Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Japan. Trade and Industry

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Japonijos ekonomika. International trade. Trade organizations. WTO and Japan. APEC and Japan. OECD and Japan. Japan’s Import. Japan’s Export. Japan and USA. Japan and Lithuania. Japan’s industry. Mining in Japan. Construction industry of Japan. Manufacturing. Manufacturing industries of Japan. Shipbuilding. Motor vehicles and machinery. Textiles. Services.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-05-11
 • Japonija (10)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai duomenys. Geografinė ir geopolitinė padėtis. Gamta ir klimatas. Naudingosios iškasenos. Demografija. Istorija. Ekonominė raida. Ekonominis stebuklas. Ekonominės krizės. Svarbiausieji rodikliai. BVP. Darbo jėga. Importo/Eksporto tendencijos. Importas. Eksportas. Elektros energija. Energijos gamyba. Kiti svarbūs rodikliai. Pramonė. Žemės ūkis. Infrastruktūra. Ryšiai su Lietuva. Didžiausios Japonijos firmos. Narystė tarptautinėse organizacijose. Japonija ir WTO. Japonija ir kitos organizacijos. Tolimesnės ekonominės prognozės.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(36 skaidrės)
  2006-11-23
 • Japonijos pramonė

  PowerPoint pristatymas. Japonija. Mokslo ir technikos laimėjimai. Japonijos automobilių pramonė. Japonijos žemės ūkis.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-02-13
 • Japonijos socialinės ir ekonominės raidos ypatumų analizė

  Įvadas. Ekonomika. BVP (Bendro vidaus produkto) dinamikos apžvalga. Infliacija. Tarptautinė prekyba. Eksportas. Importas. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Švietimo sistema. Išvados. PowerPoint pristatymas (18 skaidrių)
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-08-31
 • Japonijos valstybės skola ir jos valdymas

  Įvadas. Bendri Japonijos valstybės skolos susidarymo bruožai. Japonijos nacionalinės skolos valdymo elementai. Išpirkimo sistema. Pervedimų iš iždo rūšys. 60 metų išpirkimo taisyklė .Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai. Nepasibaigusio laikotarpio vertybinių popierių išpirkimas. Likvidumo didinimo aukcionai. Bendravimas su rinkos dalyviais. Japonijos skolos dinamika. Skolos ir BVP santykis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2011-04-18
 • Jungtinė Karalystė: ekonomika

  Jungtinės Karalystės (JK) ekonominė situacija. Verslo teisės formos. Individuali įmonė. Atviroji ribotos atsakomybės bendrovė. Uždaroji ribotos atsakomybės bendrovė. Neribotos atsakomybės bendrovė. Partnerystė. Užsienio įmonės atstovybės ir filialai. Įmonės steigimo tvarka. Ribotos atsakomybės bendrovės steigimas. Užsienio įmonės atstovybės ir filialo steigimas. Vidaus prekyba. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Vietiniai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Dvigubo apmokestinimo išvengimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-31
 • Jungtiniai Arabų Emyratai (2)

  Įvadas. Bendros žinios apie šalį. Dubajaus vystymasis. Amžinų statybų miestas - Dubajus. Dykumos ekonomika. Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) nekilnojamo turto įstatymas. Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) valiuta. Pranašumai ir trūkumai. Investicijos Jungtiniuose arabų emyratuose (JAE). Kodėl verta investuoti į nekilnojamą turtą dabar?. Nekilnojamasis turtas. Perspektyva. Išvados. Kodėl krizė nebaisi Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE)?
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-12-02
 • Jungtiniai Arabų Emyratai: Dubajaus ekonominė plėtra

  Įvadas. Bendros žinios apie šalį. Dubajaus vystymasis. Plėtra ir ekonomika. Nekilnojamasis turtas. Pranašumai ir trūkumai. Perspektyva.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-09-17
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrąjį vidaus produktą (BVP) įtakojantys veiksniai

  Ekonominis etapas. Statistinis etapas. Grafinė duomenų analizė. Matematinės regresijos lygties išraiškos pasirinkimas. Multikolinearumo tikrinimas. Įverčių skaičiavimas MKM metodu (Excel programa). Statistiškai reikšmingų veiksnių parinkimo procedūra. Heteroskedastiškumo tikrinimas. Autokoreliacijos tikrinimas. Gauto ekonometrinio modelio taikymas analizei. Priedai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jį lemiančių veiksnių dydžių dinamika. Histogramos. Aprašomosios statistikos. Trendai. Multikolinearumo tikrinimas. Porinių regresijų matrica. VIF statistikos. Regresijos lygties duomenys prieš atliekant kintamųjų parinkimo procedūrą. Regresijos lygties duomenys atlikus kintamųjų parinkimo procedūrą. Heteroskedastiškumo grafinis testas. Park testas.
  Tarptautinė ekonomika, tyrimas(12 puslapių)
  2008-03-20
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Kinijos prekybiniai santykiai

  Įvadas. Kinijos įsiviešpatavimas – tik laiko klausimas. Siekiama kontroliuoti investicijas. Nuo kiniškų prekių ginamasi muitais. Palanki verslui plėtoti šalis. Kaimynai įpareigojami sutartimis. Prekybos apimčių prognozė. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Kinijos prekybos svarstomos problemos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekyba su Kinija. Pagrindinės prekės, kurias Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) eksportuoja į Kiniją. Pagrindinis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) importas iš Kinijos. Naujausios žinios apie Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Kinijos santykius. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, rašinys(14 puslapių)
  2007-03-29
 • Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija

  Įvadas. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos charakteristika ir veikla. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos poveikis verslo organizacijoms. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos ryšys su Lietuvos organizacijomis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-02-25
 • Kinija (8)

