Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė ekonominė integracija Europos Sąjungos (ES) sistemoje

  Integracijos ir tarptautinės ekonominės integracijos sąvokos. Ekonominės integracijos formos. Europos Sąjungos valstybių narių ekonominė integracija. Ekonominės integracijos Europos Sąjungos (ES) sistemoje etapai. Laimėjimai ir tikslai. Nebaigti įgyvendinti uždaviniai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Bendro tarptautinio ekonominio liberalizavimo dalis. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungos (ES) vieningą rinką gairės 2004–2010 metams. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-26
 • Tarptautinė finansinė sistema: aukso standartas, jo privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas. Tarptautinė finansų sistema. Finansinės sistemos susiformavimas. Valiutos kursas ir jo režimai. Aukso standarto sistemos atsiradimo prielaidos. Klasikinio aukso standarto laikotarpis, sistemos pobūdis ir veikimo principai. Aukso standarto sistemos privalumai ir trūkumai, jos panaikinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-26
 • Tarptautinė firmų internacionalizacija

  Tarptautinis verslas. Verslo plėtrą veikia 3 motyvacijos tikslai. Tarptautiniam verslui yra būdinga. Investicijos. Nagrinėjami investavimo būdai. Tarptautinio verslo gamybos veiksnių klasifikacija. Tarptautinis darbo pasidalijimas. Pasaulinis prekybos tinklas. Pasaulinės ekonomikos atsiradimas. Šiandieninėje globalizacijoje šiuolaikinei pasaulinei ekonomikai būdingi 4 bruožai. Verslo vedimo filosofija. Tarptautinė ekonomika ir jos struktūra. Internacionali ekonomika. Pasaulio arba internacionali ekonomika. Tarptautinė ekonomika. Tarptautinės ekonomikos finansiniai ryšiai. Nacionalinės ekonomikos sektoriai. Nacionalinių sąskaitų sistema (NSS). NSS kriterijai. NSS požiūriu visi instituciniai vienetai skirstomi į 5 grupes.
  Tarptautinė ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-09-25
 • Tarptautinė migracija Lietuvoje 2004-2007 metais

  Įvadas. Darbo tikslas: Atlikti išsamią tarptautinės migracijos Lietuvoje 2004-2007 metais statistinę analizę ir pateikti išvadas bei 2008 metų prognozę. Dinamika. Grupavimas. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Reiškinio prognozavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Išvados. Priedai (6).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2010-12-16
 • Tarptautinė politika ir teisė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Šiuolaikinė tarptautinė teisė. Politinės ir įstatyminės aplinkos svarba tarptautinėje prekyboje. Vyriausybės įstatymai, nurodymai, reguliavimai, veikiantys tarptautinę prekybą. Šalių politiniai veiksmai, lemiantys tarptautinę prekybą. Embargai ir prekybos sankcijos. Eksporto kontrolė. JAV Eksporto kontrolės sistema. Tarptautinio verslo reguliavimas. Užsienio prekybos reguliavimo priemonės – teisės aktai. Užsienio prekybos reguliavimo priemonės – tarifinės kvotos. Tarptautinių politinių santykių įtaka tarptautinei prekybai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-04-04
 • Tarptautinė prekyba

  Įvadas. Mokestinių prievolių raiškos Lietuvoje ypatumai. Mokesčiai ir jų objektai. Kas kuriuos mokesčius moka. Pagrindinių mokesčių apibūdinimas. Bendra mokesčių charakteristika. Fizinių asmenų mokestis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-09-30
 • Tarptautinė prekyba (14)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Pagrindinės organizacijos, susijusios su tarptautine prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Valstybinė užsienio prekybos politika. Pokyčiai tarptautinėje prekyboje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-02
 • Tarptautinė prekyba (15)

  Vernon'o produkto ciklo teorija. Europos sąjungos teisės aktų viršenybės principas. Acquis communautaire. Reglamentas. Viešieji pirkimai. Laisvosios prekybos sutarčių denonsavimas Lietuvai tapus Europos sąjungos nare. N įmonės eksporto - importo analizė.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-12-14
 • Tarptautinė prekyba (16)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos istorija. Tarptautinė prekyba – už ar prieš. Kliūtys tarptautinei prekybai. Tarptautinės organizacijos. Lietuvos tarptautinė prekyba. Valstybės vaidmuo. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Laisva prekyba ir protekcionizmas. Muitų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Finansiniai tarptautinės prekybos instrumentai. Subsidijos. Eksporto kreditavimas. Dempingas. Kiti tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-24
 • Tarptautinė prekyba (17)

