Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

  Įvadas. OECD istorija. Apie OECD. OECD principai. OECD veikla. Kas priklauso OECD? Apie Lietuvą. Lietuvos ir OECD tikslai. Statistinė diagrama. OECD tikslai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-12
 • Ekonominio saugumo įtaka tarptautinės prekybos vystymuisi

  Įvadas. Tarptautinės prekybos nauda. Ekonominis atvirumas. Tarptautinės prekybos rizika. Ekonominis saugumas. Embargas. Įvairūs diskriminaciniai metodai. Protekcionizmas. Kiti apribojimai. Ekonominis saugumas ir jo įtaka tarptautinės prekybos vystymuisi. Valstybės vaidmuo užtikrinant ekonominį saugumą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-28
 • Ekonominių geografinių struktūrų analizė Japonijoje

  Įvadas. Bendra informacija. Ekonomika. Pokario ekonomikos bendra apžvalga. Dabartinė situacija. Gamtiniai ištekliai. Gyventojai. Ūkio šakos. Žemės ūkis. Pramonė. Paslaugos. Valstybės importo ir eksporto struktūra. Valstybės ūkio ekonominė specializacija. Investicijos. Valstybės ekologinės problemos. Valstybės ūkio integracija į globalines pasaulio ekonomines sistemas. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(34 puslapiai)
  2009-04-01
 • Eksportas

  Įvadas. Eksporto planavimas įmonėse. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Eksporto rinkos tyrimo ypatumai. Eksporto įmonės galimybių įvertinimas. Eksporto įvertinimas Lietuvoje. Eksporto analizė pagal šalis ir produkciją 2003, 2004 ir 2005 metais. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) eksportas. Prekybos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) režimo pasikeitimas. Eksporto į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) režimo pokyčiai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-05-16
 • Eksportas (2)

  Įvadas. Tiesioginis ir netiesioginis eksportas. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Eksporto reguliavimo priemonės. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditai. Savarankiški eksporto apribojimai. Eksporto motyvai. Eksporto kainų strategija. Eksporto kainodaros veiksniai. Eksporto kainos nustatymas. Eksporto kainų strategija. Eksporto kaštai. Eksporto plėtra Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-02-06
 • Eksportas (3)

  Eksportas - tarptautinių komercinių operacijų rūšis. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditai. Savanoriški eksporto apribojimai. Eksporto prekių kainų reguliavimo tarptautiniai susitarimai. Eksporto paklausos tyrimai. Eksporto pasiūlos tyrimai. Eksporto plėtra. Finansinė parama eksporto plėtrai. Informacija apie eksporto rinkas/verslo galimybes. Lietuvos užsienio prekyba 2006 m. sausio-liepos mėn.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-05-11
 • Eksportas ir gamyba užsienyje

  Įvadas. Motyvai, kurie verčia įmones investuoti svetimoje šalyje. Skverbimosi į užsienio rinkas būdai. Užsienio rinkos parinkimo būdų pagrindinių charakteristikų sistema. Užsienio rinkų parinkimo metodai, ir pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai, lemiantys skverbimosi į užsienio rinkas būdų pasirinkimą. Vidiniai veiksniai, lemiantys skverbimosi į užsienio rinkas būdų pasirinkimą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-03-13
 • Eksportas ir importas: pagrindiniai aspektai

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės eksporto priežastys. Problemos, su kuriomis susiduria Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) eksportuotojai. Užsienio rinkų paieška. Mokėjimo ir finansavimo procesas. Eksporto apmokėjimo terminai. Eksporto finansavimas. Gabenimo dokumentai. Eksporto procedūros. Atsiėmimo dokumentai. Krovinių eksportavimas. Eksporto oru pranašumai, lyginant su jūriniu krovinio gabenimu. Importo šaltinių identifikavimas. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos eksportuotojams paramą teikia. Eksporto plėtros ir skatinimo strategija.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-13
 • Eksporto ir importo problema mažose ir didelėse įmonėse