  Kinijos geografinė padėtis. Kitos žinios apie šalį. Socialinė struktūra. Administracinis suskirstymas. Gyvenimas miestuose. Gyvenimas kaime. Gamta ir kultūra. Rytų Kinijos gamta. Vakarų Kinijos gamta. Didžioji kinų siena. Kinijos ekonomika. Bendras šalies ekonomikos vystymasis. Dabartinė ekonominė situacija. Investicijos į Kinijos transportą. Užsienio prekybos reikšmė ekonomikai. Lietuvos ir Kinijos ekonominiai ryšiai. Lietuva – vienas iš perspektyviausių regionų Kinijos prekių tranzitui. Ekonominio bendradarbiavimo su Kinija perspektyvos. Lietuvos ir Kinijos ekonominiai santykiai. Lietuvos respublikos politiniai ryšiai su Kinijos Liaudies respublika. Diplomatinių santykių raida ir atstovavimas. Lietuvos ir Kinijos liaudies respublikos teisinė bendradarbiavimo bazė. Oficialūs ryšiai. Bendradarbiavimas tarptautinėse organizacijose. Parlamentinis bendradarbiavimas. Europos sąjungos ir Kinijos ekonominiai ryšiai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-04
 • Kinijos ekonomika

  Įvadas. Pagrindiniai Kinijos ekonomikos rodikliai. Trumpa istorine apžvalga. Dabartinė ekonominė situacija. Žemes ūkis. Pramonė. Užsienio prekyba. Tiesiogines užsienio investicijos. Prekybos ir investavimo politika. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Įsipareigojimai pagal Pasaulio prekybos organizaciją (PPO). Mokesčiai. Specialiosios ekonomines zonos. Sez istorija. Šenzen specialioji ekonominė zona. Hong Kongas. Sąlygos verslui Kinijoje. Ekonominė Kinijos modernizacija. Nuo "socialistinės transformacijos" iki "keturių modernizacijų". Auganti ekonomika: miesto ir kaimo matmuo. Profesionalumo reforma. Ekonominės izoliacijos pabaiga. Ekonomikos augimo problemos. Politinė tradicija. "Penktoji modernizacija": ideologija versus praktika. Valstybė ir visuomenė: nuo dominavimo — prie koegzistavimo — prie liberalizacijos? Papildoma svarbi informacija apie Kiniją. Ekonominio bendradarbiavimo su Kinija perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-16
 • Kinijos ekonomika (2)

  PowerPoint pristatymas. Kinija. Vėliava. Kinijos ekonomika. Kinijos darbo jėga. Pinigai. Investicijų dalis šalių BVP struktūroje 2005 m.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-05-10
 • Konkurencija ir konkurencingumas Europos Sąjungoje (S)

  Konkurencija, konkurencingumas ir įmonių politika. Konkurencingumas ir sanglauda. Konkurencijos politika ir sanglauda. Antitrestinės priemonės ir sanglauda. Valstybės pagalbos kontrolė ir sanglauda. Biudžetas: kiekybinė regioninės pagalbos reikšmė. Valstybinės pagalbos kontrolė ir Struktūrinių Fondų veikla. Išvados. Pramonės konkurencija. Bendrijos politika, siekiant pagerinti reglamentų ir standartų įgyvendinimą. Techninis reglamentas, vieninga rinka ir sanglauda. Pramonės strategija ir sanglauda: pramoninio bendradarbiavimo plėtros strategija.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-17
 • Konkurencinę aplinką sąlygojantys veiksniai tarptautiniame versle

  Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti konkurencinę aplinką sąlygojančius veiksnius tarptautiniame versle. Konkurencingumo samprata. Konkurencingumo veiksniai. Tarptautinio verslo valstybinis reguliavimas. Tarifiniai metodai Netarifiniai metodai. Kiekybiniai netarifiniai metodai. Paslėptieji netarifiniai metodai. Netarifiniai finansiniai apribojimai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-19
 • Konkurencingumas

  Tarptautinio konkurencingumo samprata. Tarptautinio konkurencingumo kitimas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Užsienio politikos problemos. Lietuva tarptautinio konkurencingumo arenoje. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Investicijų pritraukimas į Lietuvą. Laisvoji ekonominė zona. Investicijų pritraukimas į Lietuvą programos. Muitų politika. Europos sąjungos politika. Integracijos poveikis Lietuvos įmonių konkurencingumui. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politika. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos diegimas Lietuvoje. Apdirbamosios pramonės konkurencingumas Europos Sąjungos (ES) šalių atžvilgiu. Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūros ypatumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2007-03-28
 • Konkurencingumas ir jo ypatybės

  Konkurencijos samprata. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurenciniai įmonės pranašumai. Pagrindiniai rinkos struktūrų tipai. Lisabonos strategija ir konkurencingumas. Konkurencingumo indeksas. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-12
 • Kultūra

  PowerPoint pristatymas. Kultūra. Kultūrą sudarantys elementai. Kalba - kultūros veidrodis. Nežodinė (neverbalinė) kalba. Religija. Dovanotina. Nedovanotina. Rinkų apibūdinimas, pagal kultūrinius tipus. Kultūriniai mokymai. Apmokymai gali būti šių rūšių. Kultūros išnaudojimas verslo sėkmei. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-04-04
 • Laisvas asmenų judėjimas: samprata ir įgyvendinimas

  Įvadas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvo asmenų judėjimo grupės. Bendra migracijos apžvalga Europos Sąjungoje (ES). Ekonominė migracija. Laisvas asmenų judėjimas kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis. Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje. "Protų nutekėjimas". Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2009-02-20
Puslapyje rodyti po