Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai

Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai (119 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pastatų ūkio valdymas ir investicijos: Latvija

  Pdf byla. Įvadas. darbo tikslai: Aprašyti ir išanalizuoti Latvijos ekonominius rodiklius, Išanalizuoti gyventojų aprūpinimą būstu šalyje. Aprašyti pastatų ūkio valdymo sektorių. Pateikti pastatų ūkio valdymo sektoriaus vertinimą. Pagrindinių Latvijos ekonominių rodiklių analizė. Latvijos ekonomika. Užsienio prekyba. Gyventojų aprūpinimo būstu analizė. Pastatų ūkio valdymo sektorius Latvijoje. Pastatų ūkio valdymo sektoriaus Latvijoje vertinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2010-05-19
 • Pensijų fondų funkcionavimas užsienyje

  Įvadas. Pensijų fondo sąvoka Europos Sąjungos (ES) dokumentuose. Pensijų fondų istorija. Pensijų fondų klasifikacija ir struktūra. Pensijų reformų modeliai atskirose valstybėse. Čilės modelis – visiška privatizacija. Švedijos ir Lenkijos modelis – dalinė. Privatizacija ir "virtualios" valstybinės sąskaitos. Švedija. Lenkija. Latvijos ir Slovakijos modelis – gilesnė dalinė privatizacija. Latvija. Slovakija. Estijos modelis – dalinė privatizacija ir pensijų augimo apribojimas. Pensijų sistema Lietuvoje. Pensijų fondų pelningumas, jų turto struktūra, finansinio turto rinkos indeksai. Minimalus garantuotas pensijų fondų pelningumas. Pensijų fondų pasyvų pelningumas. Pensijų fondų aktyvų pelningumas. Valstybinis pensijų fondų turto struktūros reguliavimas. Išmokos. Ekonominis konkurencingumas. II pakopos pensijų fondų apžvalga Lietuvoje. Payago sistemos tendencijos. Pensijų fondų sistemos ateities Lietuvoje prognozės ir rekomendacijos. Pensijų reformos tąsa ir galimi jos finansavimo būdai. Išvados. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2008-05-21
 • Plėtra tarptautinėse rinkose: šaldytuvų gamyba AB "Snaigė"

  Lietuvos įmonių plėtra tarptautinėse rinkose. Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos eksporto apimtis ir AB "Snaigė" šaldytuvų pardavimo perspektyvas užsienio rinkose. Tarptautinė prekyba. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos ribojimo būdai (priemonės). Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Prognozuojamos pardavimo užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų parinkimas. Bendros veikos sutartis. Lietuvos vieta Europos Sąjungoje (ES). Lietuvos konkurencingumo galimybės. Lietuvos eksporto kiekio analizė. Lietuvos eksporto ir importo santykis 2008 metais. Svarbiausi užsienio prekybos partneriai (2003 – 2008 m.). AB "Snaigė" investicijos užsienio rinkose. AB "Snaigė" charakteristika. AB "Snaigė" prekyba įvairiose šalyse. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-02-04
 • Pokyčiai Europos Sąjungos (ES) darbo rinkoje 2000-2004 metais

  Europos Sąjungos darbo išteklių rinka. Europos Sąjungos darbo jėgos rinkos struktūra. Europos Sąjungos užimtumo strategija. Nedarbo problema Europos Sąjungoje. Užimtumo lygio analizė Europos Sąjungos (ES) šalyse 2000 – 2004 metais. Nedarbo lygio analizė Europos Sąjungos (ES) šalyse 2000-2004 metais. Vyrų ir moterų užimtumas ir nedarbas Europos Sąjungoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-02-07
 • Prekyba drabužiais: UAB "Effigy"

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Kas tai yra UAB "Effigy"? UAB "Effigy" veiklos charakteristika. UAB "Effigy" Lietuvos rinkos apžvalga. Užsienio rinkos apžvalga. Tarptautinė rinkodara ir jos vaidmuo Lietuvos kultūros įmonėms. Tarptautinės prekybos drabužiais svarba. Europos sąjungos įtaka Lietuvos užsienio prekybai. Užsienio prekybos priežastys. Tarptautinės pardavimo operacijos. Prekybos liberalizacijos pasekmės Lietuvos tarptautinei prekybai. Prekybos liberalizavimo įtaka UAB "Effigy". Užsienio prekybos drabužiais problemos. Lietuviškų prekių konkurencingumas pranašumas prieš Kinijos produkciją. UAB "Effigy" tarptautinės prekybos plėtra. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-11-07
 • Privalumai ir trūkumai Lietuvai stojant į Europos Sąjungą (ES)

  Kūrimo istorija. Kodėl verta stotį į Europos Sąjungą (ES)? Politinė nauda. Ekonominė nauda. Dažniausiai Euro skeptikų ir ne tik užduodami klausimai. Kodėl vyksta plėtra priimant naujas nares, įskaitant Lietuvą? Ar Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą (ES), nepraras savo identiteto? Kaip Lietuvos Ūkininkus pakeis plėtra? SAPARD programa. Ar plėtra reiškia, kad didės nusikalstamumas? Ar Lietuva įves Eurą? Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-10-26
 • Privatizavimo atvejai užsienyje

