Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos užsienio prekybos politikos raida

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida, atgavus nepriklausomybę. Lietuvos Respublikos taikomi užsienio prekybos barjerai bei režimai. Užsienio prekybos barjerai. Užsienio prekybos režimai. Lietuvos įsipareigojimai užsienio prekybos srityje. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje. Lietuvos prisijungimas prie Europos ekonominės erdvės. Lietuvos dalyvavimas regioniniuose prekybos susitarimuose ir integracija į Europos sąjungą. Trišalės Baltijos šalių rinkų integracijos sutartys. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) dvišalės prekybos sutartys. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Prekybos režimo pokyčiai su trečiosiomis šalimis, Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-03-21
 • Lietuvos užsienio prekybos su Italija raida

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos raida. Metodologiniai pokyčiai (po įstojimo į Europos sąjungą (ES). Italija. Italijos ekonomika. Bendra apžvalga. Italijos užsienio prekyba. Lietuvos prekyba su Italija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-05
 • Lietuvos, Estijos ir Šiaurės Korėjos energetinės sistemos

  Lietuvos ekonominiai rodikliai. Estija. Šiaurės Korėja. Lietuvos ir Estijos 2000-2001 m. energijos balansai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 2001-2002 m. energijos balansai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-30
 • Lisabonos strategija. Jos svarba ir įgyvendinimas Lietuvoje

  Įvadas. Ekonominė politika. Verslumas. Užimtumas. Makroekonominė politika. Socialinės apsaugos politika. Švietimas ir mokslas. Švietimas. Mokslas. Pensijos. Darni plėtra. Išvados ir siūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-31
 • Liuksemburgas (2)

  Liuksemburgas. Faktai. Europos sąjunga. Ekonomika. Liuksemburgo frankas.Istorija. Belgijos franko naudojimas. Monetos. Banknotai. Europos Sąjungos Liuksemburgo monetos. Liuksemburgas Europos Centrinio Banko struktūroje. Europos centrinio banko struktūra. Mastrichto sutartis. Struktūra. Tikslai ir užduotys. Monetarinės politikos strategija. Monetarinės politikos instrumentai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-06-09
 • Mastrichto sutarties gairės

  Įvadas. Darbo tikslai: Pristatyti pagrindines Mastrichto sutarties pasirašymo aplinkybes, jos tikslus, Išsiaiškinti "Trijų ramsčių" sistemos esmę, Susipažinti su pagrindinėmis naujovėmis ir pakeitimais, pasirašius Mastrichto sutartį. Mastrichto sutarties samprata. Pagrindiniai Mastrichto sutarties tikslai. Valstybės, pasirašiusios Mastrichto sutartį. "Trijų ramsčių" sistema. Naujovės po Mastrichto sutarties EPS. Mastrichto kriterijai. Pakeitimai sprendimų priėmimo procedūrose. Institucijų sistemos pakeitimai. Kitos naujovės ir pakeitimai. Kritika. Mastrichto sutartis po daugiau nei 15 metų. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-09-21
 • Migracija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas - migracijos Europoje istorija. Centralizuotas migracijos valdymas Europos Sąjungoje (ES) - kelias į sėkmingą plėtrą. Europos Sąjungos (ES) imigracijos politika. Kas daroma kovojant su nelegalia migracija. Migracijos priežastys. Imigracijos poveikis. Ekonominiai padariniai. Poveikis Didžiosios Britanijos ekonomikai. Poveikis Vokietijos ekonomikai. Poveikis Prancūzijos ekonomikai. Politiniai ir socialiniai aspektai. Imigrantai Lietuvoje. Emigracija ir jos poveikis tai šaliai iš kurios emigruoja. Emigracijos poveikis. Protų nutekėjimas. Pasaulinė darbo jėgos migracija. Europos Sąjungos (ES) požiūris į emigraciją. Migracija Lietuvoje. Emigracija kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Ekonominiai aspektai. Protų nutekėjimas Lietuvoje. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Emigracijos poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacija pasaulyje. Mūsų siūlomi sprendimai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-09-19
 • Moldovos makroaplinkos analizė

