Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika

Tarptautinė ekonomika (598 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės kandidatės į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos sąjungos plėtros aspektai. Valstybės kandidatės į Europos Sąjungą. Bulgarija ir Rumunija prie Europos Sąjungos durų. Kroatijos narystė Europos sąjungoje. Turkijos kandidatūra. Politinių kriterijų įvertinimas. Saugumo klausimai. Europos sąjungos (ES) šalių požiūris į Turkiją. Lietuvos gyventojų požiūris į Europos Sąjungos plėtrą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Valstybinis reguliavimas

  Įvadas. Valstybinis reguliavimas. Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Reguliavimas alkoholio gamyboje. Rinkos dereguliavimas. Laisvoji rinka užsienio šalyse. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-07-03
 • Venesuelos regiono analizė

  Įvadas. Venesuelos regiono pagrindiniai bruožai. Ekonomine sritis. BVP vienam gyventojui. Infliacija. Nedarbo lygis. Gamtinė sritis. Anglies dioksido išmetimas. Miškingumas. Socialinė sritis. Nusikaltimai. Sergančių aktyvia tuberkulioze skaičius, tenkantis 100.000 gyv. Išsilavinimas. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Gyventojų skaičius. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-06-12
 • Vengrijos integracijos į Europos Sąjungą (ES) raida

  Įvadas. Naujų Europos Sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Vengrija. Bendri rodikliai. Vengrijos integracijos į Europos sąjungą raida. Viešojo administravimo sritis. Institucijų stiprinimo sritis. Makroekonominė padėtis. Vidaus rinkos sritis. Įmonių teisės ir konkurencijos politikos sritys. Mokesčių sritis. Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio sritys. Telekomunikacijų ir teisingumo, vidaus reikalų sritys. Bendros užsienio ir saugumo politikos sritis. Finansinės kontrolės sritis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-20
 • Verslas ir ekonomika naujoje Europoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė politika

  Įvadas. Europos sąjungos istorija. Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka. Europos Sąjungos (ES) keturios laisvės. Europos Sąjungos (ES) bendroji politika. Europos centrinis bankas. Europos Sąjungos (ES) vieninga pinigų politika. Lietuva ir Europos sąjunga. Europos sąjungos ekonomika. Europos sąjungos biudžetas. Europos Sąjungos (ES) importas ir eksportas. Bendroji Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-10-23
 • Verslas Japonijoje

  Siekiant sėkmės japonų rinkose: septyni pagrindiniai žingsniai. Pirma: Ištirti Japonų rinką. Tarptautinio verslo strategija. Keletas naudingų patarimų efektyviai sąveikai. Antra: Klientas- pirmoje vietoje. Trečia: Išlaikyti operacijų kontrolę. Ketvirta: Pasiūlyti tinkamus produktus. Penkta: Atakuok ir kontratakuok. Šešta: Tęsk, ką pradėjęs. Septinta: Pasinaudok Japonija, kaip atramą šuoliui. Startavimo strategijos parinkimas. Eksportas. Sutartys dėl licencijų. Bendros įmonės. Įgijimas. Vietinės dukterinės įmonės sukūrimas. On-site operacijų valdymas. Įdarbinimas. Vietos ir organizacijos pasirinkimas. Susidūrimas akis į akį. Finansinės operacijos. Modernios inovacinės struktūros Japonijos kompanijose. W. Hink, M. Reiss. Virtualiosios kompanijos: vadovavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo sunkumai M. Reiss. E-komercija Japonijoje.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-10-03
 • Verslo aplinkos ypatumai Vengrijoje

  Įvadas. Santrauka. Vengrijos valstybės socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas šalyje. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-03-23
 • Verslo įmonių steigimas, valdymas, komercinės ūkinės veiklos ypatumai Vokietijoje