  Įvadas. Smulkiojo verslo pranašumai tarptautinėje rinkoje. Didelių įmonių problemos. Smulkiojo verslo rėmimas Lietuvoje. Užsienio politika. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Valstybinis tarptautinės prekybos reguliavimas. Tarptautinės prekybos politikos instrumentų klasifikavimas. Tarifiniai užsienio prekybos instrumentai. Muitų mokesčiai. Muito mokesčio funkcijos. Muitų klasifikavimas. Tarifų kvotos. Netarifiniai užsienio prekybos instrumentai. Kiekybiniai užsienio politikos metodo instrumentai. Kvota. Licenzija. Laisvasis arba savanoriškasis apribojimas. Užmaskuoti užsienio prekybos politikos metodo instrumentai. Techniniai apribojimai. Vidaus mokesčiai ir rinkliavos. Vyriausybinių pirkimų politika. Reikalavimas gamyboje naudoti vietinės gamybos komponentus. Finansiniai tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Subsidija. Kreditavimas. Dempingas. Lietuvoje taikomi muitai. Rizika tarptautiniame versle. Ekonominė rizika. Ekonominė rizika eksporte. Ekonominė rizika importe. Politinė rizika šalyje, į kurią eksportuojama. INCOTERMS 2000. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-02-22
 • Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją būklė. Bendra informacija apie Baltarusiją. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. Prekybos balansas. Lietuvos eksporto į Baltarusiją dinamika ir struktūra. Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją problemos. Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją perspektyvos. Išvados. Priedai (3). Grafikai (10).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-05-11
 • Eksporto iš Lietuvos į Kanadą analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos dabartis ir tendencijos. Eksporto iš Lietuvos į Kanadą būklė. Lietuvos eksportas į Kanadą ir jo struktūra. Didžiausių prekių grupių, eksportuojamų iš Lietuvos į Kanadą, analizė. Lietuvos eksporto į Kanadą prognozė. Prekybos su Italija nauda, plėtojimo būdai ir priemonės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, analizė(18 puslapių)
  2007-06-14
 • Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Įvadas. Eksporto į Ukrainą būklės analizė. Duomenys 1999-2003 metų. Lietuvos ir Ukrainos prekybos balansas. Lietuvos eksporto į Ukrainą dinamika ir struktūra. Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą problemos. Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą perspektyvos ir prognozė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-03-25
 • Eksporto planavimas

  Eksporto galimybių įvertinimas. Valdymo tikslai. Patirtis. Valdymas ir personalas. Gamybiniai pajėgumai. Finansiniai pajėgumai. Rekomendacijos pradedančiam eksportuotojui. Eksporto rinkos pasirinkimas. Rinkų sąrašo sudarymas. Atrinktų rinkų palyginimas. Eksporto marketingo plano struktūra. Kaip pasirinkti užsienio prekybos partnerį. Klientai ir pardavimų apimtys. Realizuojama produkcija. Pajėgumai ir įranga. Pardavimų skatinimas. Komercinė dokumentacija. Transportavimo ir sandėliavimo dokumentai. Draudimo dokumentai. Sąskaitos. Kiti dokumentai. Transporto rūšies pasirinkimas. Transporto rūšių efektyvumo lyginamoji analizė. Atsiskaitymų rūšys. Eksporto rizikos minimizavimas. Apyvartinių lėšų papildymas banko paskolomis. CE ženklinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-01-16
 • Eksporto plėtra: "Utenos trikotažas"

  Eksportas. Eksporto rūšys. Eksporto motyvai. Kontaktų užmezgimas su užsienio partneriais. Eksportinių prekių kainų nustatymas. Užsienio prekybos kainų balansas. Pasaulinė prekybos organizacija. Laisvas prekių judėjimas. Įmonės eksporto plėtra. AB "Utenos trikotažas". Įmonės veiklos pradžia. "Utenos trikotažo" eksporto veikla.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-06-06
 • Eksporto prekių transportavimas ir muitinės procedūros

