Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos referatai

Tarptautinės ekonomikos referatai (302 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasaulinė išteklių taupymo patirtis

  Įvadas. Gamtos išteklių įvairovė. Gamtos ištekliai ir jų samprata. Išteklių taupymas ir racionalus jų panaudojimas. Gaminių kokybės gerinimas ir žaliavų sąnaudų mažinimas. Substitucijos efektas prekių gamybos ir vartojimo sferose. Naujų žaliavų šaltinių ieškojimas. Perėjimas prie gamybos be atliekų. Energijos taupymas ir efektyvesnis jos naudojimas. Labiausiai paplitę pasaulyje energijos ištekliai. Akmens anglis - seniausia pramonės žaliava. Nafta - svarbiausia žaliava. Gamtinių dujų vartojimas ir taupymas. Hidroenergetika. Ateities energetika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-01-31
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO)

  Įvadas. Pasaulinė prekybos organizacija. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Dohos daugiašalių derybų raundas. Pagrindiniai pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) funkcijos ir kita veikla. Pasienio prekyba, muitų sąjungos ir laisvosios prekybos zonos. Lietuvos įstojimas į PPO. Derybos dėl Rusijos narystės PPO. Derybos dėl Rusijos narystės pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai. Lietuvos teisės ir parama eksportuotojams. Apsauga vietos gamintojams. Lietuvos verslo aplinkos derinimas prie pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) reikalavimų. Tikslas – liberalizuoti pasaulio prekybą. Lietuvos atstovavimas pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO) po 2004 m. gegužės 1d. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(30 puslapių)
  2006-02-21
 • Pasaulinė prekybos organizacija WTO

  Įvadas. WTO ir GATT skirtumai. Pagrindinė WTO institucija. WTO principai ir funkcijos. WTO funkcijos. Lietuvos tapimas WTO nare. WTO privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-12-14
 • Pasaulinis informacinių komunikacijų tinklas (Europoje ir kt.) ir jo ekonominė charakteristika

  Paslaugų politika. Konkurencinės galimybės. Rinkos struktūra ir reguliavimas. Perspektyvos. Telekomunikacijų įtaka. Europos informacinių ir telekomunikacijos technologijų rinkos apžvalga. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-14
 • Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

  Pasaulio bankas. Pasaulio banko įkūrimas, struktūra ir jo veikla. Pasaulio Banko susikūrimo prielaidos ir jo įsteigimas. Pasaulio Banko organizacija ir struktūra. Pagrindinės Pasaulio Banko veiklos gairės ir ateities kryptys. Pasaulio banko finansinė parama Lietuvai ir Lietuvos skola pasaulio bankui. Pasaulio Banko finansuojami projektai Lietuvoje ir jų aprašymai. Pasaulio Banko Lietuvai 1992 – 2003 metais suteikta finansinė parama. Lietuvos įsipareigojimai ir skola Pasaulio Bankui. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulinės aplinkybės, lėmusios TVF įkūrimą. Tarptautinis valiutos fondas ir Lietuva. Lietuvos ir TVF bendradarbiavimo istorija. Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB). Bendradarbiavimas su užsienio šalių centriniais bankais. Kritika Pasaulio Bankui ir Tarptautiniam Valiutos Fondui. Bendra kritika Pasaulio Bankui. Bendra kritika Tarptautiniam Valiutos Fondui. Dažniausiai kritikuojami Pasaulio Banko ir Tarptautinio Valiutos Fondo veiklos aspektai. Pasaulio Banko struktūrinis reguliavimas. Pasauli banko politikos įtaka moterų vaidmeniui visuomenėje. Pasaulio Banko įtaka trečiojo pasaulio šalių valstybinėms skoloms.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2009-03-09
 • Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO) (2)

  Įvadas. Pasaulinė prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO principai. PPO funkcijos ir kita veikla. Lietuvos įstojimas į PPO. Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos atstovavimas PPO po 2004 m. gegužės 1d. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-24
 • Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (4)

  Įvadas. Pasaulio prekybos organizacija. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įkūrimas ir nariai. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) struktūra. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) veikla: tikslai ir funkcijos. Pagrindiniai prekybos principai pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos narystė pasaulio prekybos organizacijoje. Lietuvos narystės pasaulio prekybos organizacija (PPO) privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai Pasaulio prekybos organizacijai (PPO). Lietuvos atstovavimas pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) po šalies prisijungimo prie Europos Sąjungos (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-28
 • Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (5)

  Įvadas. Pasaulio prekybos organizacija. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įkūrimo istorija. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) organizacinė struktūra. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) funkcijos. Pagrindiniai Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) šalių derybų raundai. Lietuva pasaulio prekybos organizacijoje. Išvados. Priedai (1).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-03-24
 • Pensijų sistemos formavimasis

  Įvadas. Pensijų sistemos. Pensijų sistemos reformos prielaidos. Pensijų sistemos raida plečiantis Europos sąjungai. Pasaulinė pensijų fondų praktika ir patirtis. Pensijų fondo sąvoka Europos Sąjungos dokumentuose. Pensijų fondų istorija. Tradicijos ir specifika. Reformos Rytų ir Centrinės Europos šalyse. Šiek tiek apie reformos turinį. Papildomų pensijų įtaka ekonomikai. Poveikis taupymui. Poveikis investicijoms. Poveikis pajamų pasiskirstymui. Poveikis darbo jėgos mobilumui.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-19
 • Pieno pramonės produktų eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos ir perspektyvos

