Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai

Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai (119 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas. Mokymo būdai

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti žmogiškųjų išteklių valdymo svarbą šiuolaikinėje tarptautinėje įmonėje, apžvelgiant žmogiškųjų išteklių valdymo subtilybes, užduotis, sudėtingumą bei kitus šios srities specifinius niuansus. Žmogiškųjų išteklių vadyba. Vystymosi istorija. Žmogiškųjų išteklių ir personalo vadybos skirtumai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo požiūriai. Žmogiškųjų išteklių valdmo tikslai. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Tarptautinė žmogiškųjų išteklių vadyba. Požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą Lietuvos organizacijose. Žmogiškųjų išteklių vadyba tarptautinėje aplinkoje. Darbuotojų kategorijos. Skirtumai tarp vietinės ir tarptautinės žmogiškųjų išteklių vadybos. Pagrindinės užduotys tarptautiniame žmogiškųjų išteklių valdyme. Tarptautinė darbuotojų politika. Mokymasis – naujų žinių įsisavinimas. UAB "Eurolitcar" analizė. Informacija apie įmonę. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas. Išvados. Priedai (3).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-11-12
 • Tarptautiniuose atsiskaitymuose naudojami mokėjimo instrumentai

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti pagrindinius tarptautinėje prekyboje naudojamus atsiskaitymo instrumentus. Tarptautinės prekybos mokėjimų sąlygos. Tarptautiniai mokėjimo instrumentai. Vekselis. Čekis. Tarptautinis mokėjimo pavedimas. Korespondentinė bankininkystė. Elektroninės mokėjimo priemonės. Elektroniniai pinigai. Pinigų perlaidos. Tarptautiniai atsiskaitymai pašto perlaidomis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-03-09
 • The Rhine in Germany

  Preface. The Rhine. Main city’s along the Rhine. Duisburg. Dusseldorf. Cologne. Bonn. Koblenz. Bingen. Mainz. Wiesbaden. Mannheim. Karlsruhe. Strassburg. Basel. Main ports along the Rhine. Basel. Strasbourg. Karlsruhe. Duisburg. Ships on the Rhine. Cruise ships. Ferry’s. Inland vessels.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-03-16
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Investicijos. Pagrindinės sąvokos. Investicijų klasifikacija. Veiksniai įtakojantys tiesioginių užsienio investicijų apimtis. Įtaka šeimininko šaliai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Lietuvos patrauklumas investuotojams. Kelių infrastruktūra. Geografinė padėtis. Įstojimas į NATO ir Europos Sąjungą (ES). Laisvosios ekonominės zonos. Darbo jėga. Investuotojų pripažinimas. Investicijų skatinimo 2007 – 2013 m. programa. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka Lietuvos ūkiui. Investicijų pasiskirstymas pagal ūkio šakas. Tiesioginių užsienio investicijų apimtys ir dinamika. Veiksniai ribojantys užsienio investicijas. Teisinis reguliavimas. Neigiami aspektai, kurie riboja užsienio investicijas. Rekomendacijos, padedančios didinti užsienio investicijas Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-04-02
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Tendencijų analizė

  Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė prasmė. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikio vietinės ekonomikos plėtrai teoriniai aspektai. Teigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ekonominei plėtrai . Neigiamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai, lemiantys Lietuvos patrauklumą investicijoms. Investicijų apimtis ir dinamika. Investicijų struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Vietos ir užsienio investicijų struktūra pagal regionus. Tendencijų analizė. Tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Investicijų tendencijos: auganti investicijų į paslaugas svarba. Veiksniai, ribojantys užsienio investicijas į Lietuvos ūkį. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2006-10-20
 • Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonominiam augimui

  Įvadas. Tikslas teoriškai pagrįsti Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) lemiančius veiksnius bei galimą užsienio kapitalo įtaką šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonomikos plėtrai. Teigiamas Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) poveikis šalies ekonominei plėtrai. Neigiamas Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) poveikis šalies ekonominei plėtrai. Tiesioginių užsienio investicijų aprašomoji statistika. Tiesioginių užsienio investicijų vystymosi tendencijos. Tiesioginės užsienio investicijos didžiausiuose Lietuvos miestuose. Investicijos Vilniaus mieste. Investicijos Kauno mieste. Investicijos Klaipėdos mieste. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 psl.).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-01
 • Užsienio investicijos Lietuvoje

  Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Įstatyminė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Investicijų apsauga (garantijos). Investicinio klimato Lietuvoje įvertinimas. Užsienio investicijos Panevėžio apskrityje. Užsienio investicijos Marijampolės apskrityje. Materialinės investicijos. Įmonių investicijos Marijampolės apskrityje.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-11-23
 • Užsienio investicijos Lietuvoje ir jų įtaka mokėjimų balanse

  Įvadas. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balansas, svarbiausios jo dalys. Mokėjimų balanso pusiausvyra ir jo deficitas. Tui ekonominis turinys ir vaidmuo. Užsienio investicijų samprata bei formos. Užsienio investicijas sąlygojantys veiksniai. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tui tendencijos Lietuvos ekonomikoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-06
 • Užsienio prekybos režimo pasikeitimo tendencijos Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare

  Lietuvos užsienio prekybos būklė iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Įstojimo grėsmės. Pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Užsienio prekybos liberalizavimas. Ekonomikos plėtros spartėjimas. Laisvo prekių judėjimo teisinis reglamentavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-12-13
 • Užsienio valiutų rinka ir jos funkcijos

