Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Tarptautinė ekonomika>Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai

Tarptautinės ekonomikos kursiniai darbai (119 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė prekyba ir jos privalumai

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos politika, jos nauda ir žala. Muitų nauda ir žala. Užsienio prekybos reikšmė žemės ūkiui. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-01-08
 • Tarptautinė prekyba ir užsienio investicijos

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti tarptautinės prekybos ypatumus, sužinoti apie tarptautinę prekybą ir užsienio investicijas Lietuvoje. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinė prekyba ir tarptautinis darbo. Pasidalijimas. Tarptautinio darbo pasidalijimo esmė. Ekonomikos atvirumo laipsnis. Ekonominis saugumas ir jo įtaka tarptautinės prekybos vystymuisi. Konkurencingumo reitingas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Pasaulinė prekybos organizacija. Užsienio investicijos. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Tiesioginės užsienio investicijos ir jas veikiantys veiksniai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-10-20
 • Tarptautinė prekyba: technologijos ir jų vaidmuo

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti technologijų įtaką tarptautinės prekybos vystymuisi tarp atskirų šalių. Teorinė technologijos įtakos tarptautinės prekybos vystymuisi analizė. Priežastys įtakojančios tarptautinės prekybos augimą. Inovacinių technologijų vaidmuo šalies konkurenciniam pranašumui. Tarptautinės prekybos augimo Europos Sąjungos (ES) krypčių tyrimas. Europos Sąjungos (ES) tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos integracijos Europos Sąjungos (ES) šalyse vertinimas. Lietuvos užsienio prekybos rodiklių palyginamoji analizė. Išvados. Priedas.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-17
 • Tarptautinė prekyba. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir prekyba su Rusija

  Įvadas. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir prekyba su Rusija. Dvišalė prekyba Rusija. Pagrindinės eksporto prekių grupės. Pagrindinės importo prekių grupės. Kaliningrado prekybos perspektyvos su Lietuva. Kylančios problemos. Lietuviškas kapitalas Kaliningrade. Vizų režimo poveikis. Derybos su Europos Sąjunga (ES) įtakojant prekybą su Kaliningradu. Prekyba krypsta į Rusiją. Kaliningrado perspektyvos. Lietuvos užsienio prekyba ir dalis atitenkanti NVS, bei Rusijai. Lietuvos ir Rusijos prekybinio bendradarbiavimo esmė ir perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-06-20
 • Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politika

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Kitos ne ekonominės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos makroekonominė politika. 2003-2004m. Lietuvos užsienio prekyba. Argumentai už laisvą prekybą. Narvas Baltijos tigrui. Išvados. Priedai (5).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-01-23
 • Tarptautinė prekybos politika: Lietuva ir Bulgarija

  Įvadas. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautines prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muito poveikis kainai ir gamybos apimčiai. Visuomeniniai muitų kaštai (gerovės nuostoliai). Muitų naudojimą pateisinantys argumentai. Kitos tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuva ir Bulgarija. Dvišalė prekyba. Bulgarija. Bendra informacija. Bulgarijos ekonomika. Pramonė. Žemės ūkis. Bulgarijos užsienio prekybos situacija. Lietuvos prekyba su Bulgarija. Lietuvos patrauklumas Bulgarijos verslininkams. Prekybos sąlygos. Pardavimas Bulgarijoje. Produkto kaina. Reklama. Lietuvos ir Bulgarijos tarptautinė prekyba kitų šalių kontekste. Lietuvos tarptautinė prekyba po įstojimo į Europos Sąjungą. Muitų sąjunga. Bendroji muitų tarifų sistema. Laisvosios prekybos sutartis. Preferencinės sutartys. Lietuvos importo ir eksporto pokyčiai. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-06-13
 • Tarptautinės pinigų sistemos raida (2)

  Įvadas. Transnacionalinių korporacijų atsiradimas ir jų raida. Transnacionalinių korporacijų formavimas. Transnacionalizacija. Užsienio investicijos ir transnacionalinės korporacijos. Transnacionalinių korporacijų poveikis šalies ūkiui. TNK įtaka šalių politikai. Multinacionalinės korporacijos iškilimas ir gamybos transnacionalizacija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-16
 • Tarptautinės prekybos apribojimo argumentai ir kontrargumentai

