Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Muitai

  Tarptautinės prekybos politika: tarptautinės prekybos reguliavimas tarifų metodu. Ekonominis muitų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Muitų įtaka mažos šalies ekonomikai. Muitų įtaka didelės valstybės ekonomikai. Importo apmokestinimas muitų tarifais. Vartotojų gerovė. Importo tarifai ir vartotojų interesai. Muitų tarifai – Valstybės pajamos. Grynasis muitų tarifų efektas. Optimalus tarifas. Eksporto tarifas. Muitų sąjunga. Muitų taikymo vertinimas. Teigiamos pasekmės. Neigiamos pasekmės.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2007-02-23
 • Muitų sąjunga

  PowerPoint pristatymas. Muitas. Muitų rūšys. Netarifinė priemonė eksportuojamų ir importuojamų prekių kiekiui reguliuoti. Importas. Importo muito poveikis mažoms šalims. Importo muito poveikis didelėms šalims. Pajamų perskirstymo efektas. Šalių ekonominės integracijos pakopos. Šalių ekonominės integracijos laipsnis. Laisvosios prekybos zona (LPZ). Laisvosios prekybos zonos pavyzdžiai. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis. Pietryčių Azijos valstybių asociacija. Europos laisvosios prekybos asociacija. Muitų sąjunga. Muitų sąjungos ekonominė erdvė. Muitų sąjungos funkcijos. Muitų sąjungos poveikis prisijungusios šalies tarptautinei prekybai. Muitų sąjungų pavyzdžiai. Karibų baseino bendroji rinka. Andų grupė. Europos Sąjungos (ES) atsiradimas (3). Muitų sąjungos privalumai ir trūkumai. Bendra rinka. Ekonominė ir valiutų sąjunga.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(27 skaidrės)
  2009-01-21
 • Multinacionalinės ir transnacionalinės įmonės

  Įvadas. Temos aktualumas. Internacionalizavimas. Multinacionalinės kompanijos. Multinacionalinės kompanijos samprata. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. Multinacionalinės kompanijos praktika Lietuvoje. Multinacionalinių kompanijų apibendrinimas. Transnacionalinė kompanija. Transnacionalinių kompanijų atsiradimas ir jų raida. Transnacionalinių kompanijų apibendrinimas. Kitos tarptautinės kompanijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-23
 • Naftos eksportas: BĮ "Minijos nafta"

  Summary. Įvadas. Rentabilios eksportinės naftos kainos nustatymas. Teoriniai sprendimai. Pasaulinės naftos kainos. Brento rinkos apibrėžimas ir prekybos būdai. Datuotas Brentas ir 15 dienų Brentas. Naftos kainų ataskaitos. Skirtumai tarp būsimų ir ateities rinkų. Naftos žaliavos eksportas ir jos kainų nustatymo metodai. Metodai, jų tikslai bei jų nustatymo priemonės. Ekonominė kaina. Standartinės naftos rūšies kainos ekvivalentas ir jos santykis su prekiaujamos naftos kaina. Konkuruojančios lygybės pritaikymai. Brento vieta kainų nustatymo formulėse. Tarptautinė prekyba ir ją skatinantys veiksniai. Eksporto funkcijos ir galimi tarpininkai. Eksporto strategijos sudarymas. Eksporto strategijos sudarymo etapai. Strateginė informacija tarptautinėje prekyboje. Eksperimentinis modeliavimas. Naftos gavyba ir eksportas Lietuvoje. Atrasti telkiniai bei naftos gavyba juose. Naftos gavybą reguliuojantys veiksniai. Geologiniai veiksniai. Įstatyminiai veiksniai. Naftos gavybai taikytini mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Akcizai. Muitai. Kiti mokesčiai. UAB "Minijos nafta" veiklos analizė. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės organizacinė struktūra ir valdymas. Gamybinio proceso apibūdinimas. Naftos gavybos ir išgaunamos naftos charakteristikos. Eksporto organizavimas. UAB "Minijos nafta" naftos eksportas. Eksportuojamos produkcijos transportavimo specifika. Rentabilios eksportuojamos naftos kainos modeliavimas. Įmonės parduodamos naftos savikainos nustatymas. Eksportuojamos naftos rentabilios kainos nustatymas. Apsaugos mechanizmų modeliavimas. Rezultatų ekonominis įvertinimas ir prognozė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(44 puslapiai)
  2006-01-11
 • Naujos galimybės Lietuvos verslui Europos Sąjungos (ES) rinkoje (Laisvas prekių, žmonių ir pinigų judėjimas)

  Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos santykiai. Trumpa istorija. Laisvo prekių judėjimo principai. Eksportas, importas pagal valstybes. Eksportas ir importas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Laisvas asmenų judėjimas – galimybės ar grėsmės? Laisvas asmenų judėjimas - viena jautriausių Europos Sąjungos (ES) plėtros sričių. Tarptautinė migracija. Vidutiniškai per parą Lietuvoje. Laisvas kapitalo judėjimas. Pagrindinės poskyrio "Kapitalo judėjimas ir mokėjimai" nuostatos. Išvados. Ekonominės pasekmės.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-16
 • Naujųjų Europos Sąjungos (ES) valstybių ekonominės konvergencijos sąlygų tenkinimas 2004 ir 2008 metais

  Įvadas. Tyrimo tikslas – naujųjų ES valstybių ekonominės konvergencijos palyginimas. Ekonominės konvergencijos sąlygų apibūdinimas. 2004 metų ekonominės konvergencijos rodikliai naujose Europos Sąjungos (ES) šalyse. 2008 metų ekonominės konvergencijos rodikliai naujose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių konvergencijos rodiklių pokyčius įtakoję veiksniai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-28
 • Neapmokėjimo rizika tarptautiniuose atsiskaitymuose

  Įvadas. Neapmokėjimo rizikos samprata. Neapmokėjimo rizikos atsiradimo priežastys. Neapmokėjimo rizika kitų rizikų plotmėje. Neapmokėjimo rizikos mažinimo priemonės. Eksporto kredito draudimas. Eksporto kredito draudimo privalumai ir trūkumai. Eksporto kredito draudimas Lietuvoje. Eksporto kredito draudimas užsienio šalyse. Akredityvas. Kitos mažinimo priemonės ir būdai. Atsiskaitymų rizikos rodiklis Europoje ir Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-01-08
 • Nedarbas Europos Sąjungoje (ES) ir jo priežastys

  Įvadas. Nedarbas ir jo tipai. Nedarbas Europos Sąjungos valstybėse. Nedarbo lygio kitimas Europos Sąjungoje (ES). Vyrų, moterų, jaunimo ir bendras nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES). Nedarbo Europos Sąjungoje (ES) priežastys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-16
 • Netarifinės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Jų taikymą pateisinantys argumentai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Netarifiniai apribojimai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvota. Importo kvotų rūšys. Importo kvotų veikimo mechanizmas, jų palyginimas su importo muitais. Savanoriški eksporto apribojimai. Licencijos. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditavimas. Netarifines tarptautinės prekybos politikos priemones pateisinantys argumentai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-05
 • Netarifinės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Jų taikymą pateisinantys argumentai (2)

  PowerPoint pristatymas. Netarifiniai apribojimai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvotos. Kvotų rūšys. Savanoriški eksporto apribojimai. Naudojant savanoriškus eksporto apribojimus. Licencijos. Licencijų formos. Paslėptieji netarifiniai apribojimai. Pagrindinės paslėptųjų apribojimų rūšys. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidija. Eksporto kreditavimas. Eksporto kreditavimo formos. Netarifines tarptautinės prekybos politikos priemones pateisinantys argumentai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-05-11
 • Netarifiniai užsienio prekybos reguliavimo metodai, jų taikymas, priemonės

  Kam reikalingas licencijavimas? Kam skirta licencija? Licencijavimo taisyklių turinys. Licencijos objektas. Licencijavimo tvarkos labirintai. Licencijavimo tikslai. Tariama licencijų nauda. Neigiami licencijavimo padariniai. Licencijavimo reforma (apibendrinti pasiūlymai). Alternatyva licencijavimui. Teisės aktai, reglamentuojantys veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimą.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-03
 • Niemobilne czynniki produkcji a podział dochodu. Przykład wymiany polsko-rosyjskiej

