Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) ekonominės integracijos nauda valstybėms narėms

  Įvadas. Tikslas - atskleisti Europos Sąjungos (ES) ekonominės integracijos naudą valstybėms narėms ir parodyti, kokį ilgą kelią nuėjo Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. Ekonominė politika - bendras rūpestis. Ekonominės politikos integracijos formos. Europos Sąjungos (ES) vaidmuo ekonominėje politikoje. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Vieningos rinkos programa. Lisabonos strategija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-05-07
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (10)

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos parlamentas. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Teisingumo teismas. Perspektyvos. Audito rūmai. Europos ombudsmenas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos Investicijų Bankas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Ką ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (ESRK) veikia? Regionų komitetas. Europos Bendrijų oficialių leidinių biuras. Europos Bendrijų personalo atrankos tarnyba.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-01-12
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (11)

  Europos bendrijos. Bendrijų institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos (ES) Taryba (Vadovų Taryba). Europos Sąjungos (ES) Taryba (Ministrų Taryba). Europos Komisija. Europos Sąjungos (ES) Teisingumo Teismas (Kontroliuojanti institucija). Europos Audito rūmai (Kontroliuojanti institucija). Europos Centrinis Bankas (Finansinė institucija).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-05-17
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (14)

  Įvadas. Europos Parlamentas (EP)(European Parliament). Teisingumo teismas (Court of Justice). Audito Rūmai (Court of Auditors). Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (European Economic and Social Committee). Regionų komitetas (Committee of the Regions). Europos investicijų bankas (European Investment Bank). Europos centrinis bankas (European Central Bank). Europos ombudsmenas (European Ombudsman). Sprendimų priėmimo procedūros (decision-making procedures). Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-11-26
 • Europos Sąjungos (ES) ištakos

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES). Parama Europos valstybėms. Europos Taryba (3). Europos anglies ir plieno bendrija. Šumano planas (4). Robertas Šumanas ir Žanas Monė. Europos Sąjungos (ES) bendrosios užsienio ir saugumo politikos ištakos. Briuselio sutarties organizacija. Europos gynybos bendrija. Vakarų Europos Sąjunga. Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EURATOMAS) (2).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-12-02
 • Europos Sąjungos (ES) paramos įtaka ekologinio ūkio plėtrai Lietuvoje

  Santrauka. Summary. Sąvokų žodynas. Santrumpos. Įvadas. Ekologinio ūkininkavimo ištakos, raida ir perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Paramos ištakos ir jos teikiamos galimybės. Ekologinio ūkininkavimo atsiradimo priežastys. Ekologinio ūkio ypatumai. Ekologinio ūkininkavimo Europos Sąjungoje (ES) raida ir pasekmės. Ekologinio ūkininkavimo perspektyvos Europos Sąjungos (ES) plėtros procese. Parama ekologiniams ūkiams. Struktūrinių fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje. Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų planas. Lietuvos 2007-2013 metų kaimo plėtros planas. Europos Sąjungos (ES) paramos įtaka ekologinio ūkio plėtrai Lietuvoje. Paramos įtakos ekologinio ūkininkavimo plėtrai Lietuvoje tyrimo metodika. Ekologinio ūkininkavimo tradicijos Lietuvoje. Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje prieš narystę į Europos Sąjungą (ES). Ekologinis ūkininkavimas po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) paramos įtakos ekologinio ūkininkavimo plėtrai Lietuvoje įvertinimas. Ekologinio ūkininkavimo paramos reikšmė ūkių veiklos rezultatams mažo nepalankumo vietovėse. Ekologinio ūkininkavimo paramos reikšmė ūkių veiklos rezultatams palankiose ūkininkauti vietovėse. Ekologinės žemės ūkio veiklos konkurencingumo įvertinimas. Europos Sąjungos (ES) parama: lūkesčių pateisinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (10 psl.).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(83 puslapiai)
  2008-11-28
 • Europos sąjungos (ES) plėtra XXI amžiuje

