Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos užsienio prekybos eksporto ir importo sudėtis pagal šalis, produktų grupes

  Įvadas. Tarptautinės prekybos aspektai. Importo prognozės. Lietuvos importo ir eksporto rodikliai. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Svarbiausi importo ir eksporto partneriai. Lietuvos eksporto analizė. Lietuvos importo analizė. Ekonominės prognozės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2009-04-29
 • Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijų analizė 2001-2006 metai

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijų analizę. Tarptautinė prekyba. Eksporto samprata. Eksporto būtinumas importas. Importo motyvai. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijų analizė. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos užsienio prekyba pagal prekių paskirtį. Lietuvos užsienio prekyba pagal prekių grupes. Pagrindiniai Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-01-20
 • Lietuvos užsienio prekybos politika

  Eksporto plėtros būtinybė. Lietuvos užsienio prekybos politika. Lietuvos respublikos taikomi užsienio prekybos režimai. Prekybos strateginėmis prekėmis apribojimai. Informacija apie eksporto rinkas/verslo galimybes. Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra. Užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos eksportas į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos eksportas į kitas rinkas. Bendras Lietuvos eksportas. Artimiausios perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-12-28
 • Lietuvos užsienio prekybos politikos raida

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida, atgavus nepriklausomybę. Lietuvos Respublikos taikomi užsienio prekybos barjerai bei režimai. Užsienio prekybos barjerai. Užsienio prekybos režimai. Lietuvos įsipareigojimai užsienio prekybos srityje. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje. Lietuvos prisijungimas prie Europos ekonominės erdvės. Lietuvos dalyvavimas regioniniuose prekybos susitarimuose ir integracija į Europos sąjungą. Trišalės Baltijos šalių rinkų integracijos sutartys. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) dvišalės prekybos sutartys. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Prekybos režimo pokyčiai su trečiosiomis šalimis, Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-03-21
 • Lietuvos užsienio prekybos su Italija raida

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos raida. Metodologiniai pokyčiai (po įstojimo į Europos sąjungą (ES). Italija. Italijos ekonomika. Bendra apžvalga. Italijos užsienio prekyba. Lietuvos prekyba su Italija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-05
 • Lietuvos-Švedijos prekybiniai santykiai (2007-2009 metais)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: susipažinti su Lietuvos ir Švedijos prekybiniais santykiais. Švedija. Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tikslai. Bendradarbiavimas sutelktas į šias pagrindines sritis. Pagrindinės šalys investuotojos Lietuvoje 2007-2009 metais. Pagrindinės Švedijos kompanijos investavusios Lietuvoje. Lietuvos TI užsienyje, 2007-2009 metais. Lietuvos TI užsienyje pagal šalis. Lietuvos eksportas ir importas 2006-2009 metais. Švedijos eksportas ir importas 2006–2009 metais. Lietuva iš Švedijos daugiausiai importuoja. Švedija iš Lietuvos importuoja. Lietuvos ir Švedijos prekybos balansas 2007-2009 metais. Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai 2007 – 2009 metais. Lietuvos svarbiausi prekybos partneriai 2009 metais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-02-24
 • Lietuvos, Estijos ir Šiaurės Korėjos energetinės sistemos

  Lietuvos ekonominiai rodikliai. Estija. Šiaurės Korėja. Lietuvos ir Estijos 2000-2001 m. energijos balansai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 2001-2002 m. energijos balansai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-30
 • Lietuvos, Latvijos, Estijos užimtumo ir nedarbo rodiklių palyginamoji analizė

  Darbo jėgos paklausa. Mažėja terminuoto darbo paklausa. Vidutiniškai per mėnesį šiemet registruojama po 9 tūkst. darbo vietų. Didžiausia darbo vietų pasiūla – kvalifikuotiems darbininkams (7,8 tūkst.). 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Situacija darbo rinkoje ir toliau gerės. Darbo jėgos pasiūla. 2004 m. I ketvirčio darbo rinkos tendencijos. Palyginamosios Lietuvos, Latvijos, Estijos nedarbo lygio lentelės.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-27
 • Lyginamoji ekonomika