  Įvadas. Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos sąjunga. Eksporto reguliavimo priemonės. Importo muitų ir eksporto subsidijų skirtumai. Eksporto kreditai. Savanoriški eksporto apribojimai. Pardavimo sąlygos: INCOTERMS.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-06-11
 • Tarptautinė prekyba (18)

  Įvadas. Darbo tikslas - paanalizuoti tarptautinę prekybą ir tarptautines investicijas. Teorinė dalis. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Praktinė dalis. Kiekybiniai veiksniai. Kokybiniai veiksniai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-05-30
 • Tarptautinė prekyba (19)

  Dempingas, taikymo atvejai, kainų riba, pelnas, dempingo rūšys, pelno maksimizavimo atvejai, dempingo naudojimo ekonominės pasekmės, antidempingas, antidempingo ekonominės pasekmės, dempingas trumpalaikiame ir ilgalaikiame periode. Embargas. Muitas, rūšys, klasifikacija, muitų įtaka: vartotojams, gamybininkams, kainai, valstybei, šaliai, muitų įvedimo netiesioginės pasekmės, metodai leidžiantys nustatyti šalies nuostolius įvedus muitus, muitų įtaka šalies ekonomikai. Muitų klasifikacija. Muito įtaka vartotojams, kainai ir gamintojams. Šalies bendri nuostoliai patiriami dėl muito ir jų ekonominė prasmė. Argumentai už ir prieš muitus. Vartojimo efektas. Tiesioginė įtaka. Netiesioginė įtaka. Muitų apsaugos veiksmingumo koeficientas, jo apskaičiavimas, situacijos, kai APK > nominalus apsaugos koeficientas ir atvirkščiai APK < NAK. Muitų apsaugos veiksmingumo koeficientas. Muitus pateisinantys argumentai (iš neto). Prekių muitinės vertės apskaičiavimas (iš neto). Optimalus muitas. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai, importo kvotos, rūšys, kvotų tikslai, naudojimas, kvotų naudojimas esant laisvai konkurencijai, kvotų veikimo mechanizmas, kvotų palyginimas su importo muitais, kvotų pavojingumo atvejai, importo licenzijų paskirstymo būdai, importo reguliavimas administracinėmis priemonėmis. Eksporto reguliavimo priemonės: eksporto muitai, muitų ekonominės pasekmės. Eksporto muito ėmimo atvejis ir įvedimo pasekmės, eksporto muitų politika. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai, jų ekonominės pasekmės, savanoriškas eksporto apribojimas, jų ekonominės pasekmės, palyginimas su importo kvotomis ir laisvąja prekyba, eksporto kvotavimas. Eksporto subsidijų ekonominės pasekmės. Preferenciniai prekybiniai susivienijimai. Muitų sąjungos sukūrimo ekonominės pasekmės. Ekonominė integracija, pakopos, tipai. Prekybos sukūrimas ir iškraipymas, prie kokių sąlygų muitų sąjunga neiškraipys prekybos. Strateginė prekybos politika. PPO (Pasaulinė prekybos organizacija). Preferenciniai prekybos susitarimai ir jų ekonominės pasekmės. Mokėjimo balansas, struktūra (einamoji sąskaita, kapitalo ir finansinė sąskaita, veiksniai turintys įtakos mokėjimo balansui, subalansavimo metodai ir priemonės. Valiutų kursai, valiutų rinka, valiutų pasiūla ir paklausa, veiksniai nulemiantys valiutų pasiūlą, paklausą, kapitalo srautai ir valiutos kursas, valiutos kursų režimas. Valiutos kursų rūšys ir jų naudojimas: išankstiniai sandoriai ir jų kursas, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai (svopai), pasirinkimo sandoriai (opcionai), nominalusis ir realusis valiutos kursas. Valiutos kurso kitimas. Stiprios ir silpnos valiutos veiksniai. Perkamosios galios paritetas. Tarptautinė valiutų sistema, aukso standartas, Bretton Woods, OVE, Mastrichtas. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas, jo motyvai, pasekmės, modeliai, priežastys, stūmimo ir traukos veiksniai, migracijos vertė ir jos apskaičiavimas, judėjimo įtaka šalių ekonomikom, pasekmės, darbo išteklių jungimosi įtaka darbo išteklių kainai, migracijos ir darbo užmokesčio pasiskirstymas, šalies darbo išteklių jungimosi efektas, tarptautinės migracijos teorijos (neoklasikinė, naujoji ir t.t.). Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tarptautinė bankininkystė. Tarptautinės kapitalo rinkos. Globalizacija. Tarptautinė prekyba. Užsienio prekybos politika. Tarptautinės prekybos absoliutinis pranašumas. Tarptautinės prekybos nauda ir lėšų pasiskirstymas. Tarptautinės prekybos naudos pasiskirstymas. Tarptautinės prekybos sąlygos. Pagrindinės paradigmos, kuriomis grindžiama tarptautinė prekyba.
  Tarptautinė ekonomika, špera(35 puslapiai)
  2009-01-21
 • Tarptautinė prekyba (2)

