Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Protų nutekėjimo problema Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Pagrindinės koncepcijos: Kas yra "protų nutekėjimas"? "Protų apsikeitimas"; "Protų žalojimas"; "Protų cirkuliavimas"; Žmogiškasis kapitalas. Protų nutekėjimas: praeitis, dabartis, ateitis. Protų nutekėjimo žala Europos Sąjungai (ES). Protų nutekėjimo išplitimo priežastys. Mokslininkų sugrąžinimas. Europiečių migravimas: Migravimas ir Europa (ES-15); Migravimas ir Centrinė – Rytų Europa (CEEC); Europos Sąjungos ES-15 keliami reikalavimai naujoms narėms. Europiečių migravimas už Atlanto: Europiečių srautai į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV); Europiečių srautai į Kanadą; Europiečių srautai į Australiją; Europiečių srautai į Naująją Zelandiją. "Protų nutekėjimas" Lietuvoje. Priemonės "protų nutekėjimui" sustabdyti. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-06-30
 • Regioniniai prekybiniai susitarimai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti regioninius prekybinius susitarimus, jų ekonominį efektyvumą. Regioninių prekybinių susitarimų samprata ir raida. NAFTA – ekonominis efektyvumas. NAFTA poveikis Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) ir Meksikos ekonomikoms. 2003 metų Carnegie tyrimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-31
 • Regiono samprata ir regionalizacijos procesas Europoje

  Įvadas. Kas yra regionas? Regionalizacijos procesas – vienas iš svarbiausių veiksnių užtikrinančių regionų ekonominę plėtrą. Ekonomikos regioninės plėtotės teorijos. Regionų plėtotės kryptys vakarų šalyse. Regionų ekonomikos plėtotės skatinimo metodai ir priemonės užsienio šalyse. Europos Sąjungos (ES) regionų klasifikacija. Europos Sąjungos (ES) regionų teritorinė struktūra. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-04-03
 • Regionų ekonomika

  Regionų problemos Europos Sąjungoje. Regioninė politika Europos Sąjungoje. Egzistuojanti Europos Sąjungos politika. Išvada.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2005-06-10
 • Regionų ekonomika. Pagrindinės regionų ekonomikos sąvokos

  "Ką nagrinėja regionų ekonomika, pagrindinės regionų ekonomikos sąvokos". Europos Sąjungos (ES) regionų klasifikacija. Regionų formavimas. Apskritys ar regionai? Regionų ekonomikos plėtra. Regioninė politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-09-07
 • Regionų ekonominė integracija

  Įvadas. NAFTA. ECOWAS. EEB. ASEAN. MERCOSUR. OPEC. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-02-07
 • Regionų finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Regiono samprata, esmė. Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos struktūriniai fondai. Lietuvos regioninė politika. Lietuvos regionų finansavimo šaltiniai. Lietuvos apskritys — regionai. Regionų finansavimas Lietuvoje. Regionų finansavimo aktualiausios sritys. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(39 puslapiai)
  2006-02-14
 • Regionų plėtros teorijos ir politika

  Įvadas. Regionų plėtros teorijos. Visuomenės raidos etapų teorija. Išteklių teorija. Eksportu grįsta teorija. Urbanizacijos masto ekonomijos teorija. Verslininkystės plėtra Panevėžio regione. Panevėžio miesto plėtros strateginis planas. 4.1 prioritetas. Panevėžio kaip regiono centro konkurencingumo stiprinimas. 4.2 prioritetas. Darbo vietų kūrimas, išlaikant esamą pramonės potencialą ir skatinant verslo plėtrą. 4.3 prioritetas. Kokybiškos gyvenimo aplinkos kūrimas. 4.4 prioritetas. Panevėžio kaip Aukštaitijos švietimo, mokslo, sporto ir kultūros centro formavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-07
 • Reikalavimai Europos Sąjungos (ES) rinkai teikiamiems gaminiams

  Įvadas. Bendroji produktų sauga. Reikalavimai gaminiams. Techninio reglamentavimo metodai. "Naujojo požiūrio" direktyvos. Atitikties įvertinimas. CE ženklinimas. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai gaminiams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai buitinei chemijai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai kosmetikai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai metaliniams baldams ir seifams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai oro kondicionavimo įrenginiams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai valtims ir jachtoms. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai elektros įrangai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai PET (polietilentereftalato) buteliams. Bendrieji reikalavimai maisto produktams. Maisto higiena. Maisto produktų ženklinimas. Prekių judėjimas tarp Europos Sąjungos (ES) šalių. Iš Europos Sąjungos (ES) šalių vežamų į Lietuvą maisto produktų kontrolė. Importo iš trečiųjų šalių tvarka. Maisto produktų tranzito per Lietuvos teritoriją tvarka. Funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo koncepcija. Bendrosios nuostatos. Europos sąjungos ir kitų valstybių funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo reglamentavimo apžvalga. Reikalavimai funkcinio maisto produktams. Direktyvos. Direktyva 89/107/EEB: maisto priedai. Direktyva 89/108/EEB: greitai užšaldyti maisto produktai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2007-04-06
 • Reklamos priemonės ir priemonių efektyvumas

