Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai

Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai (119 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos prekių eksporto dinamikos ir pagrindinių problemų analizė

  Įvadas. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos užsienio prekybos pradžia. Svarbiausi eksporto partneriai 1996 – 2003 metais. Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO). Lietuvos eksporto 1996 – 2003 m. analizė. Eksportas pagal KPN prekių skyrius. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Lietuvos eksporto dabartis. Eksportas pagal KPN prekių skyrius. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Svarbiausi eksporto partneriai. Lietuvos ūkio plėtros prognozė 2003-2006 metams. Ekonominės plėtros perspektyvos 2003-2006 metais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-29
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Vyriausybės sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo komentaras ir aktualumas verslo subjektams

  Įvadas. Asmenys, kuriems taikoma sutartis. Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis. Pajamos iš nekilnojamo turto. Komercinės – ūkinės veiklos pelnas. Jūrų laivininkystė ir oro transportas. Dividendai. Palūkanos. Atlyginimai už nuosavybės teisių perleidimą. Individuali savarankiška veikla. Veikla susijusi su darbo santykiais. Direktorių atlyginimas. Artistai ir sportininkai. Pensijos, socialinis draudimas, rentos, alimentai ir pašalpos vaikams. Valstybės tarnyba. Studentai, praktikantai ir tyrinėtojai. Kitos pajamos. Dvigubo apmokestinimo panaikinimas. Prekyba su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-04-24
 • Lietuvos tarptautinė prekyba žemės ūkio produktais

  Įvadas. Lietuvos žemės ūkio produktų užsienio prekybos raida 1919–1940 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais tarpukariu. Žemės ūkio prekybos raida 1939-1940 metais. Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio produktais ypatumai 1991–2003 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais 1991–1998 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais 1999–2003 metais. Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio produktais geografiniai pokyčiai. Lietuvos žemės ūkio integracija į Europos Sąjungos (ES) rinką. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-01-11
 • Lietuvos tarptautinės prekybos paslaugomis tendencijos. Europos sąjungos (ES) paslaugų direktyvos pagrindiniai teiginiai

  Įvadas. Tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmuo tarptautinėje ekonomikoje. Paslaugų ypatumai. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės ir skirtumai nuo prekių. Paslaugų klasifikavimas. ES bendroji rinka. Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka ir jos įtaka paslaugų sektoriaus vystymuisi. Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Lietuvos tarptautinė prekyba paslaugomis. Lietuvos užsienio prekybos paslaugomis partneriai. Paslaugų eksporto ir importo raida 2008 metų ketvirčiais. Lietuvos konkurencingumas tarptautinėje paslaugų rinkoje. Europos Sąjungos paslaugų direktyva. Paslaugų direktyva raida 2004-2006 metai. Paslaugų direktyvos esmė. Direktyvos taikymo sritys. Kilmės šalies principas. Direktyvos esminiai teiginiai. Administracinis supaprastinimas. Įsisteigimo laisvė. Draudžiami įsisteigimo reikalavimai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-12-02
 • Lietuvos užsienio prekyba (13)

  Įvadas. Užsienio prekybos pranašumai. Užsienio prekybos pranašumų analizė naudojant gamybos galimybių kreives. Tarptautinės prekybos pusiausvyros modelis. Uždaros ekonomikos pusiausvyra ir prekybos nauda. Veiklos internacionalizavimo ypatumai, eksportuojančioje įmonėje bei veiksniai, sąlygojantys įmonės apsisprendimą eksportuoti. Užsienio prekybos ribojimai. Muitų politika. Lietuvos eksporto struktūros pokyčiai, plėtros problemos bei naujos skatinimo formos. UAB "Artas" veiklos charakteristika. UAB "Artas" veiklos pelningumo analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2008-02-04
 • Lietuvos užsienio prekyba (6)

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Užsienio prekybos politikos raida. Teisinės bazės tobulinimas. Lietuvos eksporto ir importo analizė. Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir perspektyvos. Prekyba naftos produktais Europos Sąjungos (ES)rinkos sąlygomis. Europos standartų reikalavimai. Naftos produktų eksportas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-01-26
 • Lietuvos užsienio prekyba: prioritetai ir perspektyvos