  Įvadas. Privatizacija. Privatizacijos samprata, privatizavimo būdai, tikslai. Privatizacijos sąvoka. Privatizavimo metodai, būdai. Privatizacijos tikslai. Privatizacijos poveikis. Ar būtina privatizuoti? Svarbiausių privatizavimo atvejų pasaulyje teorinė samprata. Geležinkelių privatizavimas. Kalėjimų privatizavimas. Telekomų privatizavimas. Privatizavimo atvejai užsienyje. Geležinkelių privatizavimas. Didžiosios Britanijos geležinkelių privatizavimas. Nacionalinių geležinkelių privatizavimas Japonijoje. JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų) kalėjimų privatizavimas. Telekomų privatizavimas. Meksikos telekomas. "Singapūro telekomas".Peru telekomas. Prancūzijos telekomas. Apibendrinamoji dalis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2009-08-20
 • Privatizavimo politika Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. Kodėl privatizuojama. Pagrindiniai privatizavimo metodai. Europos Sąjungos (ES)direktyvos. Privatizacijos eksperimentai Jungtinė Karalystėje. Pragmatiška privatizacija Nyderlanduose. Privatizacija Austrijoje. Privatizacija Ispanijoje. Suomija. Privatizacija Airijoje. Privatizacijos ateitis. Išvados. Privatizacijos sandorių grafinė analizė.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-09-08
 • Protekcionizmo metodai tarptautinėje prekyboje

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Pasaulinė rinka. Protekcionizmo sąvoka. Ekonominių teorijų santykis su protekcionizmu. Protekcionizmo raida. Atskirų protekcionizmo šakų dotacijų skaičiaus išaugimas. Dvišalių prekybinių santykių sustiprėjimas. Neoprotekcionizmo ištakos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Tarifiniai tarptautinės prekybos apribojimo metodai. Muitai. Ekonominis muitų vaidmuo. Kvotos. Eksporto muitas. Muitai paslaugų sektoriuje. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimo metodai. Kiekybiniai apribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Neekonominiai reguliavimo metodai. Muitai Lietuvoje. Lietuvos respublikos muitinės tarnyba ir jos funkcijos. Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymas. Muitų politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2006-01-05
 • Protų nutekėjimo problema Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Pagrindinės koncepcijos: Kas yra "protų nutekėjimas"? "Protų apsikeitimas"; "Protų žalojimas"; "Protų cirkuliavimas"; Žmogiškasis kapitalas. Protų nutekėjimas: praeitis, dabartis, ateitis. Protų nutekėjimo žala Europos Sąjungai (ES). Protų nutekėjimo išplitimo priežastys. Mokslininkų sugrąžinimas. Europiečių migravimas: Migravimas ir Europa (ES-15); Migravimas ir Centrinė – Rytų Europa (CEEC); Europos Sąjungos ES-15 keliami reikalavimai naujoms narėms. Europiečių migravimas už Atlanto: Europiečių srautai į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV); Europiečių srautai į Kanadą; Europiečių srautai į Australiją; Europiečių srautai į Naująją Zelandiją. "Protų nutekėjimas" Lietuvoje. Priemonės "protų nutekėjimui" sustabdyti. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-06-30
 • Reikalavimai Europos Sąjungos (ES) rinkai teikiamiems gaminiams

  Įvadas. Bendroji produktų sauga. Reikalavimai gaminiams. Techninio reglamentavimo metodai. "Naujojo požiūrio" direktyvos. Atitikties įvertinimas. CE ženklinimas. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai gaminiams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai buitinei chemijai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai kosmetikai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai metaliniams baldams ir seifams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai oro kondicionavimo įrenginiams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai valtims ir jachtoms. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai elektros įrangai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai PET (polietilentereftalato) buteliams. Bendrieji reikalavimai maisto produktams. Maisto higiena. Maisto produktų ženklinimas. Prekių judėjimas tarp Europos Sąjungos (ES) šalių. Iš Europos Sąjungos (ES) šalių vežamų į Lietuvą maisto produktų kontrolė. Importo iš trečiųjų šalių tvarka. Maisto produktų tranzito per Lietuvos teritoriją tvarka. Funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo koncepcija. Bendrosios nuostatos. Europos sąjungos ir kitų valstybių funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo reglamentavimo apžvalga. Reikalavimai funkcinio maisto produktams. Direktyvos. Direktyva 89/107/EEB: maisto priedai. Direktyva 89/108/EEB: greitai užšaldyti maisto produktai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2007-04-06
 • Rusija (6)

