Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinio verslo ekonominė aplinka

  Tarptautinio verslo situacija Europos ir globaliu mastu. Tarptautinio verslo aplinkos. Tarptautinio verslo ekonominė aplinka. Išsivysčiusios, besivystančios ir neišsivysčiusios pasaulio šalys. Ekonomikos globalizavimas ir tarptautinės bendrovės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-05-23
 • Tarptautinio verslo ekonominė aplinka (2)

  Kaip valiutos kursas įtakoja verslą. Vienos kainos taisyklė. Big Mac‘o Indeksas/ Big Mac‘o valiuta. Valstybių klasifikavimas pagal pajamas. Mažai išsivysčiusios šalys. Naujos industrinės šalys. Industrinės šalys. Regioninės ekonominės integracijos. Ekonominės integracijos lygiai. Ekonominės integracijos argumentai. Prekybos kūrimas ir prekybos nukrypimai. Sumažėja importo kaina. Padidėjusi konkurencija ir masto ekonomija. Aukštesni produktyvumo veiksniai. Pagalba pasaulinei integracijai. Suvereniteto praradimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-12-03
 • Tarptautinio verslo internacionalizavimas

  Darbo tikslas – išnagrinėti, kas būdinga tarptautiniam verslui ir parodyti, kaip įmonės internacionalizuojasi. Tarptautinio verslo ypatumai. Tarptautinės politikos formos ir priemonės. Tarptautinio verslo rizika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2006-01-11
 • Tarptautinio verslo istorija, augimo tempai, kontrolės, centralizacijos tendencijos, vietinės valdžios reakcija

  Įvadas. Tarptautinio verslo prigimtis. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Spartus tarptautinio verslo sąvokos kitimas. Tarptautinio verslo raida ir svarba. Užsienio prekybos augimas. Tarptautinio verslo kontrolė ir centralizacija. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinio verslo kontrolė. Tarptautinių operacijų kontrolės sistemos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-06-01
 • Tarptautinio verslo teisinė aplinka

  Tarptautinio verslo teisinės aplinkos bendri bruožai. Tarptautinio verslo teisinės aplinkos sąvokos Ginčų sprendimas. Pagrindiniai teisiniai dokumentai įtakojantys tarptautinį verslą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-23
 • Tarptautinis strateginis valdymas

  Tarptautinis verslas. Tarptautinio verslo motyvacija. Strategijos samprata ir rūšys. Strategijų pranašumai ir trūkumai. Tarptautinis strateginis valdymas. Strateginio valdymo modeliai. Strateginiai sprendimai. Strateginis planavimas. Planavimo būtinybė tarptautiniame versle. Planavimo pranašumai ir trūkumai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-04-18
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (7)

  Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Nuosavi TVF ištekliai. Laikinos TVF sutartys dėl lėšų pritraukimo. Specialių skolinimosi teisių (Special Drawing Rights – SDR) departamentas. SDR įvertinimas. Administravimo sąskaitos.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-17
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (8)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai faktai. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) narių skaičiaus augimas 1945-2005 metais, valstybių skaičius. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) tikslai. Tarptautinis valiutos fondas atlieka du svarbiausius darbus. TVF pagrindinės funkcijos. Priežiūra. Techninė pagalba. Finansinė pagalba. Narystės kvota. Valstybių ir jų grupių mokamų kvotų dalis procentais nuo visos surenkamos kvotų sumos. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) narių balsų dalis procentais. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) narių mokami kvotų dydžiai ir jų turimas balsų skaičius. Special Drawing Rights - SDR. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) teikiamų paskolų pagrindinės sąlygos. Paimtų iš tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskolų suma, 1970-2000 metų laikotarpis. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskolų naudojimas pagal šalis, 1981-1990 metų laikotarpis. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskolų naudojimas pagal šalis, 1991-2000 metų laikotarpis. Specialūs fondai. Valstybės paėmusios paskolas iš specialiųjų fondų, 2003 metai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2009-05-14
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (9)

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Tarptautinio valiutos fondo (TVF) tikslai. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) veiklos sritys ir priemonės. Valstybių narių priežiūra. Skolinimas. Techninės pagalbos teikimas. Valdymas. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) finansavimo šaltiniai. Bendradarbiavimas su Pasaulio Banku. Lietuva ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Lietuvos kvota.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(1 skaidrė)
  2011-02-25
 • Tarptautinis valiutos fondas ir jo santykiai su Lietuva