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Importo ir eksporto motyvai. Lietuvos importas ir eksportas 2005 metais. Lietuvos importas ir eksportas 2006 metais. Lietuvos užsienio prekybos prioritetai ir perspektyvos. Europos Sąjungos (ES) įtaka Lietuvos užsienio prekybai. Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijos ir perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-12-15
 • Lietuvos užsienio prekybos efektyvumo analizė

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos vystymasis. Lietuvos prekybos politikos raida. Užsienio prekybos pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Importo pokyčiai. Eksporto pokyčiai. Kitų prekybos sąlygų pokyčiai. Lietuvos užsienio prekybos vystymasis. Lietuvos užsienio prekybos vystymasis 1993-2000 metais Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos užsienio prekybos analizė 2000-2005 metais. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-06-07
 • Lietuvos užsienio prekybos politika

  Eksporto plėtros būtinybė. Lietuvos užsienio prekybos politika. Lietuvos respublikos taikomi užsienio prekybos režimai. Prekybos strateginėmis prekėmis apribojimai. Informacija apie eksporto rinkas/verslo galimybes. Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra. Užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos eksportas į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos eksportas į kitas rinkas. Bendras Lietuvos eksportas. Artimiausios perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-12-28
 • Lithuania: the entry into the eurozone

  Darbas anglų kalba. Lietuvos įstojimas į euro zoną. Introduction. A look at Lithuania. Post-soviet period and reforms. The accession into the European Union (EU). The path towards the Euro. After joining European Union (EU). Why Euro? Benefits and drawbacks of the common currency. Economic convergence criteria. Resistance of society. People against Euro - statistics. No exact date. Successful Slovenia vs. Loser Lithuania. Lack of information. Price jump and society concern. Are benefits real benefits? Conclusion. Table (3).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-03-30
 • Makroekonominės ir valiutos kurso problemos naujosiose Europos Sąjungos (ES) šalyse, siekiant įsivesti eurą

  Įžanga. Konvergencijos kriterijai – pagrindas sėkmingam euro įvedimui. Mastrichto sutarties konvergencijos kriterijai. Konvergencijos kriterijų vykdymas. BVP augimas Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Vienas iš konvergencijos rodiklių – kainų raida. Fiskalinės raidos rodikliai. Valiutų kursų pokyčių kriterijus. Vidutinių metinių palūkanų normų kriterijus. Konvergencijos kriterijų vykdymas euro zonos valstybėse. Fiskalinės raidos 2004 metais įvertinimas. Euro įvedimas vidurio ir rytų Europos valstybėse. Problemos, lydinčios bendros valiutos įvedimą. Nacionalinių ir bendrų ekonomikos valdymo instrumentų taikymas. Kapitalo kontrolės atsisakymas. Didelės kapitalo įplaukos. Didėjantis fiskalinis spaudimas. Valiutos kurso režimo pakeitimo išlaidos. Infliacijos augimas. Nedarbo augimas. Euro zonos formavimo ekonominės problemos. Kainų kilimas, įvedant eurą. Neekonominio pobūdžio problemos. Euro įvedimo perspektyvos kai kuriose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Pagrindiniai darbai įvedant eurą. Lietuvos pasirengimas euro įvedimui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-26
 • Mastrichto konvergencijos kriterijai ir Europos pinigų sąjunga (EMU)

  Įžanga. Mastrichto konvergencijos kriterijai. Kriterijų apžvalga. Konvergencijos kriterijai ir Lietuva. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Narystė EPS. EPS ir Lietuva. EPS privalumai ir trūkumai. Funkcionavimo pliusai ir minusai. EPS poveikis šalims – narėms. EPS nauda. EPS kaštai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-01-09
 • Metalo gaminių eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Įvadas. Metalo gaminių eksporto bei importo analizė. Lietuvos eksporto būklės analizė. Metalo ir metalo gaminių pramonės SSGG analizė. Metalo gaminių eksporto analizė. Metalo gaminių eksporto balansas. Metalo gaminių eksporto dinamika. Metalo gaminių eksporto problemos. Metalo gaminių eksporto perspektyvos. Išvados. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-06-03
 • Neapmokėjimo rizika tarptautiniuose atsiskaitymuose

