Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Absoliutaus pranašumo teorija. Lyginamojo pranašumo teorija. Šalies dydžio teorija. Gamybos veiksnių santykio teorija. Hekšerio–Ohlino teorija. Leontjevo paradoksas. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalių panašumo teorija. Investavimo teorijos. Įmonės internacionalizavimo modelis. Šalių palyginamosios analizės modelis. Pramonės šakos palyginamosios analizės modelis. Papildomų faktorių analizės modelis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-31
 • Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos teorija. Santykinio pranašumo teorija. Empirinis tarptautinių prekybos teorijų pagrindimas. Heckcheio-Ohlino teorija. Palyginamųjų kaštų teorija. Maiklo porterio teorija. Tarptautinės investavimo teorijos. Tarptautinio investavimo produkto gyvavimo ciklo teorija. Rinkos ne pilnumo (trūkumo) arba monopolistinių pranašumų. Johno Dunningo elektrinės tarptautinės gamybos teorija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-04-17
 • Tarptautinės prekybos ir investicijų teorijos

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Absoliutaus pranašumo teorija. Lyginamojo pranašumo teorija. Heckscherio – Ohlino teorija. Leontjevo paradoksas. Kiti verslo teorijų papildymai. Tarptautinis produkto gyvavimo ciklas. Technologijos gyvavimo ciklo teorija. Porterio absoliutaus šalių pranašumo teorija. Prekybos ribojimai. Argumentai už prekybos apribojimus. Prekybos apribojimų priemonės. Muitų tarifų (tarifiniai) barjerai. Nemuitiniai (netarifiniai) barjerai. Ekonominis vystymasis. Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)/gyventojui indikatorius. Ekonomiškai silpnų šalių bruožai. Importo pakeitimo strategija prieš eksporto skatinimą. Šiuolaikinės tiesioginių užsienio investicijų teorijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-05
 • Tarptautinės prekybos ir investicijų teorijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tarptautinės prekybos teorijos. Santykinio pranašumo teorija. Empirinis tarptautinių prekybos teorijų pagrindimas. Heckscherio-Ohlino teorija. Palyginamųjų kaštų teorija. Maiklo porterio teorija. Tarptautinės investavimo teorijos. Tarptautinio investavimo produkto gyvavimo ciklo teorija. Rinkos ne pilnumo (trūkumo) arba monopolistinių pranašumų teorija. Johno Dunningo elektrinės tarptautinės gamybos teorija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-05-07
 • Tarptautinės prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai

  Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos; Tarptautinės prekybos nauda (Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė, Masto ekonomija, Lyginamasis ir absoliutus pranašumai); Užsienio prekybos nauda; Tarptautinės prekybos politikos priemonės; Lietuvos užsienio prekyba (Teisinės bazės tobulinimas; Prekybos apyvarta; Prekių eksportas; Prekių importas). Išvados. Paveikslai (6). Lentelės (5).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-05-10
 • Tarptautinės prekybos įtaka rinkos dydžiui ir vartotojų pasirinkimo įvairovei

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinė prekyba. Eksporto motyvai. Importo motyvai. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinę prekybą prižiūrinčios organizacijos. Tarptautinės prekybos poveikis rinkos dydžiui ir vartotojų pasirinkimo įvairovei. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-05-19
 • Tarptautinės prekybos komercinėmis paslaugomis raida ir ypatybės

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Importo motyvacija. Eksporto motyvacija. Tarptautinės prekybos politika. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Pagrindinių pasaulio prekybos rodiklių kitimų pastaraisiais metais įvertinimas. Paslauga. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Pasaulio paslaugų rinka. Formavimosi prielaidos ir sąlygos bei rodikliai. Paslaugų teikiamų tarptautinėje rinkoje grupės. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai. Tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai. Globalūs pokyčiai skatinantys paslaugų sektoriaus augimą. Regionalizacija ir globalizacija. Europos Sąjunga. ES ryšiai su svarbiausiomis pasaulio valstybėmis ir organizacijomis. Europos Sąjungos (ES) indėlis į tarptautinę prekybą. ASEAN. ASEAN indėlis į tarptautinę prekybą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2008-05-16
 • Tarptautinės prekybos liberalizavimas: privalumai ir trūkumai

  Prekybos istorija. Konkurencija. Prekių asortimento įvairovė ir gausa. Palyginamasis pranašumas. Masto ekonomija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-05
 • Tarptautinės prekybos liberalizavimo problemos

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos bruožai. Tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos prieštaravimai. Tarptautinės prekybos struktūra ir tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Konkurencingos besivystančios šalys, jų žemės ūkio politikos prioritetai bei eksporto proveržio sritys. Laisvosios prekybos asociacijos ir muitų sąjungos. Laisvoji prekyba ir protekcionizmas. Europos Sąjunga (ES). Kelyje link glaudesnių ir liberalesnių tarpusavio valstybių prekybinių santykių. Prekybos kliūtys. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Nauda Bendrijai ir valstybėms nariams. BSTP — bendrasis susitarimas dėl prekybos ir muitų. GATT įvykusios konferencijos (raundai). Pasaulinė prekybos organizacija. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) nauda. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) didžiausias ir karštai siekiamas tikslas. Lietuvos įstojimas į PPO (Pasaulio prekybos organizaciją). Lietuvos atstovavimas PPO (Pasaulio prekybos organizacijoje) po 2004 m. gegužės 1 d. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) organizacinė struktūra. Pagrindiniai PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) principai. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) funkcijos ir kita veikla. Pasaulio prekybos organizacijos konkurencijos politika. Pagrindiniai PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) ir GATT skirtumai. Pasaulio prekybos organizacijos įvykusios ministrų konferencijos. Dohos derybų raundas. Derybos dėl žemės ūkio. Dohos derybų raundas – dvišalis procesas. Daugiau nei derybos dėl prekybos žemės ūkio produktais. Besivystančių šalių diferencijavimas. Iš skeptikų pusės. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(76 puslapiai)
  2009-02-06
 • Tarptautinės prekybos metodai

