Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • United States of America (USA) mortgage crisis: course of events, reasons and consequences

  Darbas anglų kalba. Pagrindinės Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) antrinių paskolų krizės priežastys, pasekmės ir pamokos. USA mortgage crisis: course of events, reasons and consequences. Introduction. What have happened? How did the crisis evolve? What are the reasons? The role of Federal Reserves. Recession in the USA? Global impact. The winners. Conclusions.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-20
 • Užsienio ekonomika

  Paklausos analizė. Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Penkių jėgų modelis.
  Tarptautinė ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-04-10
 • Užsienio investicijos

  Užsienio kapitalo investavimo esmė ir etapai. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Veiksniai, sąlygojantys užsienio kapitalo investicijas. Pagrindiniai investavimo metodai. Investavimo rizika. Užsienio kapitalo investavimo etapai. Užsienio kapitalo investavimo būdai. Bendrų įmonių steigimas. Užsienio kapitalo įmonių steigimas. Užsienio investicijų skatinimas ir apsauga.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2005-12-04
 • Užsienio investicijos (3)

  Užsienio investicijos 2004 m. Užsienio investicijos 2005 m. Užsienio investicijos 2006 m. Užsienio investicijos 2007 m., užsienio investicijos tarp Baltijos šalių ir tendencijos.
  Tarptautinė ekonomika, analizė(8 puslapiai)
  2007-06-03
 • Užsienio investicijos Lietuvoje

  Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Įstatyminė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Investicijų apsauga (garantijos). Investicinio klimato Lietuvoje įvertinimas. Užsienio investicijos Panevėžio apskrityje. Užsienio investicijos Marijampolės apskrityje. Materialinės investicijos. Įmonių investicijos Marijampolės apskrityje.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-11-23
 • Užsienio investicijos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Užsienio investicijos Lietuvoje ir kitose besivystančiose rinkose. Aukštesnės pelno normos. Besivystančių rinkų kapitalo prieaugis. Pelningumo ir rizikos kiekybinis subendramatinimas investiciniuose sprendimuose. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-27
 • Užsienio investicijos Lietuvoje ir jų įtaka mokėjimų balanse

  Įvadas. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balansas, svarbiausios jo dalys. Mokėjimų balanso pusiausvyra ir jo deficitas. Tui ekonominis turinys ir vaidmuo. Užsienio investicijų samprata bei formos. Užsienio investicijas sąlygojantys veiksniai. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tui tendencijos Lietuvos ekonomikoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-06
 • Užsienio prekybos kontraktai

  Įvadas. Prekybinio kontrakto samprata. Kontraktų rūšys. Kontrakto šalys. Parengiamasis kontrakto sudarymo etapas. Kontaktai pirkėjo iniciatyva. Kontaktai per paklausimą. Kontaktai per užsakymą. Kontraktai pro forma. Kontaktai užmegzti tarptautiniuose renginiuose. Konkursai. Kontaktai pardavėjo iniciatyva. Kontrakto sudarymas. Kontrakto struktūra ir turinys. Pirkimo pardavimo kontrakto reguliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-04-18
 • Užsienio prekybos Lietuvoje dinamika ir struktūra

  Įvadas. Pagrindiniai užsienio prekybos rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksportas. Importo komponentai pagal prekių paskirtį. Pagrindiniai užsienio prekybos partneriai. Partneriai iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi 2004 metų užsienio prekybos partneriai. Pagrindinių prekių grupių užsienio prekybos rodikliai. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-02-24
 • Užsienio prekybos reguliavimo priemonės

  Muitai. Ekonominis muitų vaidmuo. Muitų įvedimo įtaka. Muitus pateisinantys argumentai. Muitų neigiamos pasekmės. Išlaidos. Sandorio vertės metodas. Prekės vertės elementai, kurie turi būti pridėti prie sandorio kainos. Talpyklos ir pakuotė. Pirkėjo tiekiamų prekių ir paslaugų, susijusių su importuojamų prekių gamyba, vertė. Mokesčiai už patentus ir licencijas, susiję su prekėmis, kurių nustatoma muitinė vertė. Importuojamų prekių transportavimo, krovos ir draudimo išlaidos. Išlaidos, atskaitomos iš prekių sandorio kainos. Asmenys laikomi tarpusavyje susiję tik tuomet, jei. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Panašios prekės. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu metodu. Iš prekių vieneto kainos išskaičiuojama. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Savikontrolės klausimai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-15
 • Užsienio prekybos režimo pasikeitimo tendencijos Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare

  Lietuvos užsienio prekybos būklė iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Įstojimo grėsmės. Pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Užsienio prekybos liberalizavimas. Ekonomikos plėtros spartėjimas. Laisvo prekių judėjimo teisinis reglamentavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-12-13
 • Užsienio prekybos ribojimas tarifinėmis ir netarifinėmis priemonėmis