  Centrinė Europa - Lenkija, Čekija, Vengrija. Nuo 1985m. prasidėjusi pertvarka. 1997 metais Čekijoje prasidėjo rimta valiutinė – finansinė krizė. 1997 metais buvo priimtos ekonomikos stabilizavimo priemonės. Vengrijoje veikia nemažas kiekis laisvų nuo muitų teritorijų. Rytų Europa - Rusijos Federacija. Privačiame sektoriuje. Socialinė sfera. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Rusija yra viena iš stambiausių ginklų eksportuotojų pasaulyje. Azija - Kinija. Ekonominė reforma. Užsienio investuotojai gauna šias lengvatas. Reformų eigoje Kinijos Liaudies Respublikoje (KLR) buvo panaikintos žemės ūkio komunos. Socialinės ir ekonominės problemos. Užsienio ekonominė politika. Užsienio prekyba. Pagrindinės kryptys. Užsienio prekybos struktūra. Japonija. Japonijos industrializacija, reindustrializacija. Japonija aplenkė Ameriką puslaidininkių gamyboje. Žemės reforma. Gyvulininkystė. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Užsienio investicijos. Dauguma užsienio kompanijų Japonijoje veikia labai sėkmingai, ko negalima pasakyti apie kai kurias vietines kompanijas. Šiaurės Amerika - Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomikos ypatumai XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje ir XXI amžiaus pradžioje. Pramonės gamybos nuosmukis 1990–1992 metais. Išlieka užsienio prekybos balanso deficitas. Mokesčių sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) remiasi JAV federalizmo principais. Pajamų mokestis. Ekonominiai ryšiai su užsieniu. Stambiausios Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vertybinių popierių savininkės. Amerikos importas. Nacionalinė eksporto strategija. Koordinacinis komitetas ėmėsi priemonių, kad sumažintų ta neigiamą įtaką, kurią darė Azijos krizė Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) eksportui. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) prekybos ir plėtros agentūra. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) valstybinių žinybų pagalba. Amerikos prekinių kreditų korporacija. Transatlantinis ekonominis bendradarbiavimas. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) eksporto kontrolės sistema. Kanada. Kanados federacija. Kanada turi aukštai mechanizuotą žemės ūkį, kuriame užimta apie 4% ekonomiškai aktyvių žmonių. Bendradarbiavimas su užsieniu. Importo struktūra. Bedarbystės lygis 1996–2002 metais Lotynų Amerika. BVP mažėjimas vidutiniškai 10% kasmet. Tarptautinė praktika. Svarbiausios šios programos priemonės. Makroekonominė finansinė stabilizacija. Argentina. Brazilija. Jų pagrindinis komponentas – demokratizacija. Bedarbystė.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2007-08-13
 • Lisabonos strategija. Jos svarba ir įgyvendinimas Lietuvoje

  Įvadas. Ekonominė politika. Verslumas. Užimtumas. Makroekonominė politika. Socialinės apsaugos politika. Švietimas ir mokslas. Švietimas. Mokslas. Pensijos. Darni plėtra. Išvados ir siūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-31
 • Lithuania: the entry into the eurozone (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuva - priėmimas į euro zoną. Outline. Lithuania in the 1990’s. The EU Accession Process. Why euro? Benefits. Costs. Convergence Criteria. Economic convergence criteria. The main challenge for Lithuania – satisfying the inflation criterion. The main factors that influence fast inflation process in Lithuania. Resistance of society. No exact date. Euro fever. Lack of information. Price jump. Benefits? Yes, but not for us… What was (not) heard…
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-03-30
 • Lithuania: the entry into the eurozone

  Darbas anglų kalba. Lietuvos įstojimas į euro zoną. Introduction. A look at Lithuania. Post-soviet period and reforms. The accession into the European Union (EU). The path towards the Euro. After joining European Union (EU). Why Euro? Benefits and drawbacks of the common currency. Economic convergence criteria. Resistance of society. People against Euro - statistics. No exact date. Successful Slovenia vs. Loser Lithuania. Lack of information. Price jump and society concern. Are benefits real benefits? Conclusion. Table (3).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-03-30
 • Liuksemburgas (2)

  Liuksemburgas. Faktai. Europos sąjunga. Ekonomika. Liuksemburgo frankas.Istorija. Belgijos franko naudojimas. Monetos. Banknotai. Europos Sąjungos Liuksemburgo monetos. Liuksemburgas Europos Centrinio Banko struktūroje. Europos centrinio banko struktūra. Mastrichto sutartis. Struktūra. Tikslai ir užduotys. Monetarinės politikos strategija. Monetarinės politikos instrumentai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-06-09
 • Makroekonominės ir valiutos kurso problemos naujosiose Europos Sąjungos (ES) šalyse, siekiant įsivesti eurą