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinės prekybos metodų rūšys. Tarptautinės prekybos operacijos per tarpininkus. Tarptautinės prekybos tarpininkavimo įmonės. Tarptautinės prekybos operacijos biržose. Tarptautinės prekybos operacijos aukcionuose. Tarptautinės prekybos konkursai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(78 skaidrės)
  2006-06-02
 • Tarptautinės prekybos nauda

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata ir raida. Tarptautinio verslo sąvokos kitimas. Regioniniai prekybos blokai. Tarptautinės organizacijos. Palyginamojo pranašumo dėsnio esmė. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Technologinė aplinka. Tarptautinė prekyba Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-06-05
 • Tarptautinės prekybos nauda ir žala

  Įvadas. Tarptautinės prekybos sąlygos ir prielaidos. Tarptautinės prekybos protekcinės priemonės. Tarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. Netarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos žala. Grėsmių laukas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-12-21
 • Tarptautinės prekybos nauda ir žala (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti tarptautinės prekybos pagrindinius aspektus, teikiamą naudą bei žalą, kurią gauna jos dalyviai; išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos prekybą su užsienio valstybėmis. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos nauda. Absoliutūs ir lyginamieji tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarpvalstybiniai susitarimai dėl bendrų rinkų. Tarptautinės prekybos politika, jos nauda ir žala. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos užsienio prekybos raida. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Užsienio prekybos reikšmė žemės ūkiui. Lietuvos užsienio prekyba 2010 metų sausio – liepos mėnesį. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje, privalumai ir trūkumai. Išvados. Priedai (6).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(36 puslapiai)
  2011-02-08
 • Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos priemonės ir formos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos pranašumai ir trūkumai. Protekcionistinės užsienio prekybos politikos priemonės. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos teorija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-26
 • Tarptautinės prekybos organizavimas

  Užsienio prekybos operacijų organizavimas. Atsakomoji (priešpriešinė) prekyba. Prekių mainai. Tarptautinių atsakomųjų sandėrių pagrindinės formos. Prekybinių kontaktų užmezgimas su užsienio partneriais. Tarptautinės prekybos pirkimo-pardavimo sutartys (kontraktai).Tarptautinės tiekimo sąlygos (Incoterms). Investicinių projektų efektyvumo vertinimas. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Lietuvos užsienio prekyba. Pasaulinė užsienio prekyba. Žymių žmonių samprotavimai. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekyba su Europos sąjunga (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(40 puslapių)
  2006-04-04
 • Tarptautinės prekybos pagrindai

  Suraskite kiekvieną sąvoką atitinkantį apibrėžimą. Išspręskite uždavinius. Kiekvienam pateiktam atvejui 1-4 lentelėse apskaičiuokite: a) absoliutų pranašumą; b) palyginamąjį pranašumą. Nurodykite,kurie iš pateiktų teiginių yra teisingi.
  Tarptautinė ekonomika, uždavinys(4 puslapiai)
  2009-08-18
 • Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai ir paskatos

  Įžanga. Tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Paslaugų ir prekių komplementarumas. Savarankiškos paslaugos. Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai. Didesnis protekcionizmas. Tiesioginis kontaktas mainų santykiuose. Padėties ekonomika. Duomenų surinkimo problemos. Globalūs pokyčiai, skatinantys paslaugų sektoriaus augimą. Produktyvios tarptautinių paslaugų nišos. Regionalizacija ir globalizacija. Europos Sąjunga. ES ryšiai su svarbiausiomis pasaulio valstybėmis ir organizacijomis. Europos Sąjungos (ES) indėlis į tarptautinę prekybą. Vidinė Europos Sąjungos (ES) prekyba. Išorinė Europos Sąjungos (ES) prekyba. ASEAN. ASEAN indėlis į tarptautinę prekybą. Išorinė prekyba. Vidinė prekyba. Azijos-Ramiojo vandenyno ekonomikos kooperacija (APEC). Veiksmai, įtakojantys Rytų Azijos prekybos organizacijas. Pagrindiniai APEC uždaviniai. Regioninė prekyba. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pagrindiniai tikslai ir pasiekimai. Vystymasis ir prekyba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-10-15
 • Tarptautinės prekybos politika

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Palyginamasis panašumas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Muitai. Kitos tarptautinės prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-02-26
 • Tarptautinės prekybos politika (3)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos pagrindai. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies rizika. Ekonominė tarptautinių sandorių rizika. Ekonominė rizika eksporte. Ekonominė rizika importe. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Subsidijos. Dempingas. Netarifiniai apribojimai. Embargas. Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinės prekybos absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Šalies dydžio teorija. Šalių panašumo teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Hekšerio-olino tarptautinės prekybos teorija. Leontjevo paradoksas. Tarptautinės prekybos susitarimai. Prevencinių prekybinių susitarimų rūšys. Prekybiniai susitarimai. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pasaulio prekybos organizacijos struktūra ir veikla. Priedai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-10-19
 • Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės

  Darbo tikslas – išsiaiškinti ir suvokti tarptautinės prekybos politiką bei jos taikomas priemones. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika. Protekcionizmas. Laisvoji prekyba. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Subsidijos. Netarifinės prekybos kliūtys. Kvotos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-19
Puslapyje rodyti po