Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė prekybos politika po Urugvajaus raundo

  PowerPoint pristatymas. Pasaulinės Prekybos Organizacijos (PPO) įkūrimas. Pasaulinės Prekybos Organizacijos (PPO) valdymo struktūra. Pasaulinės Prekybos Organizacijos (PPO) pagrindiniai principai. Pagrindinės Pasaulinės Prekybos Organizacijos (PPO) derybinės grupės. Pasaulinės Prekybos Organizacijos (PPO) derybų raundai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-03-20
 • Tarptautinė prekybos politika: Lietuva ir Bulgarija

  Įvadas. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautines prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muito poveikis kainai ir gamybos apimčiai. Visuomeniniai muitų kaštai (gerovės nuostoliai). Muitų naudojimą pateisinantys argumentai. Kitos tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuva ir Bulgarija. Dvišalė prekyba. Bulgarija. Bendra informacija. Bulgarijos ekonomika. Pramonė. Žemės ūkis. Bulgarijos užsienio prekybos situacija. Lietuvos prekyba su Bulgarija. Lietuvos patrauklumas Bulgarijos verslininkams. Prekybos sąlygos. Pardavimas Bulgarijoje. Produkto kaina. Reklama. Lietuvos ir Bulgarijos tarptautinė prekyba kitų šalių kontekste. Lietuvos tarptautinė prekyba po įstojimo į Europos Sąjungą. Muitų sąjunga. Bendroji muitų tarifų sistema. Laisvosios prekybos sutartis. Preferencinės sutartys. Lietuvos importo ir eksporto pokyčiai. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-06-13
 • Tarptautinė problema: Darbo jėgos migracijos pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Migraciją lemiantys veiksniai. "Stūmimo – traukimo" modelis. Migrantų ekonominė nauda priimančioms šalims. Emigracija iš Lietuvos. Imigracija. Migracijos pasekmės. Migracijos įtaka šalies ūkio raidai. Emigracijos paskatų mažinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-14
 • Tarptautinės ekonomikos esmė ir objektai

  Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos sfera. Tarptautinės ekonomikos subjektai. Nacionalinės įmonės. Transnacionalinės ir tarptautinės korporacijos. Nacionaliniai ūkiai. Integracinės grupuotės. Tarptautinės ekonominės organizacijos.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-22
 • Tarptautinės ekonomikos pagrindai

  Įvadas. Tarptautinė prekyba – kas tai? Mokėjimų balansas, muitų sistema. Protekcionizmas ar laisvoji prekyba? Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-08-06
 • Tarptautinės ekonomikos prekinė struktūra

  Įvadas. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos prekinė struktūra. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-09-17
 • Tarptautinės ekonominės organizacijos

  Įvadas. Organizacijos. Pasaulio bankas. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimo būdai. Ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECD). OECD rekomendacijos daugiašalėms įmonėms. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Tarptautinės finansų institucijos. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). Europos investicijų bankas (EIB). Europos tarybos vystymo bankas (CEB). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-03
 • Tarptautinės investicijos

  Įvadas. Tarptautinės investicijos. Portfelinės užsienio investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų tendencijos. Tiesioginis užsienio investuotojas. Tiesioginio investavimo įmonė. Fiziniai asmenys. Finansiniai investuotojai. Strateginiai investuotojai. Tiesioginės užsienio investicijos ir jų poreikis tarptautiniam verslui. Tiesioginių užsienio investicijų strategijos. Į produktą orientuotos TUI strategijos. Į rinką orientuotos TUI strategijos. Į technologijas nukreipta TUI strategija. Į pažangiąją patirtį orientuota TUI strategija. Techniniai tiesioginių užsienio investicijų aspektai. Vietinio verslo įsigijimas. Įmonių sujungimas Lietuvos patirtis priimant tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginių užsienio investicijų pranašumai bei trūkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2007-05-02
 • Tarptautinės investicijos (2)

  Teorinė dalis. Darbo tikslas susipažinti su tarptautinėmis investicijomis, jų atsiradimu, klasifikavimu ( tipais ), formomis. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Praktinė dalis. Lietuvos investuotojų užsienyje investicijų mąstai. Pagrindinės šalys investuotojos. Apibendrinimas.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-12
 • Tarptautinės kompanijos pasaulio ūkyje

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinės kompanijos samprata. Internacionalizacijos samprata. Multinacionalinės kompanijos. Ofšorinės bendrovės. Ofšorinių bendrovių bruožai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Pagrindinės ofšorinių bendrovių rūšys. Rizika tarptautiniame versle. Tarptautinių kompanijų poveikis aplinkai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(37 skaidrės)
  2007-09-25
 • Tarptautinės konkurencijos strategija

  PowerPoint pristatymas. Kas yra tarptautinė strategija ir kodėl ji reikalinga? Globalus strateginis planavimas. Vidinių ir išorinių veiksnių analizė. Bendra galimybių analizė. Įmonės vizijos ir misijos krypčių analizė. Strateginio plano bruožai. Strateginių planų rūšys pagal laiką. Šaltiniai, iš kurių galima gauti informacijos apie konkurentus. Verslo konkurentų šnipinėjimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-13
 • Tarptautinės konkurencijos strategija: United Colors of Benetton

  Įvadas. Darbo objektas – tarptautinės įmonės, kurios kuria tarptautines strategijas. Darbo tikslas – išnagrinėti tarptautinės konkurencijos strategijų ypatumus bei išanalizuoti konkurencinę strategiją United Colors of Benetton įmonėje. Teorinė dalis. Tarptautinė konkurencijos strategija. Ekonominiai, politiniai ir kultūriniai aspektai. Praktinė dalis. United Colors of Benetton. Sėkmingo verslo pradžia. Benetton konkurencinis pranašumas. Serija - per pusdienį. Maksimali subranga. Logistikos centras. Agentų galios. Mažmeninė prekyba. Modelio imitacijos. Toscani indėlis. Pasaulinis atsakas į Toscani'o žinutes. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2009-12-23
 • Tarptautinės organizacijos

