Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos eksporto kitimo tendencijos prieš ir po įstojimo į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Tikslas. Lietuvos eksporto kitimo tendencijos prieš įstojimą į ES ir po įstojimo. Eksportas. Eksporto politika. Eksportas Lietuvoje prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos eksporto analizė. Lietuvos eksporto struktūra prieš Europos Sąjungą (ES). Lietuviškos kilmės prekių eksportas ir reeksportas. Eksporto ir BVP santykis prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES). Eksportas Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Lietuvos eksporto problemos tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Eksporto subsidijos. Lietuvos eksporto statistinių duomenų analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-12-02
 • Lietuvos eksporto plėtra ir tendencijos

  PowerPoint pristatymas. Eksporto problemos ir jų sprendimas. Pagrindinės eksporto priemonės. Eksporto analizė 1996-2003 metų ir 2004-2006 metų laikotarpiais. Eksportas 1996-2003 metų laikotarpiu. Prekių pasiskirstymas pagal regionus. Eksportas 2004-2006 metų laikotarpiu. Eksporto struktūra pagal KPN skyrius (2006 metų). Eksporto struktūra pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją (2006 metų). Eksporto plėtra. Finansinė parama eksporto plėtrai. Informacija apie eksporto rinkas/ verslo galimybes. LEPA. Strateginiai agentūros tikslai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-31
 • Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra dabartinėmis sąlygomis

  Įvadas. Eksporto motyvai. Dabartinė Lietuvos situacija. Problemos su kuriom susiduria eksportuotojai. Naujos eksporto skatinimo formos. Orientuotos į eksportą ekonomikos plėtros modelis. Lietuvos eksporto plėtra. Eksporto strategijos parengimas. Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumas Baltijos šalių atžvilgiu. Išvados ir pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-19
 • Lietuvos importo ir eksporto prekyba

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos importo ir eksporto prekybą, remiantis literatūra ir statistiniais duomenimis. Lietuvos importo ir eksporto ekonominis įvertinimas. Lietuvos prekybos vystymosi raida. Lietuvos ūkis XIX – XX amžių sandūroje. Lietuvos ūkis 1918–1940 metais. Lietuvos prekybos vystymasis atkūrus nepriklausomybę. Marketingas. Svarbiausi eksporto partneriai. Svarbiausi importo partneriai. Lietuvos ekonominis įvertinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-11-10
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Trumpai apie Europos Sąjungą. Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga (ES) šiandien. Kiti Europos Sąjungos (ES) tikslai. Istorijos pradžia. Valstybės narės ir kandidatės. Institucijos. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje kryptys.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-04
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (5)

  Integracija į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai 2007-2013 metais. Pasiruošimas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų valdymui Lietuvoje. Lietuva pasirengusi išnaudoti visą iš Sanglaudos fondo skirtą paramą. Kodėl atsirado struktūriniai fondai? Ko siekia struktūrinė politika? Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Pamąstimai apie profsąjungas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-13
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES): pasiekimai ir problemos

  Integracijos į Europos Sąjungą įtaka pramonės restruktūrizavimui Lietuvoje. Sąjunga. Transformacija ir integracija. Integracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Integracija ir ekonominė politika Lietuvoje. Kam naudinga ir kam nuostolinga integracija į Europos Sąjungą: Baltijos šalių atvejis. Krovinių vežimo kelių transportu politika Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Energetika. Išvada.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-23
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) nauda

  Europos Sąjungos ekonominė integracija Įvadas. Bendra informacija apie Europos Sąjungos (ES) ekonominę integraciją. Bendroji rinka. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Išvados. Struktūriniai fondai ir Europos Sąjungos (ES) programos. Įvadas. Struktūriniai fondai. Poveikis Lietuvai. Apie PHARE, ISPA ir SAPARD programas. Kitos programos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) nauda (2)

  Įvadas. Integracijos į Europos Sąjungą (ES) poveikis. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) pasekmių poveikis Lietuvos ūkiui remiantis susistemintų tyrimų rezultatais. Sektorių analizė. Transporto sektorius. Energetikos sektorius. Žemės ūkio sektorius. Aplinkosaugos sektorius. Europos Komisijos bendrojo finansinio pasiūlymo 2004-2006 metams pasekmių įvertinimas. Struktūrinė parama. Pinigų srautų tarp Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos įvertinimas. Parama žemės ūkiui. Parama vidaus politikos vystymui. Parama prieš įstojant į Europos Sąjungą (ES) (ISPA, PHARE, SAPARD). Struktūriniai ir Sanglaudos fondai. Struktūrinės paramos įtaka Lietuvos ūkiui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-22
 • Lietuvos integravimasis į tarptautinę ekonomiką