  Kultūrinė rinkos analizė. Trumpa Rusijos istorija. Geografinės aplinkos aprašymas. Socialinės institucijos. Socialiniai demografiniai veiksniai. Politinė sistema. Politinės partijos šiuolaikinėje Rusijoje. Teisinė sistema. Socialinės organizacijos. Rasės ir subkultūros. Socialinės klasės. Verslo papročiai ir praktika. Filosofija ir religija. Eucharistija. Krikštas. Marija. Šventės. Gyvenimo sąlygos. Ekonominė rinkos analizė. Gyventojai. Ekonominė statistika. Pramonė. Darbo jėga. Infliacija. Centrinis bankas infliacijos sąlygomis. Centrinio banko vaidmuo krizės sąlygomis. Tikslo nustatymas. Antiinfliacinė politika. Mokslas ir technologija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(75 puslapiai)
  2007-03-27
 • Svarbiausios eurointegracijos problemos ir sprendimo būdai

  Įvadas. Integracijos tikslai ir uždaviniai dabartinėmis sąlygomis. Svarbiausios integracinės politikos įgyvendinimo problemos. Lietuvos integracijos ekonominė politika. BŽŪP įtaka eurointegracijai ir problemos atsirandančios dėl to. Ekonominės integracijos į ES problemų sprendimo kryptys ir perspektyvos. Europos sąjungos agrarinės politikos Lietuvos žemės ūkiui. Lietuvoje žemės ūkio integracijos perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-11-29
 • Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimas

  Įvadas. Ekonomikos mokslo problemos ir jų sprendimas. Globalinės ekonomikos aspekte. Šiuolaikinės globalizacijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas. Globalizacija prekybos sferoje. Globalizacija finansų sferoje. Globalizacija darbo rinkoje. Globalizacijos įtaka nusikalstamumo didėjimui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-03-22
 • Tarifinių apribojimų nauda įmonei

  Įvadas. Tarptautinės prekybos valstybinio reguliavimo metodai. Tarifiniai apribojimai. Muitai. Muitų naudojimo privalumai ir trūkumai. Tarifinės kvotos. Pavyzdys: muitų įtaka pieno pramonei. Pavyzdys: muitų įtaka tekstilės pramonei. Išvados. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-07
 • Tarptautinė darbo organizacija ir jos funkcijos

  Įvadas. Tarptautinės darbo organizacijos įkūrimas ir plėtra. Tarptautinės darbo organizacijos struktūra ir funkcijos. Tarptautinė darbo konferencija. Administracinė taryba. Tarptautinis darbo biuras. Tarptautinės darbo organizacijos trišalė struktūra. Tarptautinės darbo organizacijos veikla. Tarptautinių darbo standartų nustatymas ir jų laikymosi kontrolė. Techninė pagalba. Darbo ir socialinės politikos problemų tyrimai ir informacijos apie jų rezultatus platinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-09-07
 • Tarptautinė ekonomikos politika

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Tarptautinė prekybos politika. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Žemės ūkio sutartis. Tekstilės sutartis. Prekybos paslaugos sutartis. Techninės prekybos kliūtys. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybės teisių prekyboje. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės (barjerai). Muitų tarifai. Kvotos. Netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-25
 • Tarptautinė prekyba (4)

  Įvadas. Pasaulio tarptautinės prekybos tendencijos ir problemos. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos teorijos. Santykinio pranašumo teorija. Heckscher-Ohlin teorija. Leontjevo paradoksas. Švedų ekonomisto Staffan Linder'io hipotezė. Mažėjančių kaštų arba masto ekonomijos teorija. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Pasaulio prekybą įtakojančios tarptautinės institucijos. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Šiuolaikinių tarptautinių prekybos tendencijų pastebimumas ir reikšmė įvairių pasaulio valstybių užsienio prekyboje. Pagrindinių pasaulio prekybos rodiklių kitimo pastaraisiais metais įvertinimas. Įtakingiausių pasaulio valstybių užsienio prekybos įvertinimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekybinių santykių įvertinimas. Didžiosios Britanijos užsienio prekybos įvertinimas. Vokietijos užsienio prekyba. Japonijos užsienio prekybos analizė. Rusijos prekybinių santykių su užsienio valstybėmis apžvalga. Lietuvos užsienio prekybos įvertinimas. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(61 puslapis)
  2006-02-02
 • Tarptautinė prekyba ir investicijos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos vystymasis. Tarptautinės prekybos pagrindai. Importas. Eksportas. Eksporto ir importo reguliavimas. Eksportas ir importas Lietuvoje. Eksporto ir importo prekinė struktūra. Eksportas iš viso pagal prekių grupes. Tarptautinės prekybos nauda. Kas yra investicijos? Užsienio investicijų klasifikavimas. Vertybinių popierių birža. Užsienio investicijų skatinimas. Užsienio investicijos praeityje ir dabartyje. Užsienio investicijos ir paskolos Lietuvoje. Užsienio investicijų skatinimas. Investuotojų apklausa. Investicinio klimato Lietuvoje gerinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-08-06
 • Tarptautinė prekyba ir jos organizacijų formos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos esmė ir integracija į šalies rinka. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarptautinės prekybos politikos konfrontacija. Tarptautinės prekybos politikos būtinumo išraiškos. Tarptautinė prekyba ir jos organizacijų forma. Pasaulio prekybą įtakojančios tarptautinės organizacijos. Pagrindinių tarptautinės prekybos organizacijų rodiklių kitimo pastaraisiais metais įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-27
Puslapyje rodyti po