  Įvadas. Verslo teisinės formos. Individuali įmonė. Civilinės teisės bendrovė. Atviroji prekybos bendrovė. Komanditinė bendrija. Ribotos atsakomybės bendrovė. Ribotos atsakomybės bendrovė ir komanditinė bendrovė, mišri forma. Akcinė bendrovė. Tylioji bendrovė. Partnerystė. Įmonių filialai ir skyriai. Bendrosios įmonės steigimo nuostatos. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-03
 • Verslo ir valdymo ypatumai Danijoje

  Santrauka. Įvadas. Danijos istorija. Pagrindiniai Danijos duomenys. Danija geografiniu požiūriu. Danijos kultūra. Švietimas. Literatūra. Muzika. Kinas. Choreografija. Danijos politinė ir ekonominė situacija. Danijos politinė situacija. Danijos ekonominė situacija. Danija ir Europos sąjunga. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Užsienio prekybos reguliavimas. Prekybos standartizavimas. Teisinis verslo reguliavimas. Investicijos. Lengvatos ir paskatos verslui. Lengvatos tyrimams ir plėtrai. Regionų plėtra. Eksportas ir tarptautinės jungtinės įmonės. Transporto politika. Transportas. Eismo apimtis. Aplinkos apsauga ir transporto saugumas. Prekių transportas. Darbo rinka Danijoje. Bankai ir finansinės paslaugos. Danijos konkurencinė aplinka ir jos reguliavimas. Aukštojo mokslo sistemos apžvalga Danijoje. Verslo etika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(59 puslapiai)
  2007-03-23
 • Verslo organizavimas globalizacijos sąlygomis

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodas. Globalizacijos samprata. Prekybos integracijos istorija. Poindustrinio judėjimo etapas. Verslo globalizacijos infrastruktūra ir institucionalizacija. MNK (multinacionalinių korporacijų iškilimas) iškilimas. Gamybos internacionalizavimas. Kapitalo internacionalizavimas. Globali konkurencija. Verslo organizavimas globalizacijos sąlygomis. Verslo globalizacija: įtaka kraštui.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-24
 • Verslo plėtros Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė ir perspektyvos

  Darbo tikslas: paanalizuoti verslo raidą Europos Sąjungoje (toliau ES) ir Lietuvoje. Taip pat aptarti verslo perspektyvas, remiantis paramos programomis, fondais. Narystės Europos Sąjungoje poveikis verslui. Europos Sąjungos bei Lietuvos vidaus rinkos raida bei pasiekimai. Nauda bei poveikis verslui. Verslo raidos skatinimas Europos Sąjungoje. Verslo raidos skatinimas Lietuvoje. Išvados. Santrauka.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2006-01-05
 • Verslo steigimas Europos Sąjungos (ES) šalyse: Graikija

  Verslo steigimas Europos Sąjungoje (ES) – Graikija. Įvadas. Europos Sąjungos (ES) įmonių politika. Konkurencijos politika. Socialinė politika. Aplinkos apsaugos politika. Verslo steigimo Europos Sąjungoje reguliavimas. Verslo kūrimas Graikijoje. Įmonės steigimo tvarka. Lengvatos ir paskatos verslui. Aplinkosaugos reikalavimai ir su jų diegimu susijusios lengvatos. Vietinių bei užsienio darbuotojų įdarbinimas, darbo vizų išdavimas. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Vietiniai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Bankai ir finansinės paslaugos. Kai kurie verslo kaštai. Vidaus prekyba. Konkurencijos reguliavimas. Užsienio prekybos reguliavimas. Verslo etika.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-02-05
 • Verslo steigimas Europos Sąjungos šalyse: Airija

  Įvadas. Airijos ekonominė situacija. 3 Teisinis verslo reguliavimas. Pagrindiniai reikalavimai įmonėms Airijoje. Uždaroji ribotos atsakomybės bendrovė. Vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovė. Neribotos atsakomybės bendrovė. Individualus prekiautojas. Įmonės steigimo tvarka. Bendrovės steigimas. Užsienio įmonės filialo steigimas. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Vokietijos ekonomikos analizė