  Įvadas. Neapmokėjimo rizikos samprata. Neapmokėjimo rizikos atsiradimo priežastys. Neapmokėjimo rizika kitų rizikų plotmėje. Neapmokėjimo rizikos mažinimo priemonės. Eksporto kredito draudimas. Eksporto kredito draudimo privalumai ir trūkumai. Eksporto kredito draudimas Lietuvoje. Eksporto kredito draudimas užsienio šalyse. Akredityvas. Kitos mažinimo priemonės ir būdai. Atsiskaitymų rizikos rodiklis Europoje ir Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-01-08
 • Nedarbas Europos Sąjungoje (ES) ir jo priežastys

  Įvadas. Nedarbas ir jo tipai. Nedarbas Europos Sąjungos valstybėse. Nedarbo lygio kitimas Europos Sąjungoje (ES). Vyrų, moterų, jaunimo ir bendras nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES). Nedarbo Europos Sąjungoje (ES) priežastys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-16
 • Niemobilne czynniki produkcji a podział dochodu. Przykład wymiany polsko-rosyjskiej

  Darbas lenkų kalba apie ekonominį modelį, Lenkijos-Rusijos bendradarbiavimą. Wstęp. Model oparty na niemobilnych czynnikach. Możliwości produkcyjne. Relatywna podaż, relatywny popyt. Płace i podział dochodu. Wymiana międzynarodowa po uwzględnieniu czynników niemobilnych. Wymiana międzynarodowa i relatywne ceny. Podział dochodu i korzyści z wymiany. Przykład Polsko-Rosyjskiej wymiany handlowej. Uzależnienie Polskiej gospodarki od rosyjskiego gazu i ropy. Struktura wymiany polsko-rosyjskiej. Czynniki determinujące polsko-rosyjską wymianę handlową. Zastosowanie teorii. Podział dochodu, korzyści z wymiany. Podsumowanie.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-02-08
 • OPEC (2)

  Įvadas. Kas tai yra OPEC? Kodėl buvo reikalinga susiformuoti OPEC? Kodėl kinta naftos ir naftos produktų kainos? Esamų naftos kainų staigaus augimo priežastys. Pasaulinių naftos kainų etalonai. Pasaulines naftos kainas įtakojantys veiksniai šiuo metu. Karas Irake. Karalių likimai įtakoja kainas. Gamtos stichijos. OPEC prarado kainų kontrolę. Kodėl svarbu kontroliuoti pasaulines naftos kainas. Pasaulinės naftos kainos buvo nestabilios ir seniau. Krizės. Naujos krizės grėsmė buvo juntama. Kas laukia ateityje? Ar yra alternatyva naftai? Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-24
 • Pasaulinė paslaugų rinka

  Įvadas. Darbo tikslas - apibendrinus pateiktas pagrindines paslaugos sąvokas, įvardinti jos apibrėžimą. Paslaugų esmė, savybės ir klasifikacija. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas ir klasifikavimo kriterijai. Paslaugų rinkos sudėtis, struktūra ir ypatybės. Pasaulinė paslaugų rinka. Pasaulinės paslaugų rinkos formavimosi prielaidos, sąlygos bei rodikliai. Paslaugų sektorius tarptautinėje rinkoje. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai. Vyriausybių įtaka pasaulinei paslaugų rinkos plėtrai. Lietuva pasaulinėje paslaugų rinkoje. Lietuvos partneriai tarptautinėje paslaugų rinkoje. Lietuvos konkurencingumas tarptautinėje paslaugų rinkoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-02-08
 • Pasaulio prekybos organizacijos poveikis Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Ekonominės integracijos svarba šaliai. Pasaulinė prekybos organizacija (PPO). PPO atsiradimas. Bendra teisinė PPO charakteristika. Pagrindiniai tarptautinės prekybos sistemos principai. Lietuva ir PPO. Lietuvos stojimas į PPO. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė PPO. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Užsienio prekyba. Užsienio investicijos. Išvados. Priedai (6).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-06-18
 • Paslaugų ekonomika (10)

  Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata, paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas, paslaugų paketas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesas. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš paslaugų teikėjų pozicijos. Tyrimo aprašymas. Išvados ir siūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-06
Puslapyje rodyti po