Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Emigracija. Perspektyvos pasaulyje

  Įvadas. Migracijos samprata. Migracijos rūšys ir tikslai. Emigracijos iš Lietuvos raida. Emigracija iki I Pasaulinio karo. Emigracija tarpukariu (1918 – 1939 m.). Emigracija sovietinės okupacijos metais. Emigracija atkūrus Nepriklausomybę (1990 – dabar). Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Emigracija pasaulyje. Emigracijos Lietuvoje mažinimo būdai. Emigracijos prognozės. Apklausos analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-04-20
 • Estijos statybos sektoriaus analizė

  Įvadas. Statybos sektorius. Gyvenamosios paskirties pastatų statyba. Negyvenamosios paskirties statybos sektoriaus tendencijos. Civilinės statybos sektoriaus tendencijos. Sąnaudų tendencijos. Finansinė struktūra ir pagrindiniai rinkos dalyviai. Statybos sektoriaus sukuriamas BVP. Dirbančiųjų skaičius statyboje. Pagrindinės statybos įmonės ir jų veikla. Merko ehitus. Eesti ehitus. YIT. Skanska EMV. Statybos eksportas Estijoje. Didžiausi statybos projektai Estijoje. Profesijų muziejus. Fahle namai. Ravala. Povandeninis tunelis. Povandeninė atominė elektrinė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2009-04-07
 • Euro įvedimo perspektyvos Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Narystė Europos Sąjungoje (ES) yra besąlygiškas įsipareigojimas įsivesti eurą. Pagrindiniai Mastrichto kriterijai. Konvergencijos rodiklių 2007 metų rugsėjo mėn. duomenys. Teisės derinimas. Euro įvedimo teikiama nauda Lietuvai. Pasekmės įsivedus eurą. Institucijos atsakingos už euro įvedimą Lietuvoje.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-02-06
 • Euro įvedimo problemos Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Euro įvedimo situacija ir galimybės Baltijos valstybėse

  Įvadas. Euro įvedimo problemos Europos Sąjungos (ES) šalyse. Problemos, susijusios su euro įvedimu Vokietijoje. Problemos, susijusios su euro įvedimu Prancūzijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Baltijos šalyse. Euro įvedimo situacija ir galimybės Latvijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Estijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-10-28
 • Europa - konkurencinga žiniomis paremta ekonomika

  Įvadas. Kas tai Europos Sąjunga? Ekonominis įvertinimas. Eurointegracijos poveikis Lietuvos ekonomikai. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) pasekmių poveikis Lietuvos ūkiui remiantis susistemintų tyrimų rezultatais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-17
 • Europos anglies ir plieno bendrija

  Europos anglies ir plieno bendrija (EAPB). Šiaurės Amerika. Rusija ir nepriklausomybę atgavusios valstybės. Pietryčių Europa. Artimieji Rytai. Europos ir Viduržemio jūros regionų partnerystė. Regionų šalių grupės. Daugiašaliai santykiai. Aplinkos apsauga. Humanitarinė pagalba.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Europos bendrijos steigiamųjų ir jas papildžiusių sutarčių tikslai bei įtaka integraciniams procesams

  PowerPoint pristatymas. Europos integracijos prielaidos. Šumano deklaracija. Paryžiaus sutartis (EAPB). Romos sutartys (EEB; EURATOM). Sujungimo sutartis (Merger’io). Suvestinis Europos aktas (SEA). Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Sutartis dėl Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos. Apibendrinimas.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-04-17
 • Europos ekonominė ir valiutinė sąjunga

  Santrauka. Įvadas. Tikslas yra aptarti Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos esmę bei išanalizuoti kai kurių dar neįstojusių į šią sąjungą valstybių ir eurą įsivedusių šalių ekonominius ir konvergencijos rodiklius. Europos ekonominė ir valiutinė sąjunga. Ekonominės pinigų sąjungos samprata ir raida. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos įgyvendinimas. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos teigiama ir neigiama įtaka šalių ekonomikai. Konvergencijos kriterijai. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos esamų ir būsimų valstybių narių ekonomikos analizė. Valdžios sektoriaus skola ir deficitas arba perteklius. Infliacija. Ilgalaikių palūkanų norma. Eurą įsivedusių šalių ir planuojančių įsivesti valstybių ekonominių rodiklių analizė. Realaus BVP augimas. Nedarbo lygis. Investicijos. Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Slovakijos ekonominių rodiklių prognozės 2008 – 2009 metams. Išvados. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(60 puslapių)
  2010-11-03
 • Europos Laisvos Prekybos Asociacijos (EFTA) šalys

