Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarifiniai ir netarifiniai prekybos apribojimai

  Įvadas. Kiekybiniai apribojimai. Kvotų apibūdinimas ir jų naudojimo priežastys. Importo kvotų rūšys. Importo licencijavimas: licencijų rūšys ir jų paskirstymo būdai. Savanoriški eksporto apribojimai. Paslėptieji netarifiniai apribojimai. Paslėptųjų netarifinių apribojimų rūšys. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-11-17
 • Tarifinių apribojimų nauda įmonei

  Įvadas. Tarptautinės prekybos valstybinio reguliavimo metodai. Tarifiniai apribojimai. Muitai. Muitų naudojimo privalumai ir trūkumai. Tarifinės kvotos. Pavyzdys: muitų įtaka pieno pramonei. Pavyzdys: muitų įtaka tekstilės pramonei. Išvados. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-07
 • Tarptautinė darbo jėgos migracija (2)

  Įvadas. Tarptautinio darbo samprata ir jėgos judėjimo modelis. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Makrolygio veiksniai. Mikrolygio veiksniai. Išoriniai veiksniai. Migracijos įtaka šalies ūkio raidai. Šalies teigiami imigracijos poveikiai. Šalies neigiami imigracijos poveikiai. Apibendrinimas. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo padariniai. Išvykimo priežastys ir padariniai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pasekmės Lietuvai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-07-04
 • Tarptautinė darbo organizacija ir jos funkcijos

  Įvadas. Tarptautinės darbo organizacijos įkūrimas ir plėtra. Tarptautinės darbo organizacijos struktūra ir funkcijos. Tarptautinė darbo konferencija. Administracinė taryba. Tarptautinis darbo biuras. Tarptautinės darbo organizacijos trišalė struktūra. Tarptautinės darbo organizacijos veikla. Tarptautinių darbo standartų nustatymas ir jų laikymosi kontrolė. Techninė pagalba. Darbo ir socialinės politikos problemų tyrimai ir informacijos apie jų rezultatus platinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-09-07
 • Tarptautinė ekonomika

  Santykinio pranašumo teorija. Paprastasis santykinio pranašumo teorijos modelis. Gamybos galimybių ribos. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Švedų ekonomisto Staffan Linder'io hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Tarifo pasekmės šalies gerovei: Vartotojų nuostoliai. Tarifo pasekmės šalies gerovei: Gamintojų perviršis. Faktinis (tikrasis) apsaugos laipsnis. Argumentai už muitų tarifų panaudojimą. Netarifinės užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Pasekmės. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Pasaulinė prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO principai. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Tarifai. Žemės ūkis. Tekstilė. Paslaugos. Susitarimas dėl techniniu prekybos barjerų. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybes teisių prekyboje (TRIPS). GATT 94. Dempingas ir antidempinginiai muitai. Subsidijos ir kompensaciniai muitai. Apsaugos priemonės. Ekonominis augimas ir gamybos veiksnių mobilumas. Ekonominis augimas paremtas apsirūpinimu gamybos veiksniais. Subalansuoto augimo efektas. Pagerėjusio apsirūpinimo kapitalu pasekmės. Skurdinantis augimas. Ekonominis augimas paremtas technine pažanga. Techninės pažangos rūšys. Techninė pažanga ir GGR. Gamybos veiksnių mobilumas. Darbo jėgos mobilumas. Kapitalo mobilumas. Kapitalo mobilumo poveikis. Mokėjimų balansas. Einamoji sąskaita. Kapitalo sąskaita. Oficialios tarptautinės atsargos. Vidaus makroekonominės proporcijos ir prekybos balansas. Absorbavimo (įsisavinimo) koncepcija. Taupymas ir investicijos. Taupymas ir prekybos balansas. Ryšys tarp kapitalo investicijų šalyje ir užsienyje. Ar prekybos deficitas blogas dalykas. Darbo jėgos migracija. Migracijos poveikis darbo rinkai. "Vidutinių pajamų" migracijos paradoksai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "išleidžiančios" šalies viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "priimančios" šalies viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Išvados. Valiutos kursas. Valiutų rinka. Valiutų rinkos ir jos operacijos. Šiuolaikinė valiutų kursų politika. Mokėjimo balanso deficito finansavimas, panaudojant rezervinius aktyvus. Laikinas finansavimas. Deficitas be pasekmių. Valiutos mainų kontrolė. Pastoviai fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis valiutos kursas. Kompromisinis valiutos kursas. Koreguotas susiejimas. Valdomas plaukiojimas. Valiutų valdyba Lietuvoje. Valiutų valdybos modelio esmė. Pagrindiniai VVM ir centrinio banko skirtumai. Lietuvos banko veikla įvedus valiutų valdybos modelį. Valiutų valdybos modelio panaikinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(57 puslapiai)
  2004-09-26
 • Tarptautinė ekonomika (10)

  Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos teorija - paklausos aspektas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. AIternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Muitai. Netarifines užsienio prekybos kliūtys. Pasaulinė prekybos organizacija. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Mokėjimų balansas. Ekonominis augimas ir gamybos veiksnių mobilumas. Valiutos kursas. Valiutų rinka.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-11-19
 • Tarptautinė ekonomika (11)

  Valiutos kurso sąvoka ir ekonominiai veiksniai, lemiantys jo pokyčius. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame valiutos fonde. Lietuva ir pasaulio bankas. Lietuvos respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos apžvalga. Muitų rūšys ir jų taikymas Lietuvos respublikos muitų teritorijoje. Netarifiniai prekybos barjerai Lietuvos užsienio prekyboje. Lietuvos narystės Pasaulio prekybos organizacijoje įtaka Lietuvos užsienio prekybai.
  Tarptautinė ekonomika, špera(15 puslapių)
  2007-01-10
 • Tarptautinė ekonomika (12)

  Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos (TE) sfera. Tarptautinės ekonomikos (TE) subjektai. Tarptautinė ekonomika (TE) ir konkurencija. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros determinantės. Tarptautinė ekonominė politika. Tarptautinė ekonominės politikos (TEP) esmė ir samprata. Veiksniai, formuojantys užsienio EK politiką. Tarptautinės ekonominės politikos (TEP) priemonės. Tarptautinės prekybinės politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Absoliutus ir santykinis (lyginamasis) pranašumas tarptautinėje prekyboje. Hecksler-Ohlin’o tarptautinės prekybos teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šiuolaikinė tarptautinė prekyba. Tarptautinis darbo pasidalinimas (TDP) ir tarptautinė prekyba (TP). Pagrindiniai tarptautinės prekybos (TP) struktūrinių pakitimų veiksmai šiuolaikiniame pasaulyje. Tarptautinės prekybos (TP) vystymosi tendencijos. Tarptautinė prekyba paslaugomis. Paslaugų klausimas Urugvajaus raunde. Užsienio investicijos (UI) ir transnacionalinės korporacijos. Pagrindiniai kapitalo eksportuotojai ir importuotojai. Barjerų tiesioginėms užsienio investicijoms likvidavimas. Sutartis apie investicinių priemonių prekybinius aspektus. Tarptautiniai valiutiniai ir finansiniai santykiai. Tarptautinės valiutų ir finansų rinkos. Valiutų rinka. Finansų rinkos ir globalizacijos procesai. Konvertuojama valiuta ir ūkio subjektų tarptautiniai atsiskaitymai. Mokėjimų balansas (MB). Šiuolaikinio pasaulio globalinės problemos. Globalinių problemų (GP) samprata. Demografinės problemos ir darbo jėgos migracija. Žaliavų resursai ir aplinkos apsauga. Maisto deficito problema ir tarpt. Įsiskolinimai. Naujos globalinės problemos. Nauja tarptautinė ekonominė tvarka paskutiniojo XX amžiaus dešimtmečio aspektu. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje: esmė, metodai, mechanizmas. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis (NAFTA). Centrinės Europos laisvosios prekybos sutartis (CEFTA). Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN).
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2007-01-23
 • Tarptautinė ekonomika (13)

  Teorinio klausimo nagrinėjimas: Subsidijos ir jų esmė. Praktinė užduotis: Tarptautinės prekybos sąlygų ir gamybos galimybių ribų analizė esant visiškai specializacijai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-26
 • Tarptautinė ekonomika (14)

  Tarptautinės prekybos modeliai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir instrumentai. Mokėjimų balansas. Tarptautinis darbo judėjimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-21
 • Tarptautinė ekonomika (15)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Protekcionizmas. Muitai. Muitų esmė ir rūšys. Muitai Lietuvoje. Muitų naudojimo atskirose šalyse ypatybės. Muitų naudojimo ekonominė prasmė ir pasekmės. Muitų įtaka atskirų šalių ekonomikai. Muitus pateisinantys argumentai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-23
 • Tarptautinė ekonomika (16)

  Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Tarptautinės prekybos teorijos. Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Staffan Linder'io sutampančių paklausų hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Argumentai už muitų tarifų naudojimą. Netarifinės užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Šiuolaikinė tarptautinė prekybos politika. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Tarifai ir kiekybiniai apribojimai. Dempingas ir antidempinginiai muitai. Subsidijos ir kompensaciniai muitai. Specialios rinkos apsaugos priemonės. Žemės ūkis. Tekstilė. Paslaugos. Susitarimas dėl techniniu prekybos barjerų. Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių sutartis. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybes teisių prekyboje (TRIPS).
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2008-04-16
 • Tarptautinė ekonomika (17)