  Ekonomikos teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Tarptautinis valiutos fondas. Tarptautinio valiutos fondo įkūrimo istorija. Tarptautinio valiutos fondo veikla tikslai ir funkcijos. TVF (Tarptautinio valiutos fondo) valdymas. Tarptautinio valiutos fondo veikla Lietuvoje. Įstojimo istorija. Skolinimosi praktika. Dabartinė Lietuvos pozicija TVF (Tarptautinio valiutos fondo) atžvilgiu. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-10-16
 • Tarptautinis valiutų fondas ir pasaulio bankas

  Įvadas. Tarptautinė valiutos sistema. Šiuolaikinė valiutos sistema. Dolerio – aukso valiutos sistema. Plaukiojantis valiutų kursas (nuo 1971 m.). Nustatyto ir lanksčiojo kurso režimų lyginimas. Valiutų rinkoje vykdomos operacijos. Tarptautinės finansų institucijos. Tarptautinis Valiutos Fondas. Atsiradimas. TVF vaidmuo ir funkcijos. Organizacinė struktūra. Lietuvos dalyvavimas TVF. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Pasaulio Banko paskolos. Pasaulio banko grupė. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų didėjimo priežastys. TNK bruožai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-06-01
 • Tarptautinis verslas

  Tarptautinės organizacijos valdymo struktūros dinamika (TOVS). Hierarchinė ir horizontali koordinacija. Tarptautinio verslo esmė. Tarptautinio verslo vystymosi periodai. Veiklos efektyvumo valdymas. Tarptautinis ir lyginamasis valdymas. Tarptautinės firmos tikslinė orientacija. Tarptautinio valdymo uždaviniai. Tradicijų vertinimas. Pokyčių valdymas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Tarptautinis verslas (2)

  Įvadas. Tarptautinio verslo raida. Tarptautinis verslas iki pramonės revoliucijos. Tarptautinė gamyba pramoniniame amžiuje: multinacionalinio verslo plėtra, 1850-1939 m. TUI ir tarptautinis verslas klasikiniu aukso standarto laikotarpiu: ekstensyvumas, intensyvumas ir stratifikacija. Tarptautinis verslas tarpukario laikotarpiu: ekstensyvumas, intensyvumas ir stratifikacija. Tarptautinio verslo įtaka prieš 1945 m. Multinacionalinės korporacijos iškilimas ir gamybos transnacionalizacija. Tarptautinio verslo ekstensyvumas. TUI intensyvumas ir multinacionalinė gamyba. TUI: stratifikacijos pobūdis. Multinacionalinė gamyba: stratifikacijos pobūdis. Istorinės verslo globalizacijos formos. Multinacionalinės korporacijos. Multinacionalinių korporacijų investicijos į besivystančią ekonomiją. Galimybės korporacijoms. Galimybės besivystančiai ekonomijai. Didžiausios multinacionalinės korporacijos. Nokia. Nike. Alna. Multinacionalinių įmonių interesų įvairovė. Multinacionalinių įmonių interesų įvertinimo būdai. Įtaka struktūrai: korporacijų galia prieš valstybės galią. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2007-01-12
 • Tarptautinis verslas (3)

  Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Regioniniai prekybos blokai. Regioninis ekonominis grupavimas. Ekonominio grupavimo tipai. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos. Demografinė aplinka. Tarptautinės darbo jėgos rinka. Konkurencinė aplinka. Ekonominės aplinkos svarba. Ekologinė aplinka. Aplinkos apsaugos priemonės. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Patentai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Tarptautinis verslas (4)

  Absoliutaus pranašumo teorija. Santykinis pranašumas. Hekšerio-Olino modelis. Produkto gyvavimo ciklas. Paklausos ir pasiūlos modelis. Valstybinis tarptautinių ekonominių santykių reguliavimas. Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos imigracijos ir emigracijos politikos vykdymo ypatumai. Europos Sąjungos ir jos rinkų ypatumai. Bendros rinkos kūrimo priežastys. Pagrindiniai bendros rinkos principai. Tarptautinė technologijų rinka. Technologijos gyvavimo ciklo pagrindiniai etapai. Tarptautinės valiutos sistema. Raida (etapai). Sistemos funkcijos. Tarptautinis kreditavimas. 4 pagrindinės tarptautinio kreditavimo funkcijos. 4 tarptautinio kreditavimo rinkos. Tarptautinė kredito rinka. 5 pagrindiniai tarptautinio kreditavimo principai.
  Tarptautinė ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2007-08-16
 • Tarptautinis verslo organizavimas