  Įvadas. Tikslas - aptarti tolesnės ES plėtros, vykusios XXI amžiuje faktinius ir potencialius aspektus. 1993 metų Kopenhaga, tolesnės Europos sąjungos (ES) užuomazgos. Ar Europai labiau reikėjo mūsų ar mums Europos?" Eiga. Rytų plėtra: įvairovės didėjimas ir nauda. Nicos sutartis. Konstitucija Europai ir Lisabonos sutartis. Kas toliau? Arba potenciali plėtra. Apibendrinimas (išvados). Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2010-10-29
 • Europos Sąjungos (ES) poveikis naujai priimtų šalių ekonomikai

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) poveikis naujai priimtų šalių ekonomikai. Lietuva. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, analizė(7 puslapiai)
  2007-02-19
 • Europos Sąjungos (ES) prekybos politika: esmė, pagrindiniai bruožai ir raida

  Įvadas. Europos sąjungos (ES) bendroji prekybos politika. Europos sąjungos (ES) institucijų vaidmuo Bendrojoje prekybos politikoje. Europos Bendrijos (EB) vidaus teisės normos. Bendrasis muitų tarifas. Bendroji preferencijų sistema. Antidempingo priemonės. Apsaugos ir priežiūros priemonės. Europos Bendrijos (EB) prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis ir regioniniais blokais. Europos Bendrijos (EB) preferencijų piramidė. Europos sąjunga (ES) ir GATT/PPO. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-09-05
 • Europos Sąjungos (ES) rinkų ypatumai

  Įvadas. Europos Sąjungos rinkų ypatumai. Europos Sąjungos bendrosios rinkos raida. Bendrosios rinkos kūrimo teisiniai pagrindai. Keturios bendrosios rinkos laisvės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-31
 • Europos Sąjungos (ES) smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) politika

  Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Europos Sąjungos (ES) politika. Verslininkų švietimas ir mokymas. Spartesnis naujų įmonių steigimas mažesnėmis sąnaudomis. Įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimas. Įgūdžių ugdymas. Elektroninio ryšio plėtotė. Efektyvesnė bendroji rinka. Mokesčiai ir finansiniai reikalai. Mažųjų įmonių technologinio pajėgumo didinimas. Sėkmingi elektroninio verslo modeliai ir aukščiausio lygio smulkaus verslo rėmimas. Platesnis ir veiksmingesnis mažųjų įmonių interesų atstovavimas Sąjungos ir nacionaliniu lygiu. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-09
 • Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekyba

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekyba. Kliūčių šalinimas ir spartesnis augimas. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) tarptautinės prekybos partneriai. Pasaulio prekybos organizacija. Europos Sąjungos (ES) išorinės rinkos pasiekimai. Europos Sąjungos (ES) ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Lietuvos stojimas į Europos Sąjungos (ES) ir prekybos restruktūrizavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-03-14
 • Europos Sąjungos (ES) užsienio ryšiai

  Užsienio ryšiai ir Ekonominė Bendrija (EB)/Europos Sąjunga (ES). Bendrijos kompetencija sudarinėti tarptautines sutartis. Prekyba. Priemonės. Vystymą remiantis bendradarbiavimas. Susitarimai apskritai: tarybos, komisijos ir parlamento vaidmuo. Sutarčių sudarymo procedūros. Prekybiniai susitarimai. Asociacijos sutartys. Sutartys dėl įstojimo.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-13
 • Europos Sąjungos (ES) valiutos vienetas euras: perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) bendroji valiuta – euras. Lietuvos kelias euro įvedimo link. Euro įvedimas Lietuvoje. Svarbiausi darbai rengiantis įvesti eurą. Euro teikiama nauda. Prekybos didėjimas dėl kliūčių jai sumažinimo. Palūkanų lygių supanašėjimas. Kainų skaidrumas. Euro įvedimo minusai. Ekonomikos politikos priemonių praradimas. Nedidelė verslo ciklų koreliacija. Gyvenimo su nedidelėmis palūkanomis pavojai. Vienkartinės išlaidos dėl euro įvedimo. Kainų kilimas dėl euro įvedimo. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-05-09
 • Europos Sąjungos (ES) valiutos vienetas euras: perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Pinigų samprata ir jų funkcijos. Pinigai ir jų kilmė. Pinigų funkcijos ir savybės. Lietuva ir Europos sąjungos bendroji valiuta - euras. Pinigų sąjungos esmė. Europos Sąjungos (ES) valiuta – euras. Euro įvedimas Lietuvoje. Euro perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikai. Euro įvedimo perspektyvos Lietuvos ekonomikai. Euro įvedimo pavojai Lietuvos ekonomika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-13
 • Europos Sąjungos (ES) vartojimo išlaidų pagal produktų grupes pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė

  Įvadas. Bendras vidaus produktas (BVP). Vartojimo išlaidų pagal produktų grupes pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė. Vartojimo išlaidos – iš viso. Vartojimo išlaidos maisto prekėms ir nealkoholiniams gėrimams. Alkoholiniai gėrimai, tabakas ir narkotikai. Drabužiai ir avalynė. Namų ūkio išlaidų rodikliai. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro išlaidų rodikliai. Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros rodikliai. Išlaidos, skirtos sveikatai. BVP vienam gyventojui, išreikštas perkamosios galios standartu (PGS). Vartojimo išlaidų rodikliai. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro išlaidų rodiklių analizė. Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros rodiklių analizė. Sveikatos išlaidų rodiklių analizė. BVP vienam gyventojui, išreikšto perkamosios galios standartu (PGS), rodiklių analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2009-05-21
 • Europos Sąjungos (ES) veikla

  Bendros erdvės sienos. Kur geriau: užsienyje ar Lietuvoje? Europos Sąjungos (ES) veiklos apibūdinimas? Socialinis matmuo. Užimtumo politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-22
 • Europos Sąjungos (ES) verslo aplinka, verslo įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir struktūra. Narystės Europos Sąjungoje sąlygos. Formalios Europos Sąjungoje narystės sąlygos. Neformalios narystės Europos Sąjungoje sąlygos Europos Sąjungos verslo aplinka. Ekonominė aplinka. Vieninga rinka. Konkurencinė politika. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Bendroji politika. Socialinė aplinka. Struktūrinė politika. Teisinė aplinka. Įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos erdvę. Įmonės strategija. Marketingas. Pardavimas, distribucija, pirkimai. Gamyba. Aplinkos apsauga. Žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymas. Finansai ir apskaita. SVĮ įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę. SVĮ sampratą ir plėtrą reglamentuojantys įstatymai. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų veiklos apžvalga. SVĮ sektoriaus SWOT analizė. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2005-11-19
 • Europos Sąjungos (ES) verslo aplinka, verslo įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir struktūra. Europos Sąjungos ištakos. Europos Sąjungos (ES) struktūra. Europos Sąjungos verslo aplinka. Ekonominės integracijos esmė ir jos formos. Ekonominė aplinka. Vieninga rinka. Konkurencinė politika. Bendroji politika. Socialinė aplinka. Struktūrinė politika. Teisinė aplinka. Įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę. Smulkių ir vidutinių įmonių sampratą ir plėtrą reglamentuojantys įstatymai. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tendencijos ir galimybės integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Integracijos poveikis konkurencinei aplinkai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-03-22
 • Europos Sąjungos (ES) vidaus rinka

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Pagrindiniai vidaus rinkos principai. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Kliūčių laisvam judėjimui šalinimas. Fizinės kliūtys (sienų kontrolė). Techninės kliūtys. Techninių kliūčių šalinimas paslaugų sektoriuje. Techninių kliūčių šalinimas laisvo asmenų judėjimo sektoriuje. Mokesčių kliūtys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-17
Puslapyje rodyti po