  Įvadas. Moldovos politinės aplinkos analizė. Valstybės valdymas. Respublikos prezidentas. Parlamentas. Vyriausybė. Moldovos respublikos įstatyminės-teisinės sistemos analizė. Teisinė sistema. Juridinė bazė užsienio investicijoms. Moldovos socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Demografija. Moldovos respublikos istorija. Moldovos respublikos kultūra. Turizmas. Moldovos ekonominės aplinkos analizė. Moldovos mokslinės-technologinės aplinkos analizė. Moldovos gamtinės aplinkos analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-29
 • Multinacionalinės ir transnacionalinės įmonės

  Įvadas. Temos aktualumas. Internacionalizavimas. Multinacionalinės kompanijos. Multinacionalinės kompanijos samprata. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. Multinacionalinės kompanijos praktika Lietuvoje. Multinacionalinių kompanijų apibendrinimas. Transnacionalinė kompanija. Transnacionalinių kompanijų atsiradimas ir jų raida. Transnacionalinių kompanijų apibendrinimas. Kitos tarptautinės kompanijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-23
 • Naftos eksportas: BĮ "Minijos nafta"

  Summary. Įvadas. Rentabilios eksportinės naftos kainos nustatymas. Teoriniai sprendimai. Pasaulinės naftos kainos. Brento rinkos apibrėžimas ir prekybos būdai. Datuotas Brentas ir 15 dienų Brentas. Naftos kainų ataskaitos. Skirtumai tarp būsimų ir ateities rinkų. Naftos žaliavos eksportas ir jos kainų nustatymo metodai. Metodai, jų tikslai bei jų nustatymo priemonės. Ekonominė kaina. Standartinės naftos rūšies kainos ekvivalentas ir jos santykis su prekiaujamos naftos kaina. Konkuruojančios lygybės pritaikymai. Brento vieta kainų nustatymo formulėse. Tarptautinė prekyba ir ją skatinantys veiksniai. Eksporto funkcijos ir galimi tarpininkai. Eksporto strategijos sudarymas. Eksporto strategijos sudarymo etapai. Strateginė informacija tarptautinėje prekyboje. Eksperimentinis modeliavimas. Naftos gavyba ir eksportas Lietuvoje. Atrasti telkiniai bei naftos gavyba juose. Naftos gavybą reguliuojantys veiksniai. Geologiniai veiksniai. Įstatyminiai veiksniai. Naftos gavybai taikytini mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Akcizai. Muitai. Kiti mokesčiai. UAB "Minijos nafta" veiklos analizė. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymas. Gamybinio proceso apibūdinimas. Naftos gavybos ir išgaunamos naftos charakteristikos. Eksporto organizavimas. UAB "Minijos nafta" naftos eksportas. Eksportuojamos produkcijos transportavimo specifika. Rentabilios eksportuojamos naftos kainos modeliavimas. Įmonės parduodamos naftos savikainos nustatymas. Eksportuojamos naftos rentabilios kainos nustatymas. Apsaugos mechanizmų modeliavimas. Rezultatų ekonominis įvertinimas ir prognozė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(44 puslapiai)
  2006-01-11
 • Naujos galimybės Lietuvos verslui Europos Sąjungos (ES) rinkoje (Laisvas prekių, žmonių ir pinigų judėjimas)

  Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos santykiai. Trumpa istorija. Laisvo prekių judėjimo principai. Eksportas, importas pagal valstybes. Eksportas ir importas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Laisvas asmenų judėjimas – galimybės ar grėsmės? Laisvas asmenų judėjimas - viena jautriausių Europos Sąjungos (ES) plėtros sričių. Tarptautinė migracija. Vidutiniškai per parą Lietuvoje. Laisvas kapitalo judėjimas. Pagrindinės poskyrio "Kapitalo judėjimas ir mokėjimai" nuostatos. Išvados. Ekonominės pasekmės.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-16
 • Naujųjų Europos Sąjungos (ES) valstybių ekonominės konvergencijos sąlygų tenkinimas 2004 ir 2008 metais