  Įvadas. Valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinkos samprata. Tarptautinės valiutų rinkos dalyviai. Arbitražas tarptautinėje valiutų rinkoje. Valiutų kursai. Fiksuoti valiutų kursai. Plaukiojantys valiutų kursai. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Valiutų kursus lemiantys veiksniai. Valiutų kursų kitimo priežastys. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų skirtumai, pranašumai, trūkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-01-18
 • Valiutiniai santykiai tarptautinėje prekyboje

  Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinės prekybos samprata. Palyginamojo pranašumo principas. Tarptautinės prekybos politikos ir priemonės. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Pinigų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Valiutų kurso funkcija. Aukso standartas. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Bankų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Praktinė dalis. Tarptautinė prekyba pasauliniu mastu. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis 1989-2000 m. Lietuvos užsienio prekyba 2000-2003 m. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Lietuvos valiutiniai ir kreditiniai santykiai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-02-20
 • Valiutų kursas ir jį sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Aukso standartas. Aukso standarto veikimo įvertinimas. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Reguliuojamai plaukiojantys valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai. Valiutų kursų įtaka prekybai užsienio valiutomis. Prekyba užsienio valiutomis. Kaip organizuojama valiutų keitimo rinka. Ryšys tarp nedelsiamojo ir išankstinio valiutos keitimo kursų. Išankstinio valiutų keitimo kursai kaip būsimųjų nedelsiamojo keitimo kursų prognozė. Keitimo kursų lygis. Valiutų kursų svyravimo analizė. Kaip centrinis bankas kišasi į valiutų keitimo rinką. Tarptautinės politikos koordinavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-03-16
 • Valstybinis reguliavimas

  Įvadas. Valstybinis reguliavimas. Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Reguliavimas alkoholio gamyboje. Rinkos dereguliavimas. Laisvoji rinka užsienio šalyse. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-07-03
 • Venesuelos regiono analizė

  Įvadas. Venesuelos regiono pagrindiniai bruožai. Ekonomine sritis. BVP vienam gyventojui. Infliacija. Nedarbo lygis. Gamtinė sritis. Anglies dioksido išmetimas. Miškingumas. Socialinė sritis. Nusikaltimai. Sergančių aktyvia tuberkulioze skaičius, tenkantis 100.000 gyv. Išsilavinimas. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Gyventojų skaičius. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-06-12
 • Verslas ir ekonomika naujoje Europoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė politika

  Įvadas. Europos sąjungos istorija. Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka. Europos Sąjungos (ES) keturios laisvės. Europos Sąjungos (ES) bendroji politika. Europos centrinis bankas. Europos Sąjungos (ES) vieninga pinigų politika. Lietuva ir Europos sąjunga. Europos sąjungos ekonomika. Europos sąjungos biudžetas. Europos Sąjungos (ES) importas ir eksportas. Bendroji Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-10-23
 • Verslas Japonijoje

  Siekiant sėkmės japonų rinkose: septyni pagrindiniai žingsniai. Pirma: Ištirti Japonų rinką. Tarptautinio verslo strategija. Keletas naudingų patarimų efektyviai sąveikai. Antra: Klientas- pirmoje vietoje. Trečia: Išlaikyti operacijų kontrolę. Ketvirta: Pasiūlyti tinkamus produktus. Penkta: Atakuok ir kontratakuok. Šešta: Tęsk, ką pradėjęs. Septinta: Pasinaudok Japonija, kaip atramą šuoliui. Startavimo strategijos parinkimas. Eksportas. Sutartys dėl licencijų. Bendros įmonės. Įgijimas. Vietinės dukterinės įmonės sukūrimas. On-site operacijų valdymas. Įdarbinimas. Vietos ir organizacijos pasirinkimas. Susidūrimas akis į akį. Finansinės operacijos. Modernios inovacinės struktūros Japonijos kompanijose. W. Hink, M. Reiss. Virtualiosios kompanijos: vadovavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo sunkumai M. Reiss. E-komercija Japonijoje.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-10-03
 • Verslo aplinkos ypatumai Vengrijoje

  Įvadas. Santrauka. Vengrijos valstybės socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas šalyje. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-03-23
 • Verslo ir valdymo ypatumai Danijoje

  Santrauka. Įvadas. Danijos istorija. Pagrindiniai Danijos duomenys. Danija geografiniu požiūriu. Danijos kultūra. Švietimas. Literatūra. Muzika. Kinas. Choreografija. Danijos politinė ir ekonominė situacija. Danijos politinė situacija. Danijos ekonominė situacija. Danija ir Europos sąjunga. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Užsienio prekybos reguliavimas. Prekybos standartizavimas. Teisinis verslo reguliavimas. Investicijos. Lengvatos ir paskatos verslui. Lengvatos tyrimams ir plėtrai. Regionų plėtra. Eksportas ir tarptautinės jungtinės įmonės. Transporto politika. Transportas. Eismo apimtis. Aplinkos apsauga ir transporto saugumas. Prekių transportas. Darbo rinka Danijoje. Bankai ir finansinės paslaugos. Danijos konkurencinė aplinka ir jos reguliavimas. Aukštojo mokslo sistemos apžvalga Danijoje. Verslo etika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(59 puslapiai)
  2007-03-23
 • Verslo organizavimas globalizacijos sąlygomis

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodas. Globalizacijos samprata. Prekybos integracijos istorija. Poindustrinio judėjimo etapas. Verslo globalizacijos infrastruktūra ir institucionalizacija. MNK (multinacionalinių korporacijų iškilimas) iškilimas. Gamybos internacionalizavimas. Kapitalo internacionalizavimas. Globali konkurencija. Verslo organizavimas globalizacijos sąlygomis. Verslo globalizacija: įtaka kraštui.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-24
Puslapyje rodyti po