  Įvadas. ELTA pristatymas. Europos laisvos prekybos asociacija. Norvegija. Naftos gavyba. Politikos sistema. Ateitis. Norvegijos ekonominių rodiklių apžvalga. Norvegijos eksportas yra didesnis už importą. Europos sąjungos klausimas. 1994 metais nusprendė, jog nenori stoti į Europos Sąjungą (ES), tačiau nuolat prisideda prie jos biudžeto. Apibendrinimas. Islandija. Energetika. Žvejyba. Turizmas. valstybės skola. Europos sąjungos klausimas. Kiti rodikliai. Inovacinė veikla. Partneriai. Apibendrinimas. Šveicarija. Bankininkystė. Mašinų gamyba ir metalo apdirbimas. Tikslioji mechanika. Chemijos pramonė. Transportas. Ekonominiai ryšiai. Priklausomybė nuo Europos Sąjungos (ES). Šveicarijos santykiai su Europos Sąjunga (ES). Apibendrinimas. Lichtenšteinas. socialinė aplinka. Eksportas. Importas. Nacionalinis konkurencingumas. Pasiskirstymas pagal sektorius. Švietimas. Socialinė apsauga. Bendradarbiavimas. Apibendrinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2009-10-06
 • Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA)

  Įvadas. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) raida. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) institucijos. Taryba. Konsultacinis ir parlamento narių komitetai. Sekretoriatas. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) teismas. Europos ekonominė erdvė. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) pasiekimai. Lietuvos ryšiai su Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2009-03-18
 • Europos parlamentas (EP) (6)

  Įvadas. Europos parlamento nariai. Europos parlamento nario statusas. Skaidrumas. Kaip dirba Europos parlamentas. Būstinė ir darbo vietos. Pirmininkavimas, biuras ir pirmininkų sueiga. Frakcijos. Parlamento nuolatiniai komitetai. Generalinis sekretoriatas. 2004 - 2007 m. biuras. Frakcijų pirmininkai. Nuolatiniai parlamento komitetai. Europos parlamento įgaliojimai ir vaidmuo. Įgaliojimai leisti įstatymus. Kaip parlamentas ir taryba bendrai priima Europos įstatymus. Įgaliojimai vykdyti biudžeto priežiūrą. Įgaliojimai kontroliuoti. Didėjanti politinė įtaka. Europos parlamentas: jūsų balsas Europoje.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-05-21
 • Europos sąjunga — pasaulinės rinkos dalyvis

  Įvadas. Europos sąjunga – pasaulinės rinkos dalyvis. Rinkos samprata ir funkcijos. Europos sąjungos (ES) prekybos politika. Pasaulinės prekybos tendencijos 1958-2006 metais. Europos sąjungos prekybos ryšiai pasaulyje. Eksportas ir importas į ukrainą. Eksportas ir importas į JAV. Eksportas ir importas į lotynų Ameriką. Eksportas ir importas į Rusiją. Eksportas ir importas į Azijos šalis. ekonominiai ryšiai su pietų Afrika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-10-20
 • Europos Sąjunga (ES) (28)