  Tarptautinė prekyba. Narystės pasaulio prekybos organizacijoje reikšmė Lietuvai. Tarptautinės prekybos politinės formos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-11-09
 • Tarptautinė prekyba (20)

  Tarptautinės prekybos sąlygos ir nauda. Atsakymą pagrįskite. Tarptautinės prekybos nauda ir reikšmė. Tarptautinės prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Atsakymą pagrįskite. Pagrindinės prekės ir produkcija, kurią eksportuoja ir importuoja pagrindiniai pasaulio tarptautinės prekybos dalyviai. Nuotolinė prekyba Europos Sąjungos valstybėse. Atsakymą pagrįskite. Didžiausio palankumo statuso muitai. Kokie informacijos paieškos apie potencialias eksporto rinkas, būdai? Atsakymą pagrįskite.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2010-02-24
 • Tarptautinė prekyba (21)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies rizika. Importo ir eksporto motyvai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-10-20
 • Tarptautinė prekyba (3)

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Pagrindinės organizacijos, susijusios su tarptautine prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Valstybinė užsienio prekybos politika. Pokyčiai tarptautinėje prekyboje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-03
 • Tarptautinė prekyba (4)

  Įvadas. Pasaulio tarptautinės prekybos tendencijos ir problemos. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos teorijos. Santykinio pranašumo teorija. Heckscher-Ohlin teorija. Leontjevo paradoksas. Švedų ekonomisto Staffan Linder'io hipotezė. Mažėjančių kaštų arba masto ekonomijos teorija. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Pasaulio prekybą įtakojančios tarptautinės institucijos. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Šiuolaikinių tarptautinių prekybos tendencijų pastebimumas ir reikšmė įvairių pasaulio valstybių užsienio prekyboje. Pagrindinių pasaulio prekybos rodiklių kitimo pastaraisiais metais įvertinimas. Įtakingiausių pasaulio valstybių užsienio prekybos įvertinimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekybinių santykių įvertinimas. Didžiosios Britanijos užsienio prekybos įvertinimas. Vokietijos užsienio prekyba. Japonijos užsienio prekybos analizė. Rusijos prekybinių santykių su užsienio valstybėmis apžvalga. Lietuvos užsienio prekybos įvertinimas. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(61 puslapis)
  2006-02-02
 • Tarptautinė prekyba (5)

  Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutus ir santykinis pranašumas. Ekonominė nauda. Tarptautinės prekybos pranašumai ir prieštaravimai. Lietuvos užsienio prekyba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-10
 • Tarptautinė prekyba (6)

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinė prekyba arba užsienio prekyba. Tarptautinės prekybos (TP) prielaidos. TP nauda ir žala. TP struktūra ir jos skatinimas. TP struktūra ir jos skatinimas. Tarptautinės prekybos ekonominė specifika. Prekybos sąlygos. Mokėjimo balansas. Protekcionizmas ar laisvoji prekyba. Europos bendroji rinka. Valiutų kursas ir jo rūšys. Tarptautinės integracijos tikslai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-05-23
 • Tarptautinė prekyba (7)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tarptautinės prekybos organizacijos. Regionų komitetas. RK nariai. Europos laisvosios prekybos asociacija. Nepriklausomų Valstybių Sandrauga. Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC). Naftos išgavimo būdai. Transportavimo būdai. Naftos išgavimas Indonezijoje. Kai kurių šalių ir jų grupių dalis pasaulinėje prekyboje, 1996 metais. Kai kurių šalių tarptautinės prekybos apimtys 1 gyventojui 1996 metais. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO). G 7 valstybių grupė. Kai kurių šalių importas pagal prekių grupes. Naujausios tarptautinės prekybos plėtros tendencijos.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-06-05
Puslapyje rodyti po