Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Čekija. Ekonomika

  Geografija. Švietimas. Ikimokyklinis ugdymas. Vidurinės mokyklos. Universitetai. Leidimas gyventi. Ekonomika. Darbo rinka. Gyvenimo ir darbo sąlygos. Darbo paieška. Sezoninis darbas. Darbo užmokestis. Mokesčiai. Pajamos ir pragyvenimo minimumas. Apsigyvenimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-11
 • Danijos ekonomikos pokyčiai

  PowerPoint pristatymas. Apie Danijos įstojimą į ES. Žemės ūkis Danijoje. Transportas Danijoje. Danija siūlo. Eismo apimtis. Prekių transportas . Importas ir eksportas. Vėjo elektrinės. Įdomūs faktai, kuo Danija išsiskiria iš kitų ES šalių. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (14 skaidrių).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(36 skaidrės)
  2010-11-10
 • Darbo jėgos migracija

  Įvadas. Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos migracijos samprata ir pagrindinės priežastys. Šiuolaikinė globali ir regioninė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos migracijos srautų pasiskirstymas. Globalizacija ir nauji tarptautinės migracijos bruožai. Ekonominė globalizacija. Transnacionalizacija. Demografinė situacija. Nelegali darbo jėgos migracija. Darbo jėgos migracija Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Teoriniai darbo jėgos migracijos aspektai. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES). Tarptautinės darbo jėgos migracijos Europos Sąjungoje (ES) prognozės. Darbo jėgos migracija Lietuvoje. Darbo jėgos migracijos Lietuvoje stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizė. Lietuvos tikslai ir uždaviniai darbo jėgos migracijos srityje. Protų nutekėjimas. Tarptautinės darbo jėgos migracijos pasekmės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-04-17
 • Daugianacionalinės įmonės

  Įvadas. Daugianacionalinių įmonių samprata ir atsiradimo priežastys. Daugianacionalinių įmonių samprata. Daugianacionalinių įmonių atsiradimo priežastys. Daugianacionalinių įmonių investavimo motyvai. Daugianacionalinių įmonių organizacinės struktūros ir jas lemiantys veiksniai. Daugianacionalinių įmonių organizacinių struktūrų samprata. Daugianacionalinių įmonių organizacinių struktūrų rūšys. Daugianacionalinių įmonių organizacines struktūras lemiantys veiksniai. Daugianacionalinių įmonių plėtra ir reikšmė. Išvados. PowerPoint pristatymas (22).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-04-03
 • Demografinės aplinkos įtaka tarptautiniam ir nacionaliniam verslui

  Įvadas. Darbuotojų mobilumas. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas. Rezultatų pateikimas bei interpretacija. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • Dempingas, jo taikymo atvejai Lietuvoje ir pasaulyje

  Dempingas. Dažniausi dempingo taikymo atvejai. Dempingo naudojimo ekonominės pasekmės. Dempingo taikymo atvejai Lietuvoje ir pasaulyje.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-02
 • Didžiausios Europos Sąjungos (ES) kompanijos

  Įvadas. Tarptautinės kompanijos. Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis. Tarptautinių kompanijų plėtra į užsienio valstybes. Pasaulinė gamybos sistema. Pasaulinės gamybos sistemos pokyčiai ir perspektyvos. Pasaulinės gamybos sistemos aplinkos poveikis kompanijai. Konkurencija tarptautinėse kompanijose. Konkurencijos veiksniai ir strategijos. Konkurencinga gamybos sistema. Technologijos įtaka konkurencingumui. Technologijos įtaka kompanijos strategijai. Technologijos įtaka kompanijos veiklai. Gamybos technologijos įtaka konkurencingumui. Produkcijos kokybės įtaka konkurencingumui. Didžiausios Europos Sąjungos (ES) kompanijos. 20 didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų. Didžiausia Europos Sąjungos (ES) kompanija. Didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų nacionalinė priklausomybė. Didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų pasiskirstymas ūkio šakose. Didžiausios Europos Sąjungos (ES) bankininkystės sektoriaus kompanijos. Išvados. Priedai (1)
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-12-08
 • Didžioji Britanija (4)

  Bendrai apie Jungtinę Karalystę. Geografinė padėtis. Ištekliai. Šalies pramonė ir ekonomika. Valdymas. Didžiosios Britanijos parlamento rinkimų sistema. Nedarbo lygis. Infliacijos augimo tempas Didžiojoje Britanijoje. Nedarbas Didžiojoje Britanijoje. Žmonių gyvenimo trukmė D. Britanijoje. Raštingumo lygis D. Britanijoje.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-25
 • Didžioji Britanija. Darbo užmokestis, kainos, pajamos ir ekonominis balansas

