sąjungoje. Pasekmės ir poveikis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-03-16
 • Lenkijos socialinės apsaugos sistema

  Įvadas. Lenkijos socialinės apsaugos sistema. Socialinė aplinka Lenkijoje. Lenkijos socialinės apsaugos administravimas. Socialinės apsaugos finansavimas Lenkijoje. Socialinės pagalbos formos Lenkijoje. Pagrindinės Lenkijos socialinio draudimo pensijų rūšys. Socialinės išmokos ir pašalpos. Lenkijos socialinės politikos reformos bei Europos Sąjungos (ES) įtaka. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-12
 • Lietuva Europos Sąjungos (ES) narė

  Įvadas. Lietuva Europos Sąjungos (ES) narė. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir tikslai. Ekonominė Europos Sąjungos (ES) integracija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-05
 • Lietuvių investicijos užsienyje

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti Lietuvos įmonių investicijas užsienyje. Lietuvių investicijos. Investicijos Latvijoje. Lietuvių investicijos NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) šalyse. Investicijos Kaliningrado srityje. Investicijos Ukrainoje. Perspektyvos Kazachstane. Investicijos kitose šalyse. Investavimo sunkumai. AB "Alita" sunkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-14
 • Lietuvos — Prancūzijos prekybiniai santykiai

  Lietuvos — Prancūzijos prekybiniai santykiai. (2007-2008 metų ir 2009 metų prognozė). Įvadas. Prancūzijos ekonominė ir politinė situacija. Tarptautinė prekyba. Lietuvos eksportas į Prancūziją. Importas iš Prancūzijos. Prancūzijos investicijos Lietuvoje. Dvišalės sutartis su Prancūzija. Išvados ir siūlymai. PowerPoint pristatymas (10 skaidrių).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-07-10
 • Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Ekonominė integracija. Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES). Integracijos pasekmių analizės būdai. Verslo apklausos. Reguliuojančio teisės akto poveikio vertinimas. Sektoriniai vertinimai. Fiskalinių kaštų ir naudos vertinimai. Makroekonominiai vertinimai. Integracijos pasekmių vertinimų ribos. Lietuvos išoriniai ekonominiai santykiai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-24
 • Lietuvos ekonominiai ryšiai su užsieniu

  Įvadas. Tarptautinių ekonominių santykių reikšmė. Lietuvos tarptautinių ekonominių santykių politika. Lietuvos Respublikos taikomi užsienio prekybos režimai. Laisvosios prekybos režimas. Didžiausio palankumo prekyboje statusas. Didžiausios rinkos apsaugos priemonė. Tiesioginės užsienio investicijos. Lietuvos bendradarbiavimas su tarptautinėmis ekonominėmis organizacijomis. Lietuvos užsienio prekybos apžvalga. Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija bei jų perspektyvos. Lietuvos ekonominiai santykiai su Vokietija. Lietuvos ekonominiai ryšiai su Lenkija. Dvišaliai ekonominiai santykiai su Didžiąja Britanija. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-02-17
 • Lietuvos ekonominis bendradarbiavimas su Tanzanija

  Bendri duomenys apie valstybę. Tanzanijos ekonomika. Ekonominė charakteristika. Pramonė. Žemės ūkis. Komunikacinis ryšys. Prekyba. Turizmas. Valstybinis biudžetas. Didžiausias ekonomikos griovėjas AIDS. Ekonominės plėtros perspektyvos. Lietuvos perspektyvos, bendradarbiaujant su Tanzanija. Išvados, pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-06-09
Puslapyje rodyti po