  Tarptautinės organizacijos. Tarptautinių organizacijų priešistorė. Pirmųjų tarptautinių organizacijų susikūrimas. Tarptautinių organizacijų teorija. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarpvalstybinės arba tarpvyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinės organizacijos. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) kūrimasis. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) struktūra. Narystė. Chartijos pataisos. Oficialios kalbos. Pagrindinės institucijos. Biudžetas. Papildoma informacija apie Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-01-20
 • Tarptautinės organizacijos ir jų vaidmuo: Pasaulio bankas ir Lietuva

  Įvadas. Pasaulio bankas. Pasaulio bankas siūlo paramą vykdant reformas Lietuvoje. Pasaulio banko projektai Lietuvoje. Uostas tapo patogesnis, švaresnis ir saugesnis. Kova su korupcija. Žinių ekonomikos plėtra. Projektas, skirtas žemės ūkiui ir aplinkosaugai gerinti. Pasaulio banko paskolos Lietuvai. Reformos Lietuvoje ir Pasaulio banko prognozės ateičiai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-04
 • Tarptautinės organizacijos ir jų veikla

  Santrauka. Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Istorija. Organizacinė struktūra. Europos komisija. Europos taryba. Europos parlamentas. Europos teisingumo teismas. Europos vadovų taryba. Paramos Programos. Phare. Ispa. Sapard. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos (ES) veikla. NATO. Istorija. Plėtra. Juneo. NATO civilinė ir karinė struktūra. Šiaurės Atlanto Taryba. Gynybos planavimo komitetas. Tarptautinis sekretoriatas. Karinis komitetas. NATO Veikla. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Istorija. Jungtinių Tautų Organizacijos Chartija. Pagrindiniai organai. Generalinė Asamblėja. Saugumo taryba. Ekonominė ir socialinė taryba. Globos taryba. Tarptautinis Teismas. Sekretoriatas. Lietuva ir Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) veikla. Išvados. Priedai (4).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-04-20
 • Tarptautinės pinigų sistemos raida (2)

  Įvadas. Transnacionalinių korporacijų atsiradimas ir jų raida. Transnacionalinių korporacijų formavimas. Transnacionalizacija. Užsienio investicijos ir transnacionalinės korporacijos. Transnacionalinių korporacijų poveikis šalies ūkiui. TNK įtaka šalių politikai. Multinacionalinės korporacijos iškilimas ir gamybos transnacionalizacija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-16
 • Tarptautinės prekybos apribojimo argumentai ir kontrargumentai

  Įvadas. Tarptautinė prekyba ir jos vystymasis. Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Neigiami muitų padariniai. Netarifiniai apribojimai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvotos. Licencijavimas. Savanoriški eksporto ribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Subsidijos. Eksporto kreditai. Dempingas. Neekonominiai reguliavimo metodai. Prekybiniai susitarimai. Teisiniai rėžimai. Preferencijų sistema. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-02
 • Tarptautinės prekybos apribojimo teorija

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Neigiami muitų padariniai. Netarifiniai barjerai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvotos. Licenzijavimas. "Savanoriški" eksporto apribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Subsidijos. Eksporto kreditai. Dempingas. Neekonominiai reguliavimo metodai. Prekybiniai susitarimai. Teisiniai rėžimai. Preferencijų sistema. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-02-15
 • Tarptautinės prekybos apribojimo teorija (2)

  Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Neigiami muitų padariniai. Netarifiniai barjerai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvotos. Licenzijavimas. "Savanoriški" eksporto apribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Subsidijos. Eksporto kreditai. Dempingas. Neekonominiai reguliavimo metodai. Prekybiniai susitarimai. Teisiniai rėžimai. Preferencijų sistema.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-04-26
 • Tarptautinės prekybos apskaita ir analizė

  Užduoties tikslas: išanalizuoti pasirinktos prekės šiuo atveju Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai (KN2) importo/įvežimo ir eksporto/išvežimo srautus. Uždaviniai: Apskaičiuoti ir pateikti pirmąjį duomenų rinkinį apibūdinančias skaitines charakteristikas: vidurkį, dispersiją (parodo duomenų sklaidą (variable)), modą (dažniausiai pasikartojantis), medianą (vidurinis variacinės eilutės narys), kvartilius (variacinės eilutės ketvirčiai), pirmą ir paskutinį variacinės eilutės narius. Trumpai pakomentuoti gautas reikšmes. Išanalizuoti, ar Lietuvos Respublikos stojimas į Europos Sąjungą (ES) turėjo įtakos prekių srautams: ar Lietuvos Respublikai (LR) įstojus į Europos Sąjungą (ES), pakito tabako importo/įvežimo ir eksporto/išvežimo srautų didėjimo/mažėjimo laike tendencijos. Išanalizuoti 2004–2007 metais importuotų/įvežtų ir eksportuotų/išvežtų tabako prekių procentinį pasiskirstymą pagal šalis. Palyginti, ar statistiškai reikšmingai skiriasi vidutiniai mėnesio srautai iš dviejų šalių, iš kurių importuojama/įvežama daugiausia atitinkamų prekių ir srautai į dvi šalis, į kurias daugiausia atitinkamų prekių eksportuojama/išvežama. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, tyrimas(11 puslapių)
  2008-10-08
Puslapyje rodyti po