  Trumpai apie Didžiąją Britaniją. Darbo užmokestis D. Britanijoje. Kainos Didžiojoje Britanijoje. Pajamos, gamybos apimtis ir ekonominis balansas D. Britanijoje.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-23
 • Didžiosios Britanijos ekonominė geografija

  Įvadas. Trumpai apie Didžiąją Britaniją. Jungtinė karalystė ir NATO. Ekonominės ir politinės–geografinės padėties ypatumai. Ūkinis gamtinių sąlygų ir išteklių įvertinimas. Politinė santvarka. Ūkio apibūdinimas. Pramonė. Elektros energija. Juodoji metalurgija. Spalvotoji metalurgija. Mašinų gamyba. Laivų statyba. Chemijos pramonė. Žvejyba. Tekstilės pramonė. Žemės ūkis. Gyvulininkystė. Žemdirbystė. Transportas. Jūrų transportas. Geležinkelių transportas. Anglijos bankai. Užsienio prekyba ir kapitalo eksportas. Airijos Karalystė ir Europos Sąjunga. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Drabužių kolekcijos importas ir eksportas iš/į Vokietijos

  Įvadas. Importas. Prekių importo tvarkos reglamentavimas. Muitinės procedūros. Dokumentai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-21
 • Economy in European Union and Candidate Countries

  Darbas anglų kalba. Gross Domestic Product. Export and Import. Unemployment. Inflation. Interest fee. Public expenditure. Foreign Direct Investiment. Turkey – the candidate of European Union. Conclusion.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-10-04
 • Eilės pasienyje: 2006 metų pabaigoje

  PowerPoint pristatymas. Priežastis. Nuostatų pažeidimas. Asociacijos "Linava" ekspertų išvada.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-01-12
 • Ekonominė analizė: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)

  Įvadas. Geografinė padėtis. Demografinė padėtis. Ekonominė padėtis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valiutos. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Infliacija. Nedarbo lygis ir užimtumas. Užsienio investicijos. Užsienio prekyba ir pagrindiniai prekybos partneriai. Lietuvos prekyba su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, analizė(15 puslapių)
  2007-02-13
 • Ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Ekonominės integracijos samprata ir teorijos. Ekonominės integracijos formos. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-10
 • Ekonominė integracija ir veiksniai skatinantys jos plėtrą

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti ir pristatyti ekonominės integracijos formas, pagrindinius jų bruožus ir pagrindinius veiksnius skatinančius jos plėtrą. Integracijos proceso samprata ir formos. Ekonominės integracijos sąvoka. Kaip vyksta ekonominė integracija pasaulyje? Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominės integracijos pasekmės. Integracijos poveikio analizės metodai. Verslo apklausos. Reguliuojančio teisės akto poveikio vertinimai Sektoriniai vertinimai. Fiskalinių kaštų ir naudos vertinimai. Makroekonominiai vertinimai. Veiksniai skatinantys ekonominę integraciją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2009-09-28
 • Ekonominė integracija, globalizacija, regioninė integracija – pasekmės verslui

  Globalizacija. Globalizacijos parametrai. Kai kurie globalizacijos aspektai. Globalizacija ir uždarumas. Ekonominė integracija. Globalizacijos pasekmės. Regioninė integracija. Preferencinių prekybos sutarčių (regioninių prekybinių blokų) teorija. Globalinis regioninės integracijos kontekstas. Penkios laisvės. Lietuvos integracija į ekonominę globalizaciją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-26
 • Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS)

  Euro įvedimas. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Konvergencijos kriterijai Europos Sąjungos (ES) valstybėms. Narėms, norinčioms įsivesti eurą. Euro įvedimo įtaka rinkai. Lietuva ir euras. Euro įtaka įvairioms darbo sritims. Apskaita ir atskaitomybė. Finansai ir investicijos. Bankinės operacijos. Kainodara ir rinkodara. Programinė įranga. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-11-16
 • Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) (3)

  Ekonominė integracija Europos Sąjungoje (ES). Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimosi prielaidos. Ekonominė politika - bendras rūpestis. Sudėtingas turinio apibrėžimas. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) susikūrimas. Ekonominės politikos koordinavimas. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) pasekmės.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-09
 • Ekonominės integracijos įtaka užsienio prekybai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominė integracija. Užsienio prekyba. Ekonominės integracijos lygiai. Nacionalinė autonomija. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Muitų sąjunga. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominio bendradarbiavimo suvaržymai (3). Laisvo judėjimo kliūtys. Ekonominės integracijos esmė. Keturios laisvės. Pastaraisiais dešimtmečiais daugelis besivystančių šalių aktyviai vykdo išorės ekonomikos liberalizavimo programas. Įtaką integracijos procesams darančios tarptautinės organizacijos (3). Ekonominės integracijos pasekmės (2).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2009-01-20
Puslapyje rodyti po