  Įvadas. Vokietijos geografinė bei demografinė padėtis. Pagrindiniai Vokietijos ekonominiai rodikliai. Nedarbo lygis ir užimtumas. Infliacija. Bendras vidaus produktas (BVP): jo pokyčiai. Vokietijos valiutos sfera. Ekonominės bei kitos sąjungos, kuriose dalyvauja Vokietija. Vokietijos tarptautinė prekyba ir jos pagrindiniai prekybos partneriai. Vokietijos užsienio prekyba ir jos tendencijos. Vokietijos prekybos partneriai. Tiesioginės užsienio investicijos bei jų kitimas. Vokietijos santykiai su Lietuva. Išvados ir prognozės. Darbas iliustruotas grafikais.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-01-14
 • Vokietijos ekonomikos analizė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti Vokietijos ekonomine, socialine, kultūrine, politine, teisine, bei gamtine aplinkas. Vokietijos ekonominės aplinkos analizė. Nedarbo lygis ir užimtumas. Infliacija. Bendras vidaus produktas (BVP) jo pokyčiai. Vokietijos valiutos sfera. Vokietijos užsienio prekyba ir jos tendencijos. Vokietijos socialinė aplinka. Šeima. Jaunimas. Pagyvenę žmonės. Imigracija ir integracija. Darbas ir laisvalaikis. Vokietijos kultūrinis gyvenimas. Kalba. Religija. Darbo kultūra. Politinė aplinka. Vokietijos valstybinė santvarka: Federacinė Respublika. Vokietijos vykdomoji valdžia. Vokietijos valstybinio valdymo organai. Politinės partijos. Vokietijos užsienio ekonominių ryšių politika. Vokietijos teisinė aplinka. Vokietija – mokslas ir technologija. Gamtinė aplinka. Aplinkosaugos fondas. SWOT analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2009-10-09
 • Vokietijos ekonominė situacija

  Įvadas. Vokietijos geografinė padėtis. Ekonominės bei kitos sąjungos, kuriose dalyvauja Vokietija. Bendra Vokietijos ekonominė situacija. Pagrindiniai Vokietijos ekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas. Nedarbas. Infliacija. Gamtiniai ištekliai. Gyventojų skaičiaus kaita ir gyventojų pagal amžiaus grupes sudėtis, migracijos, religijos. Pagrindiniai Vokietijos ūkio sektoriai. Pramonės sektorius. Paslaugų sektorius. Vokietijos importo ir eksporto struktūra. Vokietijos prekybos partneriai. Tiesioginės užsienio investicijos bei jų kitimas. Ekonominiai Vokietijos santykiai su Lietuva. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-11-27
 • XXI amžiaus finansų krizė: priežastys ir poveikis pasaulio ekonomikai

  Įvadas. Finansų krizės samprata ir priežasčių analizė. Finansų krizės samprata. Finansų krizės pirmieji požymiai ir priežastys. Didžiausių XX a. ekonominių nuosmukių trumpa apžvalga. XXI a. pasaulinė finansų krizė. Pirmieji nuosmukio požymiai ir priežastys. XXI a. finansų krizės poveikis ir pasekmės pasaulio ekonomikai. Antikrizinės priemonės ir labiausiai nuo krizės nukentėjusios šalys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2010-04-26
 • Žemės ūkio produktų eksporto skatinimas Europos sąjungoje ir Lietuvoje

  Įvadas. Žemės ūkio produkcijos eksporto plėtros būtinybė. Žemės ūkio produktų eksporto reikšmė žemės ūkiui. Parama žemės ūkio produktų eksporto plėtrai. Žemės ūkio produktų eksporto ypatumai Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Žemės ūkio produkcijos eksporto plėtojimas. Bendrosios Europos sąjungos rinkos reikšmė eksporto skatinimui. Lietuvos žemės ūkio produktų eksportas į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-05-17
Puslapyje rodyti po