Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Technologijų perdavimo svarba nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste

  Tarptautinio verslo samprata. Nacionalinio verslo samprata. Technologinė verslo aplinka. Technologijų perdavimo procesas. Technologijų perdavimo būdai. Technologijos sudėtingumas. Sąlygos perduodančioje ir perimančioje šalyje. Multinacionalinių kompanijų galia. Vietinių kompanijų galia. Technologinių mainų kainodara. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas "Technologijų perdavimas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir jų interpretacija. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, tyrimas(19 puslapių)
  2007-04-04
 • Technologinės aplinkos įtaka tarptautinio verslo plėtrai

  Įvadas. Technologijų svarba verslui. Pasaulinis technologijų valdymas. Technologijos ir globalizacija. Technologijų įtaka strategijai. Technologija kaip strateginis aktyvas. Naujų technologijų diegimas. Technologija ir produktas. Technologija ir gamyba. Technologinių naujovių diegimo struktūra. Naujų technologijų išgavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-03
 • Teisinės aplinkos įtaka tarptautiniam verslui

  Įvadas. Tarptautinio verslo teisinės aplinkos bendri bruožai. Tarptautinio verslo teisinės aplinkos sąvokos. Ginčų sprendimas. Globalizacija. Pagrindiniai teisiniai dokumentai įtakojantys tarptautinį verslą. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-02-25
 • Terms & Methods of payment in foreign trade

  Darbas anglų kalba. Užsienio prekyba. Apmokėjimo metodai. Shipping. There are various types of bills of exchange.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-07
 • Terms of shipment

  Darbas anglų kalba apie krovinių išraiškas: tarptautinius korvinius, transportavimo formas. International shipping (IS). The major parties of international shipping (IS). Forms of transport available. The freight market. The dry cargo market. Bulk and "tweendecker". The container market. The Ro/Ro market. The liner market. The feeder market. Special market. The tanker market. The Reefer market. The passenger market. Chartered Vessels. management agreement. Voyage charter. The time charter. The bareboat charter (Demise). Contract of Affreightment. Management agreements. Two kinds of problems for trader’s: Increasing costs. Inefficient services. Ship-owners. Export documents. Air waybill. Bill of lading. CMR.
  Tarptautinė ekonomika, rašinys(5 puslapiai)
  2008-08-05
 • The Common Agricultural Policy (CAP)

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Bendrosios Europos sąjungos žemės ūkio politikos pristatymas. The Common Agricultural Policy (CAP). What it covers? History of CAP. Evolution and Reforms of CAP. Why do we need CAP? The objectives of the CAP. Benefits of CAP. Does the CAP cost too much? Why CAP is good for consumers? Conclusion.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-06-11
 • The European Central Bank independence. The case of European central bank

  Darbas anglų kalba. Centrinis Europos bankas. Contents. Introduction. European Central Bank. Goals and instruments. Objectives. Tasks. Organisational structure. European system of central banks. Staff and staff relations. European Central Bank (ECB) institutional status. The independence of the European Central Bank (ECB). Institutional independence. Legal independence. Personal independence. Executive board. NCB governors. Other members of the governing bodies of the NCBS. Personnel. Functional and operational independence. Financial and organisational independence. Own finances. Scrutiny by the court of auditors. European Central Bank (ECB) accountability. Freedom of action for ECB.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-11-27
 • The impact of the New Economic Policy for Russian Economy in 1920s

  Darbas anglų kalba. The impact of the New Economic Policy for Russian Economy in 1920s. Introduction. Advantages of tax in kind. Encouragement to increase land exploitation. Hired labour and lease of land. Development of Russian industry during the NEP. Revival of small-scale trade. Advantages and disadvantages of the NEP for the working class. Emission of new currency. Development of democracy in Russia. Gaps between the rural and urban trade. Russia’s transition into capitalist country. Disproportion of rural-urban development. Unemployment and social inequality problems. Conclusion. Appendix.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-14
 • The Jamaican economy

  Geographical location of Jamaica. Exports and imports of Jamaica. Reggae music. Early Jamaican music.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • The Rhine in Germany

  Preface. The Rhine. Main city’s along the Rhine. Duisburg. Dusseldorf. Cologne. Bonn. Koblenz. Bingen. Mainz. Wiesbaden. Mannheim. Karlsruhe. Strassburg. Basel. Main ports along the Rhine. Basel. Strasbourg. Karlsruhe. Duisburg. Ships on the Rhine. Cruise ships. Ferry’s. Inland vessels.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-03-16
 • Tiesioginės užsienio investicijos (6)

  Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Veiksniai lemiantys tiesioginių užsienio investicijų atėjimą į šalį. Užsienio investuotojų siekiai. Tiesioginių užsienio investicijų teikiama nauda. Teisinis tiesioginių užsienio investicijų reglamentavimas. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje problemos. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė. Tiesioginių užsienio investicijų raida Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis. Pagrindinės šalys investuotojos. Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas apskrityse. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-12-21
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Investicijos. Pagrindinės sąvokos. Investicijų klasifikacija. Veiksniai įtakojantys tiesioginių užsienio investicijų apimtis. Įtaka šeimininko šaliai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Lietuvos patrauklumas investuotojams. Kelių infrastruktūra. Geografinė padėtis. Įstojimas į NATO ir Europos Sąjungą (ES). Laisvosios ekonominės zonos. Darbo jėga. Investuotojų pripažinimas. Investicijų skatinimo 2007 – 2013 m. programa. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka Lietuvos ūkiui. Investicijų pasiskirstymas pagal ūkio šakas. Tiesioginių užsienio investicijų apimtys ir dinamika. Veiksniai ribojantys užsienio investicijas. Teisinis reguliavimas. Neigiami aspektai, kurie riboja užsienio investicijas. Rekomendacijos, padedančios didinti užsienio investicijas Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-04-02
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Tendencijų analizė

  Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė prasmė. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio vietinės ekonomikos plėtrai teoriniai aspektai. Teigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ekonominei plėtrai . Neigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai, lemiantys Lietuvos patrauklumą investicijoms. Investicijų apimtis ir dinamika. Investicijų struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Vietos ir užsienio investicijų struktūra pagal regionus. Tendencijų analizė. Tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Investicijų tendencijos: auganti investicijų į paslaugas svarba. Veiksniai, ribojantys užsienio investicijas į Lietuvos ūkį. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2006-10-20
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje: tendencijų, įtakos šalies ekonomikai ir investavimo formų analizė

  Straipsnis. Straipsnio tikslas – ištirti TUI svarbą šalies ūkio plėtrai. Tyrimo metodai: loginė ir sisteminė literatūros ir informacinių šaltinių analizė, lyginamoji ir statistinė analizė. Įvadas. Investicijų apimtys ir dinamika Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI). Lietuvoje raidos apžvalga ir jos rodiklių analizė. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal metinius investavimo pokyčius. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal užsienio investicijų dalį. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal apskritis. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) pagal ekonominės veiklos rūšis 2000-2008 m. Tiesioginių investicijų užsienyje formų bei investavimo būdų lyginamoji analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-04-26
 • Tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinis modelis ir analizė

  Įvadas. Tikslas: atlikti tiesioginių užsienio investicijų ekonometrinę analizę ir padaryti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje prognozę. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų kitimo 2000–2007 metais apžvalga ir analizė. Veiksnių, lemiančių tiesiogines užsienio investicijas, analizė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Bendrasis vidaus produktas.Infliacija. Nedarbo lygis. Tiesioginių užsienio investicijų duomenų charakteristikos. Koreliacijos koeficientas. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezių tikrinimas. Modelio sudarymas ir prognozė. Tiesinės regresijos lygties sudarymas. Determinacijos koeficientas. Prognozė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, tyrimas(23 puslapiai)
  2008-10-23
 • Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonominiam augimui

  Įvadas. Tikslas teoriškai pagrįsti Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) lemiančius veiksnius bei galimą užsienio kapitalo įtaką šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonomikos plėtrai. Teigiamas Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) poveikis šalies ekonominei plėtrai. Neigiamas Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) poveikis šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginių užsienio investicijų aprašomoji statistika. Tiesioginių užsienio investicijų vystymosi tendencijos. Tiesioginės užsienio investicijos didžiausiuose Lietuvos miestuose. Investicijos Vilniaus mieste. Investicijos Kauno mieste. Investicijos Klaipėdos mieste. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 psl.).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-01
 • Trečiojo pasaulio šalys (2)

  Įvadas. Kas yra "trečiojo pasaulio šalys" Trečiojo pasaulio šalių politinės sistemos. Bevaisė parama trečiajam pasauliui. Padėtis Birmoje. Visų atsakomybė už visus. Pasaulinio skurdo problema enciklikos "Sollicitudo rei socialis" žvilgsniu. "Turėjimo" kulto pasekmės. Trečiojo pasaulio atsilikimo bruožai. Turtingųjų šalių parama lieka svarbi. Tikrąją pažangą garantuoja solidarumo kelias. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-06-28
 • Tunisas (2)

  Bendros žinios. Istorija. Administracinis susiskirstymas. Kalbos. Religija. Politika. Ekonomika. Švietimas. Lietuvos ryšiai su Tunisu. Kultūra. Turizmas ir pramogos. Įdomu.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-03-04
 • Tunisas (3)

  PowerPoint pristatymas. Bendros žinios. Geografinė padėtis. Klimatas. Istorija. Gyventojai. Administracinis susiskirstymas. Valstybinė kalba. Religija. Politika. Prezidentas. Ekonomika. Turizmas. Nedarbas. Pinigai. Sostinė. Vėliava. Švietimas. Kultūra. Virtuvė. Tunisietiška virtuvė. Papročiai. Turizmas ir pramogos. Įdomu. Trumpas žodynėlis.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(29 skaidrės)
  2008-03-04
 • Turtinė nelygybė pasaulyje ir šalyse

  Įvadas. Skurdas pasaulyje. Trečiasis pasaulis. Turtinė nelygybė ir skurdas Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-03
Puslapyje rodyti po