  Palyginamojo pranašumo dėsnis. Rikardo modelis. Hekserio-Olino modelis. Leontjevo paradoksas. Masto ekonomija ir tarptautinė prekyba. Masto ekonomija-masinis gamybos efektas. Tarptautinės prekybos politikos kryptys ir formos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai: Muitai. Tarptautinės prekybos instrumentai: netarifiniai apribojimai. Mokėjimo balansas ir jo struktūra. Mokėjimo balansą veikiantys veiksniai. Lietuvos mokėjimo balanso ypatumui. Valiutos kursas ir jo režimai. Aukso standartas. Bretton Wood sistema. Dolerio standartas. Lanksčiojo valiutos kurso režimas. Fiksuotųjų valiutos kursų zonų nauda ir kaštai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo modelis. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pagrindai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pasekmės Lietuvai. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos: užsienio investicijų teorijos. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos: tiesioginių užsienio investicijų formos. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tarptautinė bankininkystė. Tarptautinės kapitalo rinkos. Tarptautiniai ekonominiai susitarimai ir organizacijos. Tarptautinė ekonominė politika išsivysčiusiose šalyse: Europos sąjunga. Tarptautinė ekonominė politika išsivysčiusiose šalyse: Japonija. Tarptautine ekonomine politika besivystančiose šalyse. Lietuvos makroekonominė politika: pinigų politika ir kapitalo judėjimas. Lietuvos pajamų politika, ūkio konkurencingumo didinimas ir užimtumo politika. Lietuvos makroekonominė politika: tarptautinių ekonominių santykių politika.
  Tarptautinė ekonomika, špera(21 puslapis)
  2006-10-22
 • Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas. Mokymo būdai

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti žmogiškųjų išteklių valdymo svarbą šiuolaikinėje tarptautinėje įmonėje, apžvelgiant žmogiškųjų išteklių valdymo subtilybes, užduotis, sudėtingumą bei kitus šios srities specifinius niuansus. Žmogiškųjų išteklių vadyba. Vystymosi istorija. Žmogiškųjų išteklių ir personalo vadybos skirtumai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo požiūriai. Žmogiškųjų išteklių valdmo tikslai. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Tarptautinė žmogiškųjų išteklių vadyba. Požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą Lietuvos organizacijose. Žmogiškųjų išteklių vadyba tarptautinėje aplinkoje. Darbuotojų kategorijos. Skirtumai tarp vietinės ir tarptautinės žmogiškųjų išteklių vadybos. Pagrindinės užduotys tarptautiniame žmogiškųjų išteklių valdyme. Tarptautinė darbuotojų politika. Mokymasis – naujų žinių įsisavinimas. UAB "Eurolitcar" analizė. Informacija apie įmonę. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas. Išvados. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-11-12
 • Tarptautinių institucijų dinamika

  PowerPoint pristatymas. Jungtinės Tautos. Pagrindiniai Jungtinių Tautų valdymo organai. Pasaulio prekybos organizacija. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis. Pietryčių Azijos Tautų asociacijos. Europos laisvos prekybos asociacija. Amerikos Valstijų organizacija. Azijos–Ramiojo vandenyno ekonomikos kooperacija. Mercosur-Mercosul.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-05
 • Tarptautiniuose atsiskaitymuose naudojami mokėjimo instrumentai

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti pagrindinius tarptautinėje prekyboje naudojamus atsiskaitymo instrumentus. Tarptautinės prekybos mokėjimų sąlygos. Tarptautiniai mokėjimo instrumentai. Vekselis. Čekis. Tarptautinis mokėjimo pavedimas. Korespondentinė bankininkystė. Elektroninės mokėjimo priemonės. Elektroniniai pinigai. Pinigų perlaidos. Tarptautiniai atsiskaitymai pašto perlaidomis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-03-09
 • Tarpvalstybinės ekonominės sąjungos įvairiose pasaulio regionuose

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) veiklos sritys. Ekonominiai ir pinigų reikalai. Europos Sąjungos (ES) Institucijos. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) tikslai. Plėtros motyvai. Ekonominės priežastys. Politiniai motyvai. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tūkstantmečio tikslai. Jungtinių Tautų (JT) dukterinės organizacijos. Struktūra. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pagrindinės Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) funkcijos. Kita svarbi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) veikla. Šiuo metu Lietuva yra pilnateisė dalyvė. Lietuvai yra suteiktas stebėtojos statusas. Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT). Bendradarbiavimo darbo grupė (EBDG). Ryšiai su Lietuva. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narės. Narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) privalumai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-12-03
Puslapyje rodyti po