  Darbas lenkų kalba apie ekonominį modelį, Lenkijos-Rusijos bendradarbiavimą. Wstęp. Model oparty na niemobilnych czynnikach. Możliwości produkcyjne. Relatywna podaż, relatywny popyt. Płace i podział dochodu. Wymiana międzynarodowa po uwzględnieniu czynników niemobilnych. Wymiana międzynarodowa i relatywne ceny. Podział dochodu i korzyści z wymiany. Przykład Polsko-Rosyjskiej wymiany handlowej. Uzależnienie Polskiej gospodarki od rosyjskiego gazu i ropy. Struktura wymiany polsko-rosyjskiej. Czynniki determinujące polsko-rosyjską wymianę handlową. Zastosowanie teorii. Podział dochodu, korzyści z wymiany. Podsumowanie.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-02-08
 • Norvegijos ekonominė analizė

  Įvadas. Geografinė ir demografinė padėtis. Šalies ekonomika. Ekonomika. Norvegijos BVP. BVP struktūra. Išlaidos. Investicijos. Prekyba. Nedarbas ir infliacija. Tendencijos. Sąjungos kuriose šalis dalyvauja. Santykiai su Lietuva. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-11-26
 • Norvegijos integracijos į Europos sąjungą (ES) aspektai

  Įvadas. Norvegijos istorinis kontekstas. Norvegijos integracijos į europos sąjungą motyvai. Derybų eiga ir pasiekti susitarimai. Ekonominės pasekmės ir jų vertinimas. Atvirumas pasaulinei prekybai. Ekonominiai augimo rodikliai. Narystė eurozonoje ir jos vertinimas. Išskirtiniai Norvegijos karalystės bruožai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2009-12-14
 • Norvegijos integracijos į Europos sąjungą (ES) aspektai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti Nyderlandų Karalystės integracijos į Europos sąjungą (ES) aspektus. Istorinis kontekstas. Integracijos motyvai. Derybų eiga ir pasiekti susitarimai. Ekonominės pasekmės ir jų vertinimas. Atvirumas pasaulinei prekybai. Ekonominio augimo rodikliai. Narystė euro zonoje ir prognozės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-04-07
 • Norvegijos, Šveicarijos, Lichtenšteino ir Islandijos migracijos

  PowerPoint pristatymas. Imigracija į Norvegiją. Lietuviai Norvegijoje. Imigracijos į Norvegiją priežastys. Emigracija iš Norvegijos. Imigracija į Šveicarija. Imigracijos į Šveicarija priežastys. Emigracija iš Šveicarijos. Šveicarijos lietuviai. Emigracija iš Islandijos. Emigracijos iš Islandijos priežastys. Imigracija į Islandiją. Imigracija į Lichtenšteiną. Priežastys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-03-22
 • Oil prices

  Darbas anglų kalba. Naftos kainos. Oil industry. What factors caused the increase in oil prices and why? Why have prices come down?
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-06-11
 • Olandijos socialinės ir ekonominės raidos ypatumų analizė

  Įvadas. Šalies socialinės ir ekonominės tendencijos. Nyderlandų BVP dinamika. Nyderlandų investicinis patrauklumas. Nyderlandų padėtis verslo ciklų teorijos požiūriu. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Užimtumo ir nedarbo situacija. Tarptautinės prekybos apimtys. Lietuvos BVP dinamika. Lietuvos investicijos. Lietuvos padėtis verslo ciklų teorijos požiūriu. Lietuvos fiskalinė politika. Monetarinė politika. Lietuvos užimtumo ir nedarbo situacija. Ekologinė gamyba Olandijoje. Ekologiniai ūkiai Olandijoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-11-18
 • OPEC (2)

  Įvadas. Kas tai yra OPEC? Kodėl buvo reikalinga susiformuoti OPEC? Kodėl kinta naftos ir naftos produktų kainos? Esamų naftos kainų staigaus augimo priežastys. Pasaulinių naftos kainų etalonai. Pasaulines naftos kainas įtakojantys veiksniai šiuo metu. Karas Irake. Karalių likimai įtakoja kainas. Gamtos stichijos. OPEC prarado kainų kontrolę. Kodėl svarbu kontroliuoti pasaulines naftos kainas. Pasaulinės naftos kainos buvo nestabilios ir seniau. Krizės. Naujos krizės grėsmė buvo juntama. Kas laukia ateityje? Ar yra alternatyva naftai? Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-24
 • Opūs tarptautinės prekybos klausimai ir jų sprendimas

  Tarptautinė prekyba ir jos vystymasis. Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Muitų esmė. Neigiami muitų padariniai. Nemuitiniai barjerai. Netarifiniai apribojimai. Kvotos. Preferencijų sistema. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-10
Puslapyje rodyti po