  Įvadas. Eksporto prekių transportavimas ir muitinės procedūros. Tarptautinė krovinių klasifikacija. Prekių transportavimo sąlygos pagal INCOTERMS 2000. Transporto priemonės parinkimas ir daugiagrandė transporto sistema. Eksporto prekių gabenimas automobilių keliais. Eksporto prekių gabenimas geležinkeliu. Eksporto prekių gabenimas vandens transportu. Eksporto prekių gabenimas oro transportu. Konteinerių naudojimas eksporte. Transportuotojo ir muitinės sąveika. Muitinės procedūros. Transportavimo rizika ir draudimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-03-23
 • Eksporto strategijos parengimas

  Eksporto strategijos parengimas. Lietuvos eksporto struktūros pokyčiai. Lietuvos eksporto plėtojimo programa. Eksporto kreditų draudimas užsienio šalyse. Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje. Eksporto skatinimo problemos ir jų sprendimas.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Eksporto subsidijų įtaka įmonės eksporto vystymui

  Įvadas. Eksporto subsidijavimo nauda valstybiniu mastu. Subsidiniai bankų kreditai. Alternatyva subsidiniams bankų kreditams – faktoringas. Tiesioginės eksporto subsidijos. Netiesioginės eksporto subsidijos. Eksporto draudimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Eksporto valdymas

  Įvadas. Eksportas – tarptautinių komercinių operacijų rūšis. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto kanalų pasirinkimas. Eksporto rinkos tyrimo ypatumai. Kodėl reikia tirti eksporto rinką. Eksporto paklausos tyrimai. Eksporto pasiūlos tyrimai. Konkrečios eksporto prekės įėjimo į rinką būdų tyrimai. Eksporto prekės konkurencingumo nustatymas. Eksporto planavimas. Kaip pasirinkti eksporto rinką? Eksporto marketingo planas. Ikisutartinė partnerių paieška. Informacijos apie partnerius paieška. Komercinės informacijos šaltiniai publikacijose. Mugės ir parodos – eksporto klientų paieškos būdas. Transporto priemonės pasirinkimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-11-14
 • Elektroninės komercijos aplinkos analizė įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Elektroninis verslas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos kategorijos. Verslas – verslui. Verslas – vartotojui. Vartotojas – vartotojui. Valstybinė institucija – verslui. Valstybinė institucija – vartotojui. Valstybinė institucija - valstybinei institucijai. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Elektroninės komercijos sprendimai. Antspaudas – skaitmeninis parašas. E-verslo vystymo 10 Lietuvos apskričių projektas. Elektroninės komercijos teisės aktai. Bendras Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susitarimas dėl elektroninės komercijos. Bonos konferencija. 1997 Susiliejančių Technologijų Žalioji knyga. Lisabonos Europos taryba. Sevilijos Europos Taryba ir eEurope 2005 Action Plan. Europos Sąjungos (ES) elektroninės komercijos direktyva – 2000 metai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2005-05-19
 • Elektros energijos eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Įvadas. Lietuvos elektros energijos eksporto būklės analizė. Elektros energetikos situacija Lietuvoje. Lietuvos elektros energijos eksporto dinamika. Svarbiausi eksporto partneriai. Lietuvos eksporto struktūra. Lietuvos ekonominės politikos poveikio eksportui įvertinimas. Elektros energijos eksporto problemos. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas, perspektyvų įvertinimas bei prognozės ateičiai. Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pasekmės Lietuvos ekonomikai. Lietuvos galimybės ateityje dalyvauti tarptautinėje elektros energijos prekybos rinkoje. Lietuvos galimybės ateityje išlikti "branduoline valstybe". Prognozės ateičiai. Išvados. Priedai (6).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-10-15
Puslapyje rodyti po