  Tarptautinės ekonomikos savarankiškas namų darbas. Lietuvos prekybos su Vokietija analizė Ekonominis Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas. Uždavinys: Yra dvi šalys – Lenkija ir Lietuva, kurios augina tik dvi prekes: bulves ir kriaušes. Kiekvienos prekės vienetui pagaminti skirtingose šalyse sunaudojami tokie darbo kiekiai (pavyzdžiui, žm./val.). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-09-22
 • Tarptautinė ekonomika (18)

  Įvadas. Lietuvos prekybos su Vokietija analizė. Dvišaliai ekonominiai santykiai. Prekių grupės ir investuotojai. Uždavinys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, uždavinys(15 puslapių)
  2009-12-16
 • Tarptautinė ekonomika (2)

  Tarptautinės prekybos politikos formos, muitų tarifų rūšys, užsienio valiutų rinka, valiutos kursą veikiantys veiksniai, valiutos revalvacija ir devalvacija, tarptautinės valiutos fondas.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-05-17
 • Tarptautinė ekonomika (3)

  Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos sfera ir subjektai. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros determinantės. Tarptautinė ekonominė politika: esmė ir samprata, ją formuojantys veiksniai, priemonės. Tarptautinės prekybinės politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Absoliutus ir santykinis (lyginamasis) pranašumas tarptautinėje prekyboje. Hecksler-Ohlin’o tarptautinės prekybos teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija (Pgct). Tarptautinis darbo pasidalinimas (TDP) ir tarptautinė prekyba (TP). Pagrindiniai TP struktūrinių pakitimų veiksmai šiuolaikiniame pasaulyje. Tarptautinės prekybos vystymosi tendencijos. Tarptautinė prekyba paslaugomis. Pagrindiniai kapitalo eksportuotojai ir importuotojai. Barjerų tiesioginėms užsienio investicijoms likvidavimas. Sutartis apie investicinių priemonių prekybinius aspektus. Tarptautinė valiutos sistema. Tarptautinės valiutų ir finansų rinkos. Konvertuojama valiuta ir ūkio subjektų tarptautiniai atsiskaitymai. Mokėjimų balansas. Globalinių problemų samprata. Demografinės problemos ir darbo jėgos migracija. Žaliavų resursai ir aplinkos apsauga. Maisto deficito problema ir tarptautiniai įsiskolinimai. Naujos globalinės problemos. Nauja tarptautinė ekonominė tvarka paskutiniojo XX amžiaus dešimtmečio aspektu. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje: esmė, metodai, mechanizmas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2005-05-24
 • Tarptautinė ekonomika (4)

  Įžanga. Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Gamybos galimybių ribos. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams. arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Staffan Linder'io hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Faktinis (tikrasis) apsaugos laipsnis. Argumentai už muitų tarifų naudojimą. Netarifines užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Pasaulinė prekybos organizacija. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(34 puslapiai)
  2006-05-07
 • Tarptautinė ekonomika (5)

  Mokėjimų balansas. Vidaus makroekonominės proporcijos ir prekybos balansas. Absorbavimo (įsisavinimo) koncepcija. Ekonominis augimas. Ekonominis augimas paremtas apsirūpinimu gamybos veiksniais. Ekonominis augimas paremtas technine pažanga. Gamybos veiksnių judėjimas. Darbo jėgos mobilumas. Migracijos poveikis darbo rinkai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Kapitalo mobilumas ir tiesioginės užsienio investicijos. Kapitalo mobilumo poveikis. Valiutos kursas. Istorinė valiutų raida. Aukso standartas. Aukso-valiutos standartas. Bretton Woods sistema. Post Bretton Woods sistema. Šiuolaikinės valiutos kursų rūšys. Plaukiojantis ar fiksuotas valiutos kursas. Valiutos kurso veiksniai. Europos pinigų sąjunga. Valiutų rinka. Šiuolaikinė valiutų kursų politika. Mokėjimų balanso deficito finansavimas panaudojant rezervinius aktyvus. Laikinas deficito finansavimas. Deficitas be pasekmių. Valiutos mainų kontrolė. Pastoviai fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis valiutos kursas. Kompromisinis valiutos kursas. Valiutų valdyba Lietuvoje. Pagrindiniai VVM ir centrinio banko skirtumai. Lietuvos banko veikla įvedus valiutų valdybos modelį. Valiutų valdybos modelio panaikinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(42 puslapiai)
  2006-05-07
 • Tarptautinė ekonomika (9)

  Valiutų kursus veikiantys veiksniai. Lietuvos importo struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-24
 • Tarptautinė ekonomikos politika

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Tarptautinė prekybos politika. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Žemės ūkio sutartis. Tekstilės sutartis. Prekybos paslaugos sutartis. Techninės prekybos kliūtys. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybės teisių prekyboje. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės (barjerai). Muitų tarifai. Kvotos. Netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-25
Puslapyje rodyti po