  Įvadas. Tarptautinės prekybos formos. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarifinės priemones. Netarifinės priemonės. Paslėptieji netarifiniai apribojimai. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-01-12
 • Užsienio šalių mokesčiai

  Įvadas. Bendra užsienio valstybių mokesčių apžvalga. Kai kurių užsienio šalių mokestinių išteklių struktūra ir mokesčių našta 1992 metais. Mokesčiai kai kuriose išsivysčiusiose šalyse. Mokesčių sistema Japonijoje. Mokesčių sistema Vokietijoje. Mokesčių sistema Ispanijoje. Mokesčių sistema Anglijoje. Mokesčių sistema Italijoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-10-19
 • Užsienio valiutų rinka ir jos funkcijos

  Įvadas. Valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinkos samprata. Tarptautinės valiutų rinkos dalyviai. Arbitražas tarptautinėje valiutų rinkoje. Valiutų kursai. Fiksuoti valiutų kursai. Plaukiojantys valiutų kursai. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Valiutų kursus lemiantys veiksniai. Valiutų kursų kitimo priežastys. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų skirtumai, pranašumai, trūkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-01-18
 • Užsieno prekyba

  Tarptautinės prekybos (TP) prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos struktūra ir jos skatinimas. Tarptautiniai integraciniai procesai. Ekonominės integracijos Europos Sąjungoje (ES) aspektai. Produktų rinka. Grūdinės kultūros. Gyvi gyvuliai, mėsos, pieno produktai. Žemės ūkio (ŽŪ) žaliavų rinka (miško pr., medvilnė, vilna, kaučiukas). Kuro rinka (nafta, benzinas, gamtinės dujos, anglis). Pasaulio rinkos prekių struktūra. Prekių biržos. Biržų operacijos. Finansiniai prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Arbitražiniai sandoriai. Aukcionai. Sandėriai. GATT veiklos apžvalga. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įkūrimas, struktūra, veiklos principai ir sritys. Svarbiausių Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimų apibūdinimas (tarifai, žemės ūkis, tekstilė). Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) kooperacija su tarptautinėmis organizacijomis. Prekybos politikos (PP) instrumentai. Muitai ir jų rūšys. Ekonominis muitų vaidmuo. Muitai paslaugų sektoriuje. Muitai, jų tarifų formavimo principai. Kiekybiniai prekybos politikos metodai. Kvotiravimas. Paslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybos politikos metodai (subsidijos). Eksporto kreditas ir dempingas. Kiekybiniai prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Lietuvos prekybos politikos raida. Lietuvos stojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO). Lietuvos dalyvavimas regioniniuose prekybos susitarimuose.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2004-03-25
 • Valiutiniai santykiai tarptautinėje prekyboje

  Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinės prekybos samprata. Palyginamojo pranašumo principas. Tarptautinės prekybos politikos ir priemonės. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Pinigų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Valiutų kurso funkcija. Aukso standartas. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Bankų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Praktinė dalis. Tarptautinė prekyba pasauliniu mastu. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis 1989-2000 m. Lietuvos užsienio prekyba 2000-2003 m. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Lietuvos valiutiniai ir kreditiniai santykiai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-02-20
 • Valiutų karai

  PowerPoint Pristatymas. Samprata. Valiutų nuvertinimo būdai. Valiutų intervencijų tikslai. Šveicarija. Japonija. Kinija – JAV. Įtakingųjų pasisakymai. Europos pasyvumą "valiutų kare" lėmė. Valiutų nuvertinimo neigiamos pasekmės. "Valiutų karo" poveikis Lietuvai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-02-25
 • Valiutų kursas ir jį sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Aukso standartas. Aukso standarto veikimo įvertinimas. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Reguliuojamai plaukiojantys valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai. Valiutų kursų įtaka prekybai užsienio valiutomis. Prekyba užsienio valiutomis. Kaip organizuojama valiutų keitimo rinka. Ryšys tarp nedelsiamojo ir išankstinio valiutos keitimo kursų. Išankstinio valiutų keitimo kursai kaip būsimųjų nedelsiamojo keitimo kursų prognozė. Keitimo kursų lygis. Valiutų kursų svyravimo analizė. Kaip centrinis bankas kišasi į valiutų keitimo rinką. Tarptautinės politikos koordinavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-03-16
 • Valiutų sistemų raida ir jų reikšmė

  Įvadas. Valiuta ir jos sistema. Aukso standartas. Aukso devizų standartas. Breton Vudso sistema. Europos pinigų sąjunga ir euras. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-02-27
 • Valstybės ir jų valiutos

  Kryžiažodis. Valstybės. Valstybių valiutos.
  Tarptautinė ekonomika, testas(4 puslapiai)
  2007-04-25
Puslapyje rodyti po