  Įvadas. Tyrimo tikslas – naujųjų ES valstybių ekonominės konvergencijos palyginimas. Ekonominės konvergencijos sąlygų apibūdinimas. 2004 metų ekonominės konvergencijos rodikliai naujose Europos Sąjungos (ES) šalyse. 2008 metų ekonominės konvergencijos rodikliai naujose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių konvergencijos rodiklių pokyčius įtakoję veiksniai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-28
 • Netarifinės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Jų taikymą pateisinantys argumentai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Netarifiniai apribojimai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvota. Importo kvotų rūšys. Importo kvotų veikimo mechanizmas, jų palyginimas su importo muitais. Savanoriški eksporto apribojimai. Licencijos. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditavimas. Netarifines tarptautinės prekybos politikos priemones pateisinantys argumentai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-05
 • Norvegijos ekonominė analizė

  Įvadas. Geografinė ir demografinė padėtis. Šalies ekonomika. Ekonomika. Norvegijos BVP. BVP struktūra. Išlaidos. Investicijos. Prekyba. Nedarbas ir infliacija. Tendencijos. Sąjungos kuriose šalis dalyvauja. Santykiai su Lietuva. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-11-26
 • Norvegijos integracijos į Europos sąjungą (ES) aspektai

  Įvadas. Norvegijos istorinis kontekstas. Norvegijos integracijos į europos sąjungą motyvai. Derybų eiga ir pasiekti susitarimai. Ekonominės pasekmės ir jų vertinimas. Atvirumas pasaulinei prekybai. Ekonominiai augimo rodikliai. Narystė eurozonoje ir jos vertinimas. Išskirtiniai Norvegijos karalystės bruožai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2009-12-14
 • Norvegijos integracijos į Europos sąjungą (ES) aspektai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti Nyderlandų Karalystės integracijos į Europos sąjungą (ES) aspektus. Istorinis kontekstas. Integracijos motyvai. Derybų eiga ir pasiekti susitarimai. Ekonominės pasekmės ir jų vertinimas. Atvirumas pasaulinei prekybai. Ekonominio augimo rodikliai. Narystė euro zonoje ir prognozės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-04-07
 • Olandijos socialinės ir ekonominės raidos ypatumų analizė

  Įvadas. Šalies socialinės ir ekonominės tendencijos. Nyderlandų BVP dinamika. Nyderlandų investicinis patrauklumas. Nyderlandų padėtis verslo ciklų teorijos požiūriu. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Užimtumo ir nedarbo situacija. Tarptautinės prekybos apimtys. Lietuvos BVP dinamika. Lietuvos investicijos. Lietuvos padėtis verslo ciklų teorijos požiūriu. Lietuvos fiskalinė politika. Monetarinė politika. Lietuvos užimtumo ir nedarbo situacija. Ekologinė gamyba Olandijoje. Ekologiniai ūkiai Olandijoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-11-18
 • Opūs tarptautinės prekybos klausimai ir jų sprendimas

  Tarptautinė prekyba ir jos vystymasis. Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Muitų esmė. Neigiami muitų padariniai. Nemuitiniai barjerai. Netarifiniai apribojimai. Kvotos. Preferencijų sistema. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-10
 • Pasaulinė ekonominė krizė ir Japonijos atgaivinimo planas

  Tarptautinės ekonomikos ir vadybos individualus namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasaulinę ekonominę krizę ir Japonijos atgaivinimo planą 2006 – 2009 metų laikotarpyje. Japonija. Japonijos istorija. Japonijos krizė. Japonijos biudžetas. Pagrindiniai socialiniai – ekonomikos rodikliai. Išorinių ir vidinių sąlygų pokyčiai. Eksportas ir importas. Infliacija. BVP ir defliatorius. Ekonominės krizės pasireiškimo sritys pasirinktoje šalyje. Japonijos ekonomika. Prekyba su užsieniu. Atgaivinimo planas. Japonijos stimuliavimo planas. Strategijos mažinant krizę. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2010-12-06
 • Pasaulinė ekonominė krizė ir šalies (Vokietijos) atgaivinimo planas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasaulinę krizę Vokietijoje ir šios šalies atgaivinimo planą. Krizės samprata. Vokietijos pristatymas. Pagrindiniai rodikliai. Ekonominės krizės priežastys vokietijoje. Vokietijos atgaivinimo planas. Strategijos pasiteisinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2010-10-11
Puslapyje rodyti po