  Lietuvos tarptautinės prekybos politika. Lietuva - pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą (ES) strategija. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) ekonominiai ryšiai ir prekybos sąlygos. Lietuvos ekonominė politika, integruojantis į Europos sąjungą. Europos sąjungos vieningosios rinkos reikšmė Lietuvos ekonomikai. Lietuvos situacija rengiantis narystei Europos Sąjungoje (ES). Lietuvos situacija įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką pagrindiniai aspektai. Ekonominės integracijos skatinimas. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką skatinimo strateginės kryptys. Prielaidų integracijai į vieningąją rinką sudarymas. Institucinių gebėjimų naujose viešojo administravimo srityse plėtra. Informacijos rinkos dalyviams teikimas. Ekonomikos konkurencingumo kėlimas. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką skatinimo strateginių krypčių įgyvendinimas. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką gairės 2004-2010 metais.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-11-28
 • Lietuvos ir Airijos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Lietuvos ir Airijos lyginamąją analizę. Lietuvos ir Airijos geografinis ir administracinis palyginimas. Lietuvos respublika. Airija. Lietuvos ir Airijos subalansuotos plėtros rodikliai. Nedarbo lygis. Infliacija. Bendrasis vidaus produktas. Lietuvos ir Airijos regionų konkurencingumas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2009-05-20
 • Lietuvos ir Bulgarijos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir apibūdinti rodiklius, lemiančius Bulgarijos konkurencingumą ir įvertinti ūkio struktūros įtaką regionų mastui. Bendra informacija apie Bulgariją. Švietimas. Demografinė ir socialinė padėtis Bulgarijoje. Ekonomika Bulgarijoje. Ekonominė situacija. Pramonė. Transportas ir susisiekimas. Užsienio prekyba. Lietuvos prekyba su Bulgarija. Turizmas. Bulgarijos regionų problemos ir sprendimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-05-20
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) tarpusavio prekyba ir tiesioginės investicijos į Lietuvą

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) apžvalga. Europos Sąjungos (ES) tarptautinė prekyba. Europos Sąjungos (ES) tarptautinės prekybos rodiklių apžvalga. Keturios Europos Sąjungos (ES) laisvės – tai laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas. Europos Sąjungos (ES) plėtra ir dabartinė jos padėtis. Lietuvos prekyba iki 2004 metų ir prekyba tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Užsienio investicijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(19 puslapių)
  2009-06-10
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekyba

  Įvadas. Darbe nagrinėjama Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekybą 2005 metais, lyginama su 2004 metų duomenimis. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) šalių prekybos pradžia. Prekybos su Europos Sąjungos (ES) šalimis svarba Lietuvai. Prekių judėjimas Europos Sąjungos (ES) rinkoje ir privalomieji reikalavimai importuojamoms prekėms. Bendri duomenys apie Lietuvos prekybą su ES šalimis. Prekių eksportas. Lietuvos eksportas pagal valstybių grupes. Lietuvos eksportas pagal prekių skyrius. Prekių importas. Lietuvos importas pagal valstybių grupes. Lietuvos importas pagal prekių skyrius. Bendri nuostatai apie 2005m. Lietuvos importą ir eksportą. Lietuvos prekybos tendensijos ateinantiems metams. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-04-20
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos prekyba

  Įvadas. Užsienio prekybos balansas 1995–2005 m. Užsienio prekybos duomenys. Importas. Eksportas. Svarbiausi eksporto partneriai. Prekių importas pagal šalių grupes. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-25
 • Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautiniai ekonominiai santykiai

  Lietuvos tarptautinės padėties pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) gyventojai, gyvenimo lygis, tradicijos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomikos apžvalga. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis ir sąryšis su Lietuva. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautinių ekonominių santykių privalumai, trūkumai, galimybės, pavojai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-10
 • Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas

  Įvadas. Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas į Kaliningrado sritį. Lietuvos įmonių investicijos Kaliningrado srityje. Importas iš Kaliningrado. Ekonominio bendradarbiavimo perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-08-25
 • Lietuvos ir Latvijos bankų palyginamieji aspektai

  Įvadas. Bankų sistemos raida. Lietuvos ir Latvijos bankų sistemos raida (nuo 1990 metų). Bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Latvijos bankų sistema. Lietuvos ir Latvijos bankų sistemos palyginimas. Šalių bankų sektoriaus panašumai. Centriniai bankai, jų veikla ir funkcijos. Lietuvos bankas. Latvijos bankas. Lietuvos ir Latvijos centrinių bankų palyginimas. Komercinių bankų atliekamos operacijos. Lietuvos komercinių bankų atliekamos operacijos. Latvijos bankų atliekamos operacijos. Lietuvos ir Latvijos komercinių bankų atliekamų operacijų palyginimas. Centrinių ir komercinių bankų priežiūros institucijos. Išvados. Priedai (7).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Lietuvos ir Lenkijos prekybiniai santykiai

  Įvadas. Lenkijos ekonomika. Lietuvos ekonomika. Lietuvos ir Lenkijos prekybiniai santykiai. Lenkijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos ir Lenkijos projektai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-20
 • Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

  Įvadas. Tikslas – pristatyti ir išanalizuoti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekybą ir jos perspektyvas. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai ir sutartys. Valstybių ekonominė apžvalga. Lietuvos ekonominė apžvalga. Lenkijos ekonominė apžvalga. Lietuvos prekyba su Lenkija dešimtmečio laikotarpyje. 2000 metų importo ir eksporto srautai. 2002 metų Lenkijos ir Lietuvos prekių mainai. 2003 metų valstybių prekių mainai. 2006 ir 2007 metų Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio prekyba. Prekybos perspektyvos energetikos srityje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-16
Puslapyje rodyti po