  Įvadas. Pieno pramonės produktų eksporto iš Lietuvos analizė. Statistikos departamento duomenys. Didžiausi pieno pramonės produkcijos eksportuotojai Lietuvoje. Rokiškio sūris. Pieno žvaigždės. Projektas - AB "Pieno žvaigždės" konkurencingumo didinimas užsienio rinkose (eksporto plėtra). Pieno žvaigždžių segmentų ataskaitos. Vilkyškių pieninė. Žemaitijos pienas. Rinkos, į kurias eksportuojama. Netradicinės rinkos, į kurias eksportuojama. Europos Sąjungos parama. Pieno pramonės produktų eksporto iš Lietuvos problemos. Rusija. Pieno perdirbėjus išgelbėjo eksportas. Supirkimo kainos smarkiai kilo. Pieno pardavėjams galėjo mokėti daugiau. Sudėtinga vidaus rinka. Mokesčiai siekia milijonus. Pienui taikomas PVM ir supirkimo kainos. Karvių mažėjimas. Pieno pramonės produktų eksporto perspektyvos. Priedas(1).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2012-05-07
 • Politinės aplinkos įtaka tarptautiniam verslui

  Įvadas. Tarptautinės politinės aplinkos aspektai. Politinės aplinkos įtaka tarptautiniam verslui. Politinės rizikos įtaka tarptautinam verslui. Turto privatizavimo esmė. Politinės rizikos mažinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-03-01
 • Prancūzijos ekonomika

  Bendra informacija apie Prancūziją. Ekonominiai šalies ūkio rodikliai. Ekonominis Prancūzijos išsivystymas. Pramonė. Naudingos iškasenos. Žemės ūkis. Pienas. Vynas. Energetinė politika. Kas Prancūziją išskiria iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-13
 • Prancūzijos ekonominė analizė

  Geografinė padėtis. Prancūzijos vieta ir vaidmuo pasaulio ekonomikoje. Geopolitinės padėties raidos bruožai. Prancūzijos ekonominė integracija ir Europos Sąjunga. Prancūziškas demografinis modelis. Ūkio raidos bruožai. Prancūzijos ūkis. Pramonės šakų geografija. Prancūzijos žemės ūkio vieta vaidmuo Europos Sąjungoje. Bioprodukcinis ūkis. Turizmo reikšmė valstybės ekonomikoje. Socialinė infrastruktūra. Prancūzijos tarptautinė prekyba.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-06-23
 • Prekių mokslas (3)

  Įvadas. Maistinės infekcijos, apsinuodijimai, žarnyno infekcijos, profilaktika. Riešutai. Jų cheminė sudėtis, maistinė vertė. Klasifikavimas. Kokybės rodikliai ir laikymo sąlygos. Žuvų sūdymo būdai. Klasifikavimas, kokybės rodikliai. Sūdytų žuvų asortimentas prekybos įmonėse. Užduoties analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-09
 • Regioniniai prekybiniai susitarimai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti regioninius prekybinius susitarimus, jų ekonominį efektyvumą. Regioninių prekybinių susitarimų samprata ir raida. NAFTA – ekonominis efektyvumas. NAFTA poveikis Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) ir Meksikos ekonomikoms. 2003 metų Carnegie tyrimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-31
 • Regiono samprata ir regionalizacijos procesas Europoje

  Įvadas. Kas yra regionas? Regionalizacijos procesas – vienas iš svarbiausių veiksnių užtikrinančių regionų ekonominę plėtrą. Ekonomikos regioninės plėtotės teorijos. Regionų plėtotės kryptys vakarų šalyse. Regionų ekonomikos plėtotės skatinimo metodai ir priemonės užsienio šalyse. Europos Sąjungos (ES) regionų klasifikacija. Europos Sąjungos (ES) regionų teritorinė struktūra. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-04-03
 • Regionų ekonomika. Pagrindinės regionų ekonomikos sąvokos

  "Ką nagrinėja regionų ekonomika, pagrindinės regionų ekonomikos sąvokos". Europos Sąjungos (ES) regionų klasifikacija. Regionų formavimas. Apskritys ar regionai? Regionų ekonomikos plėtra. Regioninė politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-09-07
 • Regionų ekonominė integracija

  Įvadas. NAFTA. ECOWAS. EEB. ASEAN. MERCOSUR. OPEC. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-02-07
 • Regionų finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Regiono samprata, esmė. Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos struktūriniai fondai. Lietuvos regioninė politika. Lietuvos regionų finansavimo šaltiniai. Lietuvos apskritys — regionai. Regionų finansavimas Lietuvoje. Regionų finansavimo aktualiausios sritys. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(39 puslapiai)
  2006-02-14
 • Regionų plėtros teorijos ir politika

  Įvadas. Regionų plėtros teorijos. Visuomenės raidos etapų teorija. Išteklių teorija. Eksportu grįsta teorija. Urbanizacijos masto ekonomijos teorija. Verslininkystės plėtra Panevėžio regione. Panevėžio miesto plėtros strateginis planas. 4.1 prioritetas. Panevėžio kaip regiono centro konkurencingumo stiprinimas. 4.2 prioritetas. Darbo vietų kūrimas, išlaikant esamą pramonės potencialą ir skatinant verslo plėtrą. 4.3 prioritetas. Kokybiškos gyvenimo aplinkos kūrimas. 4.4 prioritetas. Panevėžio kaip Aukštaitijos švietimo, mokslo, sporto ir kultūros centro formavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-07
Puslapyje rodyti po