  Įžanga. Europos Sąjunga (ES) – taikos garantas. Taika. Saugumas. Laisvas prekių judėjimas. Muitų sąjunga. Fitosanitarinė kontrolė. Lietuvos narystės Europos Sąjungos (ES) privalumai ir trūkumai laisvo prekių judėjimo srityje. Šalys kandidatės. Turkija. Kroatija. Europos Sąjungos (ES) šalys. Bulgarija. Kipras. Suomija. Rumunija.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-10
 • Europos Sąjunga (ES) pasaulio arenoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – apžvelgti, kokią poziciją Europos Sąjunga (ES) užima pasaulyje dabar ir užimtų ateityje. Europos Sąjunga (ES) ir jos kaimynės. Europos Sąjungos (ES) vaidmuo pasaulyje. Europos Sąjungos tikslai. Europos Sąjungos (ES) išorės santykiai. Prekybos politika. Bendra užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos (ES) taikomos paramos priemonės (I). Parama žmogaus teisėms. Humanitarinė pagalba. Kova su skurdu. Europos Sąjungos (ES) teikiama vystymosi pagalba, eurų nuo kiekvieno piliečio. Europos Sąjungos (ES) išorės santykiai (I). Afrika, Karibų baseino jūros, Ramiojo vandenyno šalys. Afrika, Karibų baseino jūros, Ramiojo vandenyno šalys. Lotynų Amerika. Vakarų Balkanų šalys. Rusijos federacija. Kinija. ES ir pasaulis. Prekybos apimtys (1). Prekybos apimtys (3). Prekybos partneriai. Ateities perspektyvos. Demografiniai rodikliai. Demografinė sudėtis. Bendrasis vidaus produktas. Numatomas BVP augimas. Perkamoji galia. Saugumo lygis. Religijų pasiskirstymas. Gamtiniai ištekliai. Energetiniai poreikiai. Aplinkosauga. Vandens ištekliai. Regionų ateitis. Išvados (I).
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(51 skaidrė)
  2009-09-18
 • Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos ekonominė politika

  Įvadas. Istorinė Europos Sąjungos (ES) raida. Europos Sąjungos (ES) bendrosios rinkos raida. Europos Sąjungos (ES) keturios laisvės. Europos Sąjungos (ES) bendroji politika. Europos centrinis bankas. Vieninga pinigų politika. Lietuva ir Europos sąjunga. Europos Sąjungos (ES) ekonomika. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Europos Sąjungos (ES) importas ir eksportas. Priedas (1). Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-06-19
 • Europos Sąjungos (ES) plėtra

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) plėtra-istorinė galimybė. Narystės Europos Sąjungoje (ES) sąlygos. Ilgas kelias į narystę Europos Sąjungoje (ES). Kiek gali augti Europos Sąjunga (ES)? Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) penktosios plėtros etapai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-10
 • Europos Sąjungos (ES) ateities perspektyvos

  Įvadas. Pasaulio raidos tendencijos. Europos Sąjungos raidos tendencijos globalizacijos ir technologijų iššūkių akivaizdoje. Europos Sąjungos užsienio politikos, saugumo ir gynybos perspektyvos. Apibendrinimas. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-02-26
 • Europos Sąjungos (ES) bendra prekybos politika su trečiosiomis šalimis

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) samprata. Europos Sąjungos (ES) - tai unikali valstybių sąjunga. Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Baltoji knyga. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Ekonominė integracija ir jos formos. Ekonominė integracija pasaulyje. Laisvosios prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Bendra prekybos politika. Europos Sąjungos (ES) prekybiniai santykiai su kitais regionais. Prekybiniai Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Prekybiniai Japonijos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Prekybiniai Kinijos ir Indijos santykiai su Europos Sąjungos (ES). Prekybiniai Lotynų Amerikos ir Meksikos santykiai su Europos Sąjungos (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-05
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (5)

  Įžanga. XX amžiaus žemės ūkis: maisto perteklius ir badas. Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios Žemės ūkio politikos raida. Kaimo plėtros politika. Organinis ir tausojantis ūkininkavimas. Grūdų rinka. Mėsos rinka. Kiaušinių ir paukštienos rinka. Pieno rinka. Vaisių ir daržovių rinka. Cukraus rinka. Plėtra ir parama naujoms valstybėms-narėms. Javai. Bulvių krakmolas. Sausi pašarai. Cukrus. Augalinis pluoštas. Pieno sektorius. Galvijai. Aviena ir ožkiena. SAPARD tikslai ir finansavimas. Europos sąjungos Žemės ūkio administravimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(68 puslapiai)
  2007-08-29
 • Europos Sąjungos (ES) ekonomika

  Europos Sąjungos (ES) pinigų integracija. Europos Sąjunga: struktūriniai fondai ir regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Europos Sąjungos (ES) technologijų plėtros ir inovacijų politika. Europos Sąjungos (ES) konkurencinė politika. Europos sąjungos socialinė ir švietimo politika Socialinė politika. Užimtumo politikos veiksmų koordinavimas. Europos socialinio modelio modernizavimas. Švietimo politika. Kultūros politika. Struktūrinė ir regionų politika.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2005-09-29
Puslapyje rodyti po