  Įvadas. Tarptautinė prekyba ir jos vystymasis. Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Neigiami muitų padariniai. Netarifiniai apribojimai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvotos. Licencijavimas. Savanoriški eksporto ribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Subsidijos. Eksporto kreditai. Dempingas. Neekonominiai reguliavimo metodai. Prekybiniai susitarimai. Teisiniai rėžimai. Preferencijų sistema. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-02
 • Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Absoliutaus pranašumo teorija. Lyginamojo pranašumo teorija. Šalies dydžio teorija. Gamybos veiksnių santykio teorija. Hekšerio–Ohlino teorija. Leontjevo paradoksas. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalių panašumo teorija. Investavimo teorijos. Įmonės internacionalizavimo modelis. Šalių palyginamosios analizės modelis. Pramonės šakos palyginamosios analizės modelis. Papildomų faktorių analizės modelis. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-31
 • Tarptautinės prekybos įtaka rinkos dydžiui ir vartotojų pasirinkimo įvairovei

  Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinė prekyba. Eksporto motyvai. Importo motyvai. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinę prekybą prižiūrinčios organizacijos. Tarptautinės prekybos poveikis rinkos dydžiui ir vartotojų pasirinkimo įvairovei. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-05-19
 • Tarptautinės prekybos komercinėmis paslaugomis raida ir ypatybės

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Importo motyvacija. Eksporto motyvacija. Tarptautinės prekybos politika. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Pagrindinių pasaulio prekybos rodiklių kitimų pastaraisiais metais įvertinimas. Paslauga. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Pasaulio paslaugų rinka. Formavimosi prielaidos ir sąlygos bei rodikliai. Paslaugų teikiamų tarptautinėje rinkoje grupės. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai. Tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai. Globalūs pokyčiai skatinantys paslaugų sektoriaus augimą. Regionalizacija ir globalizacija. Europos Sąjunga. ES ryšiai su svarbiausiomis pasaulio valstybėmis ir organizacijomis. Europos Sąjungos (ES) indėlis į tarptautinę prekybą. ASEAN. ASEAN indėlis į tarptautinę prekybą. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2008-05-16
 • Tarptautinės prekybos liberalizavimo problemos

  Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos bruožai. Tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos prieštaravimai. Tarptautinės prekybos struktūra ir tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Konkurencingos besivystančios šalys, jų žemės ūkio politikos prioritetai bei eksporto proveržio sritys. Laisvosios prekybos asociacijos ir muitų sąjungos. Laisvoji prekyba ir protekcionizmas. Europos Sąjunga (ES). Kelyje link glaudesnių ir liberalesnių tarpusavio valstybių prekybinių santykių. Prekybos kliūtys. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Nauda Bendrijai ir valstybėms nariams. BSTP — bendrasis susitarimas dėl prekybos ir muitų. GATT įvykusios konferencijos (raundai). Pasaulinė prekybos organizacija. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) nauda. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) didžiausias ir karštai siekiamas tikslas. Lietuvos įstojimas į PPO (Pasaulio prekybos organizaciją). Lietuvos atstovavimas PPO (Pasaulio prekybos organizacijoje) po 2004 m. gegužės 1 d. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) organizacinė struktūra. Pagrindiniai PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) principai. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) funkcijos ir kita veikla. Pasaulio prekybos organizacijos konkurencijos politika. Pagrindiniai PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) ir GATT skirtumai. Pasaulio prekybos organizacijos įvykusios ministrų konferencijos. Dohos derybų raundas. Derybos dėl žemės ūkio. Dohos derybų raundas – dvišalis procesas. Daugiau nei derybos dėl prekybos žemės ūkio produktais. Besivystančių šalių diferencijavimas. Iš skeptikų pusės. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(76 puslapiai)
  2009-02-06
 • Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai ir paskatos

  Įžanga. Tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Paslaugų ir prekių komplementarumas. Savarankiškos paslaugos. Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai. Didesnis protekcionizmas. Tiesioginis kontaktas mainų santykiuose. Padėties ekonomika. Duomenų surinkimo problemos. Globalūs pokyčiai, skatinantys paslaugų sektoriaus augimą. Produktyvios tarptautinių paslaugų nišos. Regionalizacija ir globalizacija. Europos Sąjunga. ES ryšiai su svarbiausiomis pasaulio valstybėmis ir organizacijomis. Europos Sąjungos (ES) indėlis į tarptautinę prekybą. Vidinė Europos Sąjungos (ES) prekyba. Išorinė Europos Sąjungos (ES) prekyba. ASEAN. ASEAN indėlis į tarptautinę prekybą. Išorinė prekyba. Vidinė prekyba. Azijos-Ramiojo vandenyno ekonomikos kooperacija (APEC). Veiksmai, įtakojantys Rytų Azijos prekybos organizacijas. Pagrindiniai APEC uždaviniai. Regioninė prekyba. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pagrindiniai tikslai ir pasiekimai. Vystymasis ir prekyba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-10-15
 • Tarptautinės prekybos politika (3)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos pagrindai. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies rizika. Ekonominė tarptautinių sandorių rizika. Ekonominė rizika eksporte. Ekonominė rizika importe. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Subsidijos. Dempingas. Netarifiniai apribojimai. Embargas. Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinės prekybos absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Šalies dydžio teorija. Šalių panašumo teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Hekšerio-olino tarptautinės prekybos teorija. Leontjevo paradoksas. Tarptautinės prekybos susitarimai. Prevencinių prekybinių susitarimų rūšys. Prekybiniai susitarimai. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pasaulio prekybos organizacijos struktūra ir veikla. Priedai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-10-19
 • Tarptautiniai ekonominiai santykiai: samprata, struktūra ir probleminės sritys