  Įžanga. Konvergencijos kriterijai – pagrindas sėkmingam euro įvedimui. Mastrichto sutarties konvergencijos kriterijai. Konvergencijos kriterijų vykdymas. BVP augimas Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Vienas iš konvergencijos rodiklių – kainų raida. Fiskalinės raidos rodikliai. Valiutų kursų pokyčių kriterijus. Vidutinių metinių palūkanų normų kriterijus. Konvergencijos kriterijų vykdymas euro zonos valstybėse. Fiskalinės raidos 2004 metais įvertinimas. Euro įvedimas vidurio ir rytų Europos valstybėse. Problemos, lydinčios bendros valiutos įvedimą. Nacionalinių ir bendrų ekonomikos valdymo instrumentų taikymas. Kapitalo kontrolės atsisakymas. Didelės kapitalo įplaukos. Didėjantis fiskalinis spaudimas. Valiutos kurso režimo pakeitimo išlaidos. Infliacijos augimas. Nedarbo augimas. Euro zonos formavimo ekonominės problemos. Kainų kilimas, įvedant eurą. Neekonominio pobūdžio problemos. Euro įvedimo perspektyvos kai kuriose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Pagrindiniai darbai įvedant eurą. Lietuvos pasirengimas euro įvedimui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-26
 • Mastrichto konvergencijos kriterijai ir Europos pinigų sąjunga (EMU)

  Įžanga. Mastrichto konvergencijos kriterijai. Kriterijų apžvalga. Konvergencijos kriterijai ir Lietuva. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Narystė EPS. EPS ir Lietuva. EPS privalumai ir trūkumai. Funkcionavimo pliusai ir minusai. EPS poveikis šalims – narėms. EPS nauda. EPS kaštai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-01-09
 • Mastrichto sutarties gairės

  Įvadas. Darbo tikslai: Pristatyti pagrindines Mastrichto sutarties pasirašymo aplinkybes, jos tikslus, Išsiaiškinti "Trijų ramsčių" sistemos esmę, Susipažinti su pagrindinėmis naujovėmis ir pakeitimais, pasirašius Mastrichto sutartį. Mastrichto sutarties samprata. Pagrindiniai Mastrichto sutarties tikslai. Valstybės, pasirašiusios Mastrichto sutartį. "Trijų ramsčių" sistema. Naujovės po Mastrichto sutarties EPS. Mastrichto kriterijai. Pakeitimai sprendimų priėmimo procedūrose. Institucijų sistemos pakeitimai. Kitos naujovės ir pakeitimai. Kritika. Mastrichto sutartis po daugiau nei 15 metų. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-09-21
 • Metalo gaminių eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Įvadas. Metalo gaminių eksporto bei importo analizė. Lietuvos eksporto būklės analizė. Metalo ir metalo gaminių pramonės SSGG analizė. Metalo gaminių eksporto analizė. Metalo gaminių eksporto balansas. Metalo gaminių eksporto dinamika. Metalo gaminių eksporto problemos. Metalo gaminių eksporto perspektyvos. Išvados. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-06-03
 • Methods of foreign trade

  Darbas anglų kalba apie tarptautinės prekybos metodus. Definition of foreign trade. Direct sales. Countertrade. Frame work agreement. A barter deal. Counterpurchase. Buyback. Reciprocal sales or counter deliveries. Agency agreement. Indirect sales. Commodity exchanges. Auction. Tender. Fair. The main point of the foreign trade reform. The main features of interest to the Lithuanian participant. Some other methods of international trade: tolling, consignation, leasing, futures.
  Tarptautinė ekonomika, rašinys(4 puslapiai)
  2008-08-05
 • Migracija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas - migracijos Europoje istorija. Centralizuotas migracijos valdymas Europos Sąjungoje (ES) - kelias į sėkmingą plėtrą. Europos Sąjungos (ES) imigracijos politika. Kas daroma kovojant su nelegalia migracija. Migracijos priežastys. Imigracijos poveikis. Ekonominiai padariniai. Poveikis Didžiosios Britanijos ekonomikai. Poveikis Vokietijos ekonomikai. Poveikis Prancūzijos ekonomikai. Politiniai ir socialiniai aspektai. Imigrantai Lietuvoje. Emigracija ir jos poveikis tai šaliai iš kurios emigruoja. Emigracijos poveikis. Protų nutekėjimas. Pasaulinė darbo jėgos migracija. Europos Sąjungos (ES) požiūris į emigraciją. Migracija Lietuvoje. Emigracija kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Ekonominiai aspektai. Protų nutekėjimas Lietuvoje. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Emigracijos poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacija pasaulyje. Mūsų siūlomi sprendimai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-09-19
 • Moldovos makroaplinkos analizė

  Įvadas. Moldovos politinės aplinkos analizė. Valstybės valdymas. Respublikos prezidentas. Parlamentas. Vyriausybė. Moldovos respublikos įstatyminės-teisinės sistemos analizė. Teisinė sistema. Juridinė bazė užsienio investicijoms. Moldovos socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Demografija. Moldovos respublikos istorija. Moldovos respublikos kultūra. Turizmas. Moldovos ekonominės aplinkos analizė. Moldovos mokslinės-technologinės aplinkos analizė. Moldovos gamtinės aplinkos analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-29
Puslapyje rodyti po