  Reklamos priemonių parinkimas ir platinimas. Reklamos priemonių naudojimo planas. Kriterijų parinkimas. Informacijos priemonių grupės. Klasikinės informacijos priemonės. Tiesioginio marketingo informacijos priemonės. Klasikinės informacijos priemonės. Tiesioginio marketingo informacijos priemonės. "Naujos informacijos priemonės". Reklamos priemonių pasirinkimas. Reklaminių priemonių pasirinkimas. Apsisprendimas dėl pranešimo apimties, pasirodymo dažnumo bei poveikio. Pagrindinių reklamos priemonių atrinkimas. Konkrečios reklaminės priemonės išrinkimas ir kainos apskaičiavimas. Reklamos kainos rodiklis 1000 žmonių. Reklamos efektyvumo vertinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2009-01-21
 • Rinkos raida ir perspektyvos integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas Lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. Projektai ir paraiškos - Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Išvados. Literatūra (9).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-01-16
 • Rywalizacja gospodarcza między Rosją a Japonią

  Rusijos-Japonijos santykiai, konkurencija. Darbas lenkų kalba. Wstęp. Wzajemna percepcja. Japonia – polityka zagraniczna. Koniec ery pacyfizmu. Zbrojenia. Zależność naftowa. Broń nuklearna. Rosja – polityka zagraniczna. Geopolityka a geoekonomia. Nowe miejsce Rosji. Stosunki japońsko – rosyjskie. Współpraca gospodarcza. Zadania na przyszłość. Dialog polityczny. Współpraca w ramach bezpieczeństwa.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-25
 • Rizikos tarptautinėje prekyboje ir būdai jas įveikti

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai. Šalių tarpusavio priklausomybė. Tarptautinės prakybos trūkumai. Rizikos tarptautinėje prekyboje ir būdai jas įveikti. Rizika susijusi su vietinių gamintojų prekių išstūmimo iš rinkos. Muitiniai barjerai. Nemuitiniai barjerai. Rizika susijusi su valiutų kursais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-22
 • Romos klubas

  Romos klubas, jo struktūra, tikslai, prezidentai, veikla.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-02-01
 • Romos klubas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – Romos klubo veikla. Romos klubo pradžia. Organizacijos svarstomos problemos. Organizacijos nariai. Romos klubo veikla. Organizacijos projektai. Romos klubo pranešimai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-10-27
 • Rumunijos ir Liuksemburgo ekonomika

  PowerPoint pristatymas. Rumunijos istorija. Rumunijos ekonomikos apžvalga. Rumunijos žemės ūkis. Rumunijos turizmas ir užsienio prekyba. Rumunijos valiuta ir bankininkystė. Liuksemburgo ekonomika. Liuksemburgo eksportas. Liuksemburgo finansai. Liuksemburgo paslaugos. Liuksemburgo bankai. Liuksemburgo komercija ir prekyba.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-11
 • Rusija (6)

  Kultūrinė rinkos analizė. Trumpa Rusijos istorija. Geografinės aplinkos aprašymas. Socialinės institucijos. Socialiniai demografiniai veiksniai. Politinė sistema. Politinės partijos šiuolaikinėje Rusijoje. Teisinė sistema. Socialinės organizacijos. Rasės ir subkultūros. Socialinės klasės. Verslo papročiai ir praktika. Filosofija ir religija. Eucharistija. Krikštas. Marija. Šventės. Gyvenimo sąlygos. Ekonominė rinkos analizė. Gyventojai. Ekonominė statistika. Pramonė. Darbo jėga. Infliacija. Centrinis bankas infliacijos sąlygomis. Centrinio banko vaidmuo krizės sąlygomis. Tikslo nustatymas. Antiinfliacinė politika. Mokslas ir technologija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(75 puslapiai)
  2007-03-27
 • Rusijos ekonominė analizė

  Įvadas. Geografinė ir demografinė padėtis. Geografinė padėtis. Rusijos demografija. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Valiutos sfera. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Rusijos valiutos sfera. Pagrindiniai prekybos partneriai. Tiesioginės užsienio investicijos. Pagrindiniai prekybos partneriai. Investicijos. Ekonominės bei kitos sąjungos, kuriose dalyvauja Rusija. Santykiai su Lietuva. Diplomatinių santykių raida ir atstovavimas. Lietuvos ir Rusijos ekonominiai ryšiai. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, analizė(24 puslapiai)
  2007-05-04
 • Rusijos ekonominė analizė (2)

  Įvadas. Rusijos geografinė padėtis. Rusijos demografinė padėtis. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. BVP ir infliacija. Užimtumas ir nedarbo lygis. Rusijos valiutos sfera. Ekonominės bei kitos sąjungos, kuriuose dalyvauja Rusija. Tarptautinė prekyba ir jos tendencijos. Pagrindiniai Rusijos prekybos partneriai. Tiesioginės užsienio investicijos bei jų kitimas. Rusijos santykiai su Lietuva. Lietuvos - Rusijos santykių ir bendradarbiavimo apžvalga. Ekonominis bendradarbiavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-11-14
 • Rusijos ekonominė raida po 1945 metų

  Įvadas. SSRS ekonomikos vystymasis 1945-1953 metais. Sovietų ekonomika nuo 1953 iki 1991 metų. Rusijos ekonomikos raida mūsų dienomis. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-08
Puslapyje rodyti po