  Įvadas. Šiuolaikinių tarptautinių santykių pagrindinės sritys. Tarptautinių santykių struktūra. Tarptautinių santykių ideologija. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Tarptautinės investicijos. Tarptautinių investicijų ryšys ir ypatumai. Tarptautinės investicijos Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-04-06
 • Tarptautinio ir nacionalinio verslo pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Tarptautinis verslas. Jo samprata. Tarptautinio verslo studijų reikšmė. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Tarptautinis skyrius. Tarptautinio verslo aplinka. Multinacionalinių kompanijų (MNK) organizacinės struktūros. Nacionalinis verslas. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Smulkių ir vidutinių įmonių reglamentuojantys įstatymai. Pagrindinės programos, įtakojančios smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotei. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės misija smulkiam ir vidutiniam verslui. Smulkaus ir vidutinio verslo ypatybės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-04
 • Tarptautinio ir vietinio verslo panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Tarptautinio ir vietinio verslo teoriniai aspektai. Tarptautinio ir vietinio verslo samprata, esmė. Tarptautinės ir vietinės verslo aplinkų palyginimas. Tarptautinio ir vietinio verslo plėtra. Lietuvos ir užsienio šalių verslumo aspektai. Teisinis verslo reguliavimas. Lengvatos ir paskatos verslui. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-01-31
 • Tarptautinio verslo ekonominė aplinka

  Tarptautinio verslo situacija Europos ir globaliu mastu. Tarptautinio verslo aplinkos. Tarptautinio verslo ekonominė aplinka. Išsivysčiusios, besivystančios ir neišsivysčiusios pasaulio šalys. Ekonomikos globalizavimas ir tarptautinės bendrovės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-05-23
 • Tarptautinis strateginis valdymas

  Tarptautinis verslas. Tarptautinio verslo motyvacija. Strategijos samprata ir rūšys. Strategijų pranašumai ir trūkumai. Tarptautinis strateginis valdymas. Strateginio valdymo modeliai. Strateginiai sprendimai. Strateginis planavimas. Planavimo būtinybė tarptautiniame versle. Planavimo pranašumai ir trūkumai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-04-18
 • Tarptautinis verslas (2)

  Įvadas. Tarptautinio verslo raida. Tarptautinis verslas iki pramonės revoliucijos. Tarptautinė gamyba pramoniniame amžiuje: multinacionalinio verslo plėtra, 1850-1939 m. TUI ir tarptautinis verslas klasikiniu aukso standarto laikotarpiu: ekstensyvumas, intensyvumas ir stratifikacija. Tarptautinis verslas tarpukario laikotarpiu: ekstensyvumas, intensyvumas ir stratifikacija. Tarptautinio verslo įtaka prieš 1945 m. Multinacionalinės korporacijos iškilimas ir gamybos transnacionalizacija. Tarptautinio verslo ekstensyvumas. TUI intensyvumas ir multinacionalinė gamyba. TUI: stratifikacijos pobūdis. Multinacionalinė gamyba: stratifikacijos pobūdis. Istorinės verslo globalizacijos formos. Multinacionalinės korporacijos. Multinacionalinių korporacijų investicijos į besivystančią ekonomiją. Galimybės korporacijoms. Galimybės besivystančiai ekonomijai. Didžiausios multinacionalinės korporacijos. Nokia. Nike. Alna. Multinacionalinių įmonių interesų įvairovė. Multinacionalinių įmonių interesų įvertinimo būdai. Įtaka struktūrai: korporacijų galia prieš valstybės galią. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